Byla e2-2407-892/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei, dalyvaujant atsakovei O. U., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, ieškinį (patikslintą) atsakovams UAB „Rinkos sprendimai“, O. U., Ž. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21. Ieškovas D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo:

3- priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“, O. U., bei Ž. U. ieškovo D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, naudai 14 611,33 Eur dydžio įsiskolinimą;

4- priteisti iš atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

5- priteisti iš atsakovės O. U. 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

6- priteisti iš atsakovo Ž. U. 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

7- solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“, O. U., bei Ž. U., ieškovo D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, naudai priteisti ieškovo sumokėtą žyminį mokestį ir patirtas bylinėjimo išlaidas pagal teismui pateiktus dokumentus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

8- grąžinti ieškovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, 533 Eur dydžio žyminio mokesčio permoką.

9Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ sudarė 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartį Nr. BK200602-0142 (su vėlesniais papildymais bei pakeitimais), kuria ieškovas suteikė atsakovui UAB „Rinkos sprendimai“ 5792,40 Eur dydžio kredito limitą, o atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus įsipareigojimus (Kredito sutarties 1 punktas). Pagal minėtą Kredito sutartį galutinis kredito grąžinimo terminas – 2008-02-02, kuris vėliau 2008-02-19 Kredito sutarties pakeitimu buvo pratęstas iki 2010-02-19. Atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ Kredito sutartyje nustatytu laiku suteikto kredito negrąžino, t. y. 2010-02-19 dieną atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ banko sąskaitose nebuvo lėšų ir jis buvo išnaudojęs visą kredito limitą. Dėl šių priežasčių ir vadovaudamasis Kredito sutarties 11, 15 punktais, bankas skaičiavo 30 proc. padidintas palūkanas nuo 5 792,40 Eur dydžio kredito limito sumos (Kredito sutarties 11, 15 punktai). Dėl aukščiau nurodytų priežasčių Banko paskaičiuotos sutartinės palūkanos už naudojimąsi kreditu už paskutinių 5 metų laikotarpį, skaičiuojamą iki pradinio ieškinio teismui pateikimo dienos, sudaro 8 818,93 Eur, kurios buvo apskaičiuotos tokiu būdu: 5 792,40 Eur negrąžintas kreditas x 30 % metinės palūkanos / 360 dienų metuose pagal Kredito sutartį (Kredito sutarties 18 p.) x 1827 pradelstų dienų skaičius (5 metų laikotarpis) = 8 818,93 Eur. 2017-03-29 dienai atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ įsiskolinimas bankui sudaro 14 611,33 Eur (5 792,40 Eur + 8 818,93 Eur = 14 611,33 Eur). Ieškovas ir atsakovai Ž. U. ir O. U. sudarė 2006-02-02 laidavimo sutartį Nr. FA-BK200602-0142 (Laidavimo sutartis), kuria atsakovai Ž. U. ir O. U. įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu bankui, jeigu atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“, už kurį laiduojama, neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal Kredito sutartį, su kurios sąlygomis minėti atsakovai yra susipažinę (Laidavimo sutarties 1 p.). Laidavimo sutartimi atsakovai atsisakė teisės reikalauti, kad bankas pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ turtą (Laidavimo sutarties 4 p.). Atsakovai taip pat patvirtino, kad Laidavimo sutartis neprieštarauja šeimos interesams (Laidavimo sutarties 2 p.). Laidavimo sutartyje numatyta, jog laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo Kredito gavėjo skolinių įsipareigojimų bankui įvykdymo pagal Kredito sutartį (Laidavimo sutarties 23 p.). Ieškovo su atsakovais Ž. U. ir O. U. sudarytoje Laidavimo sutartyje kitko, priešingo pateiktoms CK nuostatoms, nesutarta. Atsakovai UAB „Rinkos sprendimai“, Ž. U. ir O. U. solidariai ieškovui yra skolingi 14 611,33 Eur sumą. Todėl ieškovas teismo prašo priteisti šių atsakovų 14 611,33 Eur skolą. Vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d. iš atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ priteistinos 6,00 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-02-23 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovų Ž. U. ir O. U. priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-02-23 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

102. A. O. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinio jos atžvilgiu dėl 14611,33 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei kitų išlaidų netenkinti.

11Nurodė, kad 2006 m. vasario 2 d. mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartimi Nr. BK200602-0142 atsakovui ir kredito gavėjui UAB „Rinkos sprendimai“, suteiktas 5792,4 Eur (20000 Lt) kredito limitas. Kredito grąžinimo terminas 2008 m. vasario 2 d., tačiau kreditas minėtu terminu grąžintas nebuvo. Papildomu susitarimu kredito limito terminas pratęstas iki 2010 m. vasario 19 d., tačiau kreditas taip pat grąžintas nebuvo. Ieškovas kredito likimu nesirūpino, jokių veiksmų per 10 metų (nuo 2006-02-02 iki 2017-02-02) atlikta nebuvo. Suėjus prievolės senaties terminui ieškinys negali būti tenkinamas (CK 1.124, 1.125 str.). Atsakovė pažymėjo, kad papildomas susitarimas Nr. BK200602-0142-P1 dėl termino pratęsimo pasirašytas tik UAB „Rinkos sprendimai“ direktoriaus Ž. U. ir su ja nieko bendro neturi. Laidavimo sutartis Nr. FA-BK200602-0142 pasirašyta 2006 m. vasario 2 d. mokėjimo kortelių kredito limito sutarties Nr.BK200602-0142 vykdymui užtikrinti. Tačiau ieškinys pateiktas remiantis sąlygų pakeitimo susitarimu Nr. BK200602-0142-P1. Papildomas susitarimas Nr. BK200602-0142-P1 pasirašytas 2008 m. vasario 19 d. pasibaigus pagrindinės sutarties Nr. BK200602-0142 terminui 2008 m. vasario 2 d. A. Ž. U. 2013-07-30 miręs (mirties liudijimas Nr. 732648). Per įstatymo nustatytą 3 mėn. terminą jokios informacijos iš banko pateikta nebuvo.

123. Atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ įstatymo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

134. Gyventojų registro ir bylos duomenimis atsakovas Ž. U. mirė 2013-07-30.

145. Teismo posėdžio metu atsakovė prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad suėjus kredito terminui lėšos nuo jos sąskaitos nurašytos nebuvo, nes jų atsakovė neturėjo, jos sąskaitos buvo areštuotos.

15Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai. Ieškovo D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, atstovui neatvykus į teismo posėdį, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

16Atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

17Byla dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo Ž. U. nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

186. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp ieškovo (buvęs AB SAMPO bankas) ir atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ 2006-02-02 buvo sudaryta Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartis Nr. BK200602-0142, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui kredito limitą (iki 20 000 Lt), galutinis kredito grąžinimo terminas – 2008-02-02 (2.1. ir 2.2. p.). Sutarties 2.3. punktas numato, kad skaičiuojamos fiksuotos 12 proc. metų palūkanos, o sutarties 2.4. punkte nurodyta, kad padidintos palūkanos už viršytą kredito limitą yra fiksuotos 30 proc. metų palūkanos. Sutarties 6 p. numatė, kad pasinaudojęs kredito limitu, klientas privalo iki galutinio grąžinimo termino padengti savo įsiskolinimą bankui. Sutarties 11 p. numatyta, kad klientui viršijus Kredito limitą, įskaitant šios sutarties 15 p. numatytus atvejus, klientas privalo mokėti bankui 30 procentų dydžio padidintas palūkanas nuo sumos, kuria buvo viršytas kredito limitas. Sutarties 15 p. šalys nustatyta, jog, jeigu suėjus mokėjimo terminams kortelės sąskaitoje nėra pakankamai lėšų ir klientas yra išnaudojęs visą kredito limitą ar tokią jo dalį, kad kredito limito likučio nepakanka kliento palūkanoms ir mokesčiams pagal šią sutartį padengti, bankas turi teisę be atskiro įspėjimo nurašyti jam priklausančias lėšas nuo bet kokių kitų kliento sąskaitų banke, arba nurašyti lėšas iš kortelės sąskaitos viršijant leistiną kredito limitą. Sutarties šalys taip pat susitarė, kad klientui negrąžinus įsiskolinimo nustatytu terminui arba bankui nutraukus sutartį prieš terminą, klientas įsipareigoja bankui mokėti 30 proc. metų palūkanų delspinigius nuo bendro savo įsiskolinimo bankui sumos (9 p.), o klientui laiku nesumokėjus palūkanų, klientas moka bankui 30 proc. metų palūkanų delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną (10 p.).

197. 2008-02-19 susitarimu Nr. BK200602-0142-P1 Dėl 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutarties Nr. BK200602-0142 sąlygų pakeitimo minėta sutartis buvo pakeista. Sutarties šalys susitarė pratęsti galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2010-02-19.

208. Ieškovas ir atsakovė O. U. bei Ž. U. (miręs) 2006-02-02 sudarė laidavimo sutartį Nr. FA-BK200602-0142, kuria atsakovė O. U. bei Ž. U. įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu bankui, jeigu UAB „Rinkos sprendimai“, už kurį laiduojama, neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartis Nr. BK200602-0142 sutartį, su kurios sąlygomis laiduotojai yra susipažinę (1 p.). Laidavimo sutartimi atsakovai atsisakė teisės reikalauti, kad bankas pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų kredito gavėjo turtą (4 p.). Pagal laidavimo sutarties 5 p. laiduotojas įsipareigoja atsakyti bankui solidariai su kredito gavėjo, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal kreditavimo sutartį. Kredito gavėjui neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, laiduotojas atsako bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas, t. y. už kredito grąžinimą, palūkanų, netesybų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų sumų sumokėjimą, kaip nustatyta kredito sutartyje.

219. Bylos duomenimis atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ įsipareigojimų nustatyta tvarka grąžinti pasiskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus įsipareigojimus tinkamai nevykdė, negrąžino suteikto kredito limito, t. y. 5792,40 Eur, todėl ieškovas nuo 2012-02-22 iki 2017-02-22 skaičiavo padidintas 30 proc. palūkanas (2017-03-29 pažyma apie UAB „Rinkos sprendimai“ skolos dydį). Bendra paskaičiuotų palūkanų suma yra 8818,93 Eur, bendra įsiskolinimo suma ieškovui yra 14 611,33 Eur (5792,40 Eur + 8818,93 Eur).

2210. LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. LR CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. LR CK 6.256 str. 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

2311. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (CK 6.76 str. 1 d.). 6.81 str. 1 d. numatyta, jog kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.6 str. 4 d. numato, jog jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Tais atvejais, kai laidavimo atsiradimo pagrindas yra laidavimo sutartis, laidavimas prasideda šalims sudarius laidavimo sutartį ir joje įtvirtinus šalių sulygtas laidavimo sąlygas. Laidavimo sutartimi laiduotojas, laisva valia prisiimdamas įsipareigojimą atsakyti kito asmens kreditoriui, kartu prisiima ir riziką, jog tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas pasibaigia CK 6.87 straipsnyje nustatytais pagrindais, jeigu laidavimo sutartimi, kuri šalims turi įstatymo galią, šalys nebuvo sutarusios kitaip. CK 6.87 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinta prievolė, minėto straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad laidavimas baigiasi, jeigu iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to be laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomybė arba atsiranda kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, išskyrus atvejus, kai laidavimo sutartis nustato ką kita.

2412. Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė O. U. bei Ž. U. pasirašė laidavimo sutartį, patvirtino, jog su 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutarties Nr. BK200602-0142 sąlygomis yra susipažinę (1 p.). Laidavimo sutarties 23 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento iki visiško ir tinkamo kredito gavėjų skolinių įsipareigojimų bankui įvykdymo pagal sutartį. Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditas nustatytu terminu ieškovui grąžintas nebuvo, atsakovė šios aplinkybės neginčijo paaiškindama, kad suėjus kredito terminui ji neturėjo lėšų kredito grąžinimui, jos sąskaitos buvo areštuotos. Įvertinus šias aplinkybes, yra pagrindas esamą įsiskolinimą priteisti solidariai iš atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ ir laiduotojų, kurie yra solidarieji skolininkai pagal aukščiau aptartą laidavimo sutartį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas Ž. U. mirė 2013-07-30, o ieškovas bylos nagrinėjimo metu nenurodė jo teisių perėmėjų, byla dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo Ž. U. nutrauktina (( - ) str. 7 p.), iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“ ir O. U. ieškovui solidariai priteistina 14 611,33 Eur įsiskolinimo, pagrįsto byloje esančiais įrodymais, t. y. 2017-03-29 pažyma apie UAB „Rinkos sprendimai“ skolos dydį, atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ sąskaitų išrašais, kuriuose matyti, kad sąskaitose lėšų nurodytu laikotarpiu nebuvo, piniginių lėšų apyvarta nevyko (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.81 str., 6.200 str., 6.205 str.).

2513. Pažymėtina, kad 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartis Nr. BK200602-0142 (ir sutartis dėl pakeitimo) bei laidavimo sutartys sudarytos tarp privačių asmenų, kuriems galioja sutarčių laisvės principas (CK 6.156 str.), ieškovas siekdamas neprarasti paskolintų lėšų gali užsitikrinti kredito grąžinimą įvairiais būdais, tarp jų ir laidavimu. Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, kad atsakovė turėjo ir galėjo suprasti laidavimo sutarties esmę, sąlygas, bei tai, jog laiduoja už UAB „Rinkos sprendimai“, o laidavimas susijęs su tam tikra rizika. Prievolės solidarumas reiškia, kad bankas (ieškovas) turi teisę reikalauti skolą grąžintų tiek UAB „Rinkos sprendimai“, tiek atsakovė, tiek visą, tiek jos dalį, o šiuo atveju skola ieškovui nėra grąžinta.

2614. Atsakovė ginčijo, kad nagrinėjamu atveju papildomas susitarimas dėl kredito sutarties termino pratęsimo nesukuria jai teisinių pasekmių, nes ji jo nepasirašė. Teismas pažymi, kad laidavimo sutartyje sutarties šalys numatė, jog laiduotojai sutinka, kad banko ir kredito gavėjo papildomais susitarimais gali būti papildomos ir keičiamos kredito sutarties sąlygos, nekoreguojant šios sutarties sąlygų. Taip pat, jog jeigu kredito sutartis pakeičiama ar papildoma taip, kad padidėja laiduotojo atsakomybė arba atsiranda laiduotojui nepalankios pasekmės, turi būti gautas jo raštiškas sutikimas laiduoti už kredito gavėją pasikeitusiomis sąlygos (13 p.). Teismo vertinimu, 2008-02-19 susitarimu Nr. BK200602-0142-P1 Dėl 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutarties Nr. BK200602-0142 sąlygų pakeitimo, kredito sutarties sąlygos dalyje dėl termino grąžinti kreditą pratęsimo nebuvo pakeistos taip, kad laiduotojų atsakomybė padidėtų ar atsirastų jam nepalankios pasekmės, ieškovas ieškiniu neprašo priteisti jokių kitų sumų nei buvo numatytos 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartyje Nr. BK200602-0142. Kita vertus, esminė aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad laidavimo sutarties 23 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento iki visiško ir tinkamo kredito gavėjų skolinių įsipareigojimų bankui įvykdymo pagal sutartį, taigi, atsakovės kaip laiduotojos atsakomybė lieka iki visiško prievolių įvykdymo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-420-943/2017 ir kt.), tuo tarpu atsakovė nepateikė įrodymų, kad prievolės pagal 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartį Nr. BK200602-0142 yra įvykdytos (( - ) str.).

2715. Atmestini kaip teisiškai nepagrįsti atsakovės O. U. argumentai, jog ieškinys negali būti patenkintas, nes yra suėjęs prievolės senaties terminas. CK 1.125 str. 1 d. numatyta, jog bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Nuo to laiko, kai ieškovas sužinojo apie savo teisių pažeidimą (atsakovui UAB „Rinkos sprendimai“ negrąžinus kredito) dešimt metų nėra praėję, todėl pagrindo taikyti ieškinio senatį nėra. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad pradinėje 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo sutartyje Nr. BK200602-0142 kredito grąžinimo terminas buvo numatytas 2008-02-02, taigi, netgi sutikus su atsakovės argumentais, kad kredito pratęsimo sutartis jai nesukelia jokių teisinių pasekmių, nebūtų pagrindo išvadai, kad ieškinio pateikimo metu buvo praleistas ieškinio senaties terminas. Pagal CK 1.125 str. 9 d., sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad palūkanas ieškovas skaičiuoja už laikotarpį nuo 2012-02-22 iki 2017-02-22, t. y. penkis metus, todėl atsakovės O. U. reikalavimas taikyti ieškinio senatį atmestinas.

2816. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo remdamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsniu. Procesinės palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją, nes jos skirtos atlyginti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius, kreditoriaus nuostolius, o pagrindas jas priteisti yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir dėl to jo kreditorius kreipėsi į teismą (Lietuvos A. T. 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2012; 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2013 ir kt.). Ieškovas iš UAB „Rinkos sprendimai“ prašo priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas (CK 6.210 str. 2 d.), iš atsakovės O. U. 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas (CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovų atsakomybė pagal pagrindinę prievolę yra solidari, reikalavimas dėl pagrindinės skolos bei palūkanų priteisimo patenkintas priteisiant įsiskolinimą solidariai, nėra teisinio pagrindo priteisti iš kiekvieno atsakovo ieškovo prašomas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes prievolė mokėti procesines palūkanas yra ne savarankiška, bet išvestinė iš pagrindinės prievolės. Įvertinus tai, kad ieškovas prašė iš atsakovės O. U. priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ieškovo reikalavimai dalyje dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies iš atsakovų solidariai priteisiant 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes didesnė palūkanų norma nagrinėjamu atveju reikštų pareiktų reikalavimų atsakovės O. U. atžvilgiu viršijimą (CK 6.37 str., 6.210 str., ( - ) str. 2 d.).

2917. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos – 329,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.), t. y. po 164,50 Eur iš kiekvieno.

3018. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos 11,90 Eur teismo turėtos pašto išlaidos, t. y. po 5,95 Eur iš kiekvieno.

3119. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi taikytos (pakeistos 2017 m. gegužės 30 d. nutartimi) laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (( - ) str. 3 d.)

3220. Ieškovas šioje byloje sumokėjo 862,00 Eur žyminio mokesčio, tačiau mokėtina žyminio mokesčio suma yra 329,00 Eur, todėl ieškovui grąžintina 533,00 žyminio mokesčio permoka.

33Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, teismas

Nutarė

34Civilinę bylą Nr. e2-2407-892/2017 dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo Ž. U. nutraukti.

35Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“ (į. k. ( - )) ir O. U. (a. k. ( - ) ieškovui D. B. A/S (kodas ( - )), veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą (į. k. 301694694) 14 611,33 Eur (keturiolika tūkstančių šešis šimtus vienuolika eurų 33 ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2017-02-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 164,50 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt keturis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“ (į. k. 186759191) ir O. U. (a. k. ( - ) valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, į. k. 188659752, bankas „Swedbank“ AB, a. s. Nr. ( - )) po 5,95 Eur (penkis eurus 95 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas 5660).

38Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

39Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi taikytas (2017 m. gegužės 30 d. nutartimi pakeistas) laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

40Grąžinti ieškovui D. B. A/S (kodas 61126228), veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą (į. k. ( - )) 533,00 Eur (penkis šimtus trisdešimt tris eurus 0 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2017-01-26 D. B. A/S Lietuvos filiale mokėjimo nurodymo Nr. 01261553.

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, kreipėsi... 3. - priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“, O. U., bei... 4. - priteisti iš atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“, 6 (šešių) procentų... 5. - priteisti iš atsakovės O. U. 5 (penkių) procentų dydžio metinių... 6. - priteisti iš atsakovo Ž. U. 5 (penkių) procentų dydžio metinių... 7. - solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“, O. U., bei Ž. U.,... 8. - grąžinti ieškovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą,... 9. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“... 10. 2. A. O. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinio jos... 11. Nurodė, kad 2006 m. vasario 2 d. mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo... 12. 3. Atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ įstatymo nustatytu terminu... 13. 4. Gyventojų registro ir bylos duomenimis atsakovas Ž. U. mirė 2013-07-30.... 14. 5. Teismo posėdžio metu atsakovė prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad... 15. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam... 16. Atsakovo UAB „Rinkos sprendimai“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 17. Byla dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo Ž. U. nutrauktina, kitoje... 18. 6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp ieškovo (buvęs AB SAMPO bankas)... 19. 7. 2008-02-19 susitarimu Nr. BK200602-0142-P1 Dėl 2006-02-02 Mokėjimo... 20. 8. Ieškovas ir atsakovė O. U. bei Ž. U. (miręs) 2006-02-02 sudarė... 21. 9. Bylos duomenimis atsakovas UAB „Rinkos sprendimai“ įsipareigojimų... 22. 10. LR CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti... 23. 11. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai... 24. 12. Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė O. U.... 25. 13. Pažymėtina, kad 2006-02-02 Mokėjimo kortelių kredito limito suteikimo... 26. 14. Atsakovė ginčijo, kad nagrinėjamu atveju papildomas susitarimas dėl... 27. 15. Atmestini kaip teisiškai nepagrįsti atsakovės O. U. argumentai, jog... 28. 16. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų procesines palūkanas nuo bylos... 29. 17. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovui bylinėjimosi... 30. 18. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos 11,90 Eur teismo... 31. 19. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi taikytos... 32. 20. Ieškovas šioje byloje sumokėjo 862,00 Eur žyminio mokesčio, tačiau... 33. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, teismas... 34. Civilinę bylą Nr. e2-2407-892/2017 dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo... 35. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“ (į. k. ( - ))... 37. Priteisti iš atsakovų UAB „Rinkos sprendimai“ (į. k. 186759191) ir O. U.... 38. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi taikytas... 40. Grąžinti ieškovui D. B. A/S (kodas 61126228), veikiančiam per D. B. A/S... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...