Byla e2-44748-391/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Zoja Monid, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriame nurodė, kad 2015 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis (toliau – taip pat ir Sutartis), kuria atsakovei buvo suteiktas 500,00 EUR kreditas. Ieškovo suteiktą kreditą grąžinti ir sumokėti 152,80 EUR kredito mokestį atsakovė įsipareigojo iki 2017 m. gegužės 12 d. mėnesinėmis įmokomis po 27,20 EUR. Atsakovei nevykdžius sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2015 m. rugsėjo 29 d. atsakovei siųstu išankstiniu raštišku pranešimu nutraukė su atsakove sudarytą vartojimo kredito sutartį. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 484,57 EUR negražinto kredito, 141,53 EUR kredito mokesčio, 10,45 EUR palūkanų, penkių procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 15,00 EUR žyminį mokestį ir 121,00 EUR išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašė, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms bei ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkinamas visiškai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.256 str., 6.260 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.886 str.

6Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. gegužės 12 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis, kuria atsakovei buvo suteiktas 500,00 EUR kreditas. Ieškovo suteiktą kreditą grąžinti ir sumokėti 152,80 EUR kredito mokestį atsakovė įsipareigojo iki 2017 m. gegužės 12 d. mėnesinėmis įmokomis po 27,20 EUR. Atsakovei nevykdžius sutartinių įsipareigojimų, ieškovas 2015 m. rugsėjo 29 d. atsakovei siųstu išankstiniu raštišku pranešimu nutraukė su atsakove sudarytą vartojimo kredito sutartį.

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis Sutarties 3.6.2 p., atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti vartojimo kredito mokestį. Ieškovas Sutartį nutraukė, todėl remiantis Sutarties 8.6 p., iki Sutarties nutraukimo termino suėjimo vartojimo kredito gavėjas (atsakovė) privalo sugrąžinti visą paimtą vartojimo kreditą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas sutartines palūkanas už vėlavimą grąžinti kreditą, jeigu tokios yra. Atsakovė savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė, likdama skolinga 484,57 EUR kredito ir 141,53 EUR kredito mokesčio.

8CK 6.874 str. 1 d. numatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Už suteiktą kreditą atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties specialiojoje dalyje numatytą 27,04 proc. metinę palūkanų normą. Sutarties 6.1 p. nustatyta, kad kredito gavėjui (atsakovei) neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį, arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį ieškovas apskaičiavo atsakovei 10,45 EUR palūkanų.

9Ieškovo reikalavimas pagrįstas, teisėtas, todėl tenkinamas. Ieškovui iš atsakovės priteisiama 484,57 EUR negražinto kredito, 141,53 EUR kredito mokesčio, 10,45 EUR palūkanų, iš viso 636,55 EUR.

10CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku neapmokėjo, todėl iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovui iš atsakovės priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo sumokėtas 15,00 EUR dydžio žyminis mokestis ir 121,00 EUR išlaidos advokato teisinėms paslaugoms apmokėti, iš viso 136,00 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 7 d. 93 str., 98 str.).

12Kadangi iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui BnP Finance, AB 484,57 EUR negražinto kredito, 141,53 EUR kredito mokesčio, 10,45 EUR palūkanų, iš viso 636,55 EUR (šešis šimtus trisdešimt šešis eurus penkiasdešimt penkis centus) skolos ir 136,00 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės V. M..

16Išieškoti iš atsakovės V. M. metines penkių procentų palūkanas už priteistą 636,55 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. spalio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BnP Finance, AB naudai.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai