Byla 2KT-47-943/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2722-994/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1835-431/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduota Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-1835-431/2016, pradėta pagal ieškovo UAB „Namų vadyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2722-994/2016.

3Nustatyta, kad atsakovo AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ atstovu byloje yra šios įmonės direktoriaus pavaduotojas – Informacinių sistemų kūrimo ir eksploatavimo skyriaus vedėjas A. V.. Nurodytas dalyvaujantis byloje asmuo yra Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės teismo posėdžių sekretorės R. V. sutuoktinio tėvas, todėl Vilniaus apygardos teismas perdavė Lietuvos apeliaciniam teismui spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui CPK 34 straipsnio 5 dalies pagrindu.

4Byla neperduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 5 dalį, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui.

6Šiuo atveju apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-1835-431/2016 Vilniaus apygardos teismui pavesta vertinti teismo sprendimo, kuriuo netenkintas ieškovo UAB „Namų vadyba“ ieškinys atsakovui AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, teisėtumas ir pagrįstumas. Susipažinus su byla buvo nustatyta, kad atsakovo atstovas – A. V. yra Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės teismo posėdžių sekretorės R. V. sutuoktinio tėvas.

7Nors pagal CPK 34 straipsnio 5 dalį, nustačius, kad dalyvaujantis byloje asmuo ir teisme dirbantis asmuo yra susiję nurodytame straipsnyje aptartais giminystės ir svainystės ryšiais, byla turi būti perduodama nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui, tačiau nustačius, kad dalyvaujantis byloje asmuo, dėl kurio giminystės ar svainystės ryšių su teisme dirbančiu asmeniu kilo poreikis įvertinti bylos perdavimą kitam teismui, yra šalies atstovas, CPK 34 straipsnio 5 dalis taikoma su tam tikromis išimtimis.

8Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, CPK 34 straipsnio 5 dalies norma byloje dalyvaujančių asmenų atžvilgiu, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais saugomų vertybių kontekste (CPK 7 straipsnis), taikytina tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo turi materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (ieškovas, atsakovas, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais arba įstatyminis atstovas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje nr. 2KT-75/2012). Šiuo atveju, byloje dalyvaujančio asmens atstovas yra susijęs su teisme dirbančia valstybės tarnautoja svainystės ryšiais. Svainystė teisines pasekmes sukelia tik įstatymų numatytais atvejais (CK 3.136 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad nėra pagrindo perduoti bylą nagrinėti kitam teismui kiekvienu atveju vien dėl to, kad byloje dalyvaujančio asmens atstovo (advokato ar advokato padėjėjo ir pan.), neturinčio byloje materialiojo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, bet turinčio procesinį teisinį suinteresuotumą, sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės) ar jo sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės) teisme, kuriam teisminga byla, dirba teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju.

9Toks CPK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos aiškinimas ir taikymas jokiais atvejais neturi prieštarauti teisingumo interesams ir asmens teisės į teisingą ir nešališką teismo procesą įgyvendinimui, todėl teisėjai nagrinėjantys bylą, patys kiekvienu konkrečiu atveju turi nuspręsti, ar yra aplinkybių, sudarančių pagrindą jiems nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, kadangi galimybė nagrinėti bylą priklauso nuo subjektyvaus teisėjo vertinimo, vertinant ar jis pats gali nešališkai išnagrinėti bylą ir ar teisėjas atrodys nešališkai protingam pašaliniam stebėtojui.

10Nagrinėjame atveju nesant realių faktų, kurie keltų abejonių dėl visų Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nešališkumo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2A-1835-431/2016, darytina išvada, kad civilinę bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos teisme bylos šalims bus suteiktos pakankamos teisės į nešališką teismą garantijos, todėl nėra pagrindo perduoti civilinę bylą Nr. 2A-1835-431/2016 nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 34 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

12prašymo perduoti iš Vilniaus apygardos teismo kitam tos pačios pakopos teismui nagrinėti civilinę bylą Nr. 2A-1835-431/2016 netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai