Byla 2-927/2012
Dėl Vilnius apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinio atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ pareiškimo teismui dienos; trečiasis asmuo – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (civilinė byla Nr. 2-3837-115/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Vilnius apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinio atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ pareiškimo teismui dienos; trečiasis asmuo – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (civilinė byla Nr. 2-3837-115/2012).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas „Skinest Baltija“ kreipėsi į teismą, prašydamas iki ieškinio atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ pareiškimo teismui dienos pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ir sustabdyti Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui garantijos 908 897 Lt sumos pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. sutarties įvykdymo garantiją Nr. OS110616/2 pervedimą ar išmokėjimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudai. Nurodė, kad su atsakovu buvo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurios įvykdymo užtikrinimui ieškovas atsakovui pateikė banko garantiją, tačiau ne dėl nuo ieškovo valios priklausančių aplinkybių ieškovas neturi galimybės įvykdyti sutarties. Tarp šalių vykstant deryboms dėl atsiradusių force majeure aplinkybių, atsakovas pateikė bankui reikalavimą sumokėti 908 897 Lt sumą pagal garantiją. Tai reiškia, kad atsakovas neketina bendradarbiauti. Ieškovui tektų atlyginti bankui jo sumokėtą garantiją. Ieškovas rengia ieškinį dėl sutarties modifikavimo, kurio rengimas reikalauja laiko. Ieškovo nuomone, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių taptų sudėtinga įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė ir sustabdė Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui garantijos 908 897 Lt sumos pervedimą ar išmokėjimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudai pagal 2011 m. rugpjūčio 1 d. išduotą sutarties įvykdymo garantiją Nr. OS110616/2. Teismas nustatė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas ir būsimo ieškinio suma yra gana didelė. Duomenų, kad atsakovas bus pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, nėra. Teismas pažymėjo, kad tikėtina, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių (t. y. išmokėjus banko garantiją atsakovui), teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, išmokėjus garantijos sumą, bankas jos sugrąžinimo siektų iš pareiškėjo, kas sutrikdytų ir ieškovo veiklą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Atsakovui būsimo reikalavimo suma nėra ir negali būti laikoma didele. Teismas neįvertino atsakovo finansinių dokumentų, kurie yra viešai paskelbti atsakovo internetiniame tinklalapyje. Atsakovo valdomo ilgalaikio turto vertė ženkliai viršija būsimo reikalavimo sumą ir atsakovas yra pelningai veikianti įmonė.

102. Teismas nevertino ieškovo turtinės padėties, todėl nepagrįstai konstatavo, kad banko garantijos sumokėjimas gali sutrikdyti ieškovo veiklą. Be to, ieškovo turtinė padėtis nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Jeigu ši aplinkybė ir būtų reikšminga, ieškovas, teigdamas, kad 908 987 Lt suma jam yra didelė ir jos nuskaitymas pakenks ieškovo finansinei padėčiai, turėjo tai įrodyti.

113. Teismas neįvertino garantijos, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės prigimties ir paskirties. Garantija yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Nagrinėjamu atveju buvo pateikta banko garantija, kurios išskirtinis požymis yra besąlyginis garanto įsipareigojimas atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Šalių sutartis buvo sudaryta vykdant viešąją pirkimą dėl 150 vnt. naujų platforminių vagonų įsigijimo. Atsakovo teisė pasinaudoti banko garantija yra numatyta tiek pačioje sutartyje, tiek viešojo pirkimo sąlygose. Ieškovas sutartyje numatytais terminais nepristatė prekių, todėl atsakovas kreipėsi į banką dėl garantijos sumos išmokėjimo. Atitinkamai bankui kilo besąlyginė pareiga sumokėti atsakovui garantijos sumą. Garantija užtikrintos sutarties vykdymas/neįvykdymas arba netinkamas vykdymas nėra siejamas su banko pateiktos garantijos sumokėjimu.

124. Teismas neįvertino atsakovo teisinio statuso ir jo įtakos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsakovo 100 proc. akcijų priklauso valstybei. Toks statusas lemia būtinybę ginti viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju teismas ne tik nesiėmė jokių priemonių prašyme nurodytų aplinkybių pagrįstumo vertinimui, nepareikalavo ieškovo pateikti papildomų įrodymų, tačiau ir užkirto kelią atsakovui išdėstyti savo poziciją, t. y. nepranešė atsakovui apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Skinest Baltija“ prašo atmesti atskirąjį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismui jau yra pateiktas ieškinys dėl neteisėto sutarties nutraukimo, sutarties nutraukimo teismo tvarka nustatant nutraukimo datą ir sąlygas, pasinaudotos sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos teisėtumo. Ieškinys yra priimtas ir tai įrodo ieškovų siekį realiai apginti pažeistas teises. Apelianto pateikti duomenys apie turtinę padėtį įrodo, kad banko garantija 908 897 Lt sumai apeliantui nėra svarbi finansiniu požiūriu. Draudimas bankui sumokėti apeliantui garantijos sumą nesukelia apeliantui jokių turtinių pasekmių.

152. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad banko garantija negali būti apskritai stabdoma. Apeliantas painioja garantijos paskirtį kaip civilinės teisės institutą su civilinio proceso teise. Garantija nėra ir negali būti besąlyginė, nes ji gali būti realizuojama tik esant sutarties pažeidimui. Kadangi kilo ginčas dėl sutarties pažeidimo fakto, tai yra būtinas teisminis ginčo nagrinėjimas kaip pirmas etapas. Apeliantas vengia šio etapo ir siekia išmokos ankščiau laiko.

163. Pasirašius viešojo pirkimo sutartį, ieškovas turėjo atlikti labai didelės apimties darbą per ganėtinai trumpą terminą. Ieškovas veikė aktyviai, realiai pradėjo vykdyti sutartį. Sutarties vykdymo metu Rusijos Federacijos valstybinės centrinės įstaigos priimtas sprendimas padarė tiesioginę įtaką tolimesniam sutarties vykdymui. Ieškovas pateikė apeliantui visą turimą informaciją ir prašė pratęsti terminą 6 mėn. Tarp šalių vyko derybos, tačiau apeliantas, nesulaukęs papildomų dokumentų pateikė bankui reikalavimą sumokėti jam garantiją.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba pasidarymo nebeįmanomo.

19Bylos duomenimis, vykdant viešąjį pirkimą ieškovas (pardavėjas) su atsakovu (pirkėju) 2011 m. liepos 18 d. sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį, kurios įvykdymas buvo užtikrintas banko garantija. Sutarties dalykas – 150 vnt. naujų prekinių platforminių vagonų pirkimas-pardavimas. Ieškovui nevykdant savo įsipareigojimų (ieškovo teigimu, jie nevykdomi dėl force majeure aplinkybių), atsakovas nutraukė sutartį ir pateikė bankui reikalavimą sumokėti jam garantijos sumą – 908 987 Lt. Ieškovas, nebaigęs ruošti ieškinio atsakovui dėl, ieškovo nuomone, pažeistų teisių gynimo, pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant bankui sumokėti atsakovui garantijos sumą. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė ieškovo pateiktą ieškinį atsakovui dėl neteisėto sutarties nutraukimo, sutarties nutraukimo teismo tvarka nustatant nutraukimo datą ir sąlygas, pasinaudotos sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos teisėtumo.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino – uždraudė bankui sumokėti atsakovui garantijos sumą. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į didelę būsimo ieškinio sumą, atsakovas gali būti nepajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Iš atsakovo viešai skelbiamų ir apeliacinės instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovui, atsižvelgiant į jo gerą turtinę padėtį, nebūtų sudėtinga grąžinti 908 987 Lt sumą, jeigu teismas nuspręstų, kad atsakovas šalių sutartį nutraukė ir garantija pasinaudojo neteisėtai. Todėl dėl šios priežasties uždrausti bankui sumokėti atsakovui garantijos sumą nebuvo pagrindo.

21Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas, prašydamas taikyti minėtas laikinąsias apsaugos priemones, iš tikrųjų siekia, kad bankas, įvykdęs prievolę už skolininką (ieškovą), t. y. sumokėjęs atsakovui garantijos sumą, neįgytų atgręžtinio reikalavimo teisės ieškovui. Tokią išvadą patvirtina ieškovo nurodomos aplinkybės, kad banko garantijos sumos sumokėjimas atsakovui gali sutrikdyti ieškovo veiklą. Tačiau šios aplinkybės nėra susijusios su draudimu bankui sumokėti garantijos sumą atsakovui. Jos yra susijusios su draudimu bankui, sumokėjusiam atsakovui garantijos sumą, įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę ieškovui. Uždrausti bankui įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę ieškovas tiesiogiai neprašė. Nepaisant to, ieškovas, teigdamas, kad banko atgręžtinio reikalavimo teisės įgyvendinimas gali sutrikdyti ieškovo veiklą, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas nei su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nei su atsiliepimu į atskirąjį skundą tokių įrodymų nepateikė.

22Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, netinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl klausimą išsprendė neteisingai, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Atsakovas už atskirąjį skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Patenkinus atsakovo atskirąjį skundą, atsakovui iš ieškovo priteistinas atsakovo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo UAB „Skinest Baltija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

27Nutarties nuorašą išsiųsti šalims ir trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas „Skinest Baltija“ kreipėsi į teismą, prašydamas iki ieškinio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo panaikinti... 9. 1. Atsakovui būsimo reikalavimo suma nėra ir negali būti laikoma didele.... 10. 2. Teismas nevertino ieškovo turtinės padėties, todėl nepagrįstai... 11. 3. Teismas neįvertino garantijos, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo... 12. 4. Teismas neįvertino atsakovo teisinio statuso ir jo įtakos laikinųjų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Skinest Baltija“ prašo... 14. 1. Teismui jau yra pateiktas ieškinys dėl neteisėto sutarties nutraukimo,... 15. 2. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad banko garantija negali būti... 16. 3. Pasirašius viešojo pirkimo sutartį, ieškovas turėjo atlikti labai... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 19. Bylos duomenimis, vykdant viešąjį pirkimą ieškovas (pardavėjas) su... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi prašymą dėl laikinųjų... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas, prašydamas taikyti minėtas... 22. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Atsakovas už atskirąjį skundą sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį.... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartį ir... 27. Nutarties nuorašą išsiųsti šalims ir trečiajam asmeniui Nordea Bank...