Byla 2-17-41/2008
Dėl išlaikymo nepilnameciams vaikams priteisimo bei atsakovo D. J. priešieškini N. J. , institucijai teikianciai išvadas Skuodo rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui del tevystes nugincijimo ir n u s t a t e:

1Skuodo rajono apylinkes teismo teiseja P.Markauskiene, sekretoriaujant S.Družinskienei, dalyvaujant ieškovei N. J. , atsakovui D. J. , atsakovo atstovei adv. V.Pargaliauskienei, treciajam asmeniui Z.Lenkienei, viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves N. J. ieškini atsakovui D. J. , institucijai teikianciai išvadas Skuodo rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui del išlaikymo nepilnameciams vaikams priteisimo bei atsakovo D. J. priešieškini N. J. , institucijai teikianciai išvadas Skuodo rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui del tevystes nugincijimo ir n u s t a t e:

2ieškove N. J. paaiškino, kad 1989 m. su atsakovu iregistravo santuoka, gime 3 vaikai: ( - ) sunus Laurynas, ( - ) dukra Monika ir ( - ) sunus Donatas. Kadangi atsakovas neprisideda prie vaiku išlaikymo, praše priteisti iš atsakovo periodines išmokas po 200 Lt kas menesi kiekvienam vaikui iki ju pilnametystes. Atsakovo priešieškini praše atmesti.

3Atsakovas D. J. ieškini praše atmesti, nes jis nera vaiku tevas, nes paaiškejo, kad jis yra nevaisingas ir biologiniu vaiku tevu buti negali. Nesutinka su ekspertizes akto išvadomis, kuriose nurodoma, kad jis yra vaiku tevas. Praše tenkinti teismui pateikta jo priešieškini.

4Skuodo rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstove praše ieškini tenkinti, o atsakovo priešieškini atmesti.

5Ieškinys tenkintinas, atsakovo priešieškinys atmestinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str. nustato, kad tevai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamecius vaikus, materialini išlaikyma nepilnameciams vaikams privalo teikti abu tevai, proporcingai savo turtinei padeciai. Nustatyta, kad atsakovas vaikams išlaikymo neteikia nuo 2007 m. kovo menesio.

7Ieškove N. J. paaiškino, kad nuo 2007 m. kovo men. vaikus išlaiko viena, jos atlyginimas sudaro apie 1600 litu, visi vaikai mokosi, kitu papildomu pajamu ieškove negauna. 2007 m. gruodžio 14 d. teismui priemus nutarti taikyti laikino materialinio išlaikymo priteisima, iš atskaovo atlyginimo buvo išlaikyta ir ieškovei išmoketa 1300 Lt suma, daugiau iš atsakovo pinigu ieškove negauna. Teismas tenkina ieškoves reikalavima priteisti po 200 Lt kiekvienam vaikui kas menesi, nors ši suma yra aiškiai per maža, taciau ieškove šios sumos didinti neprašo. Kaip nurodyta atsakovas su ieškiniu nesutinka, nes gincija tevyste.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.148 str. nurodo, kad pagrindas tevystei nustatyti yra moksliniai irodymai (ekspertiziu irodyti giminystes ryši išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos irodymu priemones, jei šalys atsisako ekspertizes, pagrindu tevystei nustatyti gali buti irodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tevyste.

9Tenkindamas ieškoves ieškini teismas vadovaujasi M.Romerio universiteto teismo medicinos instituto serologijos ir DNR laboratorijos 2008-02-04 - 2008-02-29 ekspertizes aktu Nr. ES 33/08(01), kurio išvadoje nurodoma, kad D. J. yra: L. J. a.k. ( - ) tevas su 99,9999 proc. tikimybe. - M. J. a.k. ( - ) tevas su 99,999996 proc. tikimybe. - D. J. a.k. ( - ) tevas su 99,999999 proc. tikimybe (b.l. 70-80).

10Šios ekspertizes išvadu atsakovas nenugincijo ir teismui nepateike irodymu, kad šias išvadas šiuo metu gincija. Teismas laiko, kad atsakovo pateiktas 2007-08-24 spermos tyrimo aktas nera pagrindas laikyti, kad atsakovas negali buti vaiku tevu ar negalejo juo buti atitinkamais metais, kai gime vaikai (b.l. 18). Kitu irodymu tevystei nustatyti teismas netyre, nes atsakovas tokio prašymo nepateike.

11Atskaovas D. J. pateiktame priešieškinyje praše nugincyti tevyste ir panaikinti žinias apie teva vaiku sudarytuose gimimo aktu irašuose.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.152 str. 1 d. nustato, kad kreiptis i teisma del tevystes (šiuo konkreciu atveju) nugincijimo nustatomas vieneriu metu ieškinio senaties terminas, šis terminas skaiciuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi i teisma, sužinojo apie gincijamus duomenis, irašytus vaiko gimimo iraše, arba paaiškejo aplinkybiu, duodanciu pagrinda teigti, kad duomenys neatitinka tikroves. Atsakovas priešieškinyje nurode, kad aplinkybe, kad jis nera berniuku L. ir D. bei mergaites M. tevas, jis sužinojo 2007 m. rugpjucio menesi. Taciau patvirtinti šia aplinkybe jokiu irodymu nepateike. Priešingai, bylos nagrinejimo metu atsakovas nurode, kad jis jau po kiekvieno vaiko gimimo žinojes, kad jis nera gimusio vaiko tevu, taciau tevystes negincijes, nes nenorejes kad iširtu šeima.

13Esant nurodytoms aplinkybems bei vadovaujantis jau paminetu akspertizes aktu apie tevystes nustatyma, teismas laiko, kad tenkinti atsakovo priešieškinio nera teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos CPK 177 str, 1d.).

14Iš atsakovo D. J. priteistinos ieškoves naudai išlaidos teisinei pagalbai apmoketi, o valstybes naudai - kitos išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 88 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str.,

Nutarė

16ieškini patenkinti.

  1. Priteisti iš D. J. , asmens kodas ( - ) L. J. ,
gimusio ( - ), M. J. , gimusios ( - ) ir D. J. , gimusio ( - ) išlaikymui periodines išmokas po 200 litu kas menesi kiekvienam vaikui iki ju pilnametystes, išlaikymo suma indeksuojant Vyriausybes nustatyta tvarka, atsižvelgiant i infliacija.

17Periodines išmokas moketi ieškovei N. J. .

18Periodiniu išmoku išieškojima pradeti nuo 2007 m. liepos 26 dienos.

19Šioje dalyje sprendima vykdyti skubiai.

20Panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. Skuodo rajono apylinkes teismo nutarti taikyti laikino materialinio išlaikymo priteisima: periodiniu išmoku iš D. J. priteisima.

212. Atsakovo D. J. priešieškini del tevystes nugincijimo atmesti.

223. Priteisti iš D. J. N. J. naudai 210 Lt išlaidu teisinei pagalbai apmoketi.

234. Priteisti iš D. J. valstybes naudai:

  • 216 Lt žyminio mokescio;
  • 54 Lt pašto išlaidu valstybei.

24Sprendimas per 30 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkes teismo teiseja P.Markauskiene, sekretoriaujant... 2. ieškove N. J. paaiškino, kad 1989 m. su atsakovu... 3. Atsakovas D. J. ieškini praše atmesti, nes jis nera... 4. Skuodo rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus... 5. Ieškinys tenkintinas, atsakovo priešieškinys atmestinas.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 str. nustato, kad tevai privalo... 7. Ieškove N. J. paaiškino, kad nuo 2007 m. kovo men.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.148 str. nurodo, kad pagrindas... 9. Tenkindamas ieškoves ieškini teismas vadovaujasi M.Romerio universiteto... 10. Šios ekspertizes išvadu atsakovas nenugincijo ir teismui nepateike irodymu,... 11. Atskaovas D. J. pateiktame priešieškinyje praše... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.152 str. 1 d. nustato, kad kreiptis i... 13. Esant nurodytoms aplinkybems bei vadovaujantis jau paminetu akspertizes aktu... 14. Iš atsakovo D. J. priteistinos ieškoves naudai išlaidos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str.,... 16. ieškini patenkinti.
  1. Priteisti iš D. J.... 17. Periodines išmokas moketi ieškovei N. J. .... 18. Periodiniu išmoku išieškojima pradeti nuo 2007 m. liepos 26 dienos.... 19. Šioje dalyje sprendima vykdyti skubiai.... 20. Panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. Skuodo rajono apylinkes teismo nutarti... 21. 2. Atsakovo D. J. priešieškini del tevystes nugincijimo... 22. 3. Priteisti iš D. J. N. J. naudai... 23. 4. Priteisti iš D. J. valstybes naudai: