Byla 2A-580-538/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB Ūkio banko lizingo apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB Ūkio banko lizingo ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 684,12 Lt skolos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2009-10-24, 2009-12-06 ir 2010-04-14 D. M. ir ieškovė sudarė vartojimo kredito sutartis, pagal kurias 12 mėnesių laikotarpiams D. M. buvo suteikti 385,61 Lt, 359,98 Lt ir 535,62 Lt vartojimo kreditai. Ieškovės duomenimis D. M. ( - ) mirė, dėl to skolos liko negrąžintos. D. M. adresu buvo išsiųsti pranešimai apie vartojimo kreditų sutarčių nutraukimą. D. M. liko skolingas pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C910045319 - 185,36 Lt, iš jų 103,19 Lt pradelstų mokėjimų, 74,29 Lt delspinigių ir 7,88 Lt pašto išlaidų, pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C912048793 – 325,65 Lt, iš jų 181,99 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 131,02 Lt delspinigių ir 10,64 Lt pašto išlaidų, pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C004059013 – 175,11 Lt, iš jų 135,62 Lt pradelstų mokėjimų, 39,49 Lt delspinigių. 2011-02-10 ieškovė gavo Plungės 2-ojo notarų biuro raštą, jog D. M. turto paveldėtoja yra V. M..

3Plungės rajono apylinkės teismas 2011-11-14 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad LR CK 5.63 str. 1 d. nustatyta palikėjo kreditorių teisė pareikšti reikalavimus per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. D. M. mirė ir palikimas atsirado ( - ), o ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi 2011-06-07, t. y. praleidusi CK 5.63 str. 1 d. numatytą 3 mėnesių terminą. Duomenų, jog atsakovė būtų atlikusi veiksmus, kurie patvirtintų jog ji pripažino prievolę ieškovei ar buvo informuota apie palikėjo prievoles nustatytu terminu kokiu nors būdu, ieškovė nepateikė. Atkreipė dėmesį į tai, jog sutartyje yra numatytas kreditavimo sutarties nutraukimas ieškovės iniciatyva, kai kredito gavėjas nemoka mėnesinės įmokos 1 mėnesį. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šia sutarties sąlyga ieškovas pasinaudojo ir sutartį Nr. C912048793 su D. M. nutraukė dar 2010-09-16, t. y. ieškovei buvo žinoma, jog prievolė nebevykdoma, tačiau ieškovė nesiėmė veiksmų, kad nustatytų priežastis ir kartu užtikrintų skolos išieškojimą.

4Apeliaciniu skundu ieškovė UAB Ūkio banko lizingas prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB Ūkio banko lizingo ieškinį patenkinti. Nurodo, kad LR CK 5.63 str. yra reglamentuojamas palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimas ir tenkinimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus. Šis terminas skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos. Kai nėra paskirtų nei testamento vykdytojo, nei palikimo administratoriaus, kreditorių reikalavimai pareiškiami palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui. Tai reiškia, kad šia tvarka teismui pareikštas reikalavimas nėra ieškinio reikalavimas, tai yra tik informacija apie palikėjo kreditorių pretenzijas į paveldimą turtą. Jeigu įpėdinis tokio reikalavimo netenkina, nepripažįsta ar jį ginčija, kreditorius, laikydamasis bendrosios ieškinio senaties termino, turi teisę pareikšti ieškinį atsisakančiam grąžinti skolą įpėdiniui dėl skolos priteisimo, o įpėdinis – pateikti atsikirtimus, tai šiuo atveju ir buvo padaryta. LAT yra nurodęs, kad reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas, atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka yra informavimo veiksmas. Jei palikimas buvo priimtas ne pagal apyrašą, tada tokie informavimo veiksmai tampa nebūtini, kadangi pagal LR CK 5.52 str. įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, t. y. kreditoriaus pasinaudojimas ar nepasinaudojimas CK 5.53 str. įtvirtintomis teisėmis nepanaikina paveldėtojo pareigų ir atsakomybės už paveldėtas skolas. Be to, atsakovė šioje byloje prašymo taikyti senaties terminą nepareiškė, t. y. pirmosios instancijos teismas senaties terminą taikė savo iniciatyva, peržengdamas byloje pareikštų reikalavimų ribas ir pažeisdamas LR CK 1.126 str. 2 dalies bei LR CPK 265 straipsnio nuostatas, dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. M. prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir palikti galioti Plungės rajono apylinkės teismo 2011-11-14 sprendimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-10-24, 2009-12-06 ir 2010-04-14 D. M. ir ieškovė sudarė vartojimo kredito sutartis, pagal kurias 12 mėnesių laikotarpiams D. M. buvo suteikti 385,61 Lt, 359,98 Lt ir 535,62 Lt vartojimo kreditai. D. M. adresu 2010-09-16 buvo išsiųsti pranešimai apie vartojimo kreditų sutarčių nutraukimą. D. M. liko skolingas pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C910045319 185,36 Lt, iš jų 103,19 Lt pradelstų mokėjimų, 74,29 Lt delspinigių ir 7,88 Lt pašto išlaidų, pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C912048793 – 325,65 Lt, iš jų 181,99 Lt pradelstų periodinių mokėjimų, 131,02 Lt delspinigių ir 10,64 Lt pašto išlaidų, pagal vartojimo kredito sutartį Nr. C004059013 – 175,11 Lt, iš jų 135,62 Lt pradelstų mokėjimų, 39,49 Lt delspinigių. Iš paveldėjimo bylos, užvestos Plungės r. 2-ajame notarų biure, matyti, jog paveldėti po D. M., mirusio ( - ), kreipėsi jo motina V. M.. Nors paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas, vadovaujantis LR CK 5.50 str. 2 d. nuostatomis, V. M., 2010-10-06 padavusi pareiškimą notarui dėl paveldėjimo, yra pripažįstama priėmusi palikimą. Remdamasi tuo ieškovė, reikšdama reikalavimą atsakovei V. M., mano, kad ji turi atsakyti už palikėjo skolas.

9Palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuojančio CK 5.63 straipsnyje 1 dalyje įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (CK 5.63 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes informacija apie palikėjo kreditorius padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB DK „PZU Lietuva“ v. D. V., bylos Nr. 3K-7-190/2009). Taigi reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pateikimas, atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra tik informavimo veiksmas, kurio atlikimas teisiškai reikšmingas ta prasme, kad informacija apie palikėjo skolas bei galimus jo kreditorius yra lemianti vienokį ar kitokį šią informaciją gaunančio asmens elgesį – įpėdinis gali atsisakyti palikimo arba priimti jį, pateikdamas teismui prašymą sudaryti paveldimo turto apyrašą ir taip apibrėždamas savo atsakomybės pagal kreditoriaus pareikštas turtines pretenzijas dėl jo paveldimų palikėjo skolinių pareigų apimtį, taip pat gali patenkinti kreditoriaus reikalavimą; testamento vykdytojas ar palikimo administratorius privalo informuoti įpėdinį apie palikėjo skolas ir kt. Įpėdinio informavimo apie kreditoriaus reikalavimus veiksmo bet kuriuo CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu – pareiškiant reikalavimą tiesiogiai įpėdiniui arba pateikiant ieškinį teisme – atlikimas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos siejamas su tuo, kad būtent toks terminas nustatytas įstatyme (CK 5.50 straipsnio 2 dalyje) nurodytiems palikimo priėmimo veiksmams atlikti. Taigi CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatų, įpareigojančių palikėjo kreditorius informuoti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos apie palikėjo skolines pareigas, paskirtis – skatinti kreditorius operatyviai reaguoti dėl savo teisių gynimo ir per protingą terminą informuoti mirusio asmens įpėdinius apie turtinius palikėjo įsipareigojimus, pagal kuriuos atsakomybė po palikėjo mirties pereina jiems, ir taip užtikrinti tiek palikėjo kreditorių, tiek įpėdinių teisių teisinį tikrumą.

10Apeliantė teigia, kad teismui pareikštas reikalavimas nėra ieškinio reikalavimas, tai yra tik informacija apie palikėjo kreditorių pretenzijas į paveldimą turtą. Tačiau pažymėtina, kad aiškindamas ir taikydamas CK 5.63 straipsnio 1 dalį, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu yra pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pateikimas atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka, yra informavimo veiksmas; jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 straipsnio 4 daliai taikyti. Jeigu reikalavimai arba ieškinys pavėluoti pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti pratęsiamas (atnaujinamas), jei CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį; nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. D. Ž., bylos Nr. 3K-3-347/2006; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. M. K. T., bylos Nr. 3K-3-482/2010).

11Pagal CK 5.3 str. 1 d. palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad D. M. mirė ir palikimas atsirado ( - ), o ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi 2011-06-07, t. y. praleidusi CK 5.63 str. 1 d. numatytą 3 mėnesių terminą, ir byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė per įstatymo nustatytą terminą bet kokiu LR CK 5.63 str. 1 d. nurodytu būdu būtų informavusi atsakovę apie savo reikalavimus. Taigi ieškovė praleido įstatymo nustatytą terminą pareikšti reikalavimą tiesiogiai atsakovei arba pateikti ieškinį teisme, neprašė šį terminą pratęsti ir nenurodė jokių svarbių jo praleidimo priežasčių. Atsakovei ieškinio nepripažįstant tuo pagrindu, kad ieškovė per įstatymo nustatytą terminą jos neinformavo apie savo reikalavimą, t. y. iš esmės prašant taikyti ieškinio senatį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio senatį ir pagrįstai ieškinį atmetė (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

14Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai