Byla PK-1025-738/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, sekretoriaujant Ritai Šalkauskienei, dalyvaujant privačiam kaltintojui nukentėjusiajam D. G., jo atstovei advokatei Gitanai Butrimienei, asmeniui, kaltinamam nusikalstamos veikos padarymu R. K., jos gynėjui advokatui Rimantui Bučmai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Šalčininkų r., lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti ( - ) vyr. inspektore, gyv. ( - ), Kaunas, neteista,

3kaltinama nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 154 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5R. K. atiduota teismui kaltinant, kad ji 2013 m. vasario 9 d. iš savo asmeninės pašto dėžutės ( - ) išsiuntinėjo daugiabučio namo, adresu ( - ), Kaune, gyventojams elektroninius laiškus, kuriuose paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie D. G. ir tokiu būdu jį pažemino bei pakirto jo reputaciją, taip pat sumenkino žmonių pasitikėjimą juo.

6Kaltinamoji R. K. kaltės nepripažino. Ji parodė, kad laiškas yra tik dalis kas vyksta. D. G. pastoviai gąsdina, laiko įtampoje namo gyventojus. Pirmininkas neorganizuoja bendrijos susirinkimų. Buvo daroma revizija, kurios metu buvo daromas spaudimas. Dauguma gyventojų yra pensininkai, dalis nuomoja butus, į susirinkimus nesusirenka, todėl pirmininko negali perrinkti. Bendrijos susirinkimas turėjo įvykti birželio mėn., tačiau jis neįvyko, nes nesusirinko gyventojai. Prašė daryti susirinkimą, kad būtų pakeisti įstatai pagal naują įstatymą, išrinkta valdyba, tačiau D. G. neorganizuoja susirinkimo, sako, kam daryti jei niekas nesusirenka. D. G. prisistato kaip bendrijos pirmininkas. Jų namas susideda iš dviejų namų. Jis sprendžia klausimus tik 23 namo problemas, 25 namo jis netvarko. Savo laiptinėse įrengė šviesą nuo judesio daviklio. Prašė įrengti šviesą ir kitame name– nedarė. Buvo vienas butas įsiskolinęs, savininkas butą pardavė. Mokesčius moka sąžiningai, tačiau, kai atsiranda problema, sako, kad nėra pinigų. 2012-12-09 vyko bendrijos susirinkimas, kurio metu D. G. pateikė ataskaitą, kurioje nesutapo duomenys, todėl buvo nuspręsta padaryti dokumentinę reviziją. Buvo priešventinis laikas ir į revizijos komisiją buvo išrinkta. Buvo pateikta kasos knyga, sutartys buvo pas D. G. ir jis griežtai pasakė, kad neduos susipažinti, o duos susipažinti vietoje. Buvo pateiktos Š. sąskaitos, kur nurodyta, kad atlikti santechnikos darbai. Tačiau negalėjo nustatyti kuriuose butuose buvo atlikti tokie darbai. Tuo tarpu D. G. švaisto pinigus vidaus buto remontui. Jie gaudavo sąskaitas iš kurių negalėjo nustatyti kur ir kokie atlikti darbai. D. G. didžiuojasi, kad bendrija neturi skolų, bet tai netiesa. Gyventojų kaupiami pinigai, kiek bemokėtų kaupiamas lėšas, ką reikia remontuoti, D. G. sako, kad nėra pinigų. Jis iš kaupiamų lėšų dengė kitų gyventojų skolas už butą. Jų sienos pelija. Kiti butai kur pelija sienos, tai buvo sutvarkyta - nes neatitinka higienos normų. „Pinigų iššvaistymas padengiant skolininkus“ ir buvo parašytas toks sakinys. Kai atėjo daryti dokumentų patikrinimą, jiems buvo pateikti kasos orderiai, knyga sutartys. Su M. K. tikrino, o S. su D. G. jau rašė ataskaitą. Kaip galima rašyti ataskaitą, jei nėra atliktas patikrinimas. Rado dvi sąskaitas, kurios buvo išrašytos vienodomis sumomis, bet skirtingais numeriais, o žiniaraštyje buvo parašytas tik vienas. D. G. aiškino, kad buhalterė neapskaitė kasos orderio. Buhalterė pasakė, kad ją suklaidino vienodos sumos ir ji apskaitys šį mėnesį. Dar norėjo patikrinti kitų žmonių sąskaitas. D. G. supyko. Patikrinimas buvo atliekamas angare, o jo durys buvo užrakintos. Duris užrakino D. G.. Kai skaitė „Techno“ sutartį, kad užstatas yra 1212 Lt, o likusi suma turi būti sumokėta iki 2013-01-31 kitu atveju užstatas dingsta. Kilo klausimas, kaip sumokės kitą dalį, jei nėra pinigų. Dabar tokie dokumentai nepateikti. Kada vyko bendrijos steigimo susirinkimas, jokie mokesčių klausimai nebuvo svarstomi. 2010 m. birželio mėn. gavo lapelius, kur nurodyti mokesčiai, kuriuos mokėjo. Jos teiginys „sugalvojo pats G.“ tokie mokesčiai, kurie buvo nurodyti lapeliuose, nebuvo tvirtinami jokiuose susirinkimuose. Buvo savavališkai padidintas kaupiamas mokestis 30 centų. Gyventojai atsisakė tai mokėti. 2011 m. gruodžio buvo susirinkimas kur buvo aptarti mokesčiai. 2011 m. rugsėjo mėn. gavo lapelį - kaupiamos lėšos 30 centų. Patys gyventojai vėliau nubalsavo 20 centų už kvadratą. Kad jie moka D. G. sugalvotus mokesčius yra tiesa. 2013 m. tikrino ir rado 2011 metų neapskaitytas sąskaitas. Tai kyla klausimas kaip padarytos ataskaitos. Todėl teigiame, kad aplaidžiai vedama apskaita. Ji kaltinama, kad siūlė savo vyrą į bendrijos pirmininkus. Tai melagingas teiginys. Ji siūlė į valdybos narius tris narius. Žodžio pirmininkas – nebuvo. Jos siūlymas buvo rašomas atsižvelgiant į D. G. laišką. Kad D. G. taisė dokumentus atbuline data. Kai darė patikrinimą jokių raštų ji nerašė. D. G. po patikrinimo išplatino raštą, kad komisija buvo nekompetentinga, kad neįdėmiai atliko patikrinimą. Buvo rasta, kad „Kauno švarai“ ir „Lesto“ buvo sumokėta mažiau nei priskaityta gyventojams. D. G. aiškino, kad tai galėjo atsitikti susidubliavus lapeliams. Gyventojams priskaityta daugiau, o sumokama mažiau. Tie pinigai niekur neapskaityti. Rado orderius. K. sumokėjo, o kasos knygoje neapskaityti. D. G. teigė, kad suklydo numerius. Dėl neteisingos apskaitos vedimo D. G. pareikštas įspėjimas. Kadangi buvo praėję daugiau kaip metai, tai jam protokolas nerašytas. Bet buvo įspėtas, kad dokumentai buvo taisyti netinkamai. Dėl pinigų iššvaistymo. D. G. kreipėsi į kainų energetikos komisiją. D. G. nepasinaudojo nemokamu sprendimu. Jis padavė tiesiai į teismą, sumokėjo pinigus už advokato konsultaciją. Tai pinigų švaistymas. Bendrijos steigimo metu nebuvo keliamas mokesčių klausimas. Bendrija buvo įkurta 2010-04-21. Už tuos gyventojus, kurie nemoka mokesčių yra sumokami mokesčiai iš bendrijos kaupiamų lėšų. Ji matė sąskaitas, kurios buvo išrašytos Š., ir negalėjo nustatyti kur buvo atlikti darbai. Teigia, kad susirinkime nebuvo priimtas, bet buvo apklausos biuletenis dėl šildymo sistemos. Apklausa buvo vykdoma rugsėjo mėn. Gyventojai turi teisę susipažinti su dokumentais, bet jų negauna. Nuo bendrijos įsteigimo buvo sušaukti 4 susirinkimai. 2010-03-21 buvo steigiamasis susirinkimas. 2011-12-04 buvo visuotinis susirinkimas, kur buvo spręstas klausimas dėl skolų išieškojimo, dalyvavo 18 narių. Pirmininkaujantis buvo D. G.. Buvo nuspręsta jei skola sudaro 500 Lt, tai ją išieškoti per teismą. Buvo siūlymas dėl kaupiamųjų lėšų rinkimo ir buvo nuspręsta rinkti po 20 centų ir užsakyti šilumos projektą. Buvo išrinkti laiptinių atstovai. Buvo išrinkti revizoriai – L. D.. Ji klausė dėl darbų sąmatos rengiant vamzdyną. 2012-12-09 buvo išrinkta revizijos komisija iš trijų asmenų. Buvo pateikta revizijos nepatvirtinta ataskaita. Buvo pasisakymai dėl butų ploto deklaravimo. L. D. pasisakė, kad D. G. neperdavė jai dokumentų pagal aktą. 2013 m. buvo daromi susirinkimai. 2013-01-13 buvo susirinkimas, bet jis neįvyko. 2013-02-10 susirinkimas neįvyko. D. G. pateikė įgaliojimus netinkamus. 2013 m. buvo balsavimas raštu. Buvo išdalintos anketos. Raštu pirmininko rinkimas negalimas, tai prieštarauja įstatymui. Dėl revizorės S. buvo apklausa raštu. 2013-06-27 į susirinkimą neatėjo 1-os ir 2-os laiptinių gyventojai, bet kirpyklos savininkas pasakė, tų laiptinių gyventojams D. G. liepė neiti į susirinkimą. 2014-03-30 buvo susirinkimas. D. G. atnešė nepatvirtintą ataskaitą. 2014-04-30 turėjo būti kitas susirinkimas, bet jis iki šiol nesušauktas“.

7Nukentėjusysis D. G. parodė, kad daugumai gyventojų, kurie turi elektroninius paštus R. K. išsiuntinėjo laiškus, kurie yra šmeižikiški. Bendrijos steigimas vyko labai ilgai. 2008 m. pradėjo steigti bendriją. Įsteigti bendriją pavyko tik 2010-03-21. Tai buvo steigiamasis susirinkimas. Gyventojai pasirašė kaip steigėjai. Notarei buvo pateikti visi reikalingi dokumentai. Notaras tvirtina steigimo dokumentus, tada pateikiami dokumentai Registrų centrui. Surinkimo metu buvo patvirtinti įstatai. Steigiamojo susirinkimo protokole buvo nurodyta kas išrenkamas pirmininkas, revizorius. Dokumentai buvo pateikti notarei. Notaras tvirtina įstatus ir perduoda Registrų centrui. Antro egzemplioriaus neturėjo, dokumentus pateikė notarui ir iš jo gavo kopijas. Negali pasakyti kodėl pridėtas sąrašas skiriasi. Bendrija veiklą pradėjo nuo 2010 m. birželio mėn. Sąskaitos ir mokesčiai buvo pateikiami gyventojams, kaip ir R. K. sakė, kad mokesčiai nebuvo didesni, nei mokėjo administratoriui. Mokesčiai buvo aptarti anksčiau. 2010 m. birželio mėn. buvo išsiusti mokesčiai gyventojams. Mokesčiai paskaičiuoti pagal 2009 m. įvykusio susirinkimo protokolą. Mokesčiai buvo paskaičiuoti pagal atliktą gyventojų apklausą. Po to kai buvo pradėta veikla, papildomai buvo apklausti gyventojai raštu ir buvo gauti atsakymai, kad neprieštarauja. Susirinkimų bendrijoje buvo organizuojama daugiau. Buvo nemažai kviečiama susirinkimų, bet jie neįvykdavo. Turi kvietimus, dalyvavusių asmenų sąrašus. Yra žmonių bendrijoje, kurie visus susirinkimus bandydavo išardyti. Vadovaujantis įstatymu žmogus gali pareikšti nuomonę iš anksto raštu. Tokios nuomonės pareikšimas yra laikoma, kad jis dalyvavo susirinkime. Įgaliojimai dalyvauti susirinkime buvo išduoti jam ir jie išreiškė savo nuomonę. Viena iš protestuotojų buvo R. K., kuri teigė, kad to negali būti ir vienas žmogus negali turėti 14 įgaliojimų. Susirinkimas, kuris buvo sabotuotas ir neįvyko, buvo teigiama, kad įgaliojimai yra negaliojantys. R. K. susirinkime buvo sekretorė ir buvo žmonių, kuriuos įskaitė kaip dalyvaujančius, bet be įgaliojimo. Ji pareiškė, kad įgaliojimai netinkami, nes nepatvirtinti notariškai. Buvo pažeistos narių teisės pareikšti savo nuomonę. 2014-04-23 susirinkimas įvyko, nes kvorumas buvo. Buvo priimtas sprendimas patvirtinti ataskaitą. Tačiau D. išreiškė nuomonę, kad įstatai neatitinka įstatymų. Pagrindimo jokio nepateikė. Susirinkimas įvyko tik tiek, kad buvo patvirtinta finansinė ataskaita už 2013 m. D. G. išliko tokiose pareigybėse, nes nėra kam perduoti dokumentų. Buvo nuspręsta, kad bendriją turi sudaryti valdyba. Susirinkime buvo kvorumas. Tačiau valdymo organų rinkimui truko 3 balsų. Viskas sustojo ties ta vieta, kad nebuvo priimti nauji įstatai. Užteko balsų finansinei ataskaitai patvirtinti. Dėl tolimesnių veiksmų jis pareiškė, kad gali būti pirmininku ir negali daryti to kas stabdo. Skolininkas A. S. skolingas yra virš 1000 Lt. Tačiau jis lėšų neturi ir buvo sutarta, kad jo skolą dengs, ką jie ir daro. Tai žodinis susitarimas. Raštiško susitarimo nėra. Įvertinus situaciją, kad Stankevičiaus butas yra užstatytas bankui, ir padavus į teismą nebus galimybių išieškoti pinigų, todėl jis asmeniškai priėmė sprendimą, kad efektyviau susitarti su žmogumi, kad jis sumokės skolą geruoju. Skola buvo atvaizduota kaip gyventojo įsiskolinimas. R. K. nusprendė, kad pinigų nemokės, nes ji nusprendė, kad pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį. Santechnikas darbus atliko už bendrijos pinigus, kas liečia bendrus inžinerinius tinklus – stovai, kanalizacija. Kas yra bendra - bendrija moka. Gyvatukai ir radiatoriai yra gyventojų. Savininkai darė remontą ir atėję pasakė, kad jei nepakeisime vamzdynų ir užlies kaimynus ir tai turės bendrija mokėti ne tik už vamzdynus, bet ir už remontą. Stovas buvo pakeistas pirmame aukšte, kur yra grožio salonas. Jų namas yra 6 aukštų. Stovas buvo keičiamas ne vienas. Stovai buvo keičiami visuose butuose, kurie pateikė tokį norą arba pranešė, kad stovai yra avarinės būklės. Pirmininkas turi teisę jei yra grėsmė avarijai ar higienos normoms priimti sprendimą vienasmeniškai. R. K. bute stovas irgi buvo pakeistas. Aptarnaujanti įmonė vykdo priežiūrą. Priežiūros įmonė atlieka tik priežiūros darbus ir atlieka darbus avarijos metu. Paklausimu yra gaunami skaičiavimai, ir darbai pasirenkami pagal mažesnę kainą. Visi pinigai, kurie yra sąskaitoje, jie yra naudojami gyventojų reikmėms. Lesto išrašo sąskaitą, o paskui ją reikia išdalinti, dalijant atsiranda paklaidos. Nei vienas litas ar centas nebuvo panaudotas ne bendrijos tikslams. R. K. aiškino, kad galima buvo spręsti kainų komisijoje. Visi veiksmai atlikti bendrijos labui. Buvo perskaičiuotos šildymo paslaugos. Kad jis naudoja pinigus savo reikmės, kad pinigai naudojami namo vidaus remonto darbams. Pateikė dokumentą, kad dar nesant bendrijai, tai Būsto valda buvo priėmusi sprendimą keisti lietaus stovą. S. darė remontą, o jos siena buvo šlapia. Buvo padarytas būtinas remontas, nes drėko siena. R. K. siena nesusijusi. Ten buvo padaryta nuotrauka ir išvadoje parašyta, kad S. siena padaryta iš blogų plytų. R. K. teigia, kad revizijos komisija nustatė rimtus pažeidimus. VMI darė du patikrinimus ir pažeidimų dėl apskaitos vedimo nebuvo. Buvo paminėta tik dokumentų anuliavimo tvarka. Pakartotinai darė operatyvinį patikrinimą, nes vėl buvo skundas. Vėliau buvo kalba apie auditą. Tačiau už auditą reikia apmokėti. Nori pasakyti, kad revizijos komisijos metu D. buvo pateikti visi dokumentai. Tiesiog nebuvo leista tų dokumentų išsinešti iš patalpos. Jokie pinigai nebuvo švaistomi. Nors esant skolininkams bendrija privalėjo atsiskaityti su tiekėjais, ir bendrija mokėjo mokesčius. Nėra įstatyme parašyta, kad gyventojai privalo mokėti mokesčius į dvi sąskaitas. Pinigai buvo kaupiami sąskaitoje. Pinigai buvo naudojami santechnikos darbams. Į administracines sąnaudas buvo įskaičiuojamas spausdintuvo papildymas tokie dalykai. Visi pasakymai, kad yra daroma atbuline data, tai reikia apklausti liudytojus. Tai S. nebuvo pakviesta į reviziją, jai buvo pateiktas aktas ir pareikalauta, kad ji pasirašytų aktą. R. K. bando išsisukti nuo atsakomybės. Sudarytas projektas radiatoriams, o paskui priimtas sprendimas, tai neatitinka tikrovės. Toks sprendimas buvo priimtas 2009 m. Buvo tada nuspręsta, kad renkama ne 15 centų, o 20 centų. Dėl projekto buvo pasirašyta kovo mėn. Avansas buvo sumokėtas. Pasirašyta sutartis. „Technis“ atliko patikrinimą ir pateikė ataskaitą, kur nurodė, kad reikia keisti šildymo sistemą. „Technis“ už avansą savo darbą yra atlikęs. Pareikalauti pinigų atgal nėra galimybių. Šiandien dienai sprendimo priėmimui reikalingas susirinkimas. Teigimas, kad D. G. nieko nedarė yra neteisingas. Visi pasisakymai dėl švaistymo yra neteisingi. Nėra etiška vadovautis žurnalisto straipsniu. Ir buvo sprendžiama teisminiu keliu. Bendrija moka už paslaugas. S. skaitosi kaip skolininkas. „Kauno švarai“ yra sumokėta viskas. „Kauno švarai“ yra mokama ir iš kaupiamų lėšų. Bendrija negali nemokėti mokesčių, antraip jai skaičiuojami delspinigiai ir uždedamos sankcijos sąskaitai. Bendras inžinerinis tinklas yra susijęs su visais gyventojais. R. K. reikalavo, kad namas būtu prižiūrimas techniškai. „Santermita“ aptarnavo tik šiluminį mazgą. „Technis“ aptarnauja ne tik šiluminį mazgą, bet ir namą. „Technis“ nedaro remonto darbų, o tik duoda išvadas. Būtų ūkis jam perdavė dokumentus, kurie perduoti buvo „Techniui“ Dėl namo stogo aktas yra ir jis turi būti pas „Technį“. Stogo remonto darbų klausimai buvo keliami, bet R. K. tam prieštaravo. Susirinkimai neįvyksta. R. K. buvo iniciatorė, kad nepatvirtinti valdybos. Įstatai negali prieštarauti valdymo organui. Buhalterinę apskaitą saugo buhalteris L. U.. Sumokėti pinigai „Šviesos magijai“. Jie įsigijo ūkinės paskirties prekes. Jį žeidžia žodžiai – švaisto mūsų pinigus, atbuline data taisoma, keli pirkiniai ir tie neskaidrūs, bendrijos pinigai jo nuožiūra naudojami vidaus remonto darbams, mokesčių dydį sugalvojo D. G., kad pirmiau užsako projektą, o paskui atsiklausia žmonių. Samdomų darbuotojų bendrijoje su pirmininku yra 3 – pirmininkas, buhalteris ir valytoja. Atlyginimai nustatyti buvo pagal 2009 m. vykusį susirinkimą. Visi priimti pusei etato. Revizijos aktas jam susipažinti nebuvo pateiktas. Aktas buvo pateiktas susipažinti gyventojams. Mano, kad jis buvo pateiktas sausio mėn. 14 d. elektroniniu paštu. Revizijos akto originalas yra tikriausiai pas R. K.. Revizijos aktą nukopijavo iš R. K. laiško“. Prašo iš R. K. priteisti 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodo, kad dėl jos paskleisto šmeižto jis negali atsigauti, pablogėjo jo sveikata, teko daryti širdies operaciją, apėmusi depresija. Nurodo, kad šmeižtas buvo paskleistas dideliam skaičiui adresatų, informacija paskleista užgauliai, turint tikslą jį apibūdinti kaip nesąžiningą asmenį, piktnaudžiaujantį pareigomis ir vykdžiusį nusikaltimus, žeminanti jį ir menkinantį kitų žmonių akivaizdoje.

8Liudytoja O. M. K. parodė, kad susirinkimas namo bendrijos buvo sušauktas. Bendrijos narys yra jos vyras, bet ji dalyvavo kartu. Susirinkimas buvo 2012 m. Žmonės pradėjo šnekėti, kad nėra revizijos ir kad reikia patikrinti, nes buvo atvejis, kai buvo susirinkęs būrelis žmonių, norėjo patikrinti ir D. G. nedavė dokumentų. D. G. ji pasakė, kad neįmanoma pažiūrėti, ir jei žmogus nori, tai reikia parodyti. Paskui ją, R. K. ir L. S. išrinko į revizijos komisiją. Pirmininko prašė pateikti dokumentų originalus. Susitarė, kad susitiks patalpose ( - ). Buvo iš kaupiamųjų lėšų paimti pinigai ir sumokėti kitur. Jos tikrino sąskaitas faktūras. O paskui R. K. pasakė, kad ant sąskaitos yra ne jos parašas. Tikrinant sąskaitas, pamatė, kad viena sąskaita užregistruota ir pridėtas kasos čekis, kuri buvo neįtraukta į apskaitą. Po to buvo susirinkimas. Pradėjo sakyti, kad rado neatitikimų. Sąskaita buvo pataisyta. Susirinkimo metu pirmininkas pradėjo nervintis ir sakyti, kad jį norime apkalbėti. Ji nežino kaip galima apšmeižti D. G.. Akte parašė tai ką rado. Jos nuomone jokio šmeižto nebuvo. Atliekant reviziją buvo R. K., ji, L. S., D. G., buhalteris U.. L. S. skaičiavo atskirai namuose. Paskui su pirmininku kalbėjo ir surašė aktą. Davė joms pasirašyti, bet jos nesirašė, norėjo pačios patikrinti. Patikrino dokumentus, kuriuos pateikė pirmininkas. Dokumentai buvo originalūs. Sąskaitos faktūros išrašomos kai perka prekes. Nebuvo atliktų darbų priėmimo aktų. Revizijos aktą susirinkimo metu perskaitė R. K.. Jei susirinkimas išrinko atlikti reviziją, tai aktą turėjo pristatyti susirinkimui, o ne pirmininkui. R. K. nieko nešmeižė. Ji negirdėjusi, kad R. K. šmeižtų D. G.. Revizijos akte viską surašė ką rado. Laišką ji rado pašto dėžutėje, jame buvo parašyta teisybė. Kad pirmininkas specialiai neorganizavo susirinkimų – tokių faktų nežino. Yra buvę gal kokie 4 susirinkimai. Į susirinkimą D. G. atsinešdavo įgaliojimus, ir jo balsai viską nulemdavo. Todėl tarp žmonių kildavo nesutarimai. Po bendrijos įkūrimo pasikeitė situacija dėl šildymo. Parapetai laša toliau. Pieva nenupjauta. Ji iš esmės pritaria to laiško teiginiams.

9Liudytojas V. Š. parodė, kad jis dirbo santechniku ( - ). Ten darbus atlikinėja periodiškai. Jį išsikviesdavo pirmininkas D. G.. Jis valė vamzdžius, keitė stovus. Namas yra 5 aukštų. Atlikęs darbą išrašė dokumentą. Sąskaitose nurodė konkrečiai atliktus darbus. Jam už darbus pinigus pervesdavo pavedimu. Iš pradžių jis rašė sąskaitas ir nurodydavo, kad atlikti santechnikos darbai. Paskui D. G. pasakė, kad rašytų smulkiai apie atliktus darbus. Su bendrija pirmas kontaktas buvo kai keitė stovą. Už stovą turi mokėti bendrija, o kas eina nuo stovo, moka pats žmogus. Bendrijai radiatorių jis nekeitė. Keičiami tik bendri inžineriniai tinklai. Pas D. G. namuose jam neteko dirbti. „Šviesos magijoje“ buvo keisti radiatoriai. „Šviesos magija“ pati mokėjo už atliktus darbus“.

10Liudytoja R. M. parodė: „2012 m. leidinyje „Laikinoji sostinė“ yra Lietuvos ryto priedas Kaunui. Straipsniai buvo du, kovo ir gruodžio mėn. Pirmas straipsnis buvo apie tai, kad D. G. savo asmeninę skolą pateikė kaip reikalavimą visam namui perskaičiuoti mokesčius už šildymą. Abu kartus į „Laikinąją sostinę“ kreipėsi pats D. G.. Redakcija D. G. neieškojo ir iniciatorius buvo pats D. G.. Antras straipsnis buvo kai paskambino jai D. G. ir paklausė ar nebūtų redakcijai įdomu sužinoti kaip baigėsi bylinėjimasis su Kauno energija. Buvo pranešta, kad neseniai kainų energetikos kontrolės komisija įpareigojo Kauno energiją perskaičiuoti namui mokesčius už šildymą už 5 metus. Kai jo paklausė apie kokią sumą eina kalba. Tai jis pasakė, kad metų pabaigoje gyventojų sąskaitose būtų nuliai. Nusprendė palaukti kol gyventojai gaus sąskaitas. Iki to laiko ji kreipėsi su oficialiais prašymais į institucijas. Kreipėsi į Energetikos inspekciją, Kauno energiją, Kainų energetikos kontrolės komisiją, o paskui apklausė gyventojus. Vėliau pradėjo gauti iš institucijų oficialius atsakymus. Prie straipsnio buvo pridėtas Valstybinės kainų energetikos komisijos narės L. K. komentaras, kuris buvo labai svarbus. Pirma priežastis, kad kainų komisija, buvo vienintelė institucija, kuri galėtų kvalifikuotai pakomentuoti žurnalistui kaip ekspertinė institucija. Energetikos inspekcija komentuoti atsisakė ir pasakė, kad neturi ką daugiau pridėti prie 2008 m. savo rašto. Kitos institucijos nebuvo, kuri galėtų komentuoti. Atsakymas į D. G. skundą buvo spalio 15 d., o į ją buvo kreiptasi lapkričio 05 d. Lapkričio 05 d. ji gavo D. G. siųstą raštą, o lapkričio 7 d., ji jau turėjo L. K. komentarą. Trečias dalykas buvo, tai kad buvo pasirinktas netinkamas būdas kovoti su šilumos tiekėju, net jei jo lūkesčių nepateisina, tai privalo mokėti vis tiek už šilumą. Ir savo interesus galima buvo apginti nesibylinėjant. Vėliau ji gavo papildomos informacijos, kad yra pasipriešinimas bendrijos pirmininkui, nepasitenkinimas jo veikla. Pradėjus nagrinėti situaciją, dalį gyventojų kvietė į redakciją. Atvyko su dokumentais, su bendrijos įstatymu, buvo pakankamai ta nuomonė pagrįsta. Vieni sakė, kad namas apleistas. Kiti sakė, kad pirmininko elgesys netinkamas. Kiti sakė, kad yra chaosas bendrijos veikloje, kadangi negauna reikiamų dokumentų. Sulaukė D. G. skambučio, klausė, ar nenorėtų ji gauti atsakymo ką kalba gyventojai. Paskui buvo perspėta, kad atsakingai rinktų medžiagą, nes kreipsis į teismą. Po to ji dar siuntė D. G. elektroninį laišką, tačiau vėl buvo įspėjimas, kad atsakingai rašytų tekstą, nes jis kreipsis į teismą. Per mėnesį buvo gavusi 4 ar 5 priminimus. D. G. įspėjo, kad kreipsis į teismą dėl šmeižto. D. G. teko rašyti atsakymą, kad straipsnio nepaneigs ir kodėl. Gyventojai jį kritikavo ne kaip asmenį, o kaip pirmininką. Viskas baigėsi D. G. fraze – susitiksime teisme, ką ir padarė. Jos specializacija - daugiabučių namų šildymo problemos. Toks atvejis buvo pirmas ir ji matė koks chaosas yra name. Gyventojai skambino ir sakė, kad kainos neperskaičiuojamos. Paklausus Kauno energijos kodėl neperskaičiuoja mokesčių, „Kauno energija“ pasakė, kad D. G. paprašė perskaičiuoti kitaip nei nurodė kainų komisija.

11Liudytoja L. S. parodė, kad ji turinti universitetinį išsilavinimą ir baigusi finansus. Ji buvo daugiabučių namų bendrijos revizijos komisijos narė 2013 m. į komisiją dar buvo įtrauktos R. K. ir M. Buvo išrinkti trys žmonės ir dirbo kiekviena atskirai. Tik paskui susirinko bendrai ir sutikrino rezultatus. Jos tikrino skirtingus klausimus. Ji tikrino sąskaitas ir apmokėjimą. R. K. ir M. ką tikrino nežino, nes jos nepranešė ką tikrino. Kai susirinko, R. K. atnešė surašytą aktą. Ji su skaičiais akte sutiko ir pasirašė, o kitoje dalyje su išdėstytais nesutiko ir padarė prierašą. Ji dalyvauja bendrijos susirinkimuose. Viskas kas vyksta – tai betvarkė, kurią sukelia keli žmonės, pirmininkui neleidžia pasakyti. Bendrijos narių yra apie 50 žmonių. Susirinkimuose dalyvauja apie 25-30 žmonių. Namo bendrija yra pasiskirsčiusi į dvi grupes. Keli susirinkimai neįvyko, nes nesusirinko žmonės. Jai nežinomi faktai, kad asmeniniuose butuose būtų atliekami darbai už bendrijos pinigus. Girdėjo, kad butuose keitė vamzdžius, bet už kieno lėšas – nežino. Buvo pakeistas lietaus vamzdis. Kai tikrino dokumentus, sąskaitose buvo parašyta – santechnikos darbai ir viskas. Buvo dvi sąskaitos išrašytos ta pačia suma, tais pačiais kiekiais. Paskui parduotuvės vedėjas paaiškino, kad suklydo ir viena sąskaita turėjo būti naikinama. Ta sąskaita metų pabaigoje turėjo būti įtraukta į neapmokėtų sąskaitų likutį. Pagal sąskaitą kasos orderis neišduotas. Ji negali atsakyti ar revizijos aktas patvirtintas susirinkime. Kai pasirašė aktą, jį atidavė R. K.. Rugsėjo mėn. buvo susirinkimas ir buvo pateikti kažkokie finansiniai rodikliai.

12Liudytojas V. M. parodė, kad esanti sąskaita anuliuota 2013 m. rugpjūčio ar rugsėjo mėn. Sąskaita buvo anuliuota, nes išsirašė ta pati sąskaita tuo pačiu numeriu. Buvo išrašyta sąskaita namo bendrijai. Jeigu laiku neatidavei prekių, programa užsidaro ir neįsitraukia į atmintį. Mėnesio pabaigoje buhalterė pastebėjo, kad tuo pačiu numeriu yra dvi sąskaitos. Todėl buvo anuliuota sąskaita. T. 2., b.l. 36, 37 sąskaitos, buvo anuliuota sąskaita nr. 22. Jam buvo sumokėta pagal vieną sąskaitą. Jei būtų apmokėta pagal dvi sąskaitas, tai metų pabaigoje būtų neatitikimas. Bendrijos susirinkimuose dalyvauja, ten vyksta įstatymų aiškinimas. Į susirinkimą susirenka pusę bendrijos narių. Susirinkimuose vyksta ginčai tarp D. G. ir D.. Jie abu nori įrodyti įstatymus, o kuris teisus – nežino. Būna, kad susirinkimuose bandoma pateikti ataskaitas, bet susirinkimo pabaigos jis nesulaukia ir nežino kaip pasibaigia. Apie revizijos aktus nieko nežino. Jam atrodo kad bendriją tikrino iš mokesčių inspekcijos.

13Liudytoja I. M. K. parodė, kad ji yra Juozapavičiaus pr. namo bendrijos narė. Buhalterinės apskaitos patikrinimo metu išaiškėjo, kad visi orderiai buvo išrašyti tais pačiais numeriais. Jie kiekvieną mėnesį mokėdavo mokesčius į juos buvo įtrauktas šiukšlių išvežimas, bendra elektra. Revizijos aktą turėjo pateikti kiekvienam gyventojui. Apie patikrinimą gavo iš D. G. su komentarais. D. G. komentare buvo negražių, užgaulių žodžių, daugiausia apie R. K.. Tokį komplektą D. G. jiems įmetė į pašto dėžutes. Kiekvieną mėnesį gauna mokesčių lapelius ir būna prierašai pavyzdžiui kaip mokesčių padidinimas. Jis parašo, kad bus mokesčiai padidinami be susirinkimo. Jie reikalauja audito, patikrinimo nuo bendrijos įkūrimo pradžios. Kai buvo padarytas patikrinimas, tai buvo pastebėta, kad dingo pinigai. Iš D. G. ji girdėjo ne vieną pažeminimą. Ji yra buto savininkė ir iš jos atima balsavimo teisę. Pas juos kiekvienas namo gyventojas turi bendrus koridorius. D. G. naudojasi kažkokiu aiškinimu, kad jie yra buto bendrasavininkai ir ji neturinti teisės balsuoti, o mokesčius moka atskirai. D. G. įžeidinėja. Nuo pirmo bendrijos susirinkimo buvo prašyta ir jų namas buvo probleminis, nes namai sujungti ir šiluminis mazgas vienas, jie negauna šilumos, negauna karšto vandens.

14Teismas ištyrė ir rašytinę bylos medžiagą:

15R. K. laiškas ( 1t., b.l. 5-7), kuriuo ji kreipėsi į DNSB ( - ) dėl 2013 02 10 įvyksiantį bendrijos susirinkimą, kuriame numatoma bendrijos pirmininko rinkimai. Laiške išdėstyta neigiama pirmininko D. G. neigiama ūkinė- finansinė veikla, grindžiama faktais. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita. Laiške gyventojai kviečiami dalyvauti susirinkime.

16Elektroniniai R. K. laiškai (1 t., b.l. 8,9,10,11), nurodyta data 2013 02 09 ir adresai, kuriais jis buvo siunčiamas.

17Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą D. G. pagal LR BK 300 str. 1 d. ( 1 t. b.l. 89-92) nustatyta, kad 2013 03 13 Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje buvo gautas DNSB Bendrija „( - ) narių kolektyvinis pareiškimas, pagal kurį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 300 str. 1 d. Pranešimas apie įtarimą D. G. dėl veikos, numatytos LR BK 300 str. 1 d. padarymo buvo įteiktas 2013 10 29 (1 t., b.l. 42). Atlikus ikiteisminį tyrimą, 2014 05 29 nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas.

18Steigiamojo susirinkimo protokolo nuorašu (1 t., b.l. 47-53) nustatyta, kad ( - ) Kaune, daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2010m. kovo 21d., kurio metu bendrijos pirmininku išrinktas D. G., revizoriumi- E. J.. Susirinkimo metu buvo patvirtinti bendrijos įstatai (1 t., b.l.54-56), kuriuose numatyta, kad bendrijos tikslas yra saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, įgyvendinti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendro naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Bendrijos teises ir pareigas nustato daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Įstatų 16 str. numatytos bendrijos nario teisės, tai yra dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose, teikti siūlymus bendrijos veiklos klausimais, reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrosios nuosavybės naudojimas bei priežiūra atitiktų visų bendrijos narių teises ir teisėtus interesus, gauti informaciją apie bendrijos veiklą, jos finansinę būklę, turtą, pajamas ar išlaidas bei privalomuosius mokesčius ir kt.

19DNSB Bendrija ( - ) vykdė veiklą, tai patvirtina susirinkimo protokolai (1 t., b.l.57, 113 t.2 b.l. 11-13), sąskaitos išrašas (1 t., b.l. 58-59), projektavimo paslaugų sutartis ( 1 t., b.l. 60-61), komercinis pasiūlymas (1 t., b.l. 62), infrastruktūros techninės priežiūros paslaugų sutartis (1 t., b.l. 63-65), techninės priežiūros darbai ( 1 t., b.l. 66) ir k.t.

20DNSB ( - ) Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko operatyvinį patikrinimą 2013 01 17 pagal bendrijos revizorės L. D. pateiktus dokumentus. Atlikto patikrinimo metu buvo nustatyti D. G. padaryti pažeidimai dėl neteisingai už pildytų dokumentų anuliavimo tvarkos, jis įspėtas (t.1 b.l. 51-52).

21Teismas ištyręs visus byloje surinktus įrodymus konstatuoja.

22Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 str. reglamentuoja, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Įstatymo 3 str. įtvirtintas bendrijos teisinis statusas. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bendrijos veiklai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos, reglamentuojančios paprastąjį turto administravimą. Šio įstatymo 17 str. konstatuoja, kad bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį bendrijos įstatuose nustatyta tvarka tvirtina visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas). Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime (įgaliotinių susirinkime) turi patikrinti bendrijos revizijos komisija (revizorius). To paties įstatymo 18 str. 7 d. nurodyta, kad bendrijos valdyba atsako už jai visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą ir bendrijos finansinę būklę. Visuotinis susirinkimas (10 str. 1 d. 17 p.) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo.

23Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – Bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Nors pagal šią normą Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos sąlygoja tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne Bendrija, o butų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne Bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Įgyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp Bendrijos, kuri įgyvendina šių bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai. Esant ir kitoms daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formoms (kito asmens turto administravimas, jungtinės veiklos sutartis), taip pat susiklosto vidiniai ir išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, nes už bendraturčius, tarp kurių susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, išoriniuose šios nuosavybės teisiniuose santykiuose veikia atitinkamai administratorius ar bendraturtis, kuriam tokie įgalinimai nustatyti jungtinės veiklos sutartimi. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės vidinių ir išorinių teisinių santykių esminis skirtumas yra tas, kad tik vidinių bendrosios dalinės nuosavybės teisinių santykių subjektai, t. y. butų ir kitų patalpų savininkai, kaip daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai, turi disponavimo šiais objektais teisę. Be to, skirtingai nei kitas savininko teisių turinį sudarančias teises (valdymo, naudojimo), kurios įgyvendinamos šių bendraturčių balsų dauguma (CK 4.85 straipsnio 1 dalis), disponavimo teisę bendraturčiai gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, įvertinusi visą nurodytą teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-7-345/2007).

24Šiuo konkrečiu atveju klausimai bei ginčai, susiję su turto administravimu, gali būti sprendžiami daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) bendraturčių iniciatyva civilinio proceso tvarka.

25Šmeižimas pagal BK 154 straipsnio 1 dalį - tai paskleidimas apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo. Tokios informacijos paskleidimas per visuomenės informavimo priemones ar spaudinyje, arba kai asmuo šmeižiamas neva yra padaręs sunkų, ar labai sunkų nusikaltimą, yra šmeižimo kvalifikuojantis požymis (BK 154 str. 2 d.).

26Šmeižimo objektas - žmogaus garbė ir orumas, kurie pažeidžiami, kai paskleidžiama negatyvi, visuomenės akyse asmenį diskredituojanti informacija. Pagal objektyviuosius požymius šmeižimas yra tada, kai paskleidžiama informacija apie kitą žmogų, kuri gali jį paniekinti, pažeminti arba pakirsti pasitikėjimą juo ir kai ta informacija neatitinka tikrovės. Subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai turi atitikti tiesioginės tyčios formą. Kaltininkas suvokia savo pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ir to nori, jis supranta, kad skleidžia melagingas žinias, kad tos žinios žeminančios, niekinančios kitą asmenį, ar gali pakirsti pasitikėjimą juo, supranta, kad skleidžia pramanytas žinias ir sąmoningai tai daro.

27Šmeižimo turinį sudaro tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti kitą žmogų, ar pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas. Bendrąja prasme, informacija reiškia žinią, t.y. faktų ir duomenų konstatavimą apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus. Nuomonė yra kokių nors faktų supratimas, vertinimas, požiūris į faktus ir vertybes, komentarai, pastabos. Nuomonė yra subjektyvi, jai netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi remtis faktais. Už nuomonės apie tam tikrus realius faktus ar įvykius paskleidimą baudžiamoji atsakomybė pagal šią normą nekyla.

28Šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas, todėl būtina nustatyti ne tik tai, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina kito žmogaus garbę ir orumą, bet ir tai, kad kaltininkas suvokė tokios informacijos pobūdį bei norėjo taip veikti, siekė paskleisti būtent tokią informaciją.

29Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 10 straipsnis įtvirtina asmens saviraiškos laisvę, tai yra teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, laisvai laikytis savo nuomonės, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Tam tikrais atvejais saviraiškos laisvė gali būti apribota.

30Teismas ištyręs visus byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad R. K. elektroniniu laišku, išsiuntinėtu daugiabučio namo, adresu ( - ), Kaune, išsakė savo nuomonę, pateikė jai žinomų faktų vertinimus ir komentarus į juos. Pareiškimo autorės teiginiai dėl netinkamo daugiabučio bendrijos pirmininko D. G. veiklos, laikomi vertinamaisiais teiginiais. Nenustatyta, kad R. K. veikė tiesiogine tyčia, kad reikšdama savo nuomonę, tyčia siekė paniekinti ar pažeminti D. G..

31Teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs įrodymus, esančius byloje, konstatuoja, kad R. K. veikoje nėra tiesioginės tyčios- subjektyviojo nusikaltimo požymio, todėl jos veikoje nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties. R. K. kaltė nėra nustatyta, apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, todėl R. K. pagal BK BK 154 str. 1 d. išteisintina BPK 303 str. 5d. 1p. numatytu pagrindu, kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

32Kadangi R. K. išteisintina tuo pagrindu, kad ji nepadarė veikos, turinčios LR BK 154str. 1d. numatyto nusikaltimo požymių, vadovaujantis LR BPK 115 str. 3 d. 2 p., nukentėjusiojo D. G. civilinis ieškinys dėl 15000Lt neturtinės žalos, paliktinas nenagrinėtas. Taip pat neišieškotinos nukentėjusiojo prašomos bylinėjimosi išlaidos, nes tik iš pripažinto kaltu asmens gali būti išieškotos nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti (LR BPK 106 str. 2 d.).

33R. K. prašė priteisti 2000 Lt išlaidas advokato paslaugoms apmokėti (t.2 b.l. 78). Pagal BPK 105 straipsnio 6 dalies nuostatas, kai kaltinamasis išteisinamas baudžiamojoje byloje, pradėtoje tik pagal nukentėjusiojo pareiškimą, teismas turi teisę nuspręsti, kad visas proceso išlaidas ar jų dalį apmoka asmuo, pagal kurio pareiškimą buvo pradėtas procesas. Išteisinus R. K., atsakomybė už proceso išlaidas tenka privačiam kaltintojui (nukentėjusiajam) D. G.. Atsižvelgiant į minėto straipsnio nuostatą, iš D. G. priteistinos proceso išlaidos R. K. už advokato pagalbą (LR BPK 105 str. 6 d.).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 303-305 str., 307-308 str., 313 str.,

Nutarė

35R. K. pagal BK BK 154 str. 1 d. išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5d. 1p).

36Civilinį ieškinį, pareikštą nukentėjusiojo D. G., palikti nenagrinėtą (LR BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

37Priteisti iš D. G. 2000 Lt (du tūkstančius litų) /atitikmuo eurais 579 ( penki šimtai septyniasdešimt devyni) eurų/ proceso išlaidų R. K. naudai už advokato pagalbą.

38Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Nuosprendžio apskundimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, sekretoriaujant Ritai... 2. R. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Šalčininkų r., lietuvė, Lietuvos... 3. kaltinama nusikaltimu, numatytu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. R. K. atiduota teismui kaltinant, kad ji 2013 m. vasario 9 d. iš savo... 6. Kaltinamoji R. K. kaltės nepripažino. Ji parodė, kad laiškas yra tik dalis... 7. Nukentėjusysis D. G. parodė, kad daugumai gyventojų, kurie turi... 8. Liudytoja O. M. K. parodė, kad susirinkimas namo bendrijos buvo sušauktas.... 9. Liudytojas V. Š. parodė, kad jis dirbo santechniku ( - ). Ten darbus... 10. Liudytoja R. M. parodė: „2012 m. leidinyje „Laikinoji sostinė“ yra... 11. Liudytoja L. S. parodė, kad ji turinti universitetinį išsilavinimą ir... 12. Liudytojas V. M. parodė, kad esanti sąskaita anuliuota 2013 m. rugpjūčio ar... 13. Liudytoja I. M. K. parodė, kad ji yra Juozapavičiaus pr. namo bendrijos... 14. Teismas ištyrė ir rašytinę bylos medžiagą:... 15. R. K. laiškas ( 1t., b.l. 5-7), kuriuo ji kreipėsi į DNSB ( - ) dėl 2013 02... 16. Elektroniniai R. K. laiškai (1 t., b.l. 8,9,10,11), nurodyta data 2013 02 09... 17. Nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą D. G. pagal LR BK 300 str. 1 d. ( 1 t.... 18. Steigiamojo susirinkimo protokolo nuorašu (1 t., b.l. 47-53) nustatyta, kad (... 19. DNSB Bendrija ( - ) vykdė veiklą, tai patvirtina susirinkimo protokolai (1... 20. DNSB ( - ) Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko... 21. Teismas ištyręs visus byloje surinktus įrodymus konstatuoja.... 22. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 str. reglamentuoja, kad... 23. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams... 24. Šiuo konkrečiu atveju klausimai bei ginčai, susiję su turto administravimu,... 25. Šmeižimas pagal BK 154 straipsnio 1 dalį - tai paskleidimas apie kitą... 26. Šmeižimo objektas - žmogaus garbė ir orumas, kurie pažeidžiami, kai... 27. Šmeižimo turinį sudaro tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios... 28. Šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas, todėl būtina nustatyti ne tik tai, kad... 29. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis bei Žmogaus teisių ir... 30. Teismas ištyręs visus byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad R. K.... 31. Teismas, išsamiai ir nešališkai ištyręs įrodymus, esančius byloje,... 32. Kadangi R. K. išteisintina tuo pagrindu, kad ji nepadarė veikos, turinčios... 33. R. K. prašė priteisti 2000 Lt išlaidas advokato paslaugoms apmokėti (t.2... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 303-305... 35. R. K. pagal BK BK 154 str. 1 d. išteisinti nepadarius veikos, turinčios... 36. Civilinį ieškinį, pareikštą nukentėjusiojo D. G., palikti nenagrinėtą... 37. Priteisti iš D. G. 2000 Lt (du tūkstančius litų) /atitikmuo eurais 579 (... 38. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno...