Byla 2S-269-254/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Algimanto Kukalio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutarties dėl prašymo atidėti sprendimo įvykdymą civilinėje byloje pagal ieškovės A. M. ieškinį atsakovui A. B., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Kauno apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centro Kauno filialui, atsakovo A. B. priešieškinį dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, dėl įpareigojimo atsakovui A. B. nugriauti dalį priestato, pažymėto indeksu 3A1/p, dėl naudojimosi namo palėpės tvarkos nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

32009 m. rugsėjo 2 d. atsakovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas atidėti Kauno miesto apylinkės teismo 2003 m rugsėjo mėn. 30 d. sprendimo civ. byloje Nr.2-2602/2003 dalies dėl įpareigojimo atsakovą A. B. nugriauti priestato dalį, kuria užmūrytas kambario 1-6/10,09 kv.m. langas per keturis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal Atestuotos projektavimo įmonės UAB „Kauno komprojektas" 2003 04 statinio dalies nugriovimo projektą, Pravienos g. 25, Kaunas vykdymą iki bus išnagrinėta Kauno miesto apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2-08445/2009 dėl žalos atlyginimo pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovei A. M.. Atsakovas nurodė, kad sprendimo šiuo metu negali įvykdyti dėl 2009-02-19 išieškotojai A. M. priklausančioje patalpoje įvykusio gaisro, dėl ko nudegė dalis jam priklausančių patalpų. Po įvykusio gaisro priestato dalis yra būtina jo gyvenimo sąlygų užtikrinimui. Prašo atsižvelgti į tai, kad neturi lėšų po gaisro suniokotoms patalpoms atremontuoti, kad yra nukentėjęs dėl ieškovės kaltės ir sprendimą galėsiąs įvykdyti, kai bus priteistas žalos atlyginimas. Šiuo metu Kauno miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal jo ieškinį atsakovei A. M. dėl žalos atlyginimo. Prašo teismo taikyti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus ir sprendimo vykdymą atidėti.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi atsakovo prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad civilinė byla Nr.2-2602/2003 šiuo metu yra vykdymo procese. Bylinėjimasis tarp šalių vyksta nuo 1995-11-13, sprendimas byloje priimtas 2003-09-30 ir yra įsiteisėjęs, savavališkai pastatytas priestatas turėjo būti nugriautas per 4 mėnesiu nuo sprendimo įsiteisėjimo. Ši sprendimo dalis neįvykdyta iki šiol. Atsižvelgiant į tai, bei į šalių lygiateisiškumo principą, teismas padarė išvadą, kad atidėjus sprendimo dalies dėl pastato nugriovimą vykdymą, neabejotinai bus pažeisti ieškovės A. M. interesai. Taip pat remiantis CPK 284 str. teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, kad jo argumentai sudaro pagrindą atidėti sprendimo dalies įvykdymą ( CPK 178 str.).

5Atskiruoju skundu atsakovas A. B. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

6Skunde nurodoma, kad teismui buvo pateikti įrodymai: faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus gaisrų tyrimo poskyrio pažyma apie kilusį gaisrą Nr. 43G-106, iš kurių matyti, kad jam priklausanti gyvenamojo namo dalis yra apdegusi, kad apdegęs stogas, per kurį lyja, dėl ko negali naudotis jam priklausančia patalpa mansardoje. Atsakovo teigimu, teismas šių įrodymų nevertino, o padarė nepagrįstą išvadą, kad prašymas neįrodytas, todėl mano, kad teismas pažeidė LR CPK 185 str. 1 dalį, bei šalių lygiateisiškumo principą. Atsakovas taip pat nurodo, kad teismas nevertino įrodymų, kad A. M. negyvena jai priklausančioje gyvenamojo namo dalyje, o gyvena sklype pastatytame namelyje. Teismas, priimdamas nutartį ir atmesdamas prašymą pažeidė civiliniame procese įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Neatsižvelgė į tai, kad jis nukentėjo ir dabar neturi sąlygų gyventi dėl ieškovės A. M. kaltės; būtent į tai, kad gaisras kilo ieškovės namo dalyje; kad nuo gaisro, kuris vyko 2009 vasario mėn. 19 d., ieškovė nieko nepadarė, kad likviduotų gaisro padarinius, dėl ko namo būklė su kiekviena diena blogėja; į tai, kad šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla dėl žalos atlyginimo, kurią išsprendus galės atstatyti gaisro apgadintas patalpas ir uždengti naują stogą bei įvykdyti sprendimą. Atsakovo nuomone įvykęs gaisras š.m. vasario mėn. 19 d. ieškovės namo dalyje yra tos kitos aplinkybės, kurias teismas turėjo vertinti ir turėjo pagrindą atidėti sprendimo vykdymą.

7Kauno miesto savivaldybės meras atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

8Nurodė, kad teismas, vadovaudamasis LR CPK 178 straipsniu, pagrįstai nustatė, kad atsakovas neįrodė, kad jo pateikti duomenys sudaro pagrindą atidėti sprendimo dalies vykdymą. Su prašymu nebuvo pateikti įrodymai apie atsakovo turtinę padėtį bei duomenys, patvirtinantys tai, kad jis nedisponuoja kitu nekilnojamuoju turtu bei neturi galimybės gyventi kitur. Teismas savo sprendime atsižvelgė į šalių lygiateisiškumo principą, ir pagrįstai nustatė, kad atidėjus teismo sprendimo vykdymą bus pažeisti ieškovės A. M. interesai, kadangi negalima teigti, kad, dėl atsakovo nurodytų priežasčių nebūtų pažeisti ieškovės, kaip gyvenamojo namo dalies savininkės, teisėti lūkesčiai dėl jai palankaus teismo sprendimo byloje Nr. 2-2602/2003. Taip pat atsakovas nepagrįstai teigia, kad išsprendus šiuo metu nagrinėjamą civilinę bylą dėl žalos atlyginimo, atsakovas galės įvykdyti teismo sprendimą byloje Nr. 2-2602/2003, t.y. pagerės jo turtinė padėtis, kadangi atsakovo turtinės padėties pagerėjimas priklausytų nuo daugelio kitų veiksnių: nuo teismo priimto sprendimo palankumo jam, nuo šio sprendimo įvykdymo. Todėl negalima teigti, kad nurodytos civilinės bylos išnagrinėjimas turės tiesioginės įtakos atsakovo turtinės padėties pagerėjimui.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

11Kauno miesto apylinkės teismas 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimu ieškovės A. M. ieškinį tenkino iš dalies, tame tarpe, įpareigojo atsakovą A. B. nugriauti priestato dalį, kuria užmūrytas kambario 1-6/10,09 kv.m. langas per keturis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal Atestuotos projektavimo įmonės UAB "Kauno komprojektas" 2003 04 statinio dalies nugriovimo projektą Pravienos g. 25, Kaunas.

12Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimas buvo paliktas galioti, todėl jis yra įsiteisėjęs.

13Pagal Civilinio proceso kodekso 18 str. įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įsiteisėjęs Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas atsakovo neįvykdytas beveik ketverius metus. Bylos duomenys patvirtina, kad po įsiteisėjusio teismo sprendimo buvo gautas atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo, kuris Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartimi buvo netenkintas. Ši nutartis palikta galioti Kauno apygardos teismo 2007 m. balandžio 12 d. nutartimi. Prašymą atsakovas grindė tuo, kad priestato negalima nugriauti nepakenkus visam namui. Apeliacinio teismo nutartyje konstatuota, kad 2005 m. liepos 4 d. pakartotinės ekspertizės metu nustatyta, jog dalies nugriovimas neturės įtakos viso namo būklei IV t., b.l. 114-116). Todėl kyla pagrįstos abejonės, kad atsakovas savo veiksmais sąmoningai vengia vykdyti teismo sprendimą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti.

15Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad teismo sprendimo neįvykdymas pažeidžia šiuos principus, pagal kuriuos turi būti gerbiamos ir ginamos teisėtai įgytos civilinės teisės, nemenkinamas pats sprendimas. Skundžiamojoje nutartyje pagrįstai pažymėta, kad ieškovė į teismą dėl teisminės gynybos kreipėsi daugiau kaip prieš keturiolika metų, tačiau jos tikslai nėra pasiekti iki šiol.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymo atidėti sprendimo įvykdymą argumentai neduoda pagrindo padaryti išvadą, jog bus užtikrintas jo įvykdymas ateityje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad teismas, spręsdamas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, kai atsakovo turtinė padėtis yra sunki, turi atsižvelgti į duomenis, kurie rodo, kad atsakovo padėtis ateityje pagerės ir jis galės įvykdyti teismo priimtą sprendimą. Atsakovas savo turtinės padėties bei gyvenimo sąlygų pagerėjimą sieja su ieškovės atžvilgiu jo užvestos bylos galimai palankiu atsakovui teismo sprendimu. Tokie argumentai atsakovo turtinės padėties pagerėjimo neįrodo, be to, neatitinka CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei neleidžia padaryti išvados, kad bus užtikrintas sprendimo įvykdymas ateityje. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų dėl savo turtinės padėties pasikeitimų per visą sprendimo neįvykdymo laikotarpį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė savo prašymo aplinkybių. Aplinkybės dėl ieškovės turtinės padėties, jos gyvenimo sąlygų, teisiškai nereikšmingos, nes sprendimo įvykdymo pareiga tenka atsakovui.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra jokio pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Atskirąjį skundą atmesti.

21Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. 2009 m. rugsėjo 2 d. atsakovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas atidėti... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi atsakovo... 5. Atskiruoju skundu atsakovas A. B. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 6. Skunde nurodoma, kad teismui buvo pateikti įrodymai: faktinių aplinkybių... 7. Kauno miesto savivaldybės meras atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 8. Nurodė, kad teismas, vadovaudamasis LR CPK 178 straipsniu, pagrįstai... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Kauno miesto apylinkės teismas 2003 m. rugsėjo 30 d. sprendimu ieškovės A.... 12. Kauno apygardos teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės... 13. Pagal Civilinio proceso kodekso 18 str. įsiteisėjęs teismo sprendimas,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo... 15. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymo atidėti sprendimo... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, daro išvadą, jog... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Atskirąjį skundą atmesti.... 21. Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį...