Byla 2A-38/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,

3dalyvaujant apelianto atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui,

4ieškovo atstovui advokatui Tomui Juodžiui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC VEGA“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos akcinės bendrovės „Gargždų statyba“ (šiuo metu bankrutavęs) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BALTIC VEGA“ dėl įskaitymo ir papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiais ir įsiskolinimo priteisimo bei uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC VEGA“ priešieškinį restruktūrizuojamai akcinei bendrovei „Gargždų statyba“ dėl darbų kainos sumažinimo, nuostolių atlyginimo ir vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais; trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, byloje patraukti uždaroji akcinė bendrovė „Ribinis būvis“, uždaroji akcinė bendrovė „Mirigita“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Gyvenamųjų ir gamybinių statinių statyba“ ir bendrovė „Gjensidige Baltic“.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Ieškovas RAB „Gargždų statyba“, patikslinęs savo poziciją ir reikalavimus, nurodė, kad 2005 m. liepos 21 d. sudarė su atsakovu UAB „BALTIC VEGA“ rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo nurodytus daugiabučio namo, esančio Taiko g. 22, Nidoje, rekonstrukcijos darbus. 2006 m. kovo 29 d. papildomu susitarimu Nr. 1 šalys susitarė dėl papildomų darbų ir pakeitė darbų pabaigos terminus: statybos darbų terminą pakeitė į 2006 m. liepos 7 d., o statybos metu pastebėtų defektų šalinimo – į 2006 m. rugpjūčio 7 d. 2007 m. vasario 15 d. papildomu susitarimu Nr. 2 ieškovas įsipareigojo iki 2007 m. gegužės 31 d. atlikti fasado ir aplinkos tvarkymo darbus. 2006 m. gruodžio mėn. ieškovas atliko darbų už 781 800,69 Lt sumą. Atsakovas šiuos darbus priėmė, tačiau nevisiškai atsiskaitė – nesumokėjo 363 514,50 Lt, kuriuos 2007 m. kovo 8 d. nepagrįstai įskaitė į neegzistuojantį reikalavimą sumokėti analogiško dydžio netesybas už vėlavimą baigti darbus. Ieškovo teigimu, darbų jis negalėjo atlikti per nustatytus terminus dėl paties atsakovo kaltės, todėl pastarasis negalėjo reikalauti netesybų ir jų pagrindu atlikti įskaitymą. Dėl šios priežasties iš atsakovo turėtų būti priteista 363 514,50 Lt suma už atliktus ir priimtus darbus. Iš atsakovo taip pat turėtų būti priteista 300 697,17 Lt suma už 2007 m. sausio mėn. ir balandžio mėn. atliktus darbus, liejamų grindų, linoleumo grindų įrengimą, grindų apšiltinimą ir vidaus apdailos darbus, kuriuos atsakovas nepagrįstai atsisakė priimti ir už juos apmokėti. Kadangi atsakovas nuolat vėlavo atsiskaityti, ieškovui turi būti priteisti ir 45 176,71 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2007 m. vasario 15 d. papildomas susitarimas Nr. 2 dėl fasado ir aplinkos tvarkymo darbų buvo sudarytas atsakovo ekonominio spaudimo įtakoje, todėl turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Remdamasis išdėstytu, ieškovas prašė: 1) priteisti iš atsakovo 664 211,67 Lt dydžio įsiskolinimą; 2) pripažinti 2007 m. kovo 8 d. atsakovo atliktą įskaitymą negaliojančiu; 3) pripažinti 2007 m. vasario 15 d. šalių sudarytą papildomą susitarimą Nr. 2 negaliojančiu; 4) priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

9Atsakovas UAB „BALTIC VEGA“, patikslinęs savo poziciją ir reikalavimus, nurodė, kad ieškovas vėlavo atlikti sutartus darbus, todėl atsakovas patyrė nuostolių: turėjo mokėti už pratęstą techninę priežiūrą, negalėdamas parduoti rekonstruotų butų, negalėjo grąžinti bankui paskolos ir turėjo mokėti palūkanas, turto draudimą, taip pat palūkanas akcininkui už suteiktą paskolą, turėjo apmokėti pastato eksploatacijos išlaidas, be to, turėjo išlaidų už advokato pagalbą bandant taikiai išspręsti ginčą bei už ekspertizę nustatant ieškovo atliktų darbų defektus. Nurodyti nuostoliai siekia 829 254 Lt. Ieškovas ne tik vėlavo atlikti darbus, bet ir juos atliko nekokybiškai. Ekspertai nustatė, kad nekokybiškai atliktų darbų ištaisymas atsakovui kainuos 367 679 Lt, todėl ši suma taip pat turėtų būti priteista iš ieškovo. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2007 m. sausio mėn. atliktų darbų aktai, 2007 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktai, 2006 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktas už vidaus apdailos darbus, 2006 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktas už liejamų grindų įrengimą, 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktas už grindų apšiltinimo įrengimą ir 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktas už linoleumo grindų įrengimą, kurie ieškovo buvo pasirašyti vienašališkai ir kurių pagrindu ieškovas reikalauja priteisti 300 697,17 Lt sumą, turėtų būti pripažinti negaliojančiais. Atsakovo teigimu, jis atsisakė pasirašyti nurodytus aktus, nes atliktų darbų bei sunaudotų medžiagų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekių. Atlikti darbai neatitinka kokybės reikalavimų ir Rangos sutarties. 2006 m. gruodžio mėn. ir 2006 m. rugsėjo mėn. (už liejamų grindų įrengimą) aktuose užfiksuoti darbai yra atlikti ieškovo iniciatyva ir neatitinka lokalinėje sąmatoje nurodyto grindų įrengimo būdo. Kita dalis minėtuose aktuose nurodytų darbų yra iki 2006 m. pabaigos nustatytų atliktų darbų trūkumų ir defektų šalinimas, kurį ieškovas turi atlikti nemokamai. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad Rangos sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti ir pastato išorės apdailos darbus; jų sąmatinė vertė – 258 193 Lt. 2007 m. vasario 17 d. papildomu susitarimu Nr. 2 ieškovui buvo suteiktas papildomas terminas šiems darbams atlikti. Ieškovas šių darbų neatliko; neatliktų darbų vertė pagal lokalinę sąmatą siekia 35 409,24 Lt. Dėl šios priežasties atsakovas nurodytus darbus atliko savo lėšomis ir tam išleido 215 587,14 Lt. Todėl iš ieškovo atsakovui priteistina 180 177,90 Lt suma nuostoliams atlyginti. Remdamasis išdėstytu, atsakovas prašė: 1) sumažinti ieškovo atliktų darbų kainą 367 679 Lt suma ir priteisti šią sumą atsakovui iš ieškovo kaip nepagrįstai įgytą turtą; 2) priteisti iš ieškovo 829 254 Lt nuostoliams už praleistą terminą atlyginti ir 180 177,90 Lt kitiems nuostoliams atlyginti; 3) pripažinti negaliojančiais ieškovo pateiktus 2007 m. sausio mėn. atliktų darbų aktus, 2007 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktus, 2006 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktą už vidaus apdailos darbus, 2006 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktą už liejamų grindų įrengimą, 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą už grindų apšiltinimo įrengimą ir 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktą už linoleumo grindų įrengimą; 4) priteisti 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 300 697,17 Lt skolos už atliktus statybos darbus bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, o atsakovui iš ieškovo – 367 379 Lt nuostoliams dėl netinkamos kokybės darbų atlyginti bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį teismas atmetė.

12Teismas nustatė, kad 2006 m. gruodžio mėn. ieškovas darbų atliko už 781 800,69 Lt sumą, atsakovas šiuos darbus priėmė ir jų vertės bei kokybės neginčijo, tačiau apmokėjimo dalį – 363 514,50 – 2007 m. kovo 8 d. įskaitė į delspinigius. Teismas sprendė, kad galutinis darbų pabaigos terminas buvo 2006 m. liepos 7 d. (išskyrus 2007 m. vasario 15 d. papildomame susitarime numatytus darbus, kurie turėjo būti atlikti iki 2007 m. gegužės 31 d.), tuo tarpu ieškovas atlikti darbus uždelsė beveik šešis mėnesius. Dėl šio uždelsimo kaltas ne atsakovas, o pats ieškovas, todėl atsakovas, remdamasis Rangos sutartimi, pagrįstai paskaičiavo 363 514,50 Lt dydžio netesybas (0,1 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną dieną nuo visos statinio statybos kainos – 3 635 145 Lt, tačiau ne daugiau kaip 10 procentų jos). Dėl šių priežasčių teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti įskaitymą negaliojančiu ir priteisti 363 514,50 Lt dydžio įskaitytą sumą bei 45 176,71 Lt dydžio delspinigius. Kartu teismas pažymėjo, kad atsakovas, reikalaudamas sutartinių netesybų dėl ieškovo uždelsimo, pats pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą, todėl nebeturi teisinio pagrindo dėl termino praleidimo reikalauti iš ieškovo ir realių iki įskaitymo patirtų nuostolių atlyginimo ir, tuo labiau, – po įskaitymo atsiradusių nuostolių atlyginimo. Tuo remdamasis, teismas ieškovo reikalavimą priteisti 829 254 Lt nuostoliams atlyginti atmetė.

13Teismas sprendė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės dėl ekonominio spaudimo 2007 m. vasario 15 d. sudarant papildomą susitarimą Nr. 2 dėl fasado ir aplinkos tvarkymo darbų nesudaro pagrindo pripažinti šį sandorį negaliojančiu, todėl atitinkamą ieškovo reikalavimą atmetė.

14Teismas konstatavo, kad ieškovo atliktų darbų netinkamą kokybę ir jų ištaisymo vertę – 367 679 Lt – patvirtina byloje atliktos ekspertizės, todėl atsakovo reikalavimą sumažinti nurodyta suma ieškovo atliktų darbą kainą ir šią sumą priteisti atsakovui tenkino.

15Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti 300 697,17 Lt už atliktus, tačiau atsakovo atsisakytus priimti darbus (nepasirašytus aktus), nurodė, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, galinčių paneigti ieškovo reikalavimo pagrįstumą patvirtinančius rašytinius įrodymus. Teismas pažymėjo neturintis protingo pagrindo tikėti, kad ieškovas atliko atsakovui nereikalingų darbų savo iniciatyva. Tuo tarpu atsakovo nurodytos aplinkybės dėl netinkamos kokybės įvertintos jam priteisiant 367 679 Lt. Dėl šių priežasčių teismas tenkino ieškovo reikalavimą priteisti 300 697,17 Lt pagal atsakovo nepasirašytus atliktų darbų aktus, o atsakovo reikalavimą pripažinti šiuos aktus negaliojančiais atmetė.

16Teismas taip pat atmetė atsakovo reikalavimą priteisti 180 177,90 Lt nuostoliams dėl 2007 m. vasario 15 d. papildomame susitarime Nr. 2 numatytų ieškovo įsipareigojimų neįvykdymo atlyginimo. Teismas konstatavo, kad dalies įsipareigojimų pagal šį susitarimą ieškovas neįvykdė – atlikta darbų už 35 409,24 Lt sumą, o neatlikta – už 222 783,76 Lt sumą. Atsakovas šios sumos ieškovui nebuvo sumokėjęs, o darbus baigė atsakovo samdytas trečiasis asmuo netgi už mažesnę kainą – 215 587,14 Lt. Priteisus šią sumą iš ieškovo, atsakovas nepagrįstai praturtėtų. Be to, atsakovo nuostoliai dėl nebaigtų darbų įvertinti ekspertų ir kompensuoti priteisiant 367 679 Lt nuostoliams atlyginti.

17Teismas nurodė, kad šalys patyrė panašias išlaidas ekspertizėms apmokėti, ieškinys ir priešieškinis tenkinti iš dalies, šalims priteistos panašios sumos, todėl nusprendė nepriteisti iš vienos šalies kitai šaliai jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

19Apeliantas UAB „BALTIC VEGA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo tenkinta dalis ieškinio reikalavimų ir atmesta dalis priešieškinio reikalavimų, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priešieškinį tenkinti visiškai, o ieškinį atmesti. Apelianto nuomone, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei netinkamai vertino surinktus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais konkrečiais argumentais:

201. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepaneigė ieškovo reikalavimo priteisti įsiskolinimą pagal apelianto nepasirašytus darbų aktus pagrįstumo.

21Nepasirašytuose aktuose nurodyti darbų bei medžiagų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekio. Darbai neatitinka kokybės reikalavimų ir Rangos sutarties. 2006 m. gruodžio mėn. ir 2006 m. rugsėjo mėn. (už liejamų grindų įrengimą) aktuose užfiksuoti darbai yra atlikti ieškovo iniciatyva ir neatitinka lokalinėje sąmatoje nurodyto grindų įrengimo būdo (grindys turėjo būti parketo lentų ir akmens masės plytelių). Kita dalis nepasirašytuose aktuose nurodytų darbų tėra iki 2006 m. pabaigos atliktų darbų trūkumų šalinimas, kuris turėjo būti atliktas neatlygintinai, – 2007 m. jokių naujų darbų ieškovas neatliko. Ekspertai konstatavo, kad ieškovas darbus atliko nekokybiškai, todėl ir už juos apeliantas neturi atsiskaityti (CK 6.678 str. 3 d., 6.694 str. 4 d.). Teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė, todėl be pagrindo priteisė ieškovui 300 697,17 Lt, o apelianto reikalavimą pripažinti jo nepasirašytus darbų aktus negaliojančiais atmetė.

222. Teismas nepagrįstai nepriteisė iš ieškovo 829 254 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl vėlavimo baigti darbus, bei 180 177,90 Lt kitiems nuostoliams atlyginti.

23Ieškovas pagal sąmatinę vertę turėjo užbaigti fasado apdailos darbus už 35 409,24 Lt. Tai reiškia, ieškovas turėjo visiškai baigti fasado apdailą ir gauti tokio dydžio užmokestį. Šie darbai baigti nebuvo, kas sukėlė apeliantui nuostolių – fasado apdailos užbaigimas kainavo ne 35 409,24 Lt, o 215 587,14 Lt, tai yra, 180 177,90 Lt daugiau. Toks kainų skirtumas susidarė dėl to, kad kiti rangovai turėjo įrengti stelažus ir atlikti kitus su darbais susijusius parengiamuosius darbus. Teismas nepagrįstai nurodė, kad aptariami nuostoliai kompensuoti priteisiant 367 679 Lt, nes ši reikalavimo dalis susijusi ne su nekokybiškai atliktais darbais ir būtinybe pašalinti trūkumus, o su neatliktais darbais, kuriuos reikėjo atlikti samdant kitus rangovus.

243. Teismas visiškai nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo.

25Ieškovas RAB „Gargždų statyba“ prašo atmesti apeliacinį skundą.

26Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2, 3 d.).

29Dėl ieškovo vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais

30Apeliantas ginčija šiuos ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus: 1) 2006 m. rusėjo mėn. aktą (darbų kaina siekia 29 226,12 Lt) (T. 2, b. l. 6); 2) 2006 m. rugsėjo mėn. aktą (darbų kaina siekia 8 201,62 Lt) (T. 2, b. l. 9); 3) 5) 2006 m. gruodžio mėn. aktą (darbų kaina siekia 35 335,29 Lt) (T. 2, b. l. 7); 4) 2006 m. gruodžio mėn. aktą (darbų kaina siekia 7 773,94 Lt) (T. 2, b. l. 8); 5) 2007 m. sausio mėn. aktus (bendra darbų kaina siekia 208 614,89 Lt) (T. 1, b. l. 189-197); 6) 2007 m. balandžio mėn. aktą (darbų kaina siekia 11 545,31 Lt) (T. 2, b. l. 3). Nurodytų aktų pagrindu pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui 300 697,17 Lt.

31Apelianto teigimu, nepasirašytuose aktuose nurodyti darbų bei medžiagų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kiekio, taip pat darbai neatitinka kokybės reikalavimų ir Rangos sutarties. 2006 m. gruodžio mėn. ir 2006 m. rugsėjo mėn. (už liejamų grindų įrengimą; kaina siekia 29 226,12 Lt) aktuose užfiksuoti darbai yra atlikti ieškovo iniciatyva ir neatitinka lokalinėje sąmatoje nurodyto grindų įrengimo būdo, o kita dalis nepasirašytuose aktuose nurodytų darbų tėra iki 2006 m. pabaigos atliktų darbų trūkumų šalinimas, už kurį apeliantui nekyla pareiga atsiskaityti.

32Nurodytiems apelianto argumentams įvertinti apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta papildoma ekspertizė. Eksperto išvadose pažymėta, kad aptariamuose aktuose nurodyti statybos darbai, kurie nėra paslėpti po kitais, vėliau atliktais darbais ir kurių dėl šios priežasties neina įvertinti, nedubliuoja anksčiau atliktų darbų, t. y. nėra anksčiau nekokybiškų atliktų darbų trūkumų taisymas (l. 31). Be to, galimi įvertinti darbai (medžiagų kiekiai) atitinka faktiškai atliktus darbus (medžiagų kiekius) (l. 34). Atsižvelgiant į tai, kad nė vieno nepaslėpto darbo atveju nebuvo nustatyta, kad jis būtų anksčiau atliktų darbų trūkumų taisymas, taip pat, kad jiems panaudotų darbo ir medžiagų kiekiai būtų nepagrįsti, kolegija neturi pagrindo spręsti, jog paslėpti darbai šiais aspektais galėtų skirtis.

33Ekspertas taip pat nustatė, kad kai kurie iš darbų atlikti nekokybiškai. Tačiau, remiantis tuo, kad tokių darbų trūkumų šalinimo išlaidos buvo įvertintos pirmosios instancijos teismo priteisiant apeliantui 367 679 Lt visiems nustatytiems darbų trūkumams šalinti, kas buvo nustatyta ir aptariamame ekspertizės akte (l. 32), nepasirašytuose aktuose nurodytų darbų nekokybiškumo faktas nepanaikina apelianto pareigos atsiskaityti už šiuos darbus.

34Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad dalis darbų neatitiko Rangos sutarties: vietoj akmens masės plytelių ir parketo lentų grindų įrengtos liejamos grindys ir linoleumo grindys (2006 m. rugsėjo mėn. atliktų darbas aktas 29 226,12 Lt sumai ir 2006 m. gruodžio mėn. aktas 35 335,29 Lt sumai), vietoj mineralinės vatos šilumos izoliacijai panaudotas putų polistirolas (2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų aktas 7 773,94 Lt sumai) (l. 33). Taip pat dalis atliktų darbų Rangos sutartyje nebuvo numatyti (2007 m. sausio mėn. atliktų darbų aktai 127 961,14 Lt). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo neturįs protingo pagrindo tikėti, kad ieškovas atliko apeliantui nereikalingų darbų savo iniciatyva. Kolegija su šia išvada sutinka.

35Nors apeliantas ir teigia, kad nebuvo tartasi dėl kitokių grindų įrengimo, tačiau faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad toks susitarimas tarp šalių realiai egzistavo. Pavyzdžiui, 2006 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akte 106 590,32 Lt sumai, kurį abi šalys pasirašė, taip pat buvo užfiksuoti linoleumo klijavimo darbai, tačiau dėl jų jokių pretenzijų nebuvo pateikta (T. 1, b. l. 80-81). Tokių pretenzijų nenurodyta nei 2006 m. gruodžio 8 d. atliktų darbų kokybės patikrinimo akte (T. 2, b. l. 57-58), nei 2006 m. lapkričio 10 d. ir 2007 m. kovo 14 d. raštuose dėl atliktų darbų defektų (T. 2, b. l. 55-56, 59). Kas liečia apskritai Rangos sutartyje nenumatytų darbų atlikimą, būtina pastebėti, kad pats apeliantas savo procesiniuose dokumentuose pripažino, kad šalys tardavosi ir dėl papildomų, sutartyje nenumatytų darbų atlikimo (T. 4, b. l. 20), papildomi darai nurodomi ir šalių pasirašytuose darbų aktuose (pavyzdžiui, T. 1, b. l. 51-63). Be to, analizuodamas šiuos darbus, ekspertas nurodė, kad dalį šių darbų buvo būtina atlikti, nepaslėpti (galimi įvertinti) darbai faktiškai yra atlikti, darbų (medžiagų) kiekiai atitinka faktinius kiekius, kainos atitinka vidutines to laikotarpio kainas (b. 17-20).

36Kolegija, įvertinusi išdėstytą, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad apeliantas nepateikė pakankamai įrodymų, galinčių įrodyti ieškovo reikalavimo dėl neatsiskaitymo pagal vienašališkai pasirašytus darbų aktus nepagrįstumą (CPK 178, 185 str.; CK 6.694 str. 4 d.).

37Dėl nuostolių, patirtų ieškovui pavėlavus užbaigti darbus, atlyginimo

38Apeliantas prašė atlyginti ir 829 254 Lt dydžio nuostolius, kuriuos esą patyrė dėl ieškovo vėlavimo baigti darbus. Apelianto teigimu, vėlavimas baigti darbus lėmė tai, kad jis turėjo mokėti už pratęstą techninę priežiūrą, negalėdamas parduoti rekonstruotų butų, negalėjo grąžinti bankui paskolos ir turėjo mokėti palūkanas, turto draudimą, taip pat palūkanas akcininkui už suteiktą paskolą, turėjo apmokėti pastato eksploatacijos išlaidas, be to, turėjo išlaidų už advokato pagalbą bandant taikiai išspręsti ginčą bei už ekspertizę nustatant ieškovo atliktų darbų defektus. Nuostoliai iš esmės skaičiuojami už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 7 d. (anksčiausia data) iki 2009 m. rugsėjo 1 d. (vėliausia data) (T. 4, b. l. 33; T. 5, b. l. 166).

39Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas 2007 m. kovo 8 d. apelianto atliktą 363 514,50 Lt dydžio įskaitymą, kuomet apelianto priešpriešinio reikalavimo teisė buvo kildinama iš delspinigių, paskaičiuotų už ieškovo vėlavimą baigti statybos darbus, pagrįstu, iš esmės sprendė dėl tuo pačiu pažeidimu apeliantui padarytų nuostolių atlyginimo. Kaip teisingai konstatavo teismas, įstatymas nenumato baudinių netesybų (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 2 d.), todėl apeliantas galėtų reikalauti didesnių nuostolių nei priteistos netesybos tik tuo atveju, jei įrodytų tokių nuostolių atsiradimo faktą ir tai, kad šie nuostoliai susiję pakankamu priežastiniu ryšiu su ieškovo vėlavimu atlikti statybos darbus.

40Nors apeliantas savo skunde ir nurodo nesutinkantis su pirmosios instancijos teismo sprendimu nepriteisti 829 254 Lt nuostoliams atlyginti, tačiau šio savo argumento visiškai nepagrindė. Vien tai sudaro pagrindą nevertinti šios apeliacinio skundo dalies (CPK 306 str. 1 d. 4 d., 2 d.). Be to, tiesiog nukopijuodamas savo ankstesnių procesinių dokumentų turinį, apeliantas jau nurodo, kad dėl termino praleidimo patyrė 318 301,39 Lt (T. 7, b. l. 6-7).

41Apelianto teigimu, pagrindinę dalį iš 829 254 Lt dydžio nuostolių – 670 261,21 Lt – sudaro, namo rekonstrukciją finansavusiam bankui ir akcininkui sumokėtos palūkanos, kurios buvo mokamos dėl paskolų šiems asmenimis negrąžinimo, ką (paskolų negrąžinimą) savo ruožtu sąlygojo negalėjimas parduoti butų dėl ieškovo vėlavimo baigti darbus. Taigi tokių nuostolių atsiradimas yra pakankamai nutolęs nuo nurodomų neteisėtų ieškovo veiksmų, todėl apeliantas privalėjo pateikti įtikinamus įrodymus, kad aptariami nuostoliai gali būti priskirti ieškovui. Tačiau šiuo atveju ieškovas apsiribojo tik hipotetinėmis prielaidomis. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas stengėsi parduoti butus, tačiau būtent dėl užsitęsusių statybų pirkėjai atsisakydavo juos pirkti. Nėra pateikta jokių preliminarių pirkimo-pardavimo sutarčių, taip pat įrodymų, kad šiuo turtu apskritai kas domėjosi. Nenurodyta, už kiek planuota parduoti butus, kaip greitai jie turėjo būti nupirkti. Nėra duomenų, kad turtas nebūtų parduotas ir šiuo metu. Nesant tokių įrodymų, nėra pagrindo vertinti, kaip ir kokiu dydžiu butų pardavimas būtų galėjęs lemti paskolų sutarčių vykdymą.

42Kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė dėl ieškovo vėlavimo baigti darbus patyręs 829 254 Lt nuostolių (CPK 178, 185 str.). Pirmosios instancijos teismo pagrįstais pripažinti apelianto paskaičiuoti 363 514,50 Lt dydžio delspinigiai laikytini pakankamais kompensuoti jo nuostolius dėl termino praleidimo.

43Dėl nuostolių, patirtų ieškovui neatlikus 2007 m. vasario 15 d. papildomame susitarime Nr. 2 numatytų darbų, atlyginimo

442007 m. vasario 15 d. papildomame susitarime Nr. 2 iš esmės numatyti du darbai: fasado dažymas ir gerbūvio tvarkymo darbai (T. 1, b. l. 48). Ginčas iš esmės kilo tik dėl neatliktų fasado dažymo darbų, dėl ko, apelianto teigimu, jis turėjo samdyti kitus asmenis, kurie darbus atliko 180 177,90 Lt brangiau; ši suma laikytina apelianto nuostoliais.

45Kaip nurodo apeliantas, ieškovas neužbaigė fasado dažymo darbų, kurių vertė 35 409,24 Lt (T. 7, b. l. 8). Ši vertė iš esmės atitinka numatytą Rangos sutartyje (T. 1, b. l. 40; T. 4, b. l. 40-41). Tuo tarpu kiti asmenys šiuos darbus atliko už 215 587,14 Lt (T. 4, b. l. 38-39). Kolegija neturi pagrindo sutikti, kad tokios išlaidos iš tiesų yra susijusios su neteisėtais ieškovo veiksmais.

46Ieškovas aptariamus darbus turėjo atlikti iki 2007 m. gegužės 31 d., o apelianto samdyti asmenys darbus atliko 2007 m. liepos 18 d. – 2007 m. rugsėjo 10 d. laikotarpiu. Per tokį trumpą laikotarpį darbų kainos išaugimas apie septynis kartus yra sunkiai įsivaizduojamas. Iš rangos sutarties, sudarytos su apelianto samdytais asmenimis, matyti, kad jie turėjo atlikti ne tik fasado dažymo darbus, bet ir daug kitų darbų, taip pat pašalinti ankstesnių darbų trūkumus (T. 6, b. l. 77-79). Visų šių darbų kaina nėra detalizuota. Iš apmokėjimo pagal šią rangos sutartį dokumentų taip pat matyti, kad nėra pakankamai detalizuota, už ką mokama, be to, dalis prekių (pavyzdžiui, grąžtas, kempinė, maišai šiukšlėms, spyna, šluota ir kt.) akivaizdžiai nėra susiję su dažymo darbais (T. 4, b. l. 71-138).

47Kolegija, remdamasi nurodytu, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė šių nuostolių, todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priteisti jų atlyginimą (CPK 178, 185 str.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų nepaskirstymo

49Priešingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą – paliko šalis prie jų patirtų išlaidų. Įvertinus šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas (T. 1, b. l. 128, 176; T. 2, b. l. 36; T. 4, b. l. 64-66, 193; T. 5, b. l. 122, 143, 152, 170; T. 6, b. l. 110-113) bei tai, kad apeliantui buvo grąžintas 17 771 Lt dydžio žyminis mokestis už priešieškinį (T. 6, b. l. 42-43), negalima daryti išvados, kad šiuo atveju toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas yra neteisingas apelianto atžvilgiu.

50Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytą, konstatuoja, kad nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais, todėl sprendimą palieka nepakeistą, o skundą atmeta.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Atmetus skundą, apelianto išlaidos, patirtos už ekspertizę, neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.). Iš apelianto įmokėto avanso atsiskaitytina su ekspertu (CPK 91 str.).

53Ieškovas prašo priteisti 2 420 Lt dydžio advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad advokatas dalyvavo tik viename teismo posėdyje, atsiliepimo į apeliacinį skundą nerengė, ieškovui priteistina tik šių išlaidų dalis – 100 Lt (CPK 98 str. 2 d.).

54Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gargždų statyba“ iš apelianto uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC VEGA“ 100 Lt (vieną šimtą litų) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

57Iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos išmokėti ekspertinei įstaigai uždarajai akcinei bendrovei „Statybinių teismo ekspertizių centras“ 4 000 Lt (keturis tūkstančius litų) už atliktą ekspertizę.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,... 3. dalyvaujant apelianto atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui,... 4. ieškovo atstovui advokatui Tomui Juodžiui,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Ginčo esmė... 8. Ieškovas RAB „Gargždų statyba“, patikslinęs savo poziciją ir... 9. Atsakovas UAB „BALTIC VEGA“, patikslinęs savo poziciją ir reikalavimus,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį ir... 12. Teismas nustatė, kad 2006 m. gruodžio mėn. ieškovas darbų atliko už 781... 13. Teismas sprendė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės dėl ekonominio spaudimo... 14. Teismas konstatavo, kad ieškovo atliktų darbų netinkamą kokybę ir jų... 15. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti 300 697,17 Lt už... 16. Teismas taip pat atmetė atsakovo reikalavimą priteisti 180 177,90 Lt... 17. Teismas nurodė, kad šalys patyrė panašias išlaidas ekspertizėms... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 19. Apeliantas UAB „BALTIC VEGA“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 20. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepaneigė ieškovo... 21. Nepasirašytuose aktuose nurodyti darbų bei medžiagų kiekiai neatitinka... 22. 2. Teismas nepagrįstai nepriteisė iš ieškovo 829 254 Lt nuostoliams,... 23. Ieškovas pagal sąmatinę vertę turėjo užbaigti fasado apdailos darbus už... 24. 3. Teismas visiškai nepasisakė dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš... 25. Ieškovas RAB „Gargždų statyba“ prašo atmesti apeliacinį skundą.... 26. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Dėl ieškovo vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinimo... 30. Apeliantas ginčija šiuos ieškovo vienašališkai pasirašytus atliktų... 31. Apelianto teigimu, nepasirašytuose aktuose nurodyti darbų bei medžiagų... 32. Nurodytiems apelianto argumentams įvertinti apeliacinės instancijos teisme... 33. Ekspertas taip pat nustatė, kad kai kurie iš darbų atlikti nekokybiškai.... 34. Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad dalis darbų neatitiko Rangos... 35. Nors apeliantas ir teigia, kad nebuvo tartasi dėl kitokių grindų įrengimo,... 36. Kolegija, įvertinusi išdėstytą, sutinka su pirmosios instancijos teismo... 37. Dėl nuostolių, patirtų ieškovui pavėlavus užbaigti darbus, atlyginimo... 38. Apeliantas prašė atlyginti ir 829 254 Lt dydžio nuostolius, kuriuos esą... 39. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas 2007... 40. Nors apeliantas savo skunde ir nurodo nesutinkantis su pirmosios instancijos... 41. Apelianto teigimu, pagrindinę dalį iš 829 254 Lt dydžio nuostolių – 670... 42. Kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė dėl... 43. Dėl nuostolių, patirtų ieškovui neatlikus 2007 m. vasario 15 d. papildomame... 44. 2007 m. vasario 15 d. papildomame susitarime Nr. 2 iš esmės numatyti du... 45. Kaip nurodo apeliantas, ieškovas neužbaigė fasado dažymo darbų, kurių... 46. Ieškovas aptariamus darbus turėjo atlikti iki 2007 m. gegužės 31 d., o... 47. Kolegija, remdamasi nurodytu, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė šių... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų nepaskirstymo... 49. Priešingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas išsprendė... 50. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytą, konstatuoja, kad nėra... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Atmetus skundą, apelianto išlaidos, patirtos už ekspertizę, neatlygintinos... 53. Ieškovas prašo priteisti 2 420 Lt dydžio advokato atstovavimo apeliacinės... 54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 55. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 56. Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gargždų... 57. Iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos išmokėti ekspertinei...