Byla 2-31-904/2016
Dėl skolos priteisimo ir atsakovų A R. Ž., A. Ž. priešieškinį ieškovei UAB ,,Litesko“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys E. P., V. K., M. S., V. M., D. M., R. M., V. M., Z. G., L. M., L. M., S. B., DNSB ,,Projektuotojas“, UAB ,,Rodena“, išvadą teikiančios institucijos Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovės UAB ,,Litesko“ atstovei Daliai Danienei, atsakovų A. Ž. ir A R. Ž. atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Litesko“ ieškinį atsakovams A R. Ž., A. Ž. dėl skolos priteisimo ir atsakovų A R. Ž., A. Ž. priešieškinį ieškovei UAB ,,Litesko“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys E. P., V. K., M. S., V. M., D. M., R. M., V. M., Z. G., L. M., L. M., S. B., DNSB ,,Projektuotojas“, UAB ,,Rodena“, išvadą teikiančios institucijos Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašė solidariai priteisti iš atsakovų 6333,20 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų. Ieškinio reikalavimu nurodė, jog į atsakovams priklausantį butą, esantį ( - ) tiekia šilumos energiją bei iki 2012-11-30 vykdė daugiabučio namo, karšto vandens ir šildymo sistemų techninę priežiūrą. Butas bendrosios jungtines nuosavybės teise priklauso atsakovams. Laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2014-01-31 už į butą patiektą šilumos energiją ir laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2012-11-30 suteiktas priežiūros paslaugas liko neapmokėta 6.333,20 Lt (1 t. 29-31 b. l.).

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslinta ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Teigiama, jog visiškai nesuprantama, kokiais apskaitos dokumentais ieškovė grindžia susidariusį įsiskolinimą. Mokesčių už šilumos energiją paskaičiavimas sudarytas neaiškiais pagrindais (1t., 22, 84 b. l.).

4Trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį patenkinti. Nurodė, jog byloje yra pateikti 2012-11-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei 2012-12-03 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus raštai, kurie patvirtina, kad ieškovė tinkamai atlieka šilumos paskirstymą ir mokesčių apskaičiavimą (2 t., 162-165 b. l.).

5Trečiasis asmuo V. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka (2 t., 177 b. l.).

6Atsakovai pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės nuostolius (žalą) - permokėtus 1560,50 Eur dėl atsakovo neteisėtai padidintai paskaičiuoto patalpų Gintaro g. 33-12, Palangoje, suvartoto šilumos kiekio už laikotarpį nuo 2004-10-01 iki 2014-12-31 (3 t., 100 b. l.). Priešieškinio pagrindu nurodė, kad patalpos nuosavybės teise nuo 2004-05-31 priklauso atsakovams. Atsakovai teigia, jog butas Nr. 32 nėra teisėtai atjungtas nuo centralizuotos šilumos sistemos, todėl suvartotas šilumos energijos kiekis turėjo būti paskirstomas visiems pastate esantiems vartotojams, įskaitant butą Nr. 32, naudojant tik vieną metodą Nr. 4. Taikyti papildomą metodą Nr. 5 nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovės atliktas perskaičiavimas yra nepagrįstas ir dėl to neteisėtas, o ankstesnis skaičiavimas visą suvartotą šilumos kiekį padalinant 9 butams, o ne 10 butų buvo nepagrįstas ir dėl to neteisėtas, dėl ko ne tik atsakovai, bet ir kitų butų savininkai mokėjo padidintus mokesčius už šilumą. Dėl tokiu neteisėtų veiksmų ieškovė nepagrįstai priskaičiavo didesnius mokesčius už suvartotą šilumos energija, dėl ko atsakovai patyrė nepagrįstų išlaidų (2 t., 2-5 b. l.).

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė priešieškinį atmesti arba palikti nenagrinėtą, remiantis išankstinės privalomos ginčų nagrinėjimo tvarkos nuostatomis. Priešieškinį patenkinus taikyti teisės aktuose nustatytą 3 m. senaties terminą žalai atlyginti. Atsiliepime nurodė, jog 2001 m. ieškovei pradėjus vykdyti šilumos tiekėjo veiklą Palangos mieste, šilumos vartotojas - gyvenamajame name, adresu ( - ), esantis butas Nr. 32, nebuvo perduotas naujam šilumos tiekėjui. Informacija apie šį butą ieškovei perimant veiklą taip pat nebuvo pateikti. 2001 m. ieškovei nei namo gyventojai, nei namo DNSB ,,Projektuotojas“ papildomos informacijos nepateikė. 2009-02-09 ieškovė kreipėsi į DNSB ,,Projektuotojas“, prašydama pateikti namo šildymo ir karšto vandens projektinę dokumentaciją, pagal kurią būtų buvę galima spręsti apie realią namo situaciją ir atitinkamai paskirstyti šilumą, tačiau atsakymas pateiktas nebuvo. Šilumos tiekėjas šilumą name skirstė/skirsto pagal jam pateiktą informaciją, pareiga atlikti namo šildymo sistemos inventorizaciją/aprašymą ar pareiga pačiam rinkti informaciją apie faktinę situaciją name šilumos tiekėjui nėra priskirta. Ieškovė nurodė, jog 2012-08-27 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyrius gavo atsakovo A. Ž. skundą dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ir neveikimo, kuriame inspekciją informavo, jog name butas Nr. 32 yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos. Inspekcijai 2012-08-30 pateikus prašymą dėl informacijos pateikimo Nr. 14GV4-217 ir tokiu būdu informavus ieškovę, kad name galimai yra šilumos vartotojas butas Nr. 32, ieškovė patikrino esamą faktinę situaciją. Gavus patikslintą informaciją apie name esančius butus, nuo 2012-2013 m. šildymo sezono pradžios name šiluma buvo paskirstoma pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su 2005-07-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-41 patvirtintu Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, atitinkamai priskiriant minėtam butui Nr. 32 jam tenkantį šilumos kiekį bendro naudojimo patalpoms šildyti. Ieškovė atliko Šilumos paskirstymo perskirstymą už laikotarpį nuo 2007-11-01 iki 2011-12-31, taigi atsakovai žalos dėl Metodo Nr. 5 netaikymo nepatyrė. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriui pradėjus tyrimą, buvo apžiūrėta faktinė situacija bute Nr. 32, kuri buvo užfiksuota 2012-09-21 faktinių aplinkybių patikrinimo akte Nr. 140V8-4. Jame nustatyta, jog „<.„> 3) Bute Nr. 32 šildymo sistemos (jos nematyti), šildymo prietaisų (radiatorių) nėra, patalpose sumontuota elektra šildomi radiatoriai 3 vnt. po 1 kW. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012-11-22 raštu Nr. R2-2696 konstatavo, jog „Atsižvelgiant į tai, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), butas Nr. 32 yra atjungtas nuo centralizuoto šilumos tiekimo, šilumos paskirstymas nuo 2007/2008 metų šildymo sezono atliktas perskaičiavimas pagal Metodą Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5. Atliktas šilumos paskirstymo perskaičiavimas ir atliekamas šilumos paskirstymas atitinka šilumos paskirstymo metodo Nr. 5 nuostatas ir yra atliktas matematiškai teisingai“. Ieškovė šilumą skirsto būtent kaip nurodyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-11-22 rašte Nr. R2-2696: name taikant Metodą Nr. 4 kartu su Metodu N r. 5. Ieškovė neturi teisinio pagrindo nevykdyti valstybės institucijų nurodymų, netgi priešingai - privalo juos vykdyti, kadangi jie yra įsiteisėję, atsakovai minėtų sprendimų/nurodymų neskundė (2 t., 57-62 b. l.).

8Trečiasis asmuo M. S. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė priešieškinį tenkinti. Nurodė, jog nuo 2005-12-01 yra buto, esančio ( - ) savininkas. Nuo 2009 m. rugsėjo iki 2013 m. liepos buvo bendrijos ,,Projektuotojas“ pirmininku. Prieš tai bendrijos pirmininkė buvo L. M.. Apie pakeistus, įteisintus šildymo plotus name arba pakeistą ir įteisintą šildymo sistemą name iš prieš tai buvusios pirmininkės L. M. nebuvo gauta. 2012-09-21 Valstybinė energetikos inspekcija inicijavo faktinių aplinkybių patikrinimą dėl 32-o buto atsijungimo nuo centrinės šildymo sistemos. Ieškovei UAB „Litesko“ daug kartų buvo pateikiama visa turima informacija/dokumentacija apie namo patalpų plotus bei namo šildymo sistemą. Laiškuose buvo pažymima, kad name nėra butų teisėtai atsijungusių nuo namo centrinės šildymo sistemos. Kopijos buvos siunčiamos ir namo šilumos sistemų prižiūrėtojui UAB „Palangos šilumos tinklai“ bei Valstybinei energetikos inspekcijai. Po 2012-09-21 Valstybinės energetikos inspekcijos inicijuoto Faktinių aplinkybių patikrinimo dėl 32-o buto atsijungimo nuo centrinės šildymo, 32 buto savininkės buvo pareikalauta iki 2013-01-30 pateikti informaciją apie patalpų (šildomo plotą) arba šildymo sistemos pakeitimus ir jų įteisinimą įstatymuose numatyta tvarka. Atsakymo raštu gauta nebuvo, telefonu buvo patvirtinta, kad jokių atsijungimą patvirtinančių dokumentų nėra, todėl buvo padaryta išvada, kad legalių/šildymo plotų bei šildymo sistemos pakeitimų 32- ame bute atlikta nebuvo. Ieškovė buvo informuota apie tai, kad 32-o buto savininkė neturi jokių dokumentų, įrodančių atsijungimo nuo namo centrinės šildymo sistemos legalumą bei buvo pridėti Registrų centro išrašo kopija, kuriame pažymėta, kad 32-as butas prijungtas prie centrinio namo šildymo sistemos bei namo šilumos sistemos planas (projektas) su visom reikalaujamom schemom, iš kurių aiškiai matosi, kad 32-as butas yra prijungtas prie namo centrinės šilumos sistemos (3 t., 2-4 b. l.).

9Trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį, kuriuo prašė priešieškinį palikti nenagrinėtu, o nusprendus nagrinėti patikslintą priešieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovai nesutikdami su 2012-12-03 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus išnagrinėtu skundu, priimtu raštu, kuriame nurodyta, kad ieškovė mokesčius už šilumos ir karšto vandens tiekimą name turi skaičiuoti, atsižvelgdamas į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-11-22 raštą, turėjo per 30 dienų apskųsti Vilniaus apygardos teismui ir bylą nagrinėti iš esmės. Atsakovams neapskundus 2012-12-03 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus nurodymo, ieškovė, paskirstydama šilumą name ir apskaičiuodama mokesčius, privalėjo vadovautis minėtu 2012-11-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštu, kuriame konstatuota, kad „atliktas šilumos paskirstymo perskaičiavimas ir atliekamas šilumos paskirstymas atitinka Šilumos paskirstymo metodo Nr.4 ir Šilumos paskirstymo metodo Nr.5 nuostatas. Atsakovai neįrodė, kad neva 2004-06-01 - 2014-12-31 ieškovė netinkamai paskirstė šilumą, kartu ir neteisingai apskaičiavo mokesčius už šilumos ir karšto vandens teikimą. Neįrodė, kad neva dėl ieškovės neteisėtų veiksmų patyrė nuostolius (2 t., 162-165 b. l., 3 t., 131-133 b. l.).

10Išvadą teikianti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal kompetenciją paaiškino, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 29.2.4 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo-vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo Metodas Nr. 4. Jeigu dalis pastato patalpų nėra prijungtos arba yra atjungtos nuo centralizuotos šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo – Metodas Nr. 4 kartu su Metodu Nr. 5. Metodo Nr.4, 1.2 punkte numatyta, kad šis metodas yra taikomas, kai per atsiskaitymo laikotarpį butuose ar patalpose suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Metodo Nr. 5, 1.4 punkte numatyta, kad šis paskirstymo metodas gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas (išmatuotas ar apskaičiuotas) šilumos kiekis pastato šildymui, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.). Komisija paaiškina, kad tuo atveju, jei būtų nustatytą, kad butas Nr. 32 nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos buvo atjungtas neteisėtai, buto Nr. 32 savininkas privalėtų apmokėti už buto šildymą pagal Metodą Nr. 4. Jeigu pastate yra kitų patalpų atjungtų nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, pastatui turėtų būti taikomi Metodas Nr. 4 ir Metodas Nr. 5. Tuo atveju, jeigu patalpos nuo centralizuoto šildymo sistemos buvo atjungtos neteisėtai, tol kol atjungimas nebus įteisintas, vartotojui tenka pareiga mokėti už šildymą (2 t., 130-135 b. l.).

11Išvadą teikianti Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos pateikė išvadą dėl skolos už šilumos energiją priteisimo civilinėje byloje. Nurodė, jog jos kompetencijai priskirti spręsti apskaitos klausimus, kurie susiję su matavimo, energijos apskaitymo prietaisais, jų tinkamu veikimu, naudojimu, gedimais ir pan. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos neperskaičiuoja už energiją apskaičiuotų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, kad byloje keliami klausimai dėl energijos paskirstymo (šilumos kiekio priskyrimo patalpoms ( - )) ir apmokėjimo už energiją nėra Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos sritis, todėl negali pateikti savo išvados dėl atsakovų reikalavimų (2 t., 125-128, 3 t., 139-141 b. l.).

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Patvirtino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes bei teisnius argumentus. Ieškovės atstovė paaiškino, jog reikalaujamos priteisti sumos pagrįstumą įrodo ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros už ginčo laikotarpį, taip pat mokesčių paskaičiavimo pažymos. Tai, jog šilumos energiją gyventojams buvo skirstoma matematiškai teisingai ir atitinka teisės aktų nuostatas ne kartą yra patikrinusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (2012-11-22 raštu) bei Valstybine energetikos inspekcija (2012-12-03 raštu), kuri ieškovės atžvilgiu pažeidimų nenustatė. Ieškovė šilumos energiją, apskaito įvadiniu šilumos prietaisu, išlaidas paskirsto griežtai vadovaudamasi teisės aktais pagal Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą metodiką, todėl ieškovė prašo tenkinti ieškinį. Ieškovės nuomone, atsakovai neįrodė tariamai atliktų neteisėtų veiksmų, net nenurodė, kokius konkrečiai teisės aktus ieškovė pažeidė, dėl kokių konkrečiai jos veiksmų atsakovai patyrė žalą. Atsakovai neįrodė, kad neva 2004-06-01 - 2014-12-31 laikotarpiu ieškovė netinkamai paskirstė daugiabučiame name suvartotą šilumos energiją, kartu ir neteisėtai apskaičiavo mokesčius už šilumos ir karšto vandens tiekimą daugiabučio namo bendrasavininkams. Byloje surinkti duomenys leidžia daryti priešingą išvadą, jog ieškovė tinkamai paskirstė šilumos energiją ginčo laikotarpiu. Priešieškinio reikalavimai galėtų būti reiškiami esamiems ir buvusiems 32 buto savininkams, kurie galimai neteisėtai atsijungė nuo centralizuotos šildymo sistemos, savivaliavo. Šilumos tiekėjas atjungimo procedūrose nedalyvavo. Buto Nr. 32 atjungimo neteisėtumo/teisėtumo klausimas turėtu būti sprendžiamas tarp daugiabučio namo bendrasavininkiu. Jeigu buto Nr. 32 savininkai savo inžinerinius įrenginius atjungė ne teisės aktu nustatyta tvarka taip pažeisdami namo bendraturčių interesus, būtent jie ir turėtu atlyginti žalą. Priėmus teismo sprendimą šilumos tiekėjas nedelsiant perskirstytu šilumą name.

13Teismo posėdžio metu atsakovas A. Ž. patvirtino priešieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, prašė priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, jog problema kyla tik su butu Nr. 32. Dėl kitų butų ginčo nėra. Byloje nėra jokių įrodymų, jog ginčijamas butas atsijungė teisėtai. Nežinoma, kada įvyko atsijungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos. Atsakovai butą įsigijo, jau kai atsijungimas buvo atliktas. Iš namo gyventojų sužinojo, jog šio buto savininkas už šilumą nemoką. Atsakovai manė, jog šis atsijungimas yra teisėtas, kol 2014-12-10 buto Nr. 32 savininkai pateikė medžiagą dėl sutikimo suteikimo atsijungiant nuo centralizuotos šildymo sistemos.

14Teismo posėdžio metu atsakovų advokatas Artūras Jaskelevičius paaiškino, jog atsakovai bei kiti namo gyventojai, išskyrus buto Nr.32 savininkus patyrė didesnių ir nepagrįstų išlaidų už suteiktas paslaugas, šio buto sąskaita. Priešieškinys pateiktas tinkamam subjektui, tai yra šilumos tiekiui, nes atsakovai pinigus už namo šildymą bei mokesčių paskaičiavimą sumokėjo būtent jam. Šilumos tiekėjas turėjo pats tikrinti jam vartotojų bei namo valdytojo pateiktą informaciją, todėl atsakomybės pareiga tenka šilumos tiekėjui, o ne vartotojui.

15Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo V. K. paaiškino, kad name gyvena nuo 1984 metų. Iki šilumą į namą pradėjus tiekti UAB ,,Litesko“ namo gyventojai pradėjo skųstis, jog tuo metu 32 buto buvusi savininkė E. P. nešildo savo buto, dėl ko rasoja kaimynų sienos. Patikrinimo metu buvo nustatyta, jog bute nėra radiatorių. E. P. tikino, jog butą šildo radiatoriais. Žinojo, jog šis butas nemokėjo už šildymą. Ginčai ir nesutarimai nuolat vyko tarp kaimynų, tačiau į teismą nesikreipė. Mano, jog 32 butas nuo centralizuoto šildymo buvo atjungtas savavališkai, neturint projekto, kitų reikalaujamų dokumentų.

16Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

17Dėl ieškinio reikalavimo.

182014-03-24 teismui pateikto patikslinto ieškinio reikalavimu iš atsakovų, kaip buto savininkų buvo prašoma priteisti skolą susidariusią laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2014-01-31 už suteiktą šilumos energiją ir laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2012-11-30 suteiktas priežiūros paslaugas, viso 6.333,20 Lt. Reikalaujama suma buvo grindžiama pateiktais skaičiavimais (1 t., 36-38, 39-69 b. l.). Atsakovai atsiliepimu į patikslintą ieškinį pateikė mokėjimo pavedimą patvirtinantį, jog pagal ieškovės pateiktą sąskaitą G1404212, išrašytą 2014-01-31 atliko mokėjimus 4925,49 Lt sumai (1 t., 39, 85 b. l.). Atsakovai nurodė, jog nesuprantamas ieškovės nurodytas įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-12-30, 1956,32 Lt sumai.

19Atsižvelgiant į dalies skolos padengimą, ieškovė atliko patikslinimus prašydama priteisti 566,59 Eur (1956,32 Lt) skolą už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31, kurią sudaro: 413,39 Eur už šilumos energiją, 1,95 Eur šilumos pardavimo mokestis, 126,54 Eur už šilumos energijos karšto vandens temperatūros palaikymą, 24,71 Eur už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.

20Atsakovai savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio metu neginčijo ieškovės pateiktų reikalavimų bei atliktų paskaičiavimų (1 t., 66-69 b. l.) dėl šilumos pardavimo mokesčio, šilumos energijos karšto vandens temperatūros palaikymo išlaidų, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros išlaidų. Teismas šiuos ieškovės pateiktus paskaičiavimus patikrino, kokių tai netikslumų nenustatę, todėl šie ieškinio dalies reikalavimai tenkintini visiškai.

21Ieškovė prašo priteisti 413,39 Eur skolą už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31. Vertinant byloje ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras už nurodytą laikotarpį nustatyta, jog ieškovė pagal pateiktas sąskaitas faktūras iš atsakovų prašė priteisti 554,55 Eur skolą (1 t., 66-69 b. l.). Šios bylos nagrinėjimo metu tarp šalių kilo ginčas ar ieškovė tinkamai paskirsto daugiabučiam gyvenamajam namui teikiamą šilumos energiją. Esminis klausimas iškilo ar šio daugiabučio gyvenamojo namo butas Nr. 32 yra teisėtai atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos. Į bylą įtraukta institucija teikianti išvadą – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodė, kad tuo atveju, jei būtų nustatytą, kad butas Nr. 32 nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos buvo atjungtas neteisėtai, buto Nr. 32 savininkas privalėtų apmokėti už buto šildymą pagal Metodą Nr. 4. Jeigu pastate yra kitų patalpų atjungtų nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, pastatui turėtų būti taikomi Metodas Nr. 4 ir Metodas Nr. 5. Jei butas Nr. 32 buvo neteisėtai atjungtas nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, paskirstant šilumą pastate turėjo būti taikomas tik metodas Nr. 4, tai yra butui Nr. 32 turėjo būti priskirtas šilumos kiekis pagal buto naudingąjį plotą (2 t., 130-135 b. l.).

22Byloje nustatyta, jog butas Nr. 32, esantis ( - ), nuo 1993-08-13 iki 2013-12-17 nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui E. P.. Nuo 2013-12-17 butas priklauso trečiajam asmeniui UAB ,,Rodena“. VĮ registrų centro nekilnojamojo turto registre nurodoma, jog šis butas yra šildomas – centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų (3 t., 93 b. l.).

23DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. atsiliepime bei pateituose susirašinėjimuose su šilumos tiekėju nurodė, jog bendrija neturi jokių duomenų patvirtinančių teisėtą buto Nr. 32 atsijungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos (3 t., 2-19 b. l.).

24Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo E. P. atsiliepimų nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo. Trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ teiktuose atsiliepimuose nepateikė jokių paaiškinimų dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos. Teismui nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, jog butas nuo centralizuotos šildymo sistemos atjungtas teisėtai. UAB ,,Rodena“ atstovai teismo posėdžiuose nedalyvavo.

25Atsakovai į bylą pateikė trečiojo asmens UAB ,,Rodena“, 2014-12-10 gautą sutikimą dėl buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name ( - ), atjungimo nuo namo centralizuoto šildymo sistemos (2 t., 6, 16 b. l.). Atsakovas A. Ž. paaiškino, jog tokiu būdu buto Nr. 32 savininkai ketino įteisinti šio buto atjungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos. Atsakovai nesutiko su pateiktu pasiūlymu, kadangi nebuvo pateikti išsamūs duomenys apie visą projektą. Kilo įtarimų ar šio projekto įgyvendinimas nepažeis kitų bendraturčių interesus.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad gyvenamojo namo buto ar kitų patalpų savininkų teisė atjungti patalpų šildymo įrenginius nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos buvo reglamentuojama Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 723 ,,Dėl Lietuvos Respublik?s Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 704 dalinio pakeitimo“, ūkio ministro 2000 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 245 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.03:1997 patvirtinimo“. Šiuose (taip pat vėliau priimtuose) teisės aktuose buvo nustatytos specialios šilumos tiekimo įrangos atjungimo procedūros, kurių turėjo laikytis buto ar patalpų savininkas daugiabučiame name (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. R. Z., bylos Nr. 3K-7-359/2007). Privaloma atsijungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemos tvarka nustatyta dėl šilumos namui tiekimo ir įrangos specifikos, nes tam, kad būtų galima atjungti namo patalpų dalį nuo bendros sistemos, reikia pertvarkyti daugiabučiame name esančią inžinerinę įrangą, atskirose patalpose esančias jos dalis (tiekimo vamzdynus, šildymo baterijas ir kt.). Tokios įrangos pakeitimas reiškia statybos darbų vykdymą ir turi būti derinamas su šilumos tiekėjo, kitų namo šilumos vartotojų interesais ir atliekamas pagal įrangos pakeitimo projektą, gavus tokių darbų leidimą. Tai savo ruožtu reiškia, kad gyvenamojo namo buto savininko teisės naudojant bendrąja dalinės nuosavybės teise valdomą namo šildymo įrengimų sistemą ir atsijungiant nuo jos yra reglamentuotos teisės aktais ir namo buto savininkas, kuris naudojasi bendrąja šilumos namui tiekimo įranga gaunant bute šilumos energiją, nuo jos gali atsijungti tik įstatymų nustatyta tvarka ir nepažeisdamas kitų namo butų, patalpų savininkų interesų. Taigi daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas – turi teisę atjungti savo patalpas nuo namo bendros šilumos sistemos, tačiau įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kiti su atjungimu susiję darbai turi atitikti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimus, jų nustatytą atjungimo tvarką.

27Nagrinėjamu atveju, byloje nėra nustatyta, o proceso dalyviai nepateikė įrodymų, kad buto Nr. 32 savininkė UAB ,,Rodena“ yra teisėtai atsijungusi nuo centralizuotos šildymo sistemos. Tai, kad bute šiuo metu nėra centralizuoto šildymo įrenginių (įrangos), nesukuria teisinių padarinių ir neatleidžia buto savininkės nuo pareigos mokėti už buto šildymą, nes, pagal aptartą teisinį reglamentavimą, nesant teisėto šildymo įrenginių atjungimo nuo bendros namo šildymo sistemos, buto savininkas išlieka šilumos vartotoju ir privalo mokėti už šilumos energiją. Taigi, UAB ,,Rodena“ laikytina šilumos energijos vartotoja ir jai, kaip buto savininkei ir šilumos energijos vartotojai, yra nustatyta prievolė mokėti už šilumos energiją iki kol ji teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo sistemos atjungimą nuo centralizuotos namo šildymo sistemos.

28Vertinant aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, jog daugiabučio gyvenamojo namo 32 butas, neteisėtai atsijungė nuo centralizuotos šildymo sistemos, todėl konstatuotina, jog šio buto savininkei kyla pareiga mokėti už šio buto šildymą pagal Metodą Nr. 4.

29Ieškovė nurodė, jog paskirstant daugiabučiui gyvenamajam namui teikiamos šilumos energijos kiekius, namo naudingas plotas buvo skaičiuojamas 595,26 kv. m. (1 t., 113 b. l.), tai yra neįtraukiant buto Nr. 32, 81,91 kv. m. naudingojo ploto (3 t., 93 b. l.). Šiuo atveju viso daugiabučio gyvenamojo namo naudingas plotas yra 677,17 kv. m., tai yra visų 10 butų naudingų plotų suma (3 t., 13-14 b. l.). Šių skaičiavimų neginčijo nei ieškovė (1 t., 115 b. l.), nei atsakovai (3 t., 14 b. l.).

30Ieškovė pagal atsakovų prašymą bei teismo įpareigojimą pateikė šilumos energijos skaičiavimus paskirstant šias išlaidas pagal Metodą Nr. 4, skirstant šilumos energijos pateiktą kiekį visiems - dešimčiai gyvenamojo namo vartotojams, gyvenamojo namo naudingąjį plotą skaičiuojant - 677,17 kv. m. Ieškovės pateiktais skaičiavimais nustatyta, jog ginčijamu laikotarpiui nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31 atsakovams už 4,98159 MWh šilumos energiją tenka sumokėti 487,49 Eur. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė už ginčijamą laikotarpį paršo priteisti 413,39 Eur, pateiktos šilumos energijos įsiskolinimo. Atsižvelgiant į tai, ieškovės ieškinio reikalavimas tenkintinas visiškai. Be to, ieškovei iš atsakovų yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

31Dėl priešieškinio.

32Atsakovai priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovės nuostolius (žalą) - permokėtus 1560,50 Eur dėl ieškovės neteisėtai padidintai paskaičiuoto patalpų ( - ), suvartoto šilumos kiekio už laikotarpį nuo 2004-10-01 iki 2014-12-31. Nurodė, kad patalpos jiems nuosavybės teise priklauso nuo 2004-05-31. Nuo tada ieškovė teikia ieškovų patalpoms šilumos energiją ir skaičiuoja mokestį už suvartotą šilumos energiją. Atsakovai teigia, jog butas Nr. 32 nebuvo teisėtai atjungtas nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, todėl suvartotas šilumos energijos kiekis turėjo būti paskirstomas visiems pastate esantiems vartotojams, įskaitant butą Nr. 32, naudojant tik vieną metodą Nr. 4. Taikyti papildomą metodą Nr. 5 nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo.

33Dėl privalomo ikiteisminio ginčo sprendimo būdo.

34Byloje nustatyta, jog 2012-08-27 atsakovas A. Ž. kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinį skyrių, dėl šildymo problemų daugiabučiame gyvenamajame name, ( - ). A. Ž. nurodė, jog name yra vienas butas Nr. 32 nežinia kaip ir kokiu būdu atsijungęs nuo namo centralizuoto šildymo sistemos ir galimai nešildomas kitokiu būdu. Kad šilumos tiekėjas eilę metų nepagrįstai netaiko šilumos paskirstymui name papildomo metodo Nr. 5, kuris turėtų būti taikomas, jei dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu. Tiekėjas skirstydamas suvartotą šilumos kiekį naudoja neteisinga namo bendrąjį plotą, tai yra 568,78 kv. m., o ne 677,17 kv. m., kuris gaunasi sudėjus visų 10 butų plotus. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinis skyrius 2012-12-03 išnagrinėjęs pareiškimą priėmė nurodymą Nr. 14OV4-343, kuriuo įpareigojo namo valdytoją DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininką M. S. iki 2013-01-30 parengti namo šildymo ir karšto vandens sistemų aprašą ir principines schemas su atžymėtais visais pakeitimais 2012-11-01 būklėje ir jas pateikti namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui. Pareikalauti iš namo butų savininkų, kurie yra atsijungę savo butų ir kitų patalpų šildymo ir karšto vandentiekio sistemas nuo bendrų namo šildymo ir karšto vandentiekio sistemų, kad jie iki 2013-01-30 namo valdytojui pateiktų dokumentus apie atsijungimų įteisinimą teisės aktuose nustatyta tvarka ir šildymo sezonu užtikrintu jiems priklausančiose patalpose sanitarinėmis normomis nustatytą vidaus oro temperatūrą. Nusprendė informuoti tiekėją, kad mokesčius už šilumos ir karšto vandens tiekimą name būtina skaičiuoti kaip nurodyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-11-22 rašte Nr. R2-2696. A. Ž. buvo išaiškinta, jog nesutikdamas su atsakymu turi teisę skųsti LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (1 t., 133-134 b. l.). Byloje nėra duomenų, jog aukščiau nurodytas Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus nurodymas būtų apskųstas.

35Ieškovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ prašė priešieškinį atmesti, kadangi priešieškinyje keliami tie patys klausimai, kuriuos išsprendė Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinis skyrius. Šios institucijos priimti sprendimai yra galiojantis, numatyta tvarka apskųsti nebuvo.

36Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 15 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2012-06-30 iki 2013-07-01.) buvo numatyta, jog vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus nagrinėjančios institucijos procedūriniai sprendimai, priimti nagrinėjant skundą ar ginčą, tarp jų ir sprendimai atsisakyti priimti prašymą nagrinėti skundą ar ginčą, palikti prašymą nenagrinėtą, nutraukti ar sustabdyti skundo ar ginčo nagrinėjimą, užkertantys kelią tolesniam skundo ar ginčo nagrinėjimui, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui.

37Vertinant nustatytas aplinkybes matyta, jog atsakovai jau yra pasinaudoję išankstine neteismine ginčų sprendimo tvarka, todėl nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti institucijas vėl nagrinėti tą patį ginčą ikiteismine tvarka, o ginčas tarp ieškovės ir šilumos tiekėjo spręstina teisme iš esmės.

38Konstitucinis Teismas, aiškindamas prieinamos ir veiksmingos teisminės gynybos turinį, savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas). Šios teisės negalima apriboti ar paneigti. Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmenų teisių ir laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme (Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d., 2003 kovo 4 d. nutarimai).

39Dėl neteisėtų ieškovės veiksmų.

40Ieškovė nurodė, jog nuo 2001 m. pradėjo vykdyti šilumos tiekėjo veiklą Palangos mieste. Iki tol šią veiklą vykdė UAB „Palangos šilumos tinklai“. Šilumos vartotojas - butas, adresu ( - ), nebuvo perduotas naujam šilumos tiekėjui. Informacija ar dokumentai apie šį butą ieškovei perimant veiklą taip pat nebuvo pateikti. 2001 m. nei namo gyventojai, nei namo DNSB ,,Projektuotojas“ papildomos informacijos apie šį butą taip pat nepateikė. 2009-02-09 ieškovė kreipėsi į DNSB ,,Projektuotojas“, prašydama pateikti namo šildymo ir karšto vandens projektinę dokumentaciją, pagal kurią būtų buvę galima spręsti apie realią namo situaciją ir atitinkamai paskirstyti šilumą (1 t., 143 b. l.). Ieškovė teigia, jog prašoma informacija pateikta nebuvo. Byloje dalyvavę proceso dalyviai neginčijo aukščiau ieškovės nurodytų aplinkybių.

41Kaip jau buvo nurodyta aukščiau Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinio skyrius pagal 2012-08-27 gautą atsakovo A. Ž. skundą atliko tyrimą dėl ieškovės veiksmų. Kaip ieškovė teigia, šio tyrimo metu ieškovė gavo informaciją, kad name galimai yra šilumos vartotojas - butas Nr. 32 apie kurį anksčiau nebuvo žinojo. Gavusi šią informaciją apie name esančius butus, nuo 2012-2013 m. šildymo sezono pradžios name šiluma buvo paskirstoma pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su 2005-07-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-41 patvirtintu Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, atitinkamai priskiriant minėtam butui Nr. 32 jam tenkantį šilumos kiekį bendro naudojimo patalpoms šildyti. Ieškovė atliko šilumos paskirstymo perskirstymą už laikotarpį nuo 2007-11-01 iki 2011-12-31. Inspekcijai pradėjus tyrimą, buvo apžiūrėta faktinė situacija bute Nr. 32, kuri buvo užfiksuota 2012-09-21 faktinių aplinkybių patikrinimo akte Nr. 140V8-4. Jame nustatyta, jog „<.„> 3) Bute Nr. 32 šildymo sistemos (jos nematyti), šildymo prietaisų (radiatorių) nėra, patalpose sumontuota elektra šildomi radiatoriai (2 t., 63-64 b. l.).

42Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-12-03 rašte Nr. 14OV4-343 nurodyta, jog DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. 2012-09-21 įvykusio patikrinimo metu neturėjo namo šildymo ir karšto vandens sistemų aprašo su principinėmis schemomis, tuo pažeidė Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių 16, 29.2 p. reikalavimus. DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. buvo įpareigotas iki 2013-01-30 parengti namo šildymo ir karšto vandentiekio sistemų aprašą ir principines schemas su atžymėtais visais pakeitimais 2012-11-01 būklėje ir jas pateikti namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui. DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. taip pat buvo įpareigotas pareikalauti iš namo butų savininkų, kurie yra atsijungę savo butų ir kitų patalpų šildymo ir karšto vandentiekio sistemas nuo bendrų namo šildymo ir karšto vandentiekio sistemų, kad jie iki 2013-01-30 namo valdytojui pateiktų dokumentus apie atsijungimų įteisinimą teisės aktuose nustatyta tvarka ir šildymo sezonu užtikrintu jiems priklausančiose patalpose sanitarinėmis normomis nustatytą vidaus oro temperatūrą (1 t., 133-134 b. l.).

43DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. pateikė į bylą jo 2013-03-02 išsiųsta šilumos teikėjui – UAB ,,Litesko“, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui – UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ ir Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorijos skyriui duomenis apie daugiabučio gyvenamojo namo butų atsijungimą nuo centralizuotos šildymo sistemos bei daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemos projektą (3 t., 11-19 b. l.). DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. informavo aukščiau nurodytus juridinius asmenis, jog visi ( - ) namo butai oficialiai yra prijungti prie šildymo ir karšto vandens sistemų.

44Ieškovė 2013-03-04 gavusi DNSB ,,Projektuotojas“ informaciją, 2013-03-29 raštu Nr.4.3-120 pareikalavo DNSB ,,Projektuotojas“ pateikti informaciją kada ir kaip buvo demontuoti buto šildymo įrenginiai ar tai buvo atlikta teisės aktų nustatyta tvarka (3 t., 20 b. l.).

452013-12-23 ieškovė atsakydama į DNSB ,,Projektuotojas“ 2013-11-27 užklausimą dėl mokesčių paskirstymo daugiabučiame name, atsakė, jog galimiems pažeidimams nustatyti dėl galimai neteisėti buto Nr.32 atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos, pasiūlė DNSB ,,Projektuotojas“ sudaryti komisiją, kuri vadovaujantis surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais įvertintų vartotojo padarytus veiksmus (2 t., 91 b. l.).

462010-10-25 LR Energetikos ministro įsakymo Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 129.3. p. numatyta, jog šilumos tiekėjas pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 p.) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos turi išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus. Ši nuostata patvirtina, jog ieškovė yra atsakinga už teisingą mokėjimo už šildymą paskaičiavimą.

47Šiuo atveju ieškovę ir atsakovus sieja vartojimo teisiniai santykiai. Ieškovė, kaip profesionalus paslaugos tiekėjas, nuo 2013-03-04 gavusi iš namo valdytojo DNSB ,,Projektuotojas“ visą informaciją apie tai, jog butas Nr.32 nėra teisėtai atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, toliau šilumos vartotojams netinkamai taikė šilumos skaičiavimo metodus. Tolesni ieškovės susirašinėjimai su daugiabučio gyvenamojo namo valdytojų - DNSB ,,Projektuotojas“ bei šilumos vartotojais, tik patvirtina, jog šilumos tiekėjas nusišalino, nuo pareigos teisingai skaičiuoti vartotojams mokėjimus už šilumą.

48Vertinant tai, jog DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. tik 2013-03-04 ieškovei pateikė Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-12-03 rašte Nr. 14OV4-343, nurodytus duomenis (namo šildymo sistemos projektą bei papildomą informaciją), todėl atsakovės priešieškinis tenkintinas dalyje laikotarpiu nuo 2013-03-01 iki 2014-12-31.

49Atsakovai savo patirtos žalos paskaičiavimus įrodinėja ieškovės pateiktomis pažymomis, kuriose nurodytas skirtumas tarp ieškovės paskaičiuotų mokesčių už šildymą (butui Nr. 32 taikant Metodą Nr.4 ir 5) ir atliktų perskaičiavimų (butui Nr. 32 taikant Metodą Nr. 4). Proceso dalyviai neginčijo šių ieškovės atliktų skaičiavimų. Atsižvelgiant į tai, atsakovams iš ieškovės priteistini nuostoliai (žala) už laikotarpį nuo 2013-03-01 iki 2014-12-31, kuri vadovaujantis ieškovės pateiktomis pažymomis įvertinta - 239 Eur.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų.

51Ieškovė rašytiniais įrodymais pagrindė turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 55,90 Eur, tai yra 190 Lt žyminio mokesčio (1 t., 6-7, 32-34 b. l.) ir 3 Lt už pažymų paruošimą (1 t., 15 b. l.).

52CPK 83 str. 1 d. 1 p. (2011 06 21 įstatymo Nr. XI-1480 redakcija galiojusi iki 2016-01-01) numatė, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių. Šiuo atveju priešieškinis buvo pateiktas galiojant šiai teisės normai, todėl atsakovai nuo žyminio mokesčio pateikiant priešieškinį turi būti atleidžiami. Atsakovai rašytiniais įrodymais pagrindė, jog teikiant priešieškinį bei patikslintą priešieškinį sumokėjo 47 Eur žyminio mokesčio (1 t., 148 b. l., 3 t., 101 b. l.). Atsakovai priešieškiniu reikalavo priteisti 1560,50 Eur žalą. Ši suma turėjo būti apskaityta 47 Eur žyminio mokesčio suma, kuri grąžintina atsakovams. Teismas tenkino priešieškinį iš dalies priteisdamas 239 Eur, todėl iš ieškovų valstybei priteistina 7 Eur žyminio mokesčio suma.

53Pašto išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 56,00 Eur (1 t., 2 b. l.), tarp ieškovės ir atsakovų dalintinos per pusę.

54Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

55ieškinį patenkinti visiškai, priteisti solidariai iš atsakovų A. Ž. ir A R. Ž., 566,59 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 59 ct) skolos, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 55,90 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Litesko“, į.k.110818317, Jočionių g. 13, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT387180600009467062, AB ,,Šiaulių bankas“, banko kodas 71806.

56Priešieškinį tenkinti iš dalies priteisti solidariai atsakovams A. Ž. ir A R. Ž. iš ieškovės UAB ,,Litesko“, į.k.110818317, 239 Eur (du šimtus trisdešimt devynis eurus) nuostolių (žalos).

57Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

58Priteisti iš ieškovės UAB ,,Litesko“, į.k.110818317, 7 Eur (septynis Eur) žyminio mokesčio ir 28,00 Eur (dvidešimt aštuonis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitus apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

59Priteisti iš atsakovo A. Ž. ir A R. Ž. po 14 Eur (keturiolika eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitus apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

60Grąžinti atsakovams A. Ž. ir A R. Ž., 20,00 Eur (dvidešimt Eur) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2015-01-20 mokėjimo pavedimą Nr. 14 (įmokėta suma 20,00 Eur, įmokos kodas 5660) ir 27,00 Eur (dvidešimt septynis Eur) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2016-01-27 mokėjimo nurodymą Nr. c. b. Nr. 2-31-904/2016 (įmokėta suma 27,00 Eur, įmokos kodas 5660), pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

61Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašė solidariai priteisti iš atsakovų... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslinta ieškinį, kuriuo prašė... 4. Trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Trečiasis asmuo V. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog... 6. Atsakovai pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė... 8. Trečiasis asmuo M. S. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo prašė... 9. Trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 10. Išvadą teikianti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal... 11. Išvadą teikianti Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti,... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas A. Ž. patvirtino priešieškinyje nurodytas... 14. Teismo posėdžio metu atsakovų advokatas Artūras Jaskelevičius paaiškino,... 15. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo V. K. paaiškino, kad name gyvena nuo... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 17. Dėl ieškinio reikalavimo.... 18. 2014-03-24 teismui pateikto patikslinto ieškinio reikalavimu iš atsakovų,... 19. Atsižvelgiant į dalies skolos padengimą, ieškovė atliko patikslinimus... 20. Atsakovai savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose bei teismo posėdžio... 21. Ieškovė prašo priteisti 413,39 Eur skolą už šilumos energiją laikotarpiu... 22. Byloje nustatyta, jog butas Nr. 32, esantis ( - ), nuo 1993-08-13 iki... 23. DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. atsiliepime bei pateituose... 24. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo E. P. atsiliepimų nepateikė, teismo... 25. Atsakovai į bylą pateikė trečiojo asmens UAB ,,Rodena“, 2014-12-10 gautą... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad gyvenamojo namo buto ar kitų patalpų... 27. Nagrinėjamu atveju, byloje nėra nustatyta, o proceso dalyviai nepateikė... 28. Vertinant aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, jog daugiabučio... 29. Ieškovė nurodė, jog paskirstant daugiabučiui gyvenamajam namui teikiamos... 30. Ieškovė pagal atsakovų prašymą bei teismo įpareigojimą pateikė šilumos... 31. Dėl priešieškinio. ... 32. Atsakovai priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovės nuostolius (žalą) -... 33. Dėl privalomo ikiteisminio ginčo sprendimo būdo. ... 34. Byloje nustatyta, jog 2012-08-27 atsakovas A. Ž. kreipėsi į Valstybinę... 35. Ieškovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Rodena“ prašė priešieškinį atmesti,... 36. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 24 straipsnio 15 dalyje (redakcija,... 37. Vertinant nustatytas aplinkybes matyta, jog atsakovai jau yra pasinaudoję... 38. Konstitucinis Teismas, aiškindamas prieinamos ir veiksmingos teisminės... 39. Dėl neteisėtų ieškovės veiksmų.... 40. Ieškovė nurodė, jog nuo 2001 m. pradėjo vykdyti šilumos tiekėjo veiklą... 41. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau Valstybinė energetikos inspekcija prie... 42. Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2012-12-03... 43. DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. pateikė į bylą jo 2013-03-02... 44. Ieškovė 2013-03-04 gavusi DNSB ,,Projektuotojas“ informaciją, 2013-03-29... 45. 2013-12-23 ieškovė atsakydama į DNSB ,,Projektuotojas“ 2013-11-27... 46. 2010-10-25 LR Energetikos ministro įsakymo Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos... 47. Šiuo atveju ieškovę ir atsakovus sieja vartojimo teisiniai santykiai.... 48. Vertinant tai, jog DNSB ,,Projektuotojas“ pirmininkas M. S. tik 2013-03-04... 49. Atsakovai savo patirtos žalos paskaičiavimus įrodinėja ieškovės... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 51. Ieškovė rašytiniais įrodymais pagrindė turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 52. CPK 83 str. 1 d. 1 p. (2011 06 21 įstatymo Nr. XI-1480 redakcija galiojusi iki... 53. Pašto išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 56,00 Eur (1... 54. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 55. ieškinį patenkinti visiškai, priteisti solidariai iš atsakovų A. Ž. ir A... 56. Priešieškinį tenkinti iš dalies priteisti solidariai atsakovams A. Ž. ir A... 57. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 58. Priteisti iš ieškovės UAB ,,Litesko“, į.k.110818317, 7 Eur (septynis Eur)... 59. Priteisti iš atsakovo A. Ž. ir A R. Ž. po 14 Eur (keturiolika eurų)... 60. Grąžinti atsakovams A. Ž. ir A R. Ž., 20,00 Eur (dvidešimt Eur) žyminio... 61. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...