Byla 2-375-780/2012
Dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų veiksmais, atlyginimo pagal ieškovo L. Z. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, su trečiuoju asmeniu UAB „Aldilė“

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovui L. Z. ir jo atstovei advokatei Giedrei Martinėnaitei, atsakovo atstovams Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovei Liudmilai Borisovai ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovui Mindaugui Jukniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų veiksmais, atlyginimo pagal ieškovo L. Z. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, su trečiuoju asmeniu UAB „Aldilė“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo pripažinti pažeistas jo teises ir atlyginti turtinę 2 484,47 Lt ir neturtinę 2 000 Lt žalą, kurią patyrė dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų.

4Ieškovas reikalavimą grindžia tuo, kad pagal 2009-05-14 sutartį su UAB „Aldilė“ jis turėjo sukurti šiai įmonei internetinę svetainę, perduoti jos valdymo sistemą su slaptažodžiais užsakovui ir gauti už tai 2 484,47 Lt, įskaitant mokesčius, autorinį atlyginimą, tačiau nepasibaigus sutarties vykdymo terminui Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai 2010-04-09 kratos metu paėmė iš jo USB MINI DVR įrenginį, kuriame buvo šios svetainės administravimui reikalingi kodai bei slaptažodžiai. Iš ieškovo paimtas įrenginys ilgą laiką buvo laikomas ikiteisminio tyrimo medžiagoje neatliekant su juo jokių tyrimo veiksmų ir tik 2011-12-01 jis buvo apžiūrėtas, surašant apžiūros protokolą. Ieškovas remiasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 176 str. 1 d. 2 p., kuris numato ikiteisminį tyrimą dėl nesunkių ar apysunkių nusikaltimų atlikti per kuo trumpiausius terminus, bet ne ilgiau kaip per šešis mėnesius, ir teigia, kad iš jo paimtas įrenginys buvo apžiūrėtas pažeidžiant šį BPK reikalavimą, t. y. daugiau kaip po pusantrų metų. Ieškovas ne kartą prašė grąžinti šį įrenginį arba jame esančią informaciją, reikalingą svetainės administravimui, tačiau nei prokurorė, nei ikiteisminio tyrimo teisėja jo prašymų nepatenkinto, nors šiame įrenginyje esanti informacija, susijusi su interneto svetainės www.aldile.com. kūrimu, nebuvo susijusi su tiriamais jam inkriminuotais nusikaltimais. Be to, prokurorė 2012-03-05 nutarimu neteisėtai ir nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą gauti UAB „Aldilė“ vadovo E. D. apklausos protokolo kopiją, kurios ieškovui reikėjo norint įrodyti, kad svetainės www.aldile.com. negalima pilnai administruoti. Šis prokurorės nutarimas kaip neteistas buvo panaikintas ikiteisminio tyrimo teisėjos 2012-04-03 nutartimi, kuria buvo nustatyta, kad prašomas dokumentas nebuvo susijęs su duomenimis apie nepilnamečius. Dėl neatgaunamos informacijos ieškovas teigia negalėjęs ir iki šiol negalįs užbaigti darbų pagal minėtą sutartį su UAB „Aldilė“, todėl bendrovė negali pilnai naudotis svetaine, o jis negali gauti jam priklausančio atlyginimo ir yra patyręs 2 484,47 Lt turtinę žalą dėl negautų pajamų. Dėl per ilgo minėto įrenginio tyrimo ir atsisakymo grąžinti jame esančią informaciją, taip pat dėl neteisėto prokurorės atsisakymo išduoti jam reikalingą E. D. apklausos protokolo kopiją, jis tvirtina patyręs ir 2 000 Lt neturtinę žalą, nes tai sukėlė daug nepatogumų, negavęs lėšų jis negalėjo susimokėti mokesčių, turėjo rašyti daug skundų, pavargo ginčytis su valstybės institucijomis, jautėsi pažemintas, pablogėjo jo reputacija dėl neįvykdytos sutarties. Ieškovas mano, kad valstybės institucijos neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, todėl turi atlyginti jam žalą nepriklausomai nuo pareigūnų kaltės.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

6Atsakovą atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad 2010-04-09 kratos metu iš ieškovo paimtame USB MINI DVR įrenginyje buvo užfiksuota informacija, turinti reikšmės bylai, nes šiame įrenginyje buvo saugoma nuotrauka su nuogą moters kūną imituojančia lėle, kurią savo apklausose minėjo apklausti nepilnamečiai ir kuri buvo nurodyta ieškovui pateiktame pranešime apie įtarimą dėl nepilnamečių tvirkinimo. Todėl 2012-01-23 tyrėjos J. K. nutarimu USB MINI DVR įrenginys buvo paliktas saugoti prie bylos iki galutinio sprendimo priėmimo. Ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo skundas dėl šio įrenginio grąžinimo, patvirtina, kad prokurorės nutarimas atsisakyti grąžinti ieškovui USB MINI DVR įrenginį buvo teisėtas, todėl BPK nustatyta tvarka yra konstatuota, kad pareigūnai neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Kodėl pats įrenginys ikiteisminio tyrimo metu ilgai nebuvo apžiūrėtas Generalinės prokuratūros atstovė negalėjo paaiškinti. Atsakovo atstovė pabrėžė, kad dėl neatgaunamo įrenginio ieškovui nebuvo padaryta jokia žala, nes jo sukurta svetainė sėkmingai veikė ir iki USB MINI DVR įrenginio paėmimo ir po to, nurodė, kad svetainę administruojanti įmonė patvirtino, jog užsakovui E. D. buvo išsiųsti prisijungimo kodai bei slaptažodis, o svetainę administruojantis asmuo gali keisti juos savo nuožiūra. UAB „Aldilė“ niekada nekėlė jokių pretenzijų, kad negali administruoti savo svetainės, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad įmonė patiria kokių nors nepatogumų. Dėl prokurorės atsisakymo išduoti ieškovui liudytojo E. D. apklausos protokolo kopiją atsakovo atstovė paaiškino, kad prokuroras turi teisę spręsti ar susipažinimas su ikiteisminio tyrimo medžiaga gali pakenkti tyrimui ir nepilnamečių interesams, todėl tokį sprendimą priimti galėjo. Be to, ikiteisminio tyrimo teisėja priėmė nutartį, kuria panaikino tokį prokurorės nutarimą ir ieškovas prašomą dokumentą gavo, todėl jokių teisinių pasekmių nekilo. Nors ieškovas remiasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste CK) 6.272 str., pagal kurį valstybė dėl padarytos žalos atsako be kaltės, tačiau jis neįrodė neteisėtų pareigūnų veiksmų, padarytos žalos ir priežastinio ryšio tarp jų, todėl nėra sąlygų valstybės atsakomybei kilti.

7Atsakovą atstovaujantis Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nesutikimą su ieškiniu grindžia tuo, kad ieškovui buvo pateikti įtarimai dėl mažamečių tvirkinimo, disponavimo pornografinio turinio dalykais, o 2010-04-09 kratos metu iš jo paimtame USB MINI DVR įrenginyje buvo užfiksuota informacija, turinti reikšmės bylai, todėl šis įrenginys buvo paliktas saugoti prie bylos iki galutinio sprendimo priėmimo. Tiek prokurorė, tik ikiteisminio tyrimo teisėja nusprendė, kad paimtas įrenginys negali būti grąžintas įtariamajam L. Z.. Atsakovo atstovas paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo veiksmai atliekami pagal tam tikrą planą ir eiliškumą, o tiriama buvo labai daug daiktų, todėl šio įrenginio apžiūros laikas, praėjęs nuo jo paėmimo momento, nėra per ilgas tyrimas. Ieškovo nurodomas BPK 176 str. numato ir atvejus kai tyrimas gali trukti ir ilgiau nei 6 mėnesius. Atsakovo atstovas taip pat pabrėžė, kad dėl negražinto įrenginio UAB „Aldilei“ nebuvo sunkumų administruoti svetainę, nes svetainę administruojanti įmonė patvirtino, jog užsakovui E. D. buvo išsiųsti prisijungimo kodai bei slaptažodis, o svetainę administruojantis asmuo gali keisti juos savo nuožiūra. Pati UAB „Aldilė“ neturi jokių pretenzijų, o ieškovas nėra jos darbuotojas, todėl nepagrįstai reiškia pretenzijas dėl įmonės patiriamų nepatogumų. Atsakovo atstovas teigia, kad ieškovas neįrodė neteisėtų pareigūnų veiksmų ir padarytos žalos.

8Atsakovą atstovaujanti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija teismo posėdyje nedalyvavo, o nesutikimą su ieškiniu dėl teismo veiksmais padarytos žalos atlyginimo savo atsiliepime grindžia tuo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kuriuose laikantis tinkamo teisinio proceso reikalavimų būtų konstatuota, kad valstybės institucijos ar pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir kad žala atsirado būtent dėl tų veiksmų. Atsiliepime pažymima, kad ikiteisminiam tyrimui vadovauja prokuroras, todėl jeigu jis manė, kad ieškovo prašomas sugražinti įrenginys yra reikšmingas ikiteisminiam tyrimui, tai teismas neturėjo pagrindo tenkinti įtariamojo L. Z. prašymo gražinti tokį įrenginį. Taip pat atsakovo atstovas nurodo, kad ieškovas visiškai neįrodinėja žalos ir priežastinio ryšio tarp jos ir pareigūnų veiksmų, todėl valstybei neatsiranda pareiga atlyginti ieškovo nurodomą žalą.

9Byloje nustatyta, kad 2009 m. gegužės 14 d. ieškovas L. Z. sudarė sutartį su UAB „Aldilė“, pagal kurią jis turėjo sukurti ir priduoti šiai įmonei pilnai veikiančią internetinę svetainę ir perleisti naudotis savo sukurtą kūrinį su turinio valdymo sistema ir administravimo bei vartotojų slaptažodžiais, bei gauti už tai 2 000 Lt autorinį atlyginimą. Ikiteisminio tyrimo metu sulaikant L. Z. buvo atlikta jo asmens krata ir 2010 m. balandžio 9 d. paimtas USB MINI DVR įrenginys. 2011 m. gruodžio 1 d. šis įrenginys buvo apžiūrėtas ir jame esanti informacija perkelta į kompaktinę plokštelę bei aprašyta apžiūros protokole. Šiame įrenginyje rasta tiek su ikiteisminiu tyrimu dėl mažamečių tvirkinimo susijusi informacija, tiek su UAB „Aldilė“ internetine svetaine susijusi informacija, kuri neturėjo reikšmės atliekamam ikiteisminiam tyrimui, todėl ikiteisminiam tyrimui vadovavusi ir jį organizavusi prokurorė nepagrįstai ir neteisėtai negražino L. Z. jo prašomos informacijos, susijusios su UAB „Aldilė“ internetine svetaine. Taip pat nepagrįstai ir neteistai ieškovui nebuvo išduota liudytojo E. D. apklausos protokolo kopija. Tačiau ieškovas L. Z. neįrodė, kad dėl tokių prokurorės veiksmų jam buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala.

10Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais ir teismo motyvais.

112009 m. gegužės 14 d. tarp ieškovo L. Z. ir UAB „Aldilė“ sudaryta sutartis patvirtina, kad ieškovas iki 2010-05-14 turėjo sukurti ir priduoti užsakovui pilnai veikiančią internetinę svetainę ir perleisti naudotis savo sukurtą kūrinį su turinio valdymo sistema ir administravimo bei vartotojų slaptažodžiais, bei gauti už tai 2 000 Lt autorinį atlyginimą (1 tomas, b. l. 4). Nors atsakovo atstovai abejojo šios sutarties tikrumu, nes ikiteisminio tyrimo metu nei viena sutarties šalis nepateikė jos originalo, o sutartis nebuvo registruota įmonėje UAB „Aldilė“, tačiau atsakovas šios sutarties šioje byloje neginčijo ir nepateikė įrodymų, kad ji būtų pripažinta negaliojančia. Be to, atsakovo atstovai neginčijo, kad pati interneto svetainė, dėl kurios sukūrimo ir buvo sudaryta ši sutartis, yra veikianti, o šios svetainės sukūrimo faktą ir jos naudojimą patvirtina ir UAB „Aldilė“ direktoriaus E. D. liudytojo apklausos protokolas (1 tomas, b. l. 155-157). Todėl atsižvelgiant į tai, kad šios sutarties šalių veiksmai patvirtina ne tik jos sudarymo faktą, bet ir jos vykdymą, ir į tai, kad ši sutartis nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka, teismas remiasi ja kaip įrodymu šioje byloje.

122010 m. balandžio 9 d. asmens kratos protokolas patvirtina, kad iš ieškovo L. Z. ikiteisminio tyrimo metu buvo paimtas MINI DVR įrenginys (1 tomas, b. l. 97-99), kuris 2011 m. gruodžio 1 d. pagal BPK 92 str. ir 207 str. reikalavimus buvo apžiūrėtas, surašant apžiūros protokolą (1 tomas, b. l. 100-113). Šiame apžiūros protokole užfiksuota, kad įrenginyje esant informacija apžiūros metu perkelta į kompaktinę plokštelę, o įrenginyje rastos nuotraukos su nuogą moters kūną imituojančia lėle, taip pat nuotraukos su vaikų atvaizdais. Kadangi 2012 m. spalio 24 d. Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendis patvirtina, jog ieškovas L. Z. buvo kaltinamas dėl mažamečių tvirkinimo ir kaltinime yra nurodoma, jog mažamečiui buvo rodoma nuogą moters kūną imituojanti lėlė (2 tomas, b. l. 20-36), todėl teismas pripažįsta, kad minėtame MINI DVR įrenginyje rasta informacija iš tiesų turėjo reikšmės tiriant ieškovui inkriminuotas nusikalstamas veikas. BPK 92 str. 3 d. numato, kad daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikomi ir perduodami kartu su tyrimo medžiaga, todėl įvertinus šias aplinkybes ir BPK nustatytą daiktų saugojimo ir grąžinimo teisinį reglamentavimą, teismas pripažįsta, kad 2012 m. sausio 30 d. Jonavos rajono apylinkės prokurorės nutarimas ir 2012 m. vasario 20 d. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos nutartis (1 tomas b. l. 4-5) atmesti ieškovo L. Z. prašymą ir skundą dėl USB MINI DVR įrenginio grąžinimo yra pagrįsti ir teisėti procesiniai sprendimai, nes ieškovas prašė grąžinti daiktą, kuris pagal BPK reikalavimus turėjo būti laikomas ikiteisminio tyrimo medžiagoje iki procesinio sprendimo priėmimo. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtu prokurorės nutarimu ir minėta teisėjos nutartimi buvo sprendžiamas ieškovo prašymas grąžinti patį USB MINI DVR įrenginį. Tą patį patvirtina ir ieškovo L. Z. 2012 m. sausio 18 d. prašymas, iš kurio matyti, kad jis prašė grąžinti būtent patį įrenginį (1 tomas, b. l. 6). Vadinasi toks ieškovo prašymas buvo atmestas pagrįstai, nes pats daiktas negalėjo būti jam sugrąžintas. Taip pat pabrėžtina, kad L. Z. ieškinyje nurodoma BPK 108 str. 2 d. įtvirtinta norma suteikia prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui tik teisę, bet ne pareigą grąžinti proceso metu paimtus daiktus jų savininkui, o tokia galimybė yra tik išmintis iš bendros taisyklės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, pagal kurią daiktai yra grąžinami po nuosprendžio įsiteisėjimo. Todėl šio įstatymo reikalavimo nei prokurorė nei teisėja minėtais savo sprendimais nepažeidė, nes nėra pagrindo konstatuoti jų pareigos nevykdymo.

13Tačiau sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą dėl USB MINI DVR įrenginio grąžinimo ypač svarbu tiksliai įvertinti visų ikiteisminio tyrimo metu ieškovo reikštų prašymų turinį ir atskirti du skirtingus ieškovo prašymus, kuriuos jis reiškė prokurorei. Jeigu ieškovo prašymai grąžinti jam patį USB MINI DVR įrenginį minėtais prokurorės ir teisėjos procesiniais sprendimais buvo teisingai išspręsti BPK nustatyta tvarka ir teismas šioje civilinėje byloje neturi pagrindo pripažinti tokius valstybės pareigūnų veiksmus neteisėtais, tai po šių sprendimų priėmimo ieškovo pareikštas prašymas grąžinti jam ne patį įrenginį, o tik jame esančią informaciją - UAB „Aldilė“ svetainės kodus, be pagrindo nebuvo patenkintas. 2012 m. kovo 12 d. ieškovo L. Z. skundas Jonavos rajono apylinkės prokuratūrai patvirtina, kad po to, kai minėtais prokurorės ir teisėjos sprendimais jam buvo atsisakyta grąžinti patį USB MINI DVR įrenginį, ieškovas prašė grąžinti ne patį įrenginį, o tik dalį šiame įrenginyje esančios informacijos, t. y. UAB „Aldilė“ svetainės kodus (1 tomas, b. l. 11). Atsakovas šioje byloje nepateikė įrodymų, kad toks ieškovo prašymas buvo patenkintas ir pripažino, kad ir ši informacijos dalis iš USB MINI DVR įrenginio ieškovui niekada nebuvo grąžinta, nors valstybę atstovaujanti prokurorė sutinka, kad tokia informacija nebuvo susijusi su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Taip pat atsakovo atstovai teismo posėdžio metu pripažino, kad techniniu požiūriu tokią informaciją galima buvo grąžinti, negrąžinant paties įrenginio, nes bet kokią skaitmeninę informaciją iš vienos laikmenos galima kopijuoti į kitą. Pabrėžtina, kad būtent taip ir buvo padaryta ikiteisminio tyrimo metu apžiūrint minėtą įrenginį. Kodėl ieškovui nebuvo grąžinti jam reikalingi UAB „Aldilė“ svetainės kodai, kurie niekaip nebuvo nesusiję su ikiteisminiame tyrime tirtomis nusikalstamomis veikomis, atsakovo atstovai iš esmės negalėjo argumentuotai ir racionaliai paaiškinti. BPK 11 str. numato, kad visos procesinės prievartos priemonės ir atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai baudžiamajame procese turi būti proporcingi siekiamiems proceso tikslams. Tai reiškia, kad įtariamųjų ar kaltinamųjų teisės neturi būti varžomos labiau nei to reikia, o bet kokie suvaržymai turi būti taikomi tik tada, kai be jų negalima pasiekti reikiamų proceso tikslų. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 1 pirmajame straipsnyje taip pat yra įtvirtintas proporcingumo bendrajam interesui principas, kurio pažeidimas teismų praktikoje reiškia taikytų apribojimų neteisėtumą.

14Pripažintina, kad šioje byloje nagrinėjamu atveju prokurorė nepagrįstai ir neproporcingai suvaržė įtariamojo L. Z. teises laisvai disponuoti savo intelektinės veiklos rezultatais, nes negrąžindama ieškovui tos informacijos, kuri niekaip nebuvo susijusi su tirtomis nusikalstamomis veikomis ir kurios grąžinimas niekaip negalėjo pakenkti ikiteisminio tyrimo eigai ir sėkmei, ji pažeidė BPK 11 str. įtvirtintą proporcingumo principą, BPK 181 str. 1 d. numatytą įtariamojo teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis, kai tai nekliudo ikiteisminiam tyrimui, BPK 2 str. numatytą pareigūnų bendrąją rūpestingumo pareigą, taip pat CK 6.246 str. 1 d. įtvirtintą bendrąją pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Toks pareigūnų veikimas ar neveikimas teismų praktikoje pripažįstamas neteisėtu ir atitinkančiu vieną iš valstybės civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-7-375/2011).

15Šioje situacijoje akivaizdu, kad ieškovas ikiteisminio tyrimo metu tiesiog norėjo susigrąžinti savo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti reikalingą ir savo paties sukurtą intelektinės veiklos rezultatą, o prokurorė neatskyrė USB MINI DVR įrenginyje esančių tyrimui reikšmingų duomenų nuo ieškovui reikalingų duomenų, visiškai nesusijusių su šiuo tyrimu, ir jų negrąžino ieškovui, nors nebuvo jokio pagrindo riboti naudojimosi tokiais duomenimis. Tokia išvada visiškai atitinka ir 2012 m. balandžio 3 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartyje, kuria buvo panaikintas prokurorės nutarimas atsisakyti išduoti ieškovui liudytojo E. D. apklausos protokolo kopiją, padarytas išvadas dėl prokurorės veiksmų pagrįstumo ribojant ieškovui galimybę gauti kai kuriuos ikiteisminio tyrimo duomenis. Šioje nutartyje teismas prokurorei išaiškino, kad vien tai, jog L. Z. buvo inkriminuota veika, priskiriama nusikaltimams žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, nesudarė pagrindo atsisakyti išduoti jam absoliučiai bet kokius ikiteisminio tyrimo duomenis. Nutartyje teismas išaiškino, kad būtina tikrinti ar konkrečiame dokumente yra tokie duomenys, kurių įtariamasis negali gauti, o nustačius, kad tokių duomenų atitinkamame dokumente nėra, negali būti taikomi ir apribojimai šiam dokumentui gauti. Todėl šioje byloje nagrinėjamas prokurorės neveikimas, kuriuo ji negrąžino ieškovui UAB „Aldilė“ internetinės svetainės kodų, nesusijusių nei su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, nei su ieškovui inkriminuotais nusikaltimais, taip pat pripažintinas neatitinkančiu proporcingumo principo, pareigūno bendrosios rūpestingumo pareigos ir bendrosios pareigos elgtis atidžiai. Tai reiškia, kad toks neveikimas buvo neteisėtas.

16Valstybės atsakomybė pagal CK 6.272 str. atsiranda be pareigūnų kaltės, tačiau ieškovas neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti kitas tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: pareigūnų neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-319/2008). Todėl įrodžius neteisėtą prokurorės neveikimą ieškovas turi įrodyti ir dėl šio neveikimo patirtą žalą, ir priežastinį ryšį tarp žalos ir neteisėto neveikimo.

17Nors ieškovas teigia, kad dėl jam negrąžintų UAB „Aldilė“ svetainės kodų jis negali gauti jam priklausančio atlyginimo, tačiau nepateikė šį teiginį pakankamai pagrindžiančių įrodymų. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis reikalavo iš užsakovės UAB „Aldilė“ jam priklausančio atlyginimo, o pastaroji atsisakė sumokėti. UAB „Aldilė“ direktoriaus E. D. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad įmonė L. Z. nemokėjo, nes jis nepabaigė darbo (1 tomas, b. l. 156) dar neįrodo, kad ieškovas negalėjo ir negali gauti užmokesčio už atliktus darbus. Visų pirma, UAB „Aldilė“ direktorius E. D. pripažino tik faktą, kad įmonė pagal minėtą sutartį nemokėjo L. Z., tačiau tai nepatvirtina, kad pats L. Z. kada nors reikalavo sumokėti jam už atliktus darbus, o užsakovas atsisakė tai padaryti. Antra, minėtas liudytojo apklausos protokolas ir UAB „Interneto vizija“ pateikta informacija (1 tomas, b. l. 153-154) patvirtina, kad ieškovas L. Z. yra sukūręs UAB „Aldilė“ internetinę svetainę, kurią įmonė naudoja savo komercinėje veikloje, tik negali pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis. Trečia, byloje ištirti įrodymai patvirtina, kad ieškovo ir UAB „Aldilė“ sutarties vykdymo terminas pasibaigė 2010-05-14 (1 tomas, b. l. 4), užsakovas internetine svetaine po šio termino naudojosi ir naudojasi (1 tomas, b. l. 153-154, 155-157), o grąžinti šios svetainės kodus ieškovas pradėjo reikalauti tik nuo 2011-12-22 (1 tomas, b. l. 5, 6, 10-12), t. y. praėjus pusantrų metų nuo sutarties vykdymo termino pabaigos. Ketvirta, minimas įrenginys Jurbarko rajono apylinkės teismo nuosprendžiu jau yra grąžintas ieškovui ir jis jį galės atgauti po nuosprendžio įsiteisėjimo. Visų šių aplinkybių visuma neįrodo ieškovo teiginio, kad 2 000 Lt atlygio už UAB „Aldilė“ internetinės svetainės sukūrimą jis negavo tik dėl neteisėto prokurorės atsisakymo grąžinti jam atitinkamą informaciją. Ieškovas neįrodė, kad jis pats bent kartą reikalavo sumokėti už atliktą darbą, o atlygio negalėjo gauti tik dėl to, kad prokurorė negrąžino jam reikalingos informacijos. Pastebėtina, kad internetinei svetainei veikiant ir UAB „Aldilei“ turint iš to komercinę naudą, ieškovas galėjo reikalauti sumokėti už atliktus darbus, kurių rezultatu naudojasi užsakovas, net ir tuo atveju jeigu ne visus kodus ir slaptažodžius yra perdavęs užsakovui. Taip pat svarbu, kad šiuo metu ieškovui reikalingas įrenginys su jame esančia informacija yra grąžintas teismo nuosprendžiu ir ieškovas galės galutinai pabaigti vykdyti savo įsipareigojimus bei reikalauti jam priklausančio atlyginimo iš UAB „Aldilė“ kai nuosprendis įsiteisės. Todėl priteisus ieškovui jo sutartyje su UAB „Aldilė“ numatytą atlyginimą iš valstybės kaip turtinę žalą, ieškovas tą pačią sumą minėtos sutarties pagrindu galėtų prisiteisti ir iš UAB „Aldilė“, kas reikštų nepagrįstą praturtėjimą valstybės sąskaita. Turtinę žalą dėl pavėluotai įvykdyto įsipareigojimo ieškovas galėtų patirti jeigu dėl to pretenzijas jam pareikštų užsakovas, kadangi jų sutartyje ieškovui yra numatyti delspinigiai. Tačiau nėra jokių įrodymų, kad užsakovas tokias pretenzijas ieškovui reiškė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovas pagal sutartį jam priklausantį atlyginimą nepagrįstai siekia prisiteisti iš valstybės, nes nepaisant to, kad ieškovui reikalingos informacijos negrąžinimas ir buvo neteisėtas, tačiau ieškovas neįrodė, kad dėl to jis patyrė turtinę žalą ir būtent tai buvo priežastis, dėl kurios ieškovas iki šiol negavo jo sudarytoje sutartyje numatyto atlyginimo. Tai reiškia, kad ieškovas neįrodė kitų dviejų būtinųjų valstybės civilinės atsakomybės sąlygų: 1) priežastinio ryšio tarp neteisėto prokurorės neveikimo ir ieškovo atlyginimo negavimo, ir 2) turtinės žalos padarymo neteisėtu prokurorės neveikimu. Todėl ieškovo teisės dėl jam negrąžintų UAB „Aldilė“ internetinės svetainės kodų pripažįstamos pažeistomis, tačiau reikalavimas priteisti už tai 2 484, 47 Lt turtinę žalą iš valstybės atmestinas.

18Sprendžiant ar tais pačiais prokurorės veiksmais ieškovui buvo padaryta neturinė žala pažymėtina, kad pagal bendrąjį principą neturtinės žalos atlyginimo reglamentavimas nereiškia, kad esant nustatytiems neteisėtiems veiksmams, neturtinės žalos padarymo faktas preziumuojamas ir ieškovui nereikia įrodinėti, kad jam padaryta neturtinė žala. Neturtinės žalos padarymo ir jos dydžio įrodinėjimas yra ieškovo pareiga. Be to, Lietuvos Aukščiausiais teismas yra išaiškinęs, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, kad neturtine žala nelaikytinas toks poveikis, kuris nesukelia daugkartinių ar ilgalaikių išgyvenimų arba nesudaro kliūčių, kurios yra sudėtingos ar sunkiai įveikiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-337/2006). Tai reiškia, kad nustatant ar buvo padaryta neturtinė žala, reikia vertinti ne žmogaus reakciją į neteisėtus veiksmus ir savo išgyvenimus, o pačius padarinius, kurie pasireiškia sukrėtimais, išgyvenimais ir nepatogumais. Šiuo atveju teismas pripažįsta, kad ieškovas neturine žala iš esmės kaip tik ir laiko savo reakciją į neteisėtus prokurorės veiksmus, kuri pasireiškė jo pasipiktinimu dėl nepagrįstai negražinamų jo sukurtų internetinės svetainės kodų, tačiau jokių realių prokurorės veiksmų padarinių, kurie pasireikštų ieškovo sukrėtimais, išgyvenimais ir nepatogumais, ieškovas neįrodė. Byloje nėra jokių duomenų, kad užsakovas UAB „Aldilė“ kada nors reiškė ieškovui pretenzijas dėl laiku neįvykdytos sutarties ar suabejojo jo reputacija, kad reikalavo sutartyje numatytų delspinigių, inicijavo dėl to teisminius ginčus ar sukėlė ieškovui kitokių nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti prokurorės veiksmai, jeigu būtent dėl jų užsakovas būtų atsisakęs sumokėti L. Z. jų sutartyje numatytą atlyginimą. Kitaip tariant, ieškovo išgyvenimai ir nepatogumai, kuriuos jis pats laiko neturtine žala, jo yra jo reakcija į neteisėtus veiksmus, bet ne patys šių veiksmų padariniai, kuriuos įrodžius ir būtų pagrindas priteisti neturinę žalą. Taip pat pabrėžtina, kad dėl anksčiau minėtų motyvų pripažinus, kad prokurorės veiksmais nebuvo padaryta ieškovo nurodoma turtinė žala, nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl tų pačių veiksmų ieškovui turėtų būti priteista neturtinė žala, kadangi visus nepatogumus ir išgyvenimus, siekiant gauti atlyginimą už internetinės svetainės sukūrimą, ieškovas patyrė net nebandęs pareikalauti tokio atlyginimo iš to asmens, kuris pagal sutartį turėtų jį sumokėti, o iš karto apkaltindamas dėl to valstybę.

19Vertindamas ieškovo reikalavimą pripažinti pažeistas jo teises dėl vilkinimo ištirti paimtą USB MINI DVR įrenginį ir priteisti dėl to neturtinę žalą teismas sutinka, kad minėtas įrenginys buvo apžiūrėtas ir BPK nustatyta tvarka aprašytas po labai ilgo laiko nuo jo paėmimo (1 tomas, b. l. 97-99, 100-113), tačiau visų šios bylos aplinkybių kontekste toks terminas savaime nereiškia nei neteisėtų pareigūnų veiksmų, nei ieškovo teisių pažeidimo, kaip teigia ieškovas. Be to, toks ilgas įrenginio neapžiūrėjimas nepadarė ieškovui jokios žalos. Visų pirma pabrėžtina, kad USB MINI DVR įrenginio ištyrimas nereikalavo jokių specialių žinių, jam ištirti nereikėjo specialistų ar ekspertų pagalbos. Jam ištirti pakako tik tyrėjos apžiūros, kurios metu buvo nustatyta kokia informacija yra šiame įrenginyje. Tačiau iš minėto Jurbarko rajono apylinkės teismo apkaltinamojo nuosprendžio matyti, kad visas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovui inkriminuotų veikų buvo didelės apimties, šio tyrimo metu buvo tiriama ne viena, o keletas nusikalstamų veikų, buvo apklausta daug liudytojų, surinkta ir ištirta daug daiktų, turėjusių reikšmės bylai, pačią baudžiamąją bylą sudaro 17 tomų, o nuosprendis susideda iš 17 lapų (1 tomas, b. l. 20-36). Šioje civilinėje byloje esantis poėmio protokolas (1tomas, b. l. 88-91), nutarimas dėl daiktų, turinčių reikšmės bylai, palikimo saugoti (1tomas, b. l. 92-96), asmens kratos protokolas (1tomas, b. l. 97-99), kratos protokolas (1tomas, b. l. 114-121), patvirtina, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo surinktas labai didelis kiekis daiktų, kuriuos reikėjo ištirti ir tam reikėjo specialių žinių bei daug laiko. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad visas ikiteisminis tyrimas, atsižvelgiant į jo apimtį ir sudėtingumą, nebuvo per ilgas. Tą patvirtina ir tai, kad ieškovo skundas dėl per ilgo ikiteisminio tyrimo (2 tomas, b. l. 53-66) nebuvo patenkintas ir tyrimas nebuvo nutrauktas BPK 215 str. nustatyta tvarka, o byla su kaltinamuoju aktu buvo perduota teismui. Tai reiškia, kad pareigūnų veiksmų neteisėtumas dėl per ilgo proceso nebuvo konstatuotas BPK nustatyta tvarka, nors ieškovas to reikalavo. Todėl nesant pagrindo pripažinti per ilgai užsitęsusiu visą ikiteisminį tyrimą, ko ieškovas šioje byloje iš viso neginčija, nėra reikšmingas ir vieno ar kito atskiro ikiteisminio tyrimo veiksmo atlikimo terminas. Šiuo atveju USB MINI DVR įrenginio apžiūrėjimas net ir praėjus vieneriems metams ir aštuoniems mėnesiams nuo jo paėmimo neturėjo įtakos viso ikiteisminio tyrimo terminui, nes tai buvo nesudėtingas tyrimo veiksmas, kurį tyrėjai galėjo atlikti bet kada, o suteikdami prioritetą greitesniam sudėtingesnių tyrimo veiksmų atlikimui ir vėliau atlikdami šio įrenginio apžiūrą, BPK reikalavimų jie nepažeidė. Be to, net ir toks ilgas laiko tarpas, per kurį nebuvo apžiūrėtas minimas įrenginys, ieškovui nepadarė ir negalėjo padaryti neturtinės žalos, kurią jis teigia dėl to patyręs. Kaip minėta, USB MINI DVR įrenginio apžiūra buvo atlikta 2011 m. gruodžio 1 d. (1 tomas, b. l. 100-113), tačiau iš visų ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad pirmą kartą grąžinti šį įrenginį jis paprašė dar vėliau, t. y. tik 2011 m. gruodžio 22 d. (1 tomas, b. l. 5, 6, 10, 11). Akivaizdu, kad per visą laikotarpį nuo šio įrenginio paėmimo iki jo apžiūros ieškovui neprireikė jame esančios informacijos, o ją grąžinti jis pradėjo prašyti tada kai šis įrenginys jau buvo ištirtas. Tai reiškia, kad ilgas paimto USB MINI DVR įrenginio neapžiūrėjimas nesukėlė ir negalėjo sukelti jokių nepatogumų ieškovui, nes kol šis įrenginys nebuvo tiriamas, ieškovui šio įrenginio ir nereikėjo. Todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, kad tokiais pareigūnų veiksmais jam buvo padaryta neturtinė žala.

20Vertindamas ieškovo reikalavimą pripažinti pažeistas jo teises dėl prokurorės atsisakymo išduoti jam liudytojo E. D. apklausos protokolo kopiją teismas sutinka su ieškovo argumentais ir pripažįsta, kad šių prokurorės veiksmų nepagrįstumas jau yra nustatytas BPK numatyta tvarka ir įvertintas minėtoje 2012 m. balandžio 3 d. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartyje, kuria buvo panaikintas prokurorės nutarimas atsisakyti išduoti ieškovui liudytojo E. D. apklausos protokolo kopiją (1 tomas, b. l. 12-13). Įvertinęs šią teismo nutartį ir šia nutartimi nustatytas ieškovo L. Z. prašymo išduoti apklausos protokolo kopiją netenkinimo priežastis, teismas sprendžia, kad prokurorės veiksmų neteisėtumas, kaip viena iš valstybės civilinės atsakomybės sąlygų, šioje ieškinio dalyje yra nustatytas, nes nepagrįstai nepateikusi ieškovui liudytojo E. D. apklausos protokolo kopijos, ji pažeidė BPK 181 str. 6 d. 1 p. ir 3 p. numatytus reikalavimus, o pagal BPK 2 str. numatytą pareigūnų bendrąją rūpestingumo pareigą ir CK 6.246 str. 1 d. įtvirtintą bendrąją pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, prokurorė privalėjo teisingai ir tinkamai taikyti įstatymo normas.

21Tačiau kaip ir UAB „Aldilė“ internetinės svetainės kodų negrąžinimo atveju, įrodžius neteisėtą prokurorės neveikimą atsisakant išduoti jam liudytojo E. D. apklausos protokolo kopiją, ieškovas turi įrodyti ir dėl šio neveikimo patirtą žalą bei priežastinį ryšį tarp žalos ir neteisėto neveikimo. Šiuo atveju ieškovas kaip neturinę žalą dėl šio neteisėto prokurorės neveikimo įvardija tokius nepatogumus kaip sugaištas laikas, skundo rašymas, reikiamo dokumento gavimas vėliau nei norėjo gauti. Tačiau tokie ieškovo patirti nepatogumai negali būti pripažįstami neturine žala, nes iš esmės tai yra savo teisių įgyvendinimas baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, o ne ieškovo išgyvenimai ir nepatogumai, kurie turėtų būti vertinami kaip neturtinė žala. BPK 181 str. 1 d. numatyta teisė apskųsti prokuroro sprendimą tam ir skirta, kad kiekvienas proceso dalyvis galėtų apginti pažeidžiamas jo teises ir išvengti žalos atitinkamiems jo interesams, o valstybė tokiu būdu užtikrina operatyvų pažeistų teisių atkūrimą, tam, kad baudžiamojo proceso dalyviai nebūtų priversti savo pažeistas teise ginti kitoje byloje, nagrinėjamoje civilinio proceso tvarka. Šiuo atveju nepagrįstas prokurorės nutarimas buvo panaikintas ikiteisminio tyrimo teisėjos nutartimi ir pažeista ieškovo teisė buvo apginta iš karto ir įstatymo nustatyta tvraka. Be to, tai buvo padaryta greičiau nei per mėnesį nuo prokurorės nutarimo priėmimo, o ikiteisminio tyrimo teisėja skundą išnagrinėjo nepažeisdama skundo išnagrinėjimo terminų. Todėl ieškovas neįrodė, kad reikiamo dokumento gavimas vienu mėnesiu vėliau nei jis būtų jį gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų prokurorės veiksmų, padarė jam kokią nors žalą.

22Atsižvelgiant į visus teismo nurodytus argumentus, ir vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, teismas daro išvadą, jog ieškovo teisių, negrąžinus jam jo sukurtos internetinės svetainės kodų, ir neleidus jam gauti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijos, pažeidimo pripažinimas yra pakankamas jo pažeistų teisių gynimo būdas ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą, o turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas už šių teisių pažeidimą nepriteistinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-465/2010, nutartis Nr. 3K-3-2/2012).

23Kadangi teisinis pagrindas valstybės atsakomybei kilti šiuo atveju yra CK 6.272 str., kuris numato žalos atlyginimą už neteisėtus valstybės pareigūnų ir institucijų veiksmus, o teismas pripažįsta, kad ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų, reikalingų valstybės atsakomybei atsirasti, todėl ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas, nors ieškovo teisės neteisėtais prokurorės veiksmais ir buvo pažeistos.

24Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas L. Z. yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jo nepriteisiamos (Lietuvos Respublikos CPK 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 269, 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

26Ieškinį patenkinti iš dalies.

27Pripažinti, kad ikiteisminio tyrimo metu negrąžinus L. Z. jo sukurtos UAB „Aldilė“ internetinės svetainės kodų, ir neleidus jam gauti liudytojo E. D. apklausos protokolo kopijos, ieškovo teisės buvo pažeistos.

28Ieškinio dalį dėl žalos atlyginimo atmesti.

29Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas prašo pripažinti pažeistas jo teises ir atlyginti turtinę 2... 4. Ieškovas reikalavimą grindžia tuo, kad pagal 2009-05-14 sutartį su UAB... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 6. Atsakovą atstovaujanti Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra... 7. Atsakovą atstovaujantis Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas... 8. Atsakovą atstovaujanti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija teismo... 9. Byloje nustatyta, kad 2009 m. gegužės 14 d. ieškovas L. Z. sudarė sutartį... 10. Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais ir teismo motyvais.... 11. 2009 m. gegužės 14 d. tarp ieškovo L. Z. ir UAB „Aldilė“ sudaryta... 12. 2010 m. balandžio 9 d. asmens kratos protokolas patvirtina, kad iš ieškovo... 13. Tačiau sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą dėl USB MINI DVR įrenginio... 14. Pripažintina, kad šioje byloje nagrinėjamu atveju prokurorė nepagrįstai ir... 15. Šioje situacijoje akivaizdu, kad ieškovas ikiteisminio tyrimo metu tiesiog... 16. Valstybės atsakomybė pagal CK 6.272 str. atsiranda be pareigūnų kaltės,... 17. Nors ieškovas teigia, kad dėl jam negrąžintų UAB „Aldilė“ svetainės... 18. Sprendžiant ar tais pačiais prokurorės veiksmais ieškovui buvo padaryta... 19. Vertindamas ieškovo reikalavimą pripažinti pažeistas jo teises dėl... 20. Vertindamas ieškovo reikalavimą pripažinti pažeistas jo teises dėl... 21. Tačiau kaip ir UAB „Aldilė“ internetinės svetainės kodų negrąžinimo... 22. Atsižvelgiant į visus teismo nurodytus argumentus, ir vadovaujantis Lietuvos... 23. Kadangi teisinis pagrindas valstybės atsakomybei kilti šiuo atveju yra CK... 24. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas L. Z. yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 269, 270 straipsniais,... 26. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Pripažinti, kad ikiteisminio tyrimo metu negrąžinus L. Z. jo sukurtos UAB... 28. Ieškinio dalį dėl žalos atlyginimo atmesti.... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...