Byla 2-4918-570/2012
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, Genovaitei Dzidolikienei,

3dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės atstovui Vytautui Andruliui,

4institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Ritai Strazdienei,

5trečiojo asmens AB ,,Litesko“, atstovaujamo filialo ,,Marijampolės šiluma“ atstovei Gretai Juodžiukynaitei,

6atsakovams S. G., G. G., R. A., trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“, institucijai, teikiančiai išvadą byloje - Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui nedalyvaujant,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams S. G., G. G., R. A., tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, AB ,,Litesko“ filialui ,,Marijampolės šiluma“, institucijoms, teikiančioms išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui, Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Ieškovė prašo teismo nutraukti tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir S. G. 2011-05-16 sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį (toliau –Sutartis) bei iškeldinti atsakovę S. G. kartu su nepilnametėmis dukromis G. G. ir R. A. iš gyvenamosios patalpos – buto, esančio adresu ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Ieškovės atstovas nurodė, kad šis butas yra neprivatizuotas, priklauso Marijampolės savivaldybės tarybai nuosavybės teise. UAB „Marijampolės butų ūkis“, veikiantis Marijampolės savivaldybės tarybos pavedimu pagal 2009-06-29 sprendimą Nr. 1-849, 2011-05-16 sudarė su nuomininke S. G. nuomos sutartį, pagal kurią jai nuomos teise buvo suteiktas naudotis dviejų kambarių butas, esantis ( - ). Sutartyje nurodyta, kad su nuomininke gyvens šeimos nariai, t. y. dukros G. G., gim. ( - ) ir R. A., gim. ( - ) ( Sutarties 1 d. 2 p.). Atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti nuomos mokestį, kitus komunalinius mokesčius, tačiau savo įsipareigojimų nevykdo. Ieškovo duomenimis jokių mokesčių (tame tarpe ir nuomos) atsakovė nemoka nuo 2011 m. gegužės mėnesio. Be to, nuo sutarties sudarymo bute negyvena. Kadangi ji nevykdo sutarties reikalavimų, bute negyvena, darytina išvada, kad butas jai nereikalingas. Apie numatomą sutarties nutraukimą ją sudaręs UAB „Marijampolės butų ūkis“ įspėjo atsakovę 2012-09-12. Tačiau iki šiol ji neišsikraustė. Atsakovė su dukromis turi kitą gyvenamąją vietą ( - ), kur gyvena su sugyventiniu jo motinos namuose.

10Trečiasis asmuo AB ,,Litesko“ filialas ,,Marijampolės šiluma“ su ieškiniu sutinka visiškai, atstovė G.Juodžiukynaitė nurodė, jog atsakovė mokesčių už šildymą ir karštą vandenį bei kitas paslaugas .nemoka, yra susidariusi 1228,49 Lt skola.

11Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė R. Strazdienė nurodė, jog byloje duotą išvadą palaiko pilnai, neprieštarauja dėl atsakovės ir nepilnamečių dukrų iškeldinimo, nes jos turi kitą gyvenamąją vietą, o šiuo butu kaip nereikalingu, nesinaudoja.

12Atsakovė S. G., su dukromis gavusi procesinius dokumentus, atsiliepimo nepateikė, būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl atvykusių dalyvaujančių byloje asmenų prašymu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovų dalyvavimo (CPK 246 str. 2 d.)

13Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka visiškai (atsiliepimas b.l.45,46). Būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, todėl atvykusių dalyvaujančių byloje asmenų prašymu byla nagrinėjama iš esmės be trečiojo asmens dalyvavimo (CPK 247 str.).

14Institucija, teikianti išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Savo duotoje išvadoje dėl ginčo (b.l.48) nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su dukromis negyveno ir negyvena ( - ), turi kitą gyvenamąją vietą ( - ), sutinka kad ieškinys būtų patenkintas ir nutraukta su atsakove sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, o - iškeldinta.

15Institucija, teikianti išvadą byloje - Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius, būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko. Pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nurodė, jog savo duotą išvadą paliko pilnai.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Iš ieškovės atstovo V.Andrulio, trečiojo asmens AB ,,Litesko“, atstovaujamo filialo ,,Marijampolės šiluma“ atstovės G.Juodžiukynaitės paaiškinimų, institucijų, teikiančių išvadas byloje pateiktų išvadų (b.l. 48, 31) pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos (b.l. 20,21) matyti, kad ieškovas Marijampolės savivaldybės taryba yra buto, esančio ( - ) savininkas. Šis butas 2011-05-16 gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi buvo išnuomotas atsakovei S. G. su nepilnametėmis dukromis G. G. ir R. A. (b.l. 7-11). Minėtos sutarties II d. 7 p. nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos mokestį nuomininkas, t.y. atsakovė turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento mėnesio 25 kalendorinės dienos Taip pat mokėti visus komunalinius mokesčius (sutarties 8 p.) Tačiau kaip matyti iš ieškovo pateikto skolos paskaičiavimo (b.l. 14), atsakovė nuomos mokesčio ir mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas nemoka nuo sutarties sudarymo, t.y. 2011-05-16, butu nesinaudoja (b.l.15), su nepilnametėmis dukromis turi kitą gyvenamąją vietą (b.l.48).

18Vadovaujantis tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 13.1. p. jei nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nesumoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį. Dėl sutarties nutraukimo nuomotojas turi įspėti nuomininką prieš 1 mėnesį (sutarties 14 p.)

19Kadangi atsakovė, dar 2012 m. rugsėjo mėnesį būdama įspėta dėl nuomos sutarties nutraukimo, iki 2012 m. spalio 12 d. iš jo neišsikėlė (b.l. 17), nuomos ir kitų mokesčių nesumokėjo, gyvenamąja patalpa nesinaudoja, su ja nutrauktina 2011-05-16 sudaryta neterminuota gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ir atsakovė su nepilnametėmis dukromis G. G. ir R. A. iškeldintina iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.609 str. 1 d., 6.610 str., 6.611 str.).

20Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės S. G. valstybei priteistinas 143 Lt žyminis mokestis bei 31 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis LR CPK CPK 259-270 str., 283 str. 1 d. 5 p., teismas,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti visiškai.

23Nutraukti tarp ieškovės Marijampolės savivaldybės juridinio asmens kodas 111100960, buveinės adresas J.Basanavičiaus a. 1 Marijampolės m., atstovaujamos UAB „Marijampolės butų ūkis“ juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šaulių g. 4 Marijampolės m. ir atsakovės S. G. a.k. ( - ), gyv. ( - ) 2011-05-16 sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį.

24Atsakovę S. G. a.k. ( - ) su nepilnametėmis dukromis G. G., gim. ( - ) ir R. A., gim. ( - ) iškeldinti su daiktais iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ) nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

25Priteisti iš atsakovės S. G. valstybei 143 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio bei 31 Lt (trisdešimt vieną litą) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, Genovaitei Dzidolikienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės atstovui Vytautui Andruliui,... 4. institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 5. trečiojo asmens AB ,,Litesko“, atstovaujamo filialo ,,Marijampolės... 6. atsakovams S. G., G. G., R. A., trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Ieškovė prašo teismo nutraukti tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir... 10. Trečiasis asmuo AB ,,Litesko“ filialas ,,Marijampolės šiluma“ su... 11. Institucijos, teikiančios išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 12. Atsakovė S. G., su dukromis gavusi procesinius dokumentus, atsiliepimo... 13. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka... 14. Institucija, teikianti išvadą byloje – Druskininkų savivaldybės... 15. Institucija, teikianti išvadą byloje - Druskininkų savivaldybės... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Iš ieškovės atstovo V.Andrulio, trečiojo asmens AB ,,Litesko“,... 18. Vadovaujantis tarp šalių sudarytos nuomos sutarties 13.1. p. jei nuomininkas... 19. Kadangi atsakovė, dar 2012 m. rugsėjo mėnesį būdama įspėta dėl nuomos... 20. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės S. G. valstybei... 21. Vadovaudamasis LR CPK CPK 259-270 str., 283 str. 1 d. 5 p., teismas,... 22. Ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Nutraukti tarp ieškovės Marijampolės savivaldybės juridinio asmens kodas... 24. Atsakovę S. G. a.k. ( - ) su nepilnametėmis dukromis G. G., gim. ( - ) ir R.... 25. Priteisti iš atsakovės S. G. valstybei 143 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt... 26. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...