Byla 1A-478-175-2011

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Algerdo Urbšio, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės, Jurgio Kiškio, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, dalyvaujant prokurorei Onai Kandrotienei, gynėjai advokatei Ingridai Maldeikienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Ž. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nuosprendžio, kuriuo Ž. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 135 str. 1 d. laisvės atėmimu 5 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Iš Ž. Č. priteista Valstybinei ligonių kasai 10303,36 Lt už A. Ž. gydymą Kauno medicinos universiteto klinikose.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5Ž. Č. nuteistas už tai, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2010-08-05 apie 22.00 val. mieste, prie ( - ) g. namo Nr. ( - ) antros laiptinės, tyčia suduodamas vieną ar daugiau smūgių A. Ž. į veidinę galvos sritį, padarė veidinės dalies sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose, skruostuose su galvos smegenų sukrėtimu, kraujo susikaupimu dešinio skruosto minkštuosiuose audiniuose, daugybinius skeveldrinius viršutinių žandikaulių kūnų sienelių, akytkaulio vertikaliosios plokštelės ir celių, nosikaulių, skruostikaulių ir smilkininių ataugų lūžimus, akiduobės medialinių ir lateralinių sienelių lūžimus su dislokacijomis – Le Fort III tipo lūžimais, t.y. sunkiai sutrikdė A. Ž. sveikatą.

6Nuteistasis Ž. Č. apeliaciniu skundu prašo peržiūrėti visą baudžiamąją bylą ir priimti jo atžvilgiu išteisinamąjį nuosprendį. Apeliantas prašo atsižvelgti į nukentėjusios parodymus, o nesivadovauti liudytojų, kurie konkretaus įvykio nematė ir tik mano, kad jis galėjo tai padaryti, parodymais.

7Teismo posėdyje prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti, gynėja prašo apeliacinį skundą tenkinti.

8Nuteistojo Ž. Č. apeliacinis skundas atmestinas.

9Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes ir motyvuotai, remdamasis teisme ištirtais bei nuosprendyje aptartais įrodymais pagrįstai pripažino Ž. Č. kaltu padarius LR BK 135 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką.

10Nors kaltinamasis Ž. Č. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, jo kaltę patvirtina liudytojų A. B., T. G., D. S., S. K., A. Ž. parodymai, specialisto išvada ir ekspertės paaiškinimai bei kiti byloje esantys įrodymai. Nors nei vienas iš liudytojų tiesiogiai nematė, kaip Ž. Č. sudavė A. Ž., pati A. Ž. teigia neprisimenanti, kas jai sudavė, tačiau įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, pagrįstai nustatyta, kad būtent G. Č. sunkiai sutrikdė nukentėjusiosios A. Ž. sveikatą.

11Kad 2010-08-05 mieste, prie ( - ) g. ( - ) namo išgėrinėjo kartu su A. Ž. neneigė pats Ž. Č.. Tačiau jis tvirtino, kad vakare nuėjo namo, o po kurio laiko išėjęs į lauką rado ant tvorelės sėdinčią A. Ž., kuri jam grasino išdurti akis. A. Ž. besistodama griuvo visu svoriu ant galvos veidu į žemę. Jis priėjęs su koja pakrutino jos galvą, pažiūrėjo ar juda, parvertė ją ant šono ir prirovęs žolių valė A. Ž. veidą. O tada atėjo kaimynas ir jį nustūmė. Tačiau apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu teisme, kai buvo sprendžiamas kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo klausimas, Ž. Č. prisipažino, kad po to, kai A. Ž. pagrasino išdurti jam akis, jis stūmė A. Ž., sudavė vieną smūgį. A. Ž. parkrito (t. 1, b.l. 76). Ž. Č. parodymų nenuoseklumas leidžia abejoti nuteistojo nuoširdumu, parodymų teisingumu, todėl teismas pagrįstai Ž. Č. parodymais nesivadovavo. Be to, Ž. Č. versiją, kad A. Ž. susižalojo pati nuvirsdama, paneigia ekspertės S. Makšimaitės paaiškinimas, kad vien tik kritimo metu tokie sužalojimai negalėjo būti. Nukentėjusioji galėjo kristi nuo stipraus smūgio panaudojant didelę trauminę jėgą. Tokie sužalojimai krentant vien savo svoriu negali atsirasti.

12Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai S. K. ir D. S. parodė, kad įvykio vietoje buvo girtas vyras (Ž. Č.), kuris pasakė „aš tai padariau“, jo rankos buvo kruvinos. Šių liudytojų parodymai buvo nuoseklūs, esminėse detalėse sutapo. Be to, teisminio nagrinėjimo metu apklaustas liudytoju tyrėjas A. R. taip pat nurodė, kad Ž. Č. pradžioje prisipažino sudavęs nukentėjusiajai kelis smūgius, tačiau vėliau savo kaltę ėmė neigti. Kad Ž. Č. sužalojo A. Ž., taip pat matyti iš liudytojos A. Ž. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. A. Ž. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad bendraujant su A. Ž. susirašinėjant, dukra pasakė, kad ją sužalojo Ž. Č. (t. 1, b.l. 53-54). Nors liudytoja teisme nebuvo apklausta, kadangi 2010-10-05 mirė (t. 1, b.l. 55), tačiau jos parodymais, vertinant kitų įrodymų kontekste, teismas pagrįstai vadovavosi spręsdamas Ž. Č. kaltės klausimą. Liudytojai A. B. ir T. G. parodė, kad 2010-08-05 vakare išgirdo triukšmą. Kieme triukšmavo Ž. Č.. Liudytojas A. B. taip pat paaiškino, kad vakare grįždamas namo laiptinėje sutiko Ž. Č. su moterimi. Po prasilenkimo Ž. Č. nėjo į viršų, o šaukė moteriai, kad ateitų, o paskui nusileido žemyn. Ž. Č. spardė turėklus, keikėsi. Vėliau pro balkoną A. B. pamatė kieme ant žemės kraujo baloje gulinčią moteriškę, o Ž. Č. vaikščiojo aplink ir keikėsi. Liudytojas T. G. parodė, kad išėjęs į kiemą pamatė ant žemės gulinčią moterį ir aplink vaikščiojantį Ž. Č., kuris rėkė „aš ją užmušiau ar užmušiu“. Moteris buvo be sąmonės, sužalojimai buvo galvos srityje.

13Taigi, nors Ž. Č. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą ir nėra tiesiogiai smūgio momentą mačiusių liudytojų, tačiau aptartų įrodymų visuma leidžia pagrįstai konstatuoti, kad būtent Ž. Č. yra kaltas dėl A. Ž. sunkaus sveikatos sutrikdymo. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai Ž. Č. pripažino kaltu padarius LR BK 135 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

14Skirdamas bausmę, teismas įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgė į LR BK 54 str. 2 d. numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir vadovaudamasis LR BK 61 str. nuostatomis paskyrė Ž. Č. artimą sankcijos vidurkiui bausmę. Ž. Č. paskirta bausmė yra tinkamai individualizuota, paskirta nepažeidžiant BK reikalavimų.

15Atsižvelgiant į išdėstytą, daroma išvada, kad apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17nuteistojo Ž. Č. apeliacinį skundą atmesti.