Byla B2-841-232/2019
Dėl bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Liuda Uckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ prašymą dėl bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartimi asociacijai „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi patvirtintas asociacijos kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi asociacija pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtintas patikslintas asociacijos kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

5Bankroto administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ pabaigos. Nurodė, kad asociacijos likvidavimo procedūra yra užbaigta, atlikti visi veiksmai.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas tenkinamas.

8Vadovaujantis bankroto procesą reglamentuojančiu Įmonių bankroto įstatymu, teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK 6.128 str. 3 d.).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ Įmonių bankroto įstatyme numatytos bankroto procedūros yra baigtos. Remiantis bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ 2019 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimo protokolu, nustatyta, jog kreditoriai nutarė pavesti bankroto administratoriui kreiptis į teismą su prašymu dėl bankrutavusios asociacijos pabaigos. Iš pateiktos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2019 m. sausio 31 d. rašto „Dėl pažymos įmonei likviduoti išdavimo“ matyti, kad bankrutavusi asociacija „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ nebuvo įtraukta į Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2018 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad asociacija jokios veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Prieštaravimų dėl asociacijos pabaigos kreditoriai nepateikė.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ pabaigą (LR ĮBĮ 32 str. 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

13prašymą dėl asociacijos pabaigos tenkinti.

14Bankrutavusią asociaciją „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ (įmonės kodas 191868349) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

15Pavesti bankrutavusios asociacijos „Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga“ bankroto administratoriui UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai