Byla e2S-1934-264/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,

2rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „OGRINDA“ prašymą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr.e2-11395-151/2017 pagal ieškovės UAB ,,OGRINDA“ ieškinį atsakovei UAB „Autokausta“, trečiasis asmuo AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialas, dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

Nustatė

3Ginčo esmė

4

  1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. sausio 30 d. priėmė preliminarų sprendimą pagal ieškovės UAB „OGRINDA“ ieškinį atsakovei UAB „Autokausta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo. 2017 m. vasario 23 d. priimti atsakovės UAB „Autokausta“ prieštaravimai. 2017 m. kovo 16 d. priimtas ieškovės UAB „OGRINDA“ atsiliepimas į prieštaravimus.
  2. Atsakovė UAB „Autokausta“ pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos Nr. e2-11395-151/2017 nagrinėjimą iki Kauno apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2182-273/2017.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos e2-11395-151/2017 nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017. Įpareigojo šalis pranešti teismui apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017 priimtą sprendimą.
  2. Teismas nustatė, kad spendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017, šioje byloje turės prejudicinę reikšmę šios bylos reikalavimų išsprendimui. Atsižvelgiant į tai, bylos nagrinėjimą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017 (CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 166 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai
  1. Atskirajame skunde ieškovė UAB „OGRINDA“ prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės UAB „Autokausta“ prašymo stabdyti bylos nagrinėjimą netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Nėra teisinio ir faktinio pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas, stabdydamas bylos nagrinėjimą, nenurodė jokio faktinio pagrindo, dėl ko yra būtina stabdyti bylos nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik teisinio pagrindo stabdyti bylą nurodymu bei konstatavimu. Nenurodyta kokie konkrečiai faktai, kurie bus nustatyti civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017 turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai; nenurodyta kokių teisiškai reikšmingų faktų teismas negali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje; nenurodyta kaip teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017 gali įtakoti teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Skundžiama teismo nutartis yra nemotyvuota (CPK 291 str. 1 d. 5 p.), todėl naikintina.
   2. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos Nr. e2-2182-273/2017 nėra prejudicinio ryšio. Net ir patenkinus UAB „Autokausta“ ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017, atsakovės UAB „Autokausta“ prievolė atsiskaityti pagal 2016-09-16 Prekių pirkimo pardavimo sutartį Nr. 16-0916 nepasikeis ir neišnyks. Nagrinėjamoje byloje yra visos sąlygos teismui nustatyti teisiškai reikšmingus faktus.
  2. Atsakovė UAB „Autokausta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-11395-151/2017. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Tarp abiejų civilinių bylų egzistuoja tiesioginis teisinis ryšys. Patenkinus UAB „Autokausta" reikalavimą dėl prekių pakeitimo būtų nustatytas faktas, kad UAB „OGRINDA" yra pateikęs UAB „Autokausta" sutarties reikalavimus neatitinkančias prekes, o tai reikštų, kad UAB „Autokausta" neturi prievolės atsiskaityti su UAB „OGRINDA" už netinkamos kokybes prekes ir UAB „OGRINDA" ieškinys dėl skolos priteisimo būtų atmestas kaip nepagrįstas.
  2. Ieškovė savo argumentus dėl nesančio tiesioginio ryšio tarp abiejų bylų ir nesančio pagrindo bylos sustabdymui, pati paneigė 2017 m. birželio 13 d. Kauno apygardos teismui pateikdama prašymą sujungti Kauno apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą nr. e2-11395-151/2017 ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-2182-273/2017.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK III dalies XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Civilinio proceso kodekso 308 straipsnio pirmoji dalis numato, jog apeliacinį (atskirąjį) skundą padavęs asmuo turi teisę šio skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio antrojoje dalyje numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Asmuo, atsisakęs atskirojo skundo, nebeturi teisės pakartotinai jį paduoti (CPK 308 straipsnio 3 dalis).
  2. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka 2017 m. liepos 7 d. Kauno apygardos teisme gautas apeliantės (ieškovės) UAB „OGRINDA“ atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties bei apeliacinio proceso nutraukimo.
  3. Nurodoma, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2182-273/2017, skundžiama nutartimi sustabdyta byla Nr. e2-11395-151/2017 buvo sujungta su Kauno apygardos teisme nagrinėjama byla Nr. e2-2182- 273/2017 bei paskirtas parengiamasis posėdis. Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis neskundžiama.
  4. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-2182-273/2017 pagal ieškovės UAB „Autokausta“ ieškinį atsakovei UAB „OGRINDA“ dėl netinkamos kokybės prekių pakeitimo tinkamomis. Minėtoje byloje 2017 m. liepos 5 d. nutartimi teismas sujungė Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-2182-273/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „OGRINDA“ dėl netinkamos kokybės prekių pakeitimo tinkamomis ir Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-11395-151/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „OGRINDA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autokausta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujamas filialo Lietuvoje. Nutartis neskundžiama. Nutarta sujungtas bylas nagrinėti Kauno apygardos teisme ir sujungtoms byloms palikti numerį Nr. e2-2182-273/2017. Byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. rugsėjo 14 d. 13.30 val., Kauno apygardos teisme (A. Mickevičiaus g. 18A, Kaunas).
  5. Esant nurodytoms aplinkybėms, Kauno apylinkės teisme nagrinėtą bylą prijungus prie Kauno apygardos teisme nagrinėjamos bylos, išnyko atskirojo skundo dalykas – Kauno apylinkės teismo byla nėra sustabdyta ir bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme.
  6. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės atskirojo skundo atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, atskirojo skundo nagrinėjimas iš esmės nėra pradėtas, todėl atskirojo skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas, konstatuojant, kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308, 338 straipsniai).

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu, 338 straipsniu,

Nutarė

7apeliantės UAB „OGRINDA“ atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.

8Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės UAB „OGRINDA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties, nutraukti.

9Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai