Byla 2A-31-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo - Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Varnių regioninio parko, direktorei Irenai Zimblienei, atsakovui V. P., jo atstovei advokatei Rasai Valiukienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. P. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo - Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ „Telšių miškų urėdija“ ieškinį atsakovui V. P., trečiajam asmeniui - Varnių regioninio parko direkcijai dėl tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovo iškeldinimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Valstybės įmonė „Telšių miškų urėdija“ ieškiniu 2008 m. balandžio 14 d. kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą ir prašė pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo V. P. 1997 m. vasario 12 d. sudarytą tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 4 nutraukta, iškeldinti atsakovą V. P. iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nesuteikiant kitų patalpų. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškovas nurodė, kad 1997 m. vasario 12 d. VĮ „Telšių miškų urėdija“ su atsakovu V. P., tuo metu dirbusiu Varnių girininkijos girininku, sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos tipinę sutartį Nr.4, kuria atsakovui suteikė 89.11 kv. m tarnybines gyvenamąsias patalpas ( - ), atsakovo darbo laikotarpiui. Darbo santykiai tarp VĮ „Telšių miškų urėdija“ ir V. P. nutraukti 2007 m. birželio 18 d., tačiau atsakovas toliau naudojasi tarnybinėmis gyvenamosiomis patalpomis. Darbo santykiams pasibaigus, nepratęsus nuomos sutarties, atsakovas tarnybinėmis patalpomis naudojasi neteisėtai.

6Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 10 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Pripažino, kad 1997 m. vasario 12 d. sudaryta tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis tarp ieškovo VĮ “Telšių miškų urėdija” ir atsakovo V. P. yra nutraukta, nusprendė atsakovą V. P. iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų.

7Atsakovas V. P. pateikė prieštaravimus dėl Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 10 d. preliminaraus sprendimo. Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 10 d. sprendimu už akių paliko galioti Telšių rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 10 d. preliminarų sprendimą.

8Atsakovas V. P. pateikė pareiškimą Telšių rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Telšių rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino.

9Tenkinant atsakovo atskirąjį skundą, minėta nutartis Šiaulių apygardos teismo 2009 m. kovo 31 d. nutartimi panaikinta, klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Telšių rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal nekilnojamojo turto registro pažymėjimą patalpos, iš kurių VĮ “Telšių miškų urėdija” prašo iškeldinti atsakovą, nuosavybės teise priklauso Valstybei ir patikėjimo teise yra valdomos VĮ “Telšių miškų urėdijos”, pastarajai sutinkant, pakeitė ieškovą, nurodydamas, kad ieškovas šioje byloje yra Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Telšių miškų urėdijos“. O kadangi 2009 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 97 patalpos, iš kurių prašoma iškeldinti atsakovą, perduotos naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Varnių regioninio parko direkcijai, teismas pastarąją patraukė byloje trečiuoju asmeniu (b.l. 93-97).

11Telšių rajono apylinkės teismas 2009 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pripažino, kad 1997 m. vasario 12 d. sudaryta tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis tarp VĮ “Telšių miškų urėdija” ir atsakovo V. P. yra nutraukta, nusprendė atsakovą V. P. iškeldinti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų.

12Teismas nurodė, kad tarnybinių gyvenamųjų patalpų sutarties 7 punkte numatyta, jog sutartis gali būti nutraukta nuomotojo reikalavimu, jeigu nuomininkas yra nutraukęs darbo santykius su įmone. Pažymėjo, kad darbo santykiai su atsakovu buvo nutraukti 2007 m. birželio 18 d., atsakovas buvo raginamas išsikraustyti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų, tačiau to nepadarė. Todėl, darbo sutarčiai esant nutrauktai, pripažino, kad tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nutrauktina, atsakovas iškeldintinas.

13Apeliaciniu skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovas, pasirašydamas buto nuomos sutartį, nežinojo ir nesuprato, kad tai yra tarnybinis butas, be to, šis butas nebuvo įtrauktas į tarnybinių patalpų registrą.

162. Nurodo, kad atsakovas išdirbo VĮ “Telšių miškų urėdija” daugiau kaip dešimt metų, todėl manė, kad galės pirmumo teise išsipirkti nuomojamą butą.

173. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovo sunki materialinė padėtis, jis dirba matininku ir gauna minimalų atlyginimą, padeda išlaikyti vaikus, todėl neturi galimybės susirasti ir įsigyti kitą gyvenamąją patalpą.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą VĮ „Telšių miškų urėdija“ prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Nurodo, kad tarnybinės gyvenamosios patalpos darbuotojui suteikiamos darbo įmonėje laikotarpiu. Asmuo, kuris sutinka apsigyventi tokiose patalpose, privalo žinoti įstatymines nuostatas, kad patalpos suteikiamos darbo laikui, o nutraukus darbo santykius, atsiranda pagrindas pasibaigti nuomos santykiams.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą Varnių regioninio parko direkcija prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

21Nurodo, kad ginčijamos tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje nurodyta, jog nuomotojas suteikia nuomininkui tarnybines gyvenamąsias patalpas jo darbo laikotarpiui girininko pareigose. Sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Pasibaigus darbo sutarčiai, darbuotojas, kuriam nustatyta tvarka buvo suteikta tarnybinė gyvenamoji patalpa, privalo išsikelti iš nuomojamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

22Teismo posėdžio apeliacinėje instancijoje metu Varnių regioninio parko direkcija prašė pripažinti ją ieškovo – Lietuvos Respublikos - atstovu, nes, vadovaujantis 2009 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 97 ir 2009-12-21 priėmimo –perdavimo aktu Nr.V2-543, patalpos, iš kurių iškeldinamas atsakovas, nuosavybės teise tebepriklauso Lietuvos Respublikai, tačiau patikėjimo teise nuo 2009-12-22 jas valdo ne VĮ „Telšių miškų urėdija“, o Varnių regioninio parko direkcija, ir ši valdymo teisė yra 2009 m. gruodžio 22 d. įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Kolegija pripažino tinkamu tokį ieškovo atstovavimą.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

25Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

262000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad, esant civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems iki naujojo Civilinio kodekso įsigaliojimo, naujasis Civilinis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, tačiau įgyvendinamos jam galiojant. Pagal šio įstatymo 41 str. 4 d. naujojo Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios prievolių pabaigą, taikomos toms prievolėms, kurios pasibaigia įsigaliojus kodeksui. Nagrinėjamoje byloje esant ginčui dėl prievolės pasibaigimo, t. y. tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo bei iš to kylančių pasekmių – nuomininko pripažinimo netekusiu teisių į gyvenamąsias patalpas ir iškeldinimo, bylos šalių nuomos teisiniai santykiai tęsėsi įsigaliojus naujajam Civiliniam kodeksui. Nuomotojo įspėjimas nuomininkui apie tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimą, t. y. juridinis faktas, su kuriuo nuomotojas sieja nuomos teisinių santykių pasibaigimą, buvo atliktas 2007 m. birželio 18 d., kai darbo sutartis su atsakovu buvo nutraukta, t. y. tuo metu galiojus 2000 m. priimtam LR CK. Dėl to šioje byloje ginčo santykius reglamentuoja 2000 m. priimto ir 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio LR CK normos.

27Šioje byloje aktualu kvalifikuoti ginčo materialinį teisinį santykį, nustatyti, ar šalių sudaryta nuomos sutartis yra tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ar ne, nes materialinės teisės normos gyvenamosios patalpos nuomos santykius ir tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos santykius reglamentuoja iš dalies skirtingai. Tuo tarpu ginčas turi būti sprendžiamas taikant materialinės teisės normas, kurios reglamentuoja tą materialinį teisinį santykį, iš kurio kilo ginčas.

28Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas – naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (LR CK 6.576 str.). Ši nuoma yra turto nuomos rūšis. Svarbiausi, specifiniai jos požymiai, skiriantys ją nuo kitų nuomos rūšių, yra sutarties dalykas, subjektai ir paskirtis. Pagal įstatymą gyvenamosios patalpos gali būti nuomojamos tiek sudarant terminuotą, tiek ir neterminuotą nuomos sutartį, taip pat jos gali būti nuomojamos tiek komercinėmis, tiek ir nekomercinėmis sąlygomis (LR CK 6.577, 6.582, 6.583 straipsniai). Įstatyme taip pat nustatyta, kad valstybės valdžios ar valdymo institucijos, savivaldybės tarybos, juridiniai asmenys gali turėti specialios paskirties gyvenamąsias patalpas – tarnybines gyvenamąsias patalpas (LR CK 6.618 str. 2 d.). Jų pagrindinė paskirtis – garantuoti, kad tam tikras pareigas einantys arba tam tikrą darbą dirbantys darbuotojai galėtų tinkamai atlikti jiems pavestą darbą. Gyvenamosios patalpos prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiriamos (išbraukiamos) ir darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašai nustatomi valstybės valdžios ar valdymo institucijos, savivaldybės tarybos, juridinio asmens valdymo organo sprendimu (LR CK 6.618 str. 2 d.). Civilinio kodekso 6.618 str., reglamentuojančio tarnybinių gyvenamųjų patalpų teisinį statusą, 1 dalyje nustatyta, kad tarnybines gyvenamąsias patalpas darbdavys skiria apgyvendinti darbuotojams (tarnautojams), atsižvelgdamas į jų darbo (tarnybos) pobūdį ar įstatymų nustatytas sąlygas, tokiam laikotarpiui, kol nepasikeičia jų darbo (tarnybos) pobūdis arba kol nenutrūksta darbo (tarnybos) santykiai su darbdaviu, arba kol neišnyksta įstatymų nustatytos sąlygos. Pagrindiniai tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos požymiai, ją skiriantys nuo gyvenamosios (ne tarnybinės) patalpos nuomos, yra specifinis sutarties dalykas ir specifinės sutarties šalys. Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos santykiams pripažinti būtina nustatyti abiejų šių požymių egzistavimą. Pažymėtina ir tai, kad tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis visais atvejais yra terminuota, jos termino pasibaigimas apibrėžtas LR CK 6.618 str. 1 d., t.y. tarnybines gyvenamąsias patalpas darbdavys skiria apgyvendinti darbuotojui, kol nenutrūksta darbo (tarnybos) santykiai su darbdaviu.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad 1997 m. vasario 12 d. VĮ „Telšių miškų urėdija“ su atsakovu V. P., tuo metu dirbusiu Varnių girininkijos girininku, sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 4, kuria atsakovui suteikė 89.11 kv. m tarnybines gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), atsakovo darbo laikotarpiui (b.l. 3-4). Atsakovas V. P. VĮ „Telšių miškų urėdija“ dirbo nuo 1995-01-20 iki 2007-06-18 (b.l. 14-17). VĮ „Telšių miškų urėdija“ 2007-11-12 išsiuntė atsakovui V. P. pranešimą dėl išsikėlimo iš nuomojamų tarnybinių patalpų (b.l. 18), tačiau atsakovas iki pranešime nurodyto termino iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), neišsikėlė. Todėl ieškovas, vadovaudamasis LR CK 6.620 str., reglamentuojančiu, jog pasibaigus darbo sutarčiai (tarnybai) darbuotojas, kuriam buvo suteikta tarnybinė gyvenamoji patalpa, privalo išsikleti iš nuomojamųjų patalpų kartu su gyvenančiais šeimos nariais, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, išskyrus LR CK 6.616 str. numatytus atvejus, kreipėsi į teismą dėl tarnybinės gyvenamosios patapos nuomos sutarties pripažinimo nutraukta ir atsakovo iškeldinimo, nesuteikiant kitų patalpų.

30Apeliaciniam skunde atsakovas nurodo, jog jis neva nesupratęs, jog gyvena tarnybiniame bute, be to, šis butas nėra įtrauktas į tarnybinių patalpų registrą. Kaip jau anksčiau minėta, gyvenamosios patalpos prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų priskiriamos (išbraukiamos) ir darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašai nustatomi valstybės valdžios ar valdymo institucijos, savivaldybės tarybos, juridinio asmens valdymo organo sprendimu (LR CK 6.618 str. 2 d.). Byloje esantis Telšių rajono savivaldybės valdybos 1997-02-03 Sprendimas Nr. 27 patvirtina, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 1994-02-22 nutarimu Nr. 119 ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 1995-06-30 sprendimu Nr. 31, Telšių rajono savivaldybės valdyba nusprendė gyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), įregistruoti Telšių miškų urėdijos tarnybiniu butu (b.l. 5), kas atitinka LR CK 6.618 str. 2 d. reikalavimus. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme, atsakovas nurodė, jog tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties neginčijo.

31Visų nustatytų aplinkybių visumos pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog tarp šalių buvo susiklostę tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos teisiniai santykiai, atitinkantys požymius, skiriančius tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomą nuo gyvenamosios (ne tarnybinės) patalpos nuomos, t.y. gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), kompetentingos institucijos sprendimu buvo pripažintos tarnybinėmis (b.l. 5), o atsakovas, sudarant tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, buvo VĮ „Telšių miškų urėdijos“ darbuotoju (b.l. 14-17). Todėl pagrįstos ir teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, jog tarp atsakovo V. P. ir VĮ „Telšių miškų urėdijos“ 2007-06-18 nutrūkus darbo santykiams, nuomotojas galėjo remtis Tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 7 punktu, numatančiu, jog sutartis gali būti nutraukta nuomotojo reikalavimu, jeigu nuomininkas yra nutraukęs darbo santykius su įmone, įstaiga, organizacija. Minėtame sutarties punkte yra numatyta, jog iš suteiktų tarnybinių gyvenamųjų patalpų yra iškeldinamas nuomininkas ir visi kartu su juo gyvenantys asmenys (b.l.3). Pažymėtina, kad tokios tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygos neprieštarauja ir LR CK Šeštosios knygos IV dalies XXXI skyriaus Trečio skirsnio nuostatoms.

32Nors apeliantas nurodo, kad VĮ „Telšių miškų urėdija“ išdirbo daugiau nei dešimt metų, jo dabartinė materialinė padėtis yra sunki, jis išlaiko nepilnamečius vaikus, kurių gyvenamoji vieta nustatyta su vaikų motina, tačiau nei vienas iš šių argumentų nėra pagrindu neiškeldinti atsakovo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų arba iškeldinti suteikiant kitas gyvenamąsias patalpas, nes byloje nėra nustatyta sąlygų, numatytų LR CK 6.616 straipsnyje, o taip pat nustatytų LR CK 621 straipsnyje, kad suteikiant kitą gyvenamąją patalpą iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų iškeldinami darbuotojai, atleisti iš darbo dėl to, kad tapo I ar II grupės invalidais dėl su darbu susijusių priežasčių, o taip pat dėl su darbu susijusių priežasčių žuvusio ar dingusio be žinios darbuotojo tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai.

33Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

34Iš atsakovo V. P. priteistina valstybei 12,83 Lt (b.l. 125) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Iš atsakovo V. P. (a.k. ( - ) priteisti valstybei 12,83 Lt (dvylika litų 83 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Valstybės įmonė „Telšių miškų urėdija“ ieškiniu 2008 m. balandžio... 5. Ieškovas nurodė, kad 1997 m. vasario 12 d. VĮ „Telšių miškų... 6. Telšių rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 10 d. preliminariu... 7. Atsakovas V. P. pateikė prieštaravimus dėl Telšių rajono apylinkės... 8. Atsakovas V. P. pateikė pareiškimą Telšių rajono apylinkės teismui dėl... 9. Tenkinant atsakovo atskirąjį skundą, minėta nutartis Šiaulių apygardos... 10. Telšių rajono apylinkės teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal... 11. Telšių rajono apylinkės teismas 2009 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas nurodė, kad tarnybinių gyvenamųjų patalpų sutarties 7 punkte... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas V. P. prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog... 16. 2. Nurodo, kad atsakovas išdirbo VĮ “Telšių miškų urėdija” daugiau... 17. 3. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovo sunki materialinė... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą VĮ „Telšių miškų urėdija“ prašo... 19. Nurodo, kad tarnybinės gyvenamosios patalpos darbuotojui suteikiamos darbo... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Varnių regioninio parko direkcija prašo... 21. Nurodo, kad ginčijamos tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje... 22. Teismo posėdžio apeliacinėje instancijoje metu Varnių regioninio parko... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 26. 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 27. Šioje byloje aktualu kvalifikuoti ginčo materialinį teisinį santykį,... 28. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1997 m. vasario 12 d. VĮ „Telšių miškų... 30. Apeliaciniam skunde atsakovas nurodo, jog jis neva nesupratęs, jog gyvena... 31. Visų nustatytų aplinkybių visumos pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja,... 32. Nors apeliantas nurodo, kad VĮ „Telšių miškų urėdija“ išdirbo... 33. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 34. Iš atsakovo V. P. priteistina valstybei 12,83 Lt (b.l. 125) procesinių... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Telšių rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą palikti... 37. Iš atsakovo V. P. (a.k. ( - ) priteisti valstybei 12,83 Lt (dvylika litų 83...