Byla 2-253/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovei K. M. J., jos atstovui Viktorui Gecui, atsakovei antstolei Marytei Trijonienei, atsakovui S. J. , atsakovų atstovui adv. Jonui Nekrašiui, viešajame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. M. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-809-123/2006 pagal ieškovės K. M. J. ieškinį atsakovams V. J. , N. Š. , S. J. , antstolei Marytei Trijonienei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, dėl turto perdavimo išieškotojui aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė K. M. J. kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, prašydama panaikinti 2004 m. liepos 26 d. turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 108/03-03895-1 ir 2004 m. liepos 26 d. turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 108/03-03895-2 (toliau tekste – ginčo aktai). Nurodė, jog 2006 m. vasario 15 d., susipažinus su Palangos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-122-83/2006 medžiaga, sužinojo, jog yra išrašyti ginčo aktai, kurių pagrindu išieškotojai (šioje byloje atsakovai V. J. , N. Š. , S. J. ) perėmė ieškovės, kaip skolininkės vykdymo procese, turtą. Ginčo aktus antstolė perdavė tvirtinti teismui ir teismas juos patvirtino neinformuodamas apie tai ieškovės. Šiais veiksmais buvo grubiai pažeistos ieškovės teisės, ji neteko galimybės skųsti antstolės veiksmų. Ginčo aktai yra neteisėti ir naikintini, nes antstolė padarė eilę CPK pažeidimų. Ieškovė 2004 m. spalio 20 d. raštu kreipėsi į antstolę prašydama pateikti procesinius dokumentus, kurių pagrindu buvo perleistas ieškovės turtas išieškotojams, bei prašė išaiškinti antstolio veiksmų apskundimo tvarką ir terminus, tačiau atsakymo nesulaukė, todėl laikytina, jog ieškovės teisės buvo grubiai pažeistos. Antstolė vykdymo procese padarė toliau nurodomus pažeidimus. Antstolė apie būsimas varžytynes paskelbė laikraštyje „Vakarų ekspresas“, kuris nėra Palangos miesto vietos laikraštis ir neturi teisės vadintis apskrities laikraščiu. Skelbimas laikraštyje išspausdintas likus mažiau nei 1 mėnesiui iki varžytynių pradžios. Apie turto pardavimą nebuvo skelbiama specialiajame internetiniame tinklalapyje. Šiais veiksmais antstolė pažeidė CPK 706 straipsnio reikalavimus, ko pasekoje ieškovė prarado galimybę pasinaudoti įstatymo nustatytomis teisėmis - skųsti antstolės veiksmus, teisę dalyvauti varžytynėse, teise susipažinti su varžytynių protokolu, teise pasiūlyti savo pirkėją (CPK 643 str., 704 str., 715 str., 714 str.). Antstolės pateiktas 2004 m. birželio 15 d. pranešimas neįrodo, jog pranešimas buvo įteiktas ieškovei, nes ieškovė tokio pranešimo negavo, be to, pranešimas nebuvo siunčiamas įstatymo nustatytu patvarkymo pagrindu (CPK 613 str.). Antstolė varžytynių metu nerašė protokolo (CPK 714 str., 717 str., 715 str.), todėl nėra žinoma ar jose dalyvavo ieškovės atstovas Kazys Vainoras, kurio įgalinimai vėliau buvo atšaukti. Antstolė 2004 m. liepos 20 d. priėmė du patvarkymus, kuriais paskelbė varžytynes neįvykusiomis neatvykus pirkėjams, tačiau nesant protokolo negalima teigti, jog neatvyko nė vienas pirkėjas. Šie patvarkymai nebuvo įteikti ar paskelbti ieškovei, todėl ji neturėjo galimybės jų apskųsti, pasinaudoti kitomis įstatymo suteiktomis teisėmis. Antstolė 2004 m. liepos 20 d. įteikė išieškotojams du siūlymus perimti ieškovės turtą, tačiau šie siūlymai nebuvo įteikti ieškovei, todėl ieškovė neturėjo galimybės pasinaudoti įstatymo jai suteiktomis teisėmis (CPK 643 str.). Antstolė vykdymo procese neįvykdė savo pareigų: neišaiškino ieškovei jos, kaip skolininkės, teisių ir neįteikė visų vykdymo proceso dokumentų, nors kitai vykdymo proceso šaliai – išieškotojams, tokius dokumentus įteikdavo pasirašytinai. Vykdymo byla yra netvarkinga - Nr. 108/03-03895 nesunumeruota, ant dokumentų nenurodoma surašymo data, byloje nėra apyrašo, todėl bylos dokumentuose žymima data nebūtinai sutampa su tikrąja dokumento data, kas suteikė antstolei galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis. Dėl minėtų pažeidimų turi būti panaikinti ginčo aktai.

4Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. birželio 19 d. nutartimi byla buvo perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui pagal teismingumą, nes ieškinio suma - 324 000 Lt, t.y. viršija 100 000 Lt.

5Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 16 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį atmetė.

6Ieškovė K. M. J. pateikė prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 16 d. sprendimą už akių. Nurodė, kad teismas negalėjo priimti sprendimo už akių, nes ieškovė buvo pateikusi prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi ji yra senyvo amžiaus, nuolat serga ir ši priežastis laikytina svarbia. Be to, teismas išnagrinėjo bylą, kurioje nebuvo išreikalauti ieškovės 2006 m. spalio 16 d. prašyme nurodyti tinkamam bylos išnagrinėjimui būtini dokumentai, neišspręsti kiti prašymo klausimai, t.y. byla ištirta nevisapusiškai ir neobjektyviai. Dėl to teismo sprendimas už akių naikintinas ir byla nagrinėtina iš naujo.

7Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. nutartimi ieškovės K. M. J. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nutartyje nurodė, kad priimdamas sprendimą už akių teismas įvertino aplinkybę, kad ieškovė negali atvykti į teismo posėdį dėl ligos, tačiau šią priežastį laikė nesvarbia (CPK 246 str.). Be to, teismas nurodė, jog ieškovė nepateikė įrodymų, leidžiančių abejoti priimto teismo sprendimo teisėtumu ar pagrįstumu, pareiškime išdėstyti argumentai iš esmės tie patys, kaip ir pateikti ieškinyje. Priimdamas sprendimą už akių teismas atliko formalų įrodymų vertinimą ir nusprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ieškinio. Ieškovė naujų įrodymų, patvirtinančių jos teiginius, nepateikė. Ieškovės argumentus, jog byla teisminga Palangos miesto apylinkės teismui, teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog ieškiniai dėl nekilnojamojo turto pardavimo arba perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais teismingi turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismui, o jei ieškinio kaina viršija 100 000 Lt – apygardos teismui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra šis turtas. Ginčijamo turto vertė yra 324000 Lt, todėl byla teisminga Klaipėdos apygardos teismui. Ieškovės argumentai, jog ji nežinojo, kad teismas 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi yra patvirtinęs ginčo aktus, teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog šis faktas nėra pagrįstas įrodymais, o minėti ginčo aktai ir minėta nutartis nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Ieškovės teiginius, jog ji neturėjo galimybės susipažinti su visa bylos medžiaga, nes trečiojo asmens atsiliepimą gavo tik 2006 m. spalio 19 d., teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog šis teiginys neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Ieškovė nedalyvavo 2006 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdyje, kuriame trečiuoju asmeniu buvo įtrauktas UAB DK „PZU Lietuva“. Trečiojo asmens atsiliepimas gautas 2006 m. spalio 11 d., šalims išsiųstas 2006 m. spalio 12 d., aplinkybė, jog atsiliepimą ieškovė gavo po sprendimo už akių priėmimo, nesudaro pagrindo naikinti sprendimą. Ieškovės teiginius, jog teismas nepasisakė dėl jos 2006 m. spalio 16 d. prašymo, teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog ieškovė 2006 m. spalio 25 d. pateikė analogišką pakartotinį prašymą, kurį teismas išsprendė 2006 m. spalio 30 d. nutartimi, todėl jos prašymai yra išnagrinėti. Teismas konstatavo, jog nėra aplinkybių panaikinti priimtą sprendimą už akių, todėl pareiškėjos prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmetė.

8Ieškovė K. M. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Apeliantė nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

  1. Teismas prašymą išnagrinėjo nepilna apimtimi, t.y. prašyme pateikta daugiau motyvų nei teismas aptarė skundžiamoje nutartyje, todėl laikytina, jog byla išnagrinėta nepilnai, nevisapusiškai ir neobjektyviai.
  2. Teismas nepagrįstai neatvykimo priežastis laikė nesvarbiomis, nesivadovavo protingumo ir teisingumo kriterijais, buvo neobjektyvus, šališkas ir nehumaniškas, nes neatsižvelgė, kad ieškovė yra senyvo amžiaus ir ekonomiškai silpna (CPK 288 str. 4 d., 246 str.).
  3. Ieškovė neprašė priimti sprendimo už akių, prašė atidėti bylos nagrinėjimą, kartu pateikė eilę prašymų, kurių teismas neišsprendė. Teismo argumentai, kad ieškovės prašymas buvo išspręstas 2006 m. spalio 30 d. nutartimi, remiasi negalimu teiginiu. Minėta nutartis buvo priimta po 2006 m. spalio 16 d. teismo sprendimo už akių priėmimo ir buvo apskųsta apeliacine tvarka, o atskirasis skundas iki šiol neišnagrinėtas. Tokiu būdu priimant skundžiamą 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį, nebuvo žinomas 2006 m. spalio 30 d. nutarties teisėtumas, todėl teismas negalėjo ja remtis skundžiamojoje nutartyje. Laiko atžvilgiu, teismas privalėjo pirmiau išspręsti ieškovės prašymą, o tik tuomet galėjo spręsti atsakovų prašymus ir priimti sprendimą už akių. Aplinkybė, kad teismas analogiškus prašymus sprendė vėliau (2006 m. spalio 30 d. nutartimi), patvirtina, jog teismas privalėjo iš karto išspręsti 2006 m. spalio 16 d. prašymą. Be to, teismas nepagrįstai nurodo, kad buvo išspręsti ir kiti analogiški ieškovės prašymai, nes ieškovės prašymai, remiantis lygiateisiškumo principu, turi būti sprendžiami tuo pat metu, kaip ir atsakovų prašymai (CPK 42 str.).
  4. Teismo 2006 m. spalio 30 d. nutarties turinį galėjo neigiamai įtakoti priimtas sprendimas už akių, nes, esant priimtam sprendimui už akių, teismas nebegalėjo tenkinti nė vieno ieškovės prašymo. Kadangi teismas nebuvo išsprendęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimo dėl ligos, kuris turėjo būti išnagrinėtas pirmiausia, todėl priimta protokolinė nutartis, kuria nuspręsta priimti sprendimą už akių, yra neteisėta. Neteisėta protokolinė nutartis daro neteisėtu ir patį sprendimą už akių.
  5. Teismas, nustatydamas teismingumą, rėmėsi sena teismų praktika ir senomis teisės normomis. Ši byla neteisminga Klaipėdos apygardos teismui, nes pagal teismingumą yra teisminga Palangos miesto apylinkės teismui, kadangi ieškovė yra Palangos miesto gyventoja, turtas yra Palangos mieste ir antstolio veiksmai atliekami Palangos miesto apylinkės teismo teritorijoje (CPK 510 str., 590 str.).
  6. Teismas neišnagrinėjo dalies ieškinio reikalavimų, nes nesprendė klausimo dėl ieškovės grubių teisės pažeidimų ir varžytynių proceso teisėtumo (CPK 602 str., 643 str., 704 str., 706 str., 715 str.). Teismas nepagrįstai nurodo, jog ieškovei buvo žinoma apie turto perdavimo išieškotojui aktus, nes ieškovė neįrodė nežinojimo fakto. Teismas neatsižvelgė, jog ieškovei nebuvo pranešta, jog varžytynės neįvyko, nebuvo pranešta, jog ketinama turtą perduoti išieškotojams, nebuvo pranešta, jog turto perdavimo aktai yra perduodami tvirtinti teismui ir buvo patvirtinti. Ieškovė neprivalo įrodyti minėtų dokumentų neįteikimo jai fakto, nes teismo ir antstolio pareiga yra įteikti procesinius dokumentus, todėl ir įteikimo faktą turi įrodyti antstolis ir teismas. Byloje nustatytos aplinkybės, jog ieškovei buvo išsiųsta korespondencija, neįrodo, kad ieškovė tokią korespondenciją gavo. Neįvykdžius informavimo pareigos, ieškovė neteko galimybės pasiūlyti savo pirkėjo ir negalėjo nurodyti, kurį pirma daiktą realizuoti ir kitų teisių (CPK 704 str., 715 str.), todėl teismas privalėjo pasisakyti dėl ginčijamų aktų teisėtumo.
  7. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 42 straipsnio nuostatas manydamas, jog trečiojo asmens atsiliepimo įteikimas ieškovei po sprendimo už akių priėmimo ieškovui yra nesvarbus. Tinkamas atsiliepimo įteikimas yra svarbi aplinkybė tinkamam bylos nagrinėjimo pasiruošimui. Gavusi atsiliepimą ir sužinojusi apie naujas aplinkybes ieškovė turi teisę pateikti naujus įrodymus, patikslinti reikalavimus, prašyti išreikalauti įrodymus. Todėl nepateikęs atsiliepimo ieškovei ir nesuteikęs galimybės ieškovei pasinaudoti savo teisėmis, teismas negalėjo visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą ir priimti objektyvų sprendimą, todėl priimtas sprendimas yra neteisėtas.

9Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovės atskirąjį skundą, kuriame prašė atmesti atskirąjį skundą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė skundžiamoje nutartyje dėl visų jos prašyme peržiūrėti sprendimą už akių paminėtų motyvų, todėl byla išnagrinėta nepilnai, nevisapusiškai ir neobjektyviai. Kiekvienas asmuo turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Remiantis CPK 288 straipsnio 4 dalimi, teismas gali panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, kai nustato, jog šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.). Teismas skundžiamoje nutartyje išnagrinėjo visas aplinkybes, kurios pagal įstatymą reikšmingos sprendžiant klausimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Įstatymas nustato teismui pareigą pateikti motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas ir teisės aktus, kuriais teismas remiasi (CPK 291 str. 1 d. 5 p.) ir teismas šią pareigą įvykdė. Teismas neprivalo pasisakyti dėl visų, nors ir su nagrinėjamu klausimu nesusijusių, bylos šalių nurodomų motyvų. Todėl aplinkybė, kad teismas nepasisakė dėl visų apeliantės prašyme nurodytų motyvų, nedaro skundžiamos nutarties neteisėta ir nepagrįsta, juo labiau, kad apeliantė nemotyvuoja, dėl kokių motyvų nepasisakydamas ir kodėl pirmosios instancijos teismas neteisingai ar neobjektyviai išsprendė ginčą, t.y. ji neįrodė savo teiginių pagrįstumo (CPK 178 str.).

13Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai ligos nelaikė svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Iš ieškovės 2006 m. spalio 16 d. prašymo matyti, kad ieškovė prašė atidėti bylos nagrinėjimą dėl nepatenkinamos savo sveikatos (b.l. 129-130). Ieškovė kartu su prašymu įrodymų, patvirtinančių nepatenkinamą sveikatą, iki teismo posėdžio, įvykusio 2006 m. spalio 16 d., nepateikė, t.y. ieškovė neįrodė savo teiginių iki teismo sprendimo už akių priėmimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo teisę manyti, jog ieškovė į teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių. Medicininį pažymėjimą apeliantė pateikė 2006 m. lapkričio 15 d. kartu su prašymu dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo. Iš minėto medicininio pažymėjimo, išduoto 2006 m. spalio 13 d. (b.l. 158), matyti, kad jame nurodytos ligos, kuriomis apeliantė serga ir sirgo. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė yra pateikusi keletą analogiškų pažymų (b.l. 49, 72), todėl laikytina, kad nurodomos ligos nėra ūmaus pobūdžio, o ieškovė, kaip sąžiningas ir protingas bylos dalyvis (inicijavęs procesą), besirūpinantis greitu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu, galėjo pasirūpinti tinkamu savo interesų atstovavimu. Įrodymų, kad dėl pažymoje nurodytų ligų apeliantė gydosi ar kad negali išvykti iš namų, nepateikta. Taigi apeliantė ne tik medicininę pažymą pateikė pavėluotai, bet ir pažymos, kaip įrodymo, turinys neleidžia manyti, kad atsakovė negalėjo atvykti į teismo posėdį. Pažymėtina, kad teismo posėdis, kuriame teismas priėmė sprendimą už akių, buvo penktasis teismo posėdis, į kurį apeliantė neatvyko. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad neatvykimo priežastis yra nesvarbi, įstatymo nuostatų nepažeidė, o apeliantė neįrodė aplinkybių, būtinų nustatyti pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 punktą.

14Apeliantė teigia, kad ji neprašė priimti sprendimo už akių, todėl teismas negalėjo CPK 285 straipsnio pagrindu priimti sprendimo už akių. Šie teiginiai nepagrįsti. Remiantis CPK 285 straipsnio 1 dalimi, teismas priima sprendimą už akių, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių. Taigi įstatymas sieja galimybę priimti sprendimą už akių ne su pasyviosios (neatvykusios į teismo posėdį) šalies prašymu priimti sprendimą už akių, bet su aktyviosios (atvykusios į teismo posėdį) šalies prašymu. Iš teismo posėdžio protokolo (b.l. 133) matyti, kad byloje dalyvaujantys asmenys prašė priimti sprendimą už akių. Todėl teismas turėjo teisę priimti sprendimą už akių, o apeliantės teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

15Apeliantė nepagrįstai nurodo, jog pagal CPK 510 straipsnio nuostatas ginčas teismingas Palangos miesto apylinkės teismui. Pagal CPK 510 straipsnio 1 dalį XXXI skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Pagal to paties straipsnio 2 dalį skundas pateikiamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis. Taigi specialiąja teisena CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka skundžiami antstolių veiksmai ar neveikimas apylinkės teisme, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis. Iš ieškinio (b.l. 2-6) matyti, kad ieškovė prašo panaikinti turto perdavimo išieškotojui aktus, t.y. skundžia ne antstolio veiksmus ar neveikimą specialiąja CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka, bet bendra ieškinio teisenos tvarka ginčija turto perleidimo aktus. Todėl šiam ginčui taikytinos bendrosios teismingumo taisyklės. Ginčas yra turtinis, reikalavimo suma viršija 100 000 Lt, todėl ginčas yra teismingas Klaipėdos apygardos teismui (CPK 31 str. 1 d., 27 str. 1 d. 1 p.).

16Apeliantė nurodo, jog teismas neišnagrinėjo reikalavimų dalies dėl jos teisių pažeidimo ir varžytynių teisėtumo. Kaip minėta, ieškinyje apeliantė pateikė reikalavimus - panaikinti turto perdavimo išieškotojui aktus. Dėl šių reikalavimų pirmosios instancijos teismas pasisakė, todėl apeliantės teiginys laikytinas nepagrįstu.

17Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad antstolis neįvykdė informavimo pareigos, nes neįrodė, jog išsiųstus dokumentus apeliantė gavo. Ginčo tarp šalių, kad vykdymo procesiniai dokumentai buvo išsiųsti, nėra. CPK 604 straipsnis nustato prezumpciją, kad procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo jų išsiuntimo dienos. Taigi, pagal įstatymą, antstoliui įrodžius išsiuntimo faktą, dokumentų negavimo faktą turi įrodyti gaunantis asmuo, šiuo atveju – apeliantė.

18Iš vykdomosios bylos Nr. 01/08/03/03895/2003 I T., b.l. 19, 21) matyti, kad ieškovei pasirašytinai buvo išaiškintos jos, kaip skolininkės, teisės. Iš tos pačios vykdomosios bylos (I T., b.l. 82, 156) matyti, kad apeliantei buvo išsiųsti pranešimai apie varžytynes. Šiuose pranešimuose apeliantei išaiškinta, jog CPK 704 straipsnio pagrindu iki varžytynių pradžios ji gali surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, taip pat, kad CPK 715 straipsnio pagrindu ji turi teisę nurodyti, kurie varžytynėse parduodami daiktai turi būti parduodami pirma kitų. Kadangi apeliantė nepaneigė įstatyminės prezumpcijos, todėl faktas, kad vykdymo procesiniai dokumentai yra įteikti apeliantei ir minėtos teisės buvo išaiškintos, preziumuojamas, o apeliantės teiginiai, kad ji neturėjo informacijos apie vykdymo procesą ir negalėjo realizuoti savo teisių, numatytų CPK 704 ir 715 straipsniuose (CPK 602 str. 1 d. 5 p.), nepagrįsti.

19Neįvykus varžytynėms, antstolis 2004 m. liepos 20 d. išsiuntė ieškovei patvarkymus dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis (vykdomoji byla Nr. 01/08/03/03895/2003, I T., b.l. 159). Antstolis CPK 719 straipsnio 3 dalies pagrindu pasiūlė išieškotojams perimti neparduotą turtą. Įstatymas nenumato, jog apie šį siūlymą, taip pat apie turto perdavimo išieškotojui akto pateikimą tvirtinti teismui turi būti informuojamas skolininkas (šiuo atveju apeliantė), nes perimti ar neperimti neparduotą turtą, įstatymas sieja tik su išieškotojo, o ne sus skolininko, valios išreiškimu. Todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad antstolė, neinformuodama apeliantės, pasielgė neteisėtai.

20Apeliantė teigia, kad teismas, nesuteikdamas galimybės ieškovei atsikirsti į trečiojo asmens atsiliepimą, kadangi ieškovė atsiliepimą gavo po sprendimo už akių priėmimo, išnagrinėjo ieškinį nevisapusiškai ir neobjektyviai. Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės, priimdamas skundžiamą 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį, remtis savo 2006 m. spalio 30 d. nutartimi, kol ši nutartis dar nebuvo įsiteisėjusi. Šie pažeidimai laikytini formaliais, nes apeliantė nenurodo jokių naujų įrodymų ar naujų aplinkybių, kurių būtinybė pateikti ar įrodinėti atsirado trečiajam asmeniui pateikus atsiliepimą. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-47/2007) apeliacinis procesas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. spalio 30 d. nutarties teisėtumo, kuria atmesti ieškovės prašymai, nutrauktas, t.y. šis klausimas yra išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi paliekant galioti minėtą teismo nutartį. Įstatymas nustato aplinkybes, kurios nagrinėjamos tiriant sprendimo už akių priėmimo pagrįstumą (CPK 285 str. 2 d. 3 ir 4 p., 288 str. 4 d.). Atskirajame skunde apeliantė nenurodo jokių aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl jos teiginiuose nurodomi pažeidimai yra formalūs. Naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį vien formaliais pagrindais draudžia įstatymas (CPK 328 str.).

21Atskirajame skunde apeliantė nenurodė aplinkybių, liudijančių neatvykimo į teismo posėdį svarbumą, taip pat nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti, o atskirasis skundas atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė K. M. J. kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, prašydama... 4. Palangos miesto apylinkės teismo 2006 m. birželio 19 d. nutartimi byla buvo... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. spalio 16 d. priėmė sprendimą už... 6. Ieškovė K. M. J. pateikė prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo,... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. nutartimi ieškovės K. M.... 8. Ieškovė K. M. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 9. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovės... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė skundžiamoje nutartyje dėl visų... 13. Apeliantė teigia, kad teismas nepagrįstai ligos nelaikė svarbia neatvykimo... 14. Apeliantė teigia, kad ji neprašė priimti sprendimo už akių, todėl teismas... 15. Apeliantė nepagrįstai nurodo, jog pagal CPK 510 straipsnio nuostatas ginčas... 16. Apeliantė nurodo, jog teismas neišnagrinėjo reikalavimų dalies dėl jos... 17. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad antstolis neįvykdė informavimo... 18. Iš vykdomosios bylos Nr. 01/08/03/03895/2003 I T., b.l. 19, 21) matyti, kad... 19. Neįvykus varžytynėms, antstolis 2004 m. liepos 20 d. išsiuntė ieškovei... 20. Apeliantė teigia, kad teismas, nesuteikdamas galimybės ieškovei atsikirsti... 21. Atskirajame skunde apeliantė nenurodė aplinkybių, liudijančių neatvykimo... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti...