Byla eB2-1874-657/2016
Dėl bankrutavusios V. P. firmos pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios V. P. firmos pabaigos,

Nustatė

3Bankrutavusios V. P. firmos bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo.

5Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį buvo paskelbta specialioje interneto svetainėje (CPK 133 str. 3 d.). Teismas nustatė, kad bankrutavusios V. P. firmos kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

6Administratoriaus prašymas tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartimi V. P. firmai iškelta bankroto byla. 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi V. P. firmai taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2016 m. spalio 10 d. nutartimi teismas V. P. firmą pripažino bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtino vienerių metų nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos supaprastinto bankroto proceso trukmę.

8Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad bankroto bylos iškėlimo dienai V. P. firma nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturėjo. Prašyme dėl įmonės pabaigos administratorius nurodė, kad kitokių aplinkybių apie įmonės turtą nenustatė, įmonės mokumas neatstatytas. Be to, administratorius nurodė, kad bankroto proceso metu jokių pajamų negauta, nurašyto, grąžinto ar perduoto turto nėra, visos bankroto procedūros yra baigtos. Pateiktas 2016 lapkričio 2 d. Likvidacinis balansas patvirtina, kad įmonė jokio turto neturi, todėl spręstina, kad patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose bankrutavusi V. P. firma būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. lapkričio 16 d. pažyma Nr. (KM)-D2-2590 patvirtina, kad V. P. firma su departamentu yra atsiskaičiusi. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149,151, 259, 260, 270 ir 279 straipsniais, teismas

Nutarė

11Pripažinti V. P. firmos (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) veiklą pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto.

12Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai