Byla 2A-64-56/2008

3Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

4Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų

5Almos Urbanavičienės,

6Virginijos Volskienės, sekretoriaujant

7Gražinai Glavackaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui

8adv. V.Barkauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas UAB „Lentvario komunalinis ūkis“ ieškinys dėl nuostolių atlyginimo.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

11Ieškovas UAB "Lentvario komunalinis ūkis" pateikė ieškinį ir prašė iš atsakovo UAB „Auksinis varnas“ priteisti 26 055,95 Lt įsiskolinimo, 2214,76 Lt palūkanų, šešių procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad yra komunalines paslaugas - šiukšlių išvežimą, laiptinių bei kiemų ir teritorijų tvarkymą Lentvario gyvenvietės gyventojams teikianti bendrovė. Vartotojai su paslaugų teikėjais atsiskaito pagal bendrąsias atsiskaitymų knygeles. Bendrųjų atsiskaitymo knygelių 8 grafoje "Kitos paslaugos" nurodomi atsiskaitymai už šiukšlių išvežimą ir kitas paslaugas, kurias teikia ieškovas.

13Konkursą Trakų miesto ir rajono daugiabučiams namams administruoti 2004-01-22 laimėjo atsakovas. Atsakovui buvo perduoti administruoti daugiabučiai namai, esantys Lentvario miesto Ežero g., Vytauto g., Pakalnės g., N. Sodybos g., Lauko g., Bažnyčios g., Geležinkelio g., Sodų g. ir Klevų al. Atsakovas pranešė ieškovui, AB "Informacinio verslo paslaugų įmonei" ir kitiems Trakų miesto ir rajono komunalinių paslaugų teikėjams, kad nuo 2004-06-01 perima daugiabučių namų Trakų mieste ir rajone administravimą. 2004 m. birželio - liepos mėn. tarp ieškovo ir atsakovo vyko derybos dėl pavedimo sutarties sudarymo, tačiau pavedimo sutartis nebuvo sudaryta.

14Dėl vykusių derybų tarp šalių susiklostė ikisutartiniai teisiniai santykiai ir ieškovas 2004-07-26 AB "Informacinio verslo paslaugų įmonei" parašė raštą Nr. 011, kuriame nurodė, kad atsisako Bendros atsiskaitymų knygelės 8 eilutės "kitos paslaugos" ir prašo nuo 2004 m. liepos mėn. pinigus pervesti atsakovui.

15AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" 2004-10-28 pažymoje "Apie gyventojų įmokų pervedimą" nurodė, kad Lentvario miesto gyventojų įmokos pagal Bendrosios atsiskaitymų knygelės eilutę "kitos paslaugos" laikotarpiu nuo 2004-08-03 iki 2004-09-22 buvo pervestos į atsakovo sąskaitą, iš viso buvo pervesta 28687,60 Lt.

16Šalims nesudarius sutarties, ieškovas 2004-09-17 raštu Nr. 012 atšaukė 2004-07-26 raštą Nr. 011 ir paprašė iš gyventojų gautus pinigus pagal Bendrųjų atsiskaitymo knygelių 8 eilutę pervesti ieškovui. Ieškovas 2005-10-27 atsakovui nusiuntė raštą Nr. 015, kuriuo pareikalavo gražinti be pagrindo gautus pinigus, tačiau atsakovas pinigų iki šiol negrąžino.

17Kadangi ieškovas teikė 8 eilutėje numatytas "kitas paslaugas", t. y. vežė šiukšles ir tvarkė teritorijas, tai laikė, kad atsakovas nepagrįstai už neatliktus darbus ir nesuteiktas paslaugas gavo ieškovui priklausančias lėšas, t. y. nepagrįstai praturtėjo. Ieškovas rėmėsi CK 6.237 str. 1 d., kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo tai gražinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta.

18Atsakovas UAB „Auksinis varnas“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.

19Atsakovas nurodė, kad laimėjęs Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugų teikimo supaprastintą konkursą, 2004-02-26 su Trakų rajono savivaldybės administracija sudarė Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo sutartį Nr. Tl-25.

20Atsakovas perėmė sutartyje bei Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose numatytų funkcijų atlikimą, tame tarpe ir tų subjektų, įskaitant ieškovą, funkcijas, kurie Trakų rajono savivaldybės pavedimu iki sutarties sudarymo vykdė Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų priežiūrą. Nuo tada vienokiu ar kitokiu pagrindu atlygintinai paslaugas teikę subjektai, šią teisę prarado, nebent su administratorius būtų sudaręs atitinkamų paslaugų pirkimo sutartis. Dėl to atsakovas 2004-06-21 raštu Nr. 2004 kreipėsi į AB "Informacinio verslo paslaugų įmonę", prašydamas atitinkamų Trakų rajono savivaldybės gyventojų sumokėtus pinigus už kitas paslaugas nukreipti į jo atsiskaitomąją sąskaitą. Ieškovas 2004-06-26 raštą parašė tokiu pat tikslu.

21Pinigų gavimo pagrindu yra atsakovo ir Trakų rajono savivaldybės sutartis, Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, ieškovo 2004-06-26 ir atsakovo 2004-06-21 raštai AB "Informacinio verslo paslaugų įmonei". Todėl gautos lėšos negali būti išreikalautos kaip įgytos be pagrindo.

22Pagal nuostatų 4, 5.6, 6.4 p. atsakovas, įgyvendindamas administratoriaus funkcijas, neskelbė jokio konkurso, kurį būtų laimėjęs ieškovas ir su juo nesudarė jokios sutarties, kurios pagrindu ieškovas įgytų teisę vykdyti atsakovo administruojamų objektų priežiūrą ir už tai gautų tam tikrą atlygį. Nesudaręs sutarties ieškovas negalėjo teisinio pagrindo teikti kokių nors paslaugų atsakovo administruojamuose objektuose. Tokio pagrindo ieškovas nenurodė, neįrodė paslaugų teikimo fakto, todėl ieškinio motyvavimas CK 6.716 str. 1 d. yra nepagristas bei neteisėtas.

23Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija nurodė, kad atsakovas su gyventojais nepasirašė sutarčių dėl administravimo paslaugų teikimo ir nenumatė kaip gyventojai turi už jas atsiskaityti. Ieškovas 2004 metais teikė Lentvario gyventojams komunalines paslaugas – šiukšlių išvežimą.

24Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2007-07-13 sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies: iš UAB „Auksinis varnas“ UAB "Lentvario komunalinis ūkis" naudai priteista 26 055,95 Lt įsiskolinimo, 2077,34 Lt palūkanų, 844 Lt žyminio mokesčio, 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai, viso 29 977,29 Lt, taip pat šešių procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo dienos 2006-03-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; kita ieškinio dalis atmesta; iš UAB „Auksinis varnas“ priteista 60,30 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas.

25Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Auksinis varnas“ su Trakų rajono savivaldybės administracija 2004-02-26 pasirašė Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo sutartį. Pagal šią sutartį tretysis paskyrė atsakovą Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų, kuriuose neįsteigtos savininkų bendrijos ar kurių savininkai nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administratoriumi.

26Teismas konstatavo, kad po sutarties pasirašymo Lentvario mieste susiklostė situacija, kai aiškiai nebuvo išspręstas komunalinės paslaugos – šiukšlių išvežimo, teikimo klausimas. Vykdydamas Trakų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.6 p., atsakovas turėjo skelbti bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar kitokio tvarkymo paslaugų pirkimo konkursus, sudaryti sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą. Nors atsakovas turėjo imtis priemonių, kad būtų užtikrintas ieškovo atliktų teritorijų tvarkymo ir šiukšlių išvežimo paslaugų vykdymas, tačiau šių funkcijų nevykdė. Esant tokiai situacijai ieškovas toliau teikė paslaugas kaip ir iki sutarties sudarymo.

27Teismas remdamasis byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais, ieškovo ieškiniu Vilniaus apygardos teismui, kuriuo prašoma priteisti atsakovo dėl sutarties vykdymo patirtus nuostolius, padarė išvadą, kad šiukšlių išvežimo paslaugą teikė ne atsakovas, o ieškovas.

28Kadangi atsakovas nevykdė savo pareigos užtikrinti iki tol ieškovo teiktos paslaugos vykdymą, o šios paslaugos atsisakyti neįmanoma dėl grėsmės visuomenės saugumui, tai ieškovo paslaugos teikimas atitiko viešąjį interesą.

29Be to, ieškovas su gyventojais buvo sudaręs 3549 sutartis dėl kiemų teritorijos valymo ir šiukšlių išvežimo, pagal kurias gyventojai privalėjo mokėti už suteiktas paslaugas, pagal Trakų rajono savivaldybės nustatytus tarifus (b.l. 74, t. 2). Šios sutartys nutrauktos nebuvo. Kad jos buvo vykdomos patvirtinta sutarties šalių veiksmai – ieškovas teikė paslaugas, o gyventojai už paslaugą mokėjo. Nėra reikalaujama rašytinė sandorio forma tokio tipo susitarimams, konkliudentiniai gyventojų ir ieškovo veiksmai rodo, kad toks sandoris buvo sudarytas. Už suteiktą paslaugą ieškovas turi teisinį pagrindą gauti atlyginimą, tačiau jo negavo, nes pinigai, įmokėti į 8-ąją Bendrosios atsiskaitymo knygelės eilutę pateko į atsakovo sąskaitą.

30Teismas pažymėjo, kad ieškovo pateiktos pažymos apie įplaukas už suteiktas paslaugas pagal vieningą atsiskaitymo knygelę (b.l. 75-77, t. 2) rodo, kad kas mėnesį už suteiktas komunalines paslaugas ieškovas gaudavo 22-24 tūkst. litų. Prašomos priteisti sumos dydis iš esmės atitinka įprastai gautoms pajamoms. Atsakovo ieškinyje Vilniaus apygardos teismui (b.l. 21-38, t. 3) esančioje 15-oje lentelėje, kurioje suskaičiuotos atsakovo iš Sutarties vykdymo gautos lėšos, matyti, kad tik čia nagrinėjamos bylos ginčo periodu atsakovas gavo lėšas iš gyventojų, ieškovui atšaukus raštą dėl 8-oje Bendrosios atsiskaitymo knygelės eilutėje gautų lėšų atsisakymo, jo gaunamos gyventojų apmokėtos pajamos sumažėjo 10-20 kartų. Nors atsakovas ir išrašinėjo gyventojams mokėjimo pranešimus, nurodydamas, kad šie turi apmokėti administravimo paslaugas (b.l. 218-229, t. 2), toks gyventojų elgesys rodo, kad buvo apmokamos ieškovo teikiamos paslaugos, o ne atsakovo teikiamos administravimo paslaugos. Tokiu būdu atsakovas, neatlikdamas paslaugų, kurios buvo apmokamos ir neorganizuodamas jų atlikimo, neturėjo teisinio pagrindo gauti gyventojų Bendrosios atsiskaitymų knygelės 8-oje eilutėje sumokėtas sumas.

31Ieškovo paaiškinimai, šalių raštai AB „Informacinio verslo paslaugų įmonei“ rodo, kad įprastai Bendrųjų atsiskaitymo knygelių 8-oji eilutė buvo skirta gyventojų atsiskaitymui už kitas paslaugas, tame tarpe šiukšlių išvežimą, kurios buvo teikiamos ieškovo. Iki ieškovo ir atsakovo raštų pateikimo AB „Informacinių paslaugų įmonei“ šioje grafoje sumokėtos lėšos buvo pervedamos ieškovui. Lentvario miesto gyventojams nuo 2000-02-02 iki 2004-10-28 už buitinių atliekų išvežimą į sąvartyną buvo taikomas 2,63 Lt mokesčio tarifas vienam gyventojui per mėnesį (b.l. 1-2, 5-6).

32Laimėjęs konkursą administravimo paslaugoms teikti atsakovas įgijo teisę rinkti mokestį iš gyventojų po 0,24 Lt už 1 kv.m. Jokio susitarimo tarp šalių dėl to kuriai bendrovei priklausys apmokėjimas, kurį gyventojai perveda į Bendrosios atsiskaitymo knygeles 8-ąją eilutę, nebuvo. Sutartyje taip pat nėra konkrečiai nustatyta atsiskaitymo už atsakovo teikiamas administravimo paslaugas tvarka.

33Vilniaus apygardos teismo 2006-12-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-542-592/2006, konstatuota, kad faktiškai šiukšlių išvežimo paslaugas teikė ieškovo teisių perleidėjas UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“, o atsakovas UAB „Auksinis varnas“ tik vykdė pinigų paskirstymo funkciją, tačiau gavęs pinigus už ieškovo suteiktas paslaugas šiam pinigų neperdavė. Nutartyje nurodyta, kad atsakovas neteikęs šiukšlių išvežimo paslaugų privalo paskirstyti už suteiktą paslaugą gautas lėšas.

34Atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos Sutarties 2004-05-28 papildymuose ir pakeitimuose išdėstant Sutarties 8 punktą buvo numatyta, kad konkretaus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas prasideda ne anksčiau kaip nuo 2004-06-01 ir tik po to, kai vykdytojas pasirašo projektinės/techninės inventorinės ir kitos dokumentacijos priėmimo – perdavimo aktą, kurį patvirtina savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Nors toks aktas ir nebuvo sudarytas, tačiau abi šalys sutartį laiko galiojančia ir dėl jos nutraukimo bylinėjasi teisme.

35Ieškovas CK 6.210 str. pagrindu prašė priteisti 8,5 proc. palūkanų nuo 2004-09-29 iki 2006-02-28.. Terminas grąžinti be pagrindo įgytą turtą nustatytas ieškovo 2004-10-27 raštu Nr. 015 (b.l. 15, t. 1). Teismas palūkanų priteisimo termino pradžia laikė 2004-11-02. Palūkanos už laikotarpį nuo 2004-11-02 iki 2006-02-28, viso 485 dienos skaičiuojant po 6 proc. nuo skolos sumos sudaro 2077,34 Lt. Todėl šioje dalyje teismas ieškinį atmetė.

36Atsakovas UAB "Auksinis varnas" apeliaciniu skundu prašo panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti.

37Nurodė, kad šioje byloje nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie paneigtų atsakovo UAB "Auksinis varnas" teisę į iš Lentvario daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų už suteiktas administravimo paslaugas gautas pinigines lėšas. Ieškiniu reikalaujamas pinigines lėšas atsakovas UAB "Auksinis varnas" įgijo ne be pagrindo LR CK 6.237 str. prasme, o remiantis 2004 m. vasario 26d. Administravimo sutartimi bei paties ieškovo 2004 m. liepos 26d. raštu Nr. 011.

38Ieškovas UAB "Lentvario komunalinis ūkis" atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ginčo laikotarpiu Lentvario gyventojams teikė šiukšlių išvežimo paslaugas, todėl teismas pagrįstai iš atsakovo priteisė 26055,95 Lt gautus už paslaugas, kurių atsakovas neteikė.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

40Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

41Dėl apeliacinio skundo faktinio pagrindo.

42Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriame konstatuojama, jog šiukšlių išvežimo paslaugas teikė ne atsakovas, o ieškovas, kad ieškovo pateiktų sutarčių su gyventojais trūkumai nėra esminiai, kad būtų galima pripažinti, jog tokių sutarčių gyventojai su ieškovu nebuvo sudarę, tai kad atsakovui nevykdant šiukšlių išvežimo, ieškovo teikiamos gyventojams paslaugos atitiko viešąjį interesą, kad atsakovas neatlikdamas paslaugų, kurios buvo apmokamos ir neorganizuodamas jų atlikimo, neturėjo teisinio pagrindo gauti gyventojų Bendrosios atsiskaitymų knygelės 8-je eilutėje sumokėtos sumos.

43Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais, pripažindama, jog pirmos instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti apelianto nurodytų aplinkybių egzistavimą, kadangi nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme atsakovo įgaliotas asmuo (b.t. 2, b.l. 69) patvirtino, jog atsakovas šiukšlių išvežimo, teritorijos ir laiptinių tvarkymo paslaugų neatliko ir už šias paslaugas pinigų negavo. Nurodė, kad atsakovas derėjosi su ieškovu dėl paslaugų pirkimo, tačiau susitarta nebuvo. Nurodė, kad nežino, kas tvarkė aplinką ir vežė šiukšles tuo laikotarpiu.

44Ieškovo į bylą patekti automobilių kelionių lapai (b.t. 2, b.l. 56-65), darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (b.t. 2, b.l. 54-55), PVM sąskaitos – faktūros (b.t. 2, b.l. 15-16) UAB „Vilniaus sąvartynas“ pateiktos UAB „Lentvario komunalinis ūkis“ už sąvartyno paslaugas už 2004 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. patvirtina, kad ieškovas, net it neturėdamas paslaugos pirkimo sutarties su atsakovu (CK 6.716 str.) teikė Lentvario m. gyventojams, kurių turtą administravo atsakovas, atlygintinas paslaugas, kurių įkainiai yra nustatyti Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimais (b.t. 3, b.l. 3-8). Tiek mokėtinų už ieškovo teikiamas paslaugas tarifų dydžio, tiek ir gyventojų mokesčio sumokėjimo į Bendrųjų atsiskaitymo knygelių 8 grafą (kitos paslaugos) atsakovas nenuginčijo (CPK 178 str.). Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovų suteiktų gyventojams paslaugų apimtis atitinka ieškovo paskaičiuotą ir reikalaujamą pinigų sumą, atitinkančią suteiktų paslaugų vertę.

45Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmos instancijos teismas teisingai vertino įrodymus ir faktines bylos aplinkybes (CPK 183, 185, 265 str. 1 d.).

46Apeliantas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo neatsirado atlygintinos paslaugos teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 str.), todėl ieškovas neturėjo teisinio pagrindo teikti jo nurodomas paslaugas bei už jas reikalauti atlyginimo, todėl pirmos instancijos teismas privalėjo vadovautis CK 1.136 str. ir atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą.

47Teisėjų kolegija nesutinka su šio apeliacinio skundo argumentu.

48Atsakovas bendrojo naudojimo objektų administratoriumi tapo esant CK 4.84 str. 1 d. nustatytoms aplinkybėms ir CK 4.84 str. 2 d. nustatyta tvarka. Jo teises ir pareigas dėl byloje nurodytų objektų administravimo nustatė Trakų rajono savivaldybės daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo sutartis, Trakų rajono savivaldybės administravimo nuostatai (b.t. 1, b.l. 123-135). Minėtų sutarties ir nuostatų pagrindu atsakovas buvo įpareigotas organizuoti komunalinių paslaugų, tame tarpe ir paslaugų, kuriuos ieškovas teikė administruojamiems objektams, teikimą.

49Atsakovas nepaneigė ieškovo teiginio, jog ieškovas šiukšlių išvežimo ir laiptinių ir aplinkos tvarkymo paslaugas gyventojams teikė iki atsakovo patvirtinimo administratoriumi, o gyventojai už teikiamas paslaugas sumokėdavo, įrašydami mokėjimo sumas į Bendrųjų atsiskaitymo knygelių 8 grafą „Kitos paslaugos“, nes buvo nustatyta tokia atsiskaitymo tvarka (CPK 178 str.).

50CPK 6.720 str. nustato, kad už suteistas paslaugas privalo būti atlygintos.

51Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovo veiksmai atitiko viešąjį interesą, nes bylos medžiagą įrodyta (CPK 178 str.), jog atsakovas netinkamai vykdė administratoriaus funkcijas.

52Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovas iš AB „Informacinio verslo paslaugų įmonės“ gavo lėšas, kurios sudaro mokestį už ieškovo atliktas paslaugas, nors, kaip pripažino ir pats atsakovas (CPK 51, 55 str. str.) tų paslaugų neteikė.

53Atsakovo atsisakymas sumokėti ieškovui jo atliktų paslaugų vertę yra vertintinas kaip be pagrindo įgijimas lėšų, kurias jis negalėjo ir neturėjo gauti, todėl privalo grąžinti ieškovui jo sąskaita įgytas lėšas (CK 6.237 str. 1 d.).

54Esant tokioms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas teisingai įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir iš dalies tenkindamas ieškovo pareikštą ieškinį, teisingai taikė materialinės teisės normas, reguliuojančias ginčo šalių materialinį teisinį santykį. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog skundžiamasis teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimas atitinka CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.

55Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas. Sutinkamai su CPK 98 str. iš atsakovo UAB „Auksinis varnas“ ieškovo UAB „Lentvario komunalinis ūkis“ naudai priteistinos 1475,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kaip neviršijančios rekomendacijose dėl atlygintino užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

57Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimą ir palikti nepakeistą, o UAB „Auksinis varnas“ apeliacinį skundą atmesti.

58Priteisti iš UAB „Auksinis varnas“ UAB „Lentvario komunalinis ūkis“ naudai 1475,00 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginti.

Proceso dalyviai
3. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 4. Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų... 5. Almos Urbanavičienės,... 6. Virginijos Volskienės, sekretoriaujant... 7. Gražinai Glavackaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui... 8. adv. V.Barkauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 11. Ieškovas UAB "Lentvario komunalinis ūkis" pateikė ieškinį ir... 12. Nurodė, kad yra komunalines paslaugas - šiukšlių išvežimą, laiptinių... 13. Konkursą Trakų miesto ir rajono daugiabučiams namams administruoti... 14. Dėl vykusių derybų tarp šalių susiklostė ikisutartiniai teisiniai... 15. AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė" 2004-10-28 pažymoje... 16. Šalims nesudarius sutarties, ieškovas 2004-09-17 raštu Nr. 012 atšaukė... 17. Kadangi ieškovas teikė 8 eilutėje numatytas "kitas paslaugas", t.... 18. Atsakovas UAB „Auksinis varnas“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 19. Atsakovas nurodė, kad laimėjęs Trakų rajono savivaldybės daugiabučių... 20. Atsakovas perėmė sutartyje bei Trakų rajono savivaldybės daugiabučių... 21. Pinigų gavimo pagrindu yra atsakovo ir Trakų rajono savivaldybės sutartis,... 22. Pagal nuostatų 4, 5.6, 6.4 p. atsakovas, įgyvendindamas administratoriaus... 23. Tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija nurodė, kad... 24. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2007-07-13 sprendimu ieškinys buvo... 25. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Auksinis varnas“ su Trakų rajono... 26. Teismas konstatavo, kad po sutarties pasirašymo Lentvario mieste susiklostė... 27. Teismas remdamasis byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais,... 28. Kadangi atsakovas nevykdė savo pareigos užtikrinti iki tol ieškovo teiktos... 29. Be to, ieškovas su gyventojais buvo sudaręs 3549 sutartis dėl kiemų... 30. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pateiktos pažymos apie įplaukas už... 31. Ieškovo paaiškinimai, šalių raštai AB „Informacinio verslo paslaugų... 32. Laimėjęs konkursą administravimo paslaugoms teikti atsakovas įgijo teisę... 33. Vilniaus apygardos teismo 2006-12-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje... 34. Atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos Sutarties 2004-05-28 papildymuose ir... 35. Ieškovas CK 6.210 str. pagrindu prašė priteisti 8,5 proc. palūkanų nuo... 36. Atsakovas UAB "Auksinis varnas" apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 37. Nurodė, kad šioje byloje nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie paneigtų... 38. Ieškovas UAB "Lentvario komunalinis ūkis" atsiliepimu į... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 40. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 41. Dėl apeliacinio skundo faktinio pagrindo.... 42. Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu, kuriame... 43. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais,... 44. Ieškovo į bylą patekti automobilių kelionių lapai (b.t. 2, b.l. 56-65),... 45. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmos... 46. Apeliantas nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo neatsirado atlygintinos... 47. Teisėjų kolegija nesutinka su šio apeliacinio skundo argumentu.... 48. Atsakovas bendrojo naudojimo objektų administratoriumi tapo esant CK 4.84 str.... 49. Atsakovas nepaneigė ieškovo teiginio, jog ieškovas šiukšlių išvežimo ir... 50. CPK 6.720 str. nustato, kad už suteistas paslaugas privalo būti atlygintos.... 51. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovo... 52. Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovas iš AB „Informacinio verslo paslaugų... 53. Atsakovo atsisakymas sumokėti ieškovui jo atliktų paslaugų vertę yra... 54. Esant tokioms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas teisingai įvertinęs... 55. Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas. Sutinkamai su CPK 98... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 57. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2007 m. liepos 13 d. sprendimą ir... 58. Priteisti iš UAB „Auksinis varnas“ UAB „Lentvario komunalinis ūkis“...