Byla 2A-138-413/2012
Dėl statybos leidimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės, Virginijos Gudynienės (kolegijos pirmininkė), Gintauto Koriagino (pranešėjas), sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovei L. K., atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei N. J., trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei V. B.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-3016-713/2011 pagal ieškovės J. M. teisių perėmėjos L. K. ieškinį atsakovėms Lietuvos Jehovos liudytojų religinei bendrijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Algirdui Abraičiui dėl statybos leidimo panaikinimo,

Nustatė

3ieškovės J. M. teisių perėmėja L. K. ir atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija yra kaimyninių žemės sklypų, esančių ( - ), savininkės. Atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija jai priklausančiame sklype, vadovaudamasi Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001 m. sausio 15 d. išduotu statybos leidimu, stato pastatą – konferencijų salę. Šis pastatas statomas 1 m. atstumu nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo ribos. Ieškovės manymu, tai nepagrįstai pažeidžia jos teises, nes ji niekada nedavė atsakovei sutikimo statyti ginčo pastatą arčiau kaip 3 m nuo jai priklausančio žemės sklypo ribos, nors toks sutikimas, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra būtinas. Manydama, kad arti jai priklausančio žemės sklypo ribos atsakovo statomas pastatas nepagrįstai pažeidžia jos teises bei teisėtus interesus, mažina jai priklausančio nekilnojamojo turto vertę, be to, yra statomas statybos leidimo, išduoto pažeidžiant teisės aktus, pagrindu, ieškovė prašė panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001 m. sausio 15 d. išduotą statybos leidimą Nr. 16-6-2001/1.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001 m. sausio 15 d. išduotą statybos leidimą Nr. 16-6-2001 statyti konferencijų salę. Leido atsakovui Lietuvos Jehovos liudytojų religinei bendrijai per vienerių metų laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą, perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį 3,5 m. atstumu nuo žemės sklypo, esančio ( - ), ribos. Neatlikus šių veiksmų per nustatytą terminą, įpareigojo statytoją Lietuvos Jehovos liudytojų religinę bendriją per šešių mėnesių terminą savo lėšomis nugriauti administracinės paskirties statinį - konferencijų salę, unikalus Nr. 4400-1519-3774, esančią ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Priteisė valstybei iš J. M., Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos po 92,00 Lt pašto išlaidų (t.3, b. l. 183-191).

5Apeliaciniu skundu atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir priteisti iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas (t. 4, b. l. 2-5).

6Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašė atsakovės apeliacinį skundą patenkinti (t. 4, b. l. 12-15, 26-32).

7Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė J. M. prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą (t. 4, b. l. 16-24).

82012 m. gegužės 21 d. teisme gautas atsakovo Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos prašymas priimti ir patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį, panaikinti pirmosios instancijos teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir civilinę bylą nutraukti.

9Prašymas tenkintinas

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje.

11Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

12Nagrinėjamoje byloje šalys 2012 m. gegužės 8 d. sudarė taikos sutartį, kurioje patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės, taip pat yra žinoma, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CPK 294 straipsnio 2 dalis, CK 6.985 straipsnis).

13Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti 2012 m. gegužės 8 d. taikos sutartis, kuria yra išreikšta šalių valia taikiai išspręsti byloje kilusį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, CK 6.983 straipsnis, 6.985 straipsnis).

14CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė J. M. 2008 m. balandžio 22 d. mokėjimo kvitu sumokėjo 236 Lt žyminio mokesčio (1 t. b. l. 8), 2010 m. rugpjūčio 18 d. mokėjimo kvitu sumokėjo 133 Lt žyminio mokesčio (3 t. b. l. 1), atsakovas Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija 2011 m. spalio 4 d. mokėjimo nurodymu sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio (4 t. b. l. 6), todėl šalims grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio: ieškovės J. M. teisių perėmėjai L. K. – 276,75 Lt (369 Lt x 75 proc.), atsakovei Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrijai - 104,25 Lt (139 x 75 proc.). Atsakovei taikos sutartimi prisėmus įsipareigojimą atlyginti valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, 277 Lt šių išlaidų pirmosios instancijos teisme ir 15,30 Lt išlaidų apeliacinės instancijos teisme (iš viso: 292,30 lt ) priteistina iš atsakovės Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrijos.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu, 292 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsniu, 302 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Nutarė

17Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3016-713/2011 pagal ieškovės J. M. teisių perėmėjos L. K. ieškinį atsakovėms Lietuvos Jehovos liudytojų religinei bendrijai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Algirdui Abraičiui dėl statybos leidimo panaikinimo.

18Patvirtinti ieškovės J. M. teisių perėmėjos L. K. (a. k. ( - ) gyv. Kuoknesės g. 8, Kaune) ir atsakovių Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos (į. k. 192051784, Ievų g. 8, Giraitės k., Kauno r.), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (į. k. 288600210, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), sudarytą taikos sutartį Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-138-413/2012 šiomis sąlygomis:

191. Ieškovė atsisako visų civilinėje byloje pareikštų ieškininių reikalavimų, t. y. panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001 m. sausio 15 d. išduotą statybos leidimą Nr. 16-6-2001 statyti konferencijų salę, įpareigoti atsakovę per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinio (lBlp) - konferencijų salės, esančios ( - ), (toliau - Konferencijų salė) dalį, esančią 3,00 m atstumu nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo ( - ), ribos, įpareigoti atsakovę per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iškelti artezinį gręžinį, esantį 5,00 m atstumu nuo ieškovei priklausančio žemės sklypo ( - ), ribos; atsakovei neatlikus nurodytų veiksmų per dviejų mėnesių terminą, leisti veiksmus atlikti ieškovei pačiai, patirtas sprendimo vykdymo išlaidas išieškant iš atsakovės.

20Ieškovė pareiškia, kad jokių pretenzijų dėl pastatytos Konferencijų salės neturi ir ateityje neturės, bei sutinka, kad atsakovė atliktų Konferencijų salės statybos užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.

212. Atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija sutinka ir neprieštarauja, kad ieškovė projektuotų ir statytų jai priklausančiame žemės sklype ( - ), pastatus (statinius) mažesniu nei 3 metrų, bet ne mažesniu nei 1 metro atstumu iki sklypo, esančio ( - ), priklausančio atsakovei, ribos. Taip pat atsakovė neprieštarauja, kad projektuojant ir statant statinius ieškovės žemės sklype, atitinkamai suderinus projektą su priešgaisrinės saugos tarnyba, būtų sumažinti priešgaisrinės saugos atstumai tarp gretimų statinių (pastatų).

223. Sutarties šalys pareiškia, kad nereikalauja ir nereikalaus viena iš kitos apmokėti turėtų bylinėjimosi išlaidų ir išlaidų, turėtų advokatų pagalbai apmokėti.

234. Kiekviena šios Taikos sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija įsipareigoja padengti visas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

245. Šalys patvirtina, kad, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, turi visišką teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią Taikos sutartį bei vykdyti šia Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios Taikos sutarties galiojimo laiką.

256. Šalys prašo Kauno apygardos teismo panaikinti 2011 m. rugsėjo 6 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3016-713/2011, patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Šalims yra žinomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.983 - 6.985 straipsnių turinys ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

267. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje, Šalims yra suprantamos ir žinomos - Šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

278. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų ir viešojo intereso.

289. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta, atitinka Šalių tikrąją valią, jų pasirašyta.

29Priteiti valstybei iš atsakovės Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos (į. k. 192051784, Ievų g. 8, Giraitės k., Kauno r.) 277 Lt (du šimtus septyniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 15,30 Lt (penkiolika litų 30 ct) išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (iš viso: 292,30 Lt). Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovės J. M. teisių perėmėjai L. K. (a. k. ( - ) gyv. Kuoknesės g. 8, Kaune) 276,75 Lt (du šimtus septyniasdešimt šešis litus 75 ct), atsakovei Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrijai (į. k. 192051784, Ievų g. 8, Giraitės k., Kauno r.) - 104,25 Lt (vieną šimtą keturis litus 25 ct) sumokėtą žyminį mokestį valstybei.

31Civilinę bylą nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. ieškovės J. M. teisių perėmėja L. K. ir atsakovė Lietuvos Jehovos... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos... 6. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų... 7. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė J. M. prašė atsakovo... 8. 2012 m. gegužės 21 d. teisme gautas atsakovo Lietuvos Jehovos liudytojų... 9. Prašymas tenkintinas... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis... 11. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 12. Nagrinėjamoje byloje šalys 2012 m. gegužės 8 d. sudarė taikos sutartį,... 13. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti 2012 m. gegužės 8 d. taikos... 14. CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį,... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė J. M. 2008 m. balandžio 22 d.... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 17. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą... 18. Patvirtinti ieškovės J. M. teisių perėmėjos L. K. (a. k. ( - ) gyv.... 19. 1. Ieškovė atsisako visų civilinėje byloje pareikštų ieškininių... 20. Ieškovė pareiškia, kad jokių pretenzijų dėl pastatytos Konferencijų... 21. 2. Atsakovė Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija sutinka ir... 22. 3. Sutarties šalys pareiškia, kad nereikalauja ir nereikalaus viena iš kitos... 23. 4. Kiekviena šios Taikos sutarties šalis padengia savo turėtas bylinėjimosi... 24. 5. Šalys patvirtina, kad, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais... 25. 6. Šalys prašo Kauno apygardos teismo panaikinti 2011 m. rugsėjo 6 d. Kauno... 26. 7. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos... 27. 8. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis nepažeidžia trečiųjų asmenų... 28. 9. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta, atitinka Šalių tikrąją... 29. Priteiti valstybei iš atsakovės Lietuvos Jehovos liudytojų religinės... 30. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 31. Civilinę bylą nutraukti....