Byla I-3780-142/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Margaritos Stambrauskaitės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos D. S. skundą dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos,

Nustatė

2D. S. (toliau – pareiškėja) 2014 m. vasario 13 d. (pagal pašto antspaudą ant voko) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) 2014 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. 12-01-244; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio taikymo neišmokėtą valstybinės pensijos dalį – 10 075,68 Lt; 3) atnaujinti skundo padavimo terminą; 4) sustabdyti administracinę bylą, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) išnagrinės Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo konstitucingumą.

3Skunde pareiškėja paaiškina, kad KAM 2008 m. balandžio 7 d. sprendimu pareiškėjai paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija (toliau – pensija) nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo mokama sumažinta dėl Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies taikymo. KAM atsisako grąžinti neišmokėtos valstybinės pensijos dalį, motyvuodama, kad Laikinojo įstatymo galiojimas buvo pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir nėra teisinio pagrindo nepriemokai išmokėti. Pareiškėjos nuomone, teisinis reguliavimas, kuriuo remiantis jai buvo mokama sumažinta pensija, pažeidė pagrindinius teisingumo, teisėtų lūkesčių ir apsaugos principus, asmens teisę gauti užtarnautos pensijos išmokas, nepagrįstai apribojo asmens konstitucinę teisę į nuosavybę. Jei teismas pripažintų, kad buvo praleistas terminas skundui paduoti, pareiškėja prašo jį atnaujinti.

4Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. 2015 m. birželio 12 d. teisme gautas pareiškėjos prašymas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, skundą tenkinti (b. l. 69–70).

5KAM atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą arba bylą nutraukti, nustačius, kad skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminus (b. l. 37–40). Paaiškina, kad mokėdama pareiškėjai pensiją KAM vadovaujasi galiojančiais įstatymais ir kitaip elgtis, negu nustatyta įstatyme, negali. Pareiškėjos pensija sumažinta vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 straipsniu. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – Konstitucija), o valstybinės pensijos mažinimas pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d. Nėra Konstitucinio Teismo sprendimų, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio galiojimo pratęsimas 2012–213 metais prieštarautų Konstitucijai. Nurodo, kad pensijos nepriemokai išmokėti šiuo metu nėra teisinio pagrindo.

6Teismo posėdyje KAM atstovai nedalyvavo, apie posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 68).

7Skundas netenkintinas.

8Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl pareiškėjos pensijos sumažinimo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, pagrįstumo.

9Kaip minėta, pareiškėja skunde prašė atnaujinti skundo padavimo terminą. Skundo padavimo terminas buvo atnaujintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi (b. l. 29–33).

10Pareiškėja skunde taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol Konstitucinis Teismas ištirs Laikinojo įstatymo 15 straipsnio konstitucingumą. 2014 m. gruodžio 2 d. teismo nutartimi nagrinėjama byla buvo sustabdyta (b. l. 61–63). Konstitucinis Teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. KT15-N9/2015 byloje Nr. 12/2013-21/2013-15/2014-1/2015 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymų, priimtų 2011 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d., atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – 2015 m. gegužės 14 d. nutarimas) išsprendė minėtos Laikinojo įstatymo nuostatos konstitucingumo klausimą. 2015 m. gegužės 29 d. teismo nutartimi bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas (b. l. 67).

11Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdybos J1 2014 m. gegužės 5 d. pažymos duomenimis byloje nustatyta, kad pareiškėjai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo mokama pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį nuo 1 225,39 Lt iki 1 015,48 Lt sumažinta pensija (b. l. 42–43). Dėl susidariusios pensijos nepriemokos išmokėjimo pareiškėja 2014 m. sausio 23 d. prašymu kreipėsi į KAM (b. l. 48), kuri pareiškėjai atsakė nagrinėjamoje byloje ginčijamu 2014 m. vasario 10 d. raštu Nr. 12-01-244 „Dėl neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos“ (toliau – KAM raštas) (b. l. 44–45). KAM rašte buvo nurodyta, kad, vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis, pensija pareiškėjai buvo perskaičiuojama tik pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį, kuris Konstitucinio Teismo buvo pripažintas neprieštaraujantis Konstitucijai. KAM minėtame rašte konstatavo, kad išmokėti pareiškėjai nepriemoką neturi teisinio pagrindo.

12Nagrinėjamoje byloje, siekiant įvertinti skundžiamo KAM rašto teisėtumą ir pagrįstumą, būtina nustatyti, ar pareiškėja pagrįstai reikalauja išmokėti pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo ginčo laikotarpiu.

13Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris oficialiai paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d., pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai.

14Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. XI-537) 15 straipsnis numatė, jog šis įstatymas, išskyrus 16 straipsnį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d., tačiau 2011 m. gruodžio 28 d. paskelbtu Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymu (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XI-1821) buvo pakeistas Laikinojo įstatymo 15 straipsnis, kurio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus 16 straipsnį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir galioja šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 (t. y. valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą), 2 ir 3 punktuose nurodytoms išmokoms <...> – iki 2012 m. gruodžio 31 d. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XII-92) 1 straipsniu Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą pakeitė Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą, išdėstydamas jį taip: „šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytoms išmokoms <...> – iki 2013 m. gruodžio 31 d.“. Iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad pagal pirminę Laikinojo įstatymo redakciją, Laikinojo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta pensijų perskaičiavimo tvarka pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams turėjo būti taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., tačiau vėlesniais šio įstatymo pakeitimais jos galiojimas buvo du kartus pratęstas – nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XI-1821) ir nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (2012 m. gruodžio 20 d. įstatymas Nr. XII-92).

15Nagrinėjamoje byloje vertinant pareiškėjos reikalavimo priteisti pensijos nepriemoką pagrįstumą, aktualus taip pat ir Konstitucinio Teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutarimas, kuriame Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas (2011 m. gruodžio 20 d. redakcija) tiek, kiek jame buvo nustatyta, kad Laikinasis įstatymas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą, galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d., neprieštaravo Konstitucijai ir Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas (2012 m. gruodžio 20 d. redakcija) tiek, kiek jame buvo nustatyta, kad Laikinasis įstatymas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą, galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d., neprieštaravo Konstitucijai.

16Vienas pagrindinių pareiškėjos skundo argumentų yra tas, kad nustatytas teisinis reguliavimas, be kita ko, reiškė pareiškėjos diskriminavimą kitų pensininkų atžvilgiu. Šį skundo argumentą pareiškėja, be kita ko, grindė ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2013 m. balandžio 23 d. pažyma (b. l. 5–6), nurodydama, kad pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 7 straipsnį, elgesys su asmeniu, kai socialinės padėties pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, nei panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui, yra laikoma tiesiogine diskriminacija. Šiuo aspektu, teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutarime padarė išvadą, kad toks teisinis reguliavimas, pagal kurį buvo nustatytas ilgesnis sumažintų valstybinių socialinio draudimo pensijų, mokėjimo terminas, vertintinas kaip valstybinių pensijų mažinimas didesniu mastu atsižvelgiant į kitokią, nei kitų socialinių išmokų (inter alia senatvės ir invalidumo pensijų), šių pensijų prigimtį ir pobūdį, t. y. kaip objektyviai pateisinamas skirtingų kategorijų pensininkų (valstybinių pensijų ir valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjų) skirtingas traktavimas, kuriuo savaime nepažeidžiamos pensijų tos pačios kategorijos pensininkams dydžių proporcijos.

17Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. ir 2015 m. gegužės 14 d. nutarimuose pateiktą išaiškinimą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad KAM teisėtai ir pagrįstai ginčo laikotarpiu pareiškėjai skaičiavo ir mokėjo pensiją, vadovaudamasi Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl pareiškėjai priteisti dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo susidariusią neišmokėtą pensijos dalį nėra teisinio pagrindo. Šios išvados teisingumą taip pat patvirtina tai, kad pareiškėjai paskirtos ir iki 2010 m. sausio 1 d. mokėtos pensijos dydis (1 225,39 Lt per mėnesį), pritaikius Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, nuo 2010 m. sausio 1 d., kaip minėta, sumažėjo iki 1 015,48 Lt, t. y. 209,91 Lt per mėnesį, arba 17,13 proc. (b. l. 46–47), t. y. neviršijo Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarime numatytos susidarius ypatingai situacijai leistinos ribos (ne daugiau 20 proc.). Atitinkamai, teisėtu ir pagrįstu nagrinėjamoje byloje pripažįstamas ginčijamas KAM raštas.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškėjos D. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. D. S. (toliau – pareiškėja) 2014 m. vasario 13 d.... 3. Skunde pareiškėja paaiškina, kad KAM 2008 m. balandžio 7 d. sprendimu... 4. Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 5. KAM atsiliepime nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį... 6. Teismo posėdyje KAM atstovai nedalyvavo, apie posėdžio datą, laiką ir... 7. Skundas netenkintinas.... 8. Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl pareiškėjos pensijos... 9. Kaip minėta, pareiškėja skunde prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.... 10. Pareiškėja skunde taip pat prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol... 11. Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Personalo ir administravimo valdybos J1... 12. Nagrinėjamoje byloje, siekiant įvertinti skundžiamo KAM rašto teisėtumą... 13. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris oficialiai... 14. Laikinojo įstatymo (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. XI-537) 15... 15. Nagrinėjamoje byloje vertinant pareiškėjos reikalavimo priteisti pensijos... 16. Vienas pagrindinių pareiškėjos skundo argumentų yra tas, kad nustatytas... 17. Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. ir 2015 m.... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 20. Pareiškėjos D. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...