Byla 2-73-571/2013
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant Loretai Staknevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ atstovui advokatui R. S., atsakovo UAB „B. G.“ direktoriui V. T., teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „Žvilgsnis iš arčiau“ ieškinį atsakovui UAB“B. G.“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2Ieškovas UAB “Litesko“ filialo Marijampolės šiluma patikslintu ieškiniu prašo 2012-11-08 preliminarų sprendimą pakeisti, tai yra priimti galutinį sprendimą , kuriuo priteisti iš atsakovo 29020,63 litus skolos, 4059,33 litus delspinigių, 7,75 procentus palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo įsiskolinimo sumos, 556 litus žyminio mokesčio, 1210 litų išlaidas už advokato pagalbą apmokėti.

3Ieškovo atstovas advokatas R. S. patikslintą ieškinį palaikė pilnai ir parodė, kad atsakovas UAB „B. G. prieštaravimuose nurodo, kad nesutinka su ieškovo pateikta skolos suma, nes ieškovas nepagrįstai reikalauja 24.233,88 litų už laikotarpį nuo 2012-03-23 iki 2012-09-23, nurodydamas, kad šiuo laikotarpiu išnuomotas pakrovėjas buvo techniškai netvarkingas, dėl ko juo nesinaudojo ir neturi už tai mokėti nuomos mokesčio įsiskolinimo, ir šiam savo reikalavimui pagrįsti atsakovas pateikė 2012-09-28 prašymą Nr. BGJ 2/09-28-1.

4Ieškovas atkreipia dėmesį, jog ieškovas savo materialinį reikalavimą - aplinkybes, kad atsakovas naudojosi jam perduotu turtu į atsakovą grindžia dviem turto perdavimo aktais, t.y.(1) 2010-08-12 Perdavimo aktu, kurio pagrindu buvo išrašytos 2011-10-28 PVM sąskaita -faktūra Nr. 0002227 (pastaroji sąskaita, kaip nurodyta ieškinyje, buvo dalinai apmokėta 2011-10-28 - atsakovas sumokėjo 2.279,00 Lt, likęs įsiskolinimas pagal šią PVM sąskaitą-faktūrą buvo lygus 625,00 Lt), 2011-11-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 0002272, 2011-12-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 0002303 bei 2012-01-31 PVM sąskaita - faktūra Nr. 0002339, bendrai 13.431,00 Lt sumai. Kadangi atsakovas šių sąskaitų ir jose nurodytų sumų prieštaravimuose neginčija, be to po ieškinio pateikimo teismui (2012-11-12) atsakovas sumokėjo dalį skolos -4.000,00 Lt laikytina, jog jis pripažįsta, kad ieškovo reikalavimas dalyje pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras yra pagrįstas ir teisėtas (CK 1.71 str., CPK 182 str. 1 d. 5 p., 187 str.).

5Ieškovas kitą reikalaujamos sumos dalį grindžia jau kitu 2012-03-23 Perdavimo aktu, būtent dėl turo nuomos už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 23 d. iki rugsėjo 30 d. Ieškovo nuomone ir šioje dalyje nėra pagrindo atmesti ieškovo reikalavimą priteisti skolą, išskyrus toliau nurodomą. Atsakovas prieštaravimuose nurodo, kad už laikotarpį nuo 2012-03-23 iki 2012-09-23, nurodydamas, kad šiuo laikotarpiu išnuomotas pakrovėjas buvo techniškai netvarkingas, dėl ko juo nesinaudojo ir neturi už tai mokėti nuomos mokesčio įsiskolinimo, ir šiam savo reikalavimui pagrįsti atsakovas pateikė 2012-09-28 prašymą Nr. BG_12/09-28-1. Tačiau tokie atsakovo teiginiai yra visiškai nepagrįsti. Nuomos sutarties 3.1 dalyje yra numatyta, kad turto priėmimas - perdavimas įforminamas tarp Nuomininko bei Nuomotojo įgaliotų asmenų pasirašytu Turto priėmimo -perdavimo aktu, kuriuo Nuomininkas patvirtina, kad Turtas yra visiškai sukomplektuotas, nepažeistas ir atitinka visas šios sutarties sąlygas, o 3.2 dalyje - priimant turtą Nuomininko pastebėti defektai turi būti nurodyti Turto priėmimo - perdavimo akte ir nustatomas terminas jiems pašalinti - reikalauti Nuomotojo pakeisti Turtą nauju tos pačios rūšies turtu. Taigi vertinant vien šias sutarties nuostatas akivaizdu, jog atsakovo teiginiai, kad už laikotarpį nuo 2012-03-23 iki 2012-09-23 išnuomotas pakrovėjas buvo techniškai netvarkingas ir jis juo nesinaudojo yra visiškai nepagrįsti, kadangi ieškovam kartu su ieškiniu pateikė 2012-03-23 Perdavimo aktą (būtent tą pačią dieną buvo perduotas kitas pakrovėjas, nuo kurios atsakovas teigia, kad pakrovėjas neveikė), kuriame atsakovas nepažymėjo jokių jam perduoto pakrovėjo trūkumų. Taigi atsakovas galėtų trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu Turto priėmimo akte ar kitame dokumente, būtų pažymėjęs savo prieštaravimuose nurodomus trūkumus. Ieškovo nuomone atsakovas neįrodė savo teigiamų aplinkybių, kad tokiu ilgu laikotarpiu nuo 2012-03-23 iki 2012-09-25 nesinaudojo jam perduotu turtu, t.y. nepateikė leistinų rašytinių įrodymų savo teiginiams pagrįsti - pranešimų ar kokių kitų siųstų dokumentų minėtu laikotarpiu dėl pakrovėjo trūkumų ar reikalavimo jį pakeisti kitu. Katu ieškovo atstovas pažymėjo, kad atsakovo pateikto 2012-09-28 prašymo Nr. BG_12/09-28-1 negalima laikyti tinkamu pranešimu apie turto trūkumus ar tinkamu informavimu apie perduoto turto sugedimą, nes nuomos sutartyje nebuvo numatyta atsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau, juolab pasibaigus nuomos teisiniams santykiams (ieškovas kartu su ieškiniu pateikė 2012-09-28 raštą dėl nuomos sutarties nutraukimo), sutartyje taip pat kitokia trūkumų užfiksavimo tvarka bei reikalavimo pakeisti pakrovėją kitu, išskyrus rašytinį įforminimą, nenustatyta. Atsakovas prieštaravimuose nurodė, kad 2012-09-28 PVM sąskaita - faktūra serija 2012 Nr. 0002617 24.233,88 Lt sumai išrašyta 2.345,24 Lt per daug. Ieškovas dėl to kreipėsi į UAB „TransRental", kuri pripažino, kad skolą už nuomą išrašė 2.345,24 Lt suma per daug per apsirikimą. Be to, kaip minėta aukščiau po ieškinio pateikimo teisme atsakovas 2012-11-12 sumokėjo dalį skolos - 4.000,00 Lt. Todėl ieškovas sutinka, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-11-08 preliminarus sprendimas šioje dalyje būtų pakeistas ir priimtas galutinis sprendimas: priteisti iš atsakovo ieškovui 29.020,63 Lt skolą (sumažinant ieškovo reikalavimą minėtomis sumomis). Taip pat mažintina priteisti žyminio mokesčio dalis iki 556,00 Lt (atimant iš ieškinio sumos 2.345,24 Lt sumą. Kadangi atsakovas dalį skolos (4.000,00 Lt) apmokėjo po ieškinio pateikimo teismui dienos, likusi žyminio mokesčio dalis nemažintina). Likusi preliminaraus sprendimo dalis paliktina nepakeista, kadangi ieškovas delspinigių nuo 2012-09-28 PVM sąskaitos - faktūros serija 2012 Nr. 0002617, išrašytos 24.233,88 Lt sumai atsakovui neskaičiavo ir jų priteisti teismo neprašė.

6Atsakovo UAB“B. G.“ direktorius V. T. parodė, kad UAB „B. G." nesutinka su pateikta skolos suma. UAB „TransRental" neteisėtai reikalauja 24233,88 litų už laikotarpį nuo 2012m. kovo 23d iki 2012m. rugsėjo 25d. Tuo metu pakrovėjas buvo techniškai netvarkingas. 2010 m rugpjūčio mėnesį tarp abiejų įmonių sudaryta sutartis Nr. 10/08/10-1 dėl pakrovėjo nuomos. Pagal šios sutarties punktą 4.3.7 susitarta, kad sugedus pakrovėjui ,jei pakrovėjo remontas užtrunka ilgiau nei 5 darbo dienas, pakrovėjo savininkas (t.y. UAB „TransRental") įsipareigoja pateikti nuomininkui (t.y. UAB „B. G.") analogišką arba panašių techninių parametrų pakrovėją". Tačiau šis punktas nėra vykdomas. Nuo 201lm liepos 07d. Iki 201lm spalio 10d. pakrovėjas stovėjo sugedęs. Pagal sutarties punktą 4.3.7 UAB „TransRental" kito pakrovėjo nesuteikė. Šie trys mėnesiai prastovos padarė mūsų įmonei didelius nuostolius, kurių pasekmės jaučiamos iki šiol. Kiekvieno mėnesio prastova atnešė 10 000 lt nuostolio. Per tris mėnesius susidarė 30 000 lt nuostolio. Dėl to liko nesumokėta įvairiom firmom už pateiktas prekes ir paslaugas. Dėl trijų mėnesių prastovos negalėjo sukaupti lėšų, kurios buvo reikalingos atsiskaitymui su įmonėmis ir banku rekonstrukcijos metu, kuri vyko spalio, lapkričio, gruodžio mėn. Rekonstrukcijos metu produkcijos negamino ir, kad palaikyti įmonės gyvybingumą, turėjo skolintis papildomų lėšų už didelius procentus. Š.m. vasario mėn. prastovėjo dėl pakrovėjo tepalo daviklio gedimo, o nuo š.m. kovo 5 dienos pakrovėjas visai išvežtas iš įmonės teritorijos.Kovo 23d. pakrovėjas buvo grąžintas, tačiau techniškai netvarkingas (per pirmas 3-5 darbo minutes užvirdavo aušinimo skystis pakrovėjo variklyje) Todėl pakrovėjo negalėjom naudoti pilnu pajėgumu. Be pastoviai esančio ir techniškai tvarkingo pakrovėjo mes negalime ritmingai dirbti, gaminti produkcijos ir gauti pinigų atsiskaitymams už prekes ir paslaugas. UAB „TransRental", sugedus jų nuomojamam pakrovėjui, niekada nevykdė nuomos sutarties punkto 4.3.7. o paprasčiausiai už tą periodą neišrašydavo sąskaitos. Tokie periodai : nuo 2011 m. liepos 7d. iki 2011 m. spalio 10d, sekantis 2012m. vasario ld. iki 2012m kovo 23d. 2012m. kovo 23d. buvo atvežtas techniškai netvarkingas pakrovėjas ir negalėjo dirbti pilnu pajėgumu, todėl sąskaitos vėl nebuvo rašomos. Be to UAB „TransRental" direktorius, perduodamas dokumentaciją, nepateikė UAB B. G." rašto BG 12/09/28. Pagal šį raštą mes paprašėme kompensuoti už priverstines prastovas. Atsakovas pažymėjo, kad PVM sąskaita-faktūra serija: 2012 Nr: 0002617 ne tik išrašyta neteisėtai, bet ir klaidingai. Suskaičiavus šį periodą dienomis sąskaitoje suma su PVM išrašyta 345,24 litais per daug. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu jau ieškinį iš dalies pripažino ir pageidavo ginčą spręsti su ieškovu taikiai.

7Ieškinį tenkintinas dalinai.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2010-08-12 tarp šalių buvo pasirašyta nuomos sutartis ir perdavimo aktas, kuriuo ieškovas perdavė atsakovui teleskopinį krautuvą, o atsakovas įsipareigojo apmokėti krautuvo nuomos paslaugas. (b.l.16-19). Remiantis sutartimi 2011-10-28 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 2904 litų sumai, atsakovas iš dalies apmokėjo sąskaitą 2279 litus ir liko skolingas 625 litus (b .l.20) Be to 2011-11-30 buvo išrašyta sąskaita faktūra 3509 litų sumai, 2011-12-30 buvo išrašyta sąskaita faktūra 3509 litų sumai, 2012-01-31 buvo išrašyta sąskaita faktūra 3509 litų sumai, viso bendrai 13431 litų sumai(b.l.21-23). Pažymėtina, kad ieškovas šios skolos neginčijo ir 2012-11-12 atsakovas sumokėjo dalį skolos 4000 litų, todėl ieškovas pagrįstai prašo sumažinti jo priminiame ieškinyje pateiktą ieškinio sumą 4000 litų suma.

9Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad kita reikalavimo dalį ieškovas grindžia 2012-03-23 nuomos sutarties perdavimo priėmimo aktu, kur atsakovui buvo perduota teleskopinis krautuvas (b.l.24). atsakovas pripažino faktą, kad krautuvas buvo perduotas ir kad juo naudojosi. Atsakovas nurodė, kad krautuvas buvo su defektais, todėl ieškovas privalėjo, pagal sutartį, esant defektams pasiimti sugedusį krautuvą ir perduoti naudotis kitą. Iš byloje pateiktų perdavimo aktų matyti, kad pirmiausia atsakovas naudojosi teleskopiniu krautuvu AUSA T276H, 2010 metų o po to perduota kita teleskopinis krautuvas AUSA T276H, 2009m. (b.l.19,24). Iš to sektų, kad atsakovui buvo perduotas kitas pilnos komplektacijos ir tvarkingos techninės būklės krautuvas. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų pagrindžiančių savo išdėstytus faktus, kad krautuvas nuo 2012-03-23 iki 2012-09-30 buvo sugedęs ir dirbo nepilnu pajėgumu , todėl jis patyrė nuostolius, o sąskaita išrašyta nepagrįstai (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad atsakovo prašymas išrašytas 2012-09-28 , tai yra praktiškai tuomet, kai ieškovas jau išrašė atsakovui sąskaitą dėl krautuvo nuomos. Atsakovas aiškino, kad jis susitarė su ieškovo vadovu E. S. dėl nuomos sutarties sumažinimo, nes keltuvas buvo sugedęs, tačiau iškviesti apklausai liudytoju E. S. nepageidavo, nors teismas jam šią teisę suteikė. Iš išdėstyto seka, kad ieškovas pagrįstai atsakovui išrašė 2012-09-28 sąskaitą faktūrą , už teleskopinio krautuvo nuomos paslaugas 24233,88 litų sumai. Ieškovas pripažįsta, kad 2012-09-28 sąskaitoje 2345,24 litų suma išrašyta per daug ir šioje dalyje prašo ieškinį mažinti, kartu mažinant ir žyminio mokesčio dalį.(b.l.25). Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais ieškinys tenkintinas dalinai 29020,63 litų sumai, o preliminarus teismo sprendimas pakeistinas.

10Iš atsakovo priteistina 4059,33 litai delspinigių, 7,75 procentai dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos 556 litai žyminio mokesčio, 1210 litų išlaidas už advokato pagalbą apmokėti. (CK 6.477 str., 6.38 str., CPK 93 str.1d., 80 str.10d.1p,4p.).

11Iš atsakovo priteistina 33 litai pašto išlaidų valstybei (CPK 88 str.,92str.,96 str.).

12Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti dalinai.

14Pakeisti 2012-11-08 Marijampolės rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą ir priimti galutinį sprendimą - priteisti iš atsakovo UAB “B. G.“ juridinio asmens kodas 302414558, buveinės adresas Marijampolės sav., Gavaltuvos k., Sodo g. 3, a.s.Nr.LT460075800654462915, AB ,,Šiaulių bankas“, b.k.00758, - 29020,63 litų( dvidešimt devynis tūkstančius dvidešimt litų, 63 cnt.) skolą, 4059,33 Lt (keturis tūkstančius penkiasdešimt devynis litus 33 ct) delspinigius, 7,75 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-11-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 556 litus žyminio mokesčio ir 1210 litų už advokato pagalbą ieškovui UAB “Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, juridinio asmens kodas 302251068, buveinės adresas Vilniaus m., A. T. g. 4-32, a.s.LT377290000007467290, AB ,,Citadele“ bankas, b.k.72900.

15Priteisti iš atsakovo UAB“B. G.“ juridinio asmens kodas 302414558, buveinės adresas Marijampolės sav., Gavaltuvos k., Sodo g. 3, a.s.Nr.LT460075800654462915, AB ,,Šiaulių bankas“, b.k.00758, - 33 litai pašto išlaidų valstybės naudai. ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai