Byla e2-80-228/2019
Dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Irena Stacevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės L. J. atsisakymą ieškinio atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Ieškovė L. J. prašė pripažinti jai teisę be bendraturčio V. K. sutikimo pateikti įregistravimui Nekilnojamojo turto kadastre žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nustatytus kadastrinius duomenis; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 209,41 EUR kadastrinių matavimų atlikimo išlaidų.

4Atsakovas V. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi atsakovo nuomone yra netikslumų parengtuose kadastrinių matavimų planuose, be to po kadastrinių matavimų bus suformuoti du žemės sklypai, jie yra nelygiaverčiai ir gali prasidėti ieškovės bei trečiojo asmens piktnaudžiavimas padėtimi ir nebus galimybės tinkamai paskirti naudotis nekilnojamojo turto dalimis, savo sutikimą įregistruoti kadastriniams matavimams duos tik tada, kai bus ištaisyti netikslumai ir kai teismo bus nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. L. su ieškiniu sutiko.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ieškovės ieškiniui neprieštaravo.

72019 m. balandžio 8 d. gautas ieškovės L. J. pareiškimas, kuriuo ji atsisako ieškinio, kadangi atsakovas V. K. su visais ieškovės ieškinio reikalavimais sutiko ir pareiškimo pateikimo dienai faktiškai įvykdė visus ieškinio reikalavimus.

8Ieškovė nurodė, jog ji ieškinio pateikimo dienai (2018-05-23) kreipėsi į teismą, turėdama tam pagrindą, o atsakovas V. K. reiškė nesutikimą su ieškiniu atsiliepime ir parengiamųjų teismo posėdžių metu, nurodydamas, kad kadastriniai matavimai yra netikslūs ir tik praėjus 8 mėnesiams nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, atsakovas pareiškė, jog sutinka su ieškiniu. Ieškovė prašo teismą priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovės prašymas tenkintinas.

10Iš bylos duomenų nustatyta, jog Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018 m. gegužės 23 d. gautas ieškovės L. J. ieškinys atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

11Ieškinyje ieškovė L. J. kėlė tris reikalavimus: pripažinti V. K. veiksmus be bendraturčių sutikimo žemės sklype, esančiame ( - ), pasistačius malkinę, neteisėtais, ir įpareigoti atsakovą pašalinti ieškovės L. J. valdymo teisių pažeidimą – per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti (išardyti) malkinę, už šio įpareigojimo įvykdymo kiekvieną uždelstą dieną nustatant 50 EUR baudą L. J. naudai; pripažinti L. J. teisę be bendraturčio V. K. sutikimo pateikti įregistravimui Nekilnojamojo turto kadastre žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nustatytus kadastrinius duomenis; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 209,41 EUR kadastrinių matavimų atlikimo išlaidų.

122018 m. lapkričio 7 d. iš šios civilinės bylos išskirtas ieškovės L. J. reikalavimas atsakovui V. K. pripažinti V. K. veiksmus be bendraturčių sutikimo žemės sklype, esančiame ( - ), pasistačius malkinę, neteisėtais, ir įpareigoti atsakovą pašalinti ieškovės L. J. valdymo teisių pažeidimą – per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti (išardyti) malkinę, už šio įpareigojimo įvykdymo kiekvieną uždelstą dieną nustatant 50 EUR baudą L. J. naudai.

13Ieškovė 2019 m. balandžio 8 d. teismui pateiktame pareiškime prašė grąžinti jai 75 procentus jos sumokėto žyminio mokesčio ir priteisti iš atsakovo 1210 EUR jos patirtų advokato pagalbos išlaidų. Nurodė, jog vienas reikalavimas iš ieškinio išskirtas į atskirą bylą, todėl iš 1815 EUR advokato pagalbos išlaidų 1/3 dalis turi būti perkelta į išskirtą bylą, likusi 1210 EUR remiantis CPK 94 str. turi būti priteista iš atsakovo, atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos atsirado dėl atsakovo kaltės ir jo užimtos pozicijos byloje, nesutinkant su ieškiniu ir nesutikimą palaikant 8 mėnesius bylos nagrinėjimo eigoje.

14Ieškovė 2019 m. balandžio 8 d. teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės jai yra žinomos.

15Atsakovas V. K. 2019 m. balandžio 17 d. pateikė atsiliepimą į ieškovės pareiškimą, kuriame nurodė, jog su ieškovės ieškinio reikalavimais sutiko ir juos faktiškai įvykdė, tačiau nesutiko su ieškovės prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Atsakovas nurodė, jog bylos nagrinėjimo eigoje jis siekė, kad ginčas tarp šalių būtų sprendžiamas pagal jo nurodomą eiliškumą, ir tik po Panevėžio apygardos teismo 2019-01-23 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-51-228/2019 jam tapo aišku, kad iš pradžių turi būti sprendžiamas klausimas dėl sklypo tikslių matavimų, vėliau jo naudojimosi tvarkos nustatymo klausimai. Todėl bylinėjimosi išlaidos iš jo neturėtų būti priteisiamos arba turi būti ženkliai sumažintos.

17Laikytina, kad ieškovės prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui ir nepažeidžia kieno nors teisių ar teisėtų interesų, bylos nutraukimo pasekmės ieškovei žinomos, todėl ieškovės atsisakymas ieškinio priimtinas, o civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovė pirminį ieškinį (kuriame buvo keliami trys reikalavimai: iš jų du neturtinio pobūdžio, vienas turtinio pobūdžio) apmokėjo 165 EUR dydžio žyminiu mokesčiu, tai yra po 75 EUR už kiekvieną neturtinio pobūdžio reikalavimą ir 15 EUR už turtinio pobūdžio reikalavimą.

19Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Iš žyminio mokesčio 2018-05-22 mokėjimo nurodymo matyti, jog žyminį mokestį sumokėjo ieškovė L. J., todėl ieškovei L. J. grąžintina 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 67,50 EUR, likusi 22,50 EUR žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo V. K. (LR CPK 80 straipsnis, 88 straipsnis, 94 straipsnis).

20Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1210 EUR jos patirtų advokato pagalbos išlaidų. Nurodė, jog vienas reikalavimas iš ieškinio išskirtas į atskirą bylą, todėl iš 1815 EUR šioje byloje patirtų advokato pagalbos išlaidų 1/3 dalis turi būti perkelta į išskirtą bylą, likusi 1210 EUR remiantis CPK 94 str. turi būti priteista iš atsakovo, atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos atsirado dėl atsakovo kaltės ir jo užimtos pozicijos byloje, nesutinkant su ieškiniu ir nesutikimą palaikant 8 mėnesius bylos nagrinėjimo eigoje.

21Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovė šioje byloje, iki išskiriant vieną reikalavimą į atskirą bylą patyrė 1815 EUR advokato pagalbos išlaidų. Iš jų 2018-05-21 sumokėta 605 EUR už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą, 2018-10-31 sumokėta 1210 EUR už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teisme.

22Minėta, kad pagal pirminį ieškinį ieškovė kėlė tris reikalavimus: pripažinti V. K. veiksmus be bendraturčių sutikimo žemės sklype, esančiame ( - ), pasistačius malkinę, neteisėtais, ir įpareigoti atsakovą pašalinti ieškovės L. J. valdymo teisių pažeidimą – per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti (išardyti) malkinę, už šio įpareigojimo įvykdymo kiekvieną uždelstą dieną nustatant 50 EUR baudą L. J. naudai; pripažinti L. J. teisę be bendraturčio V. K. sutikimo pateikti įregistravimui Nekilnojamojo turto kadastre žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenų byloje nustatytus kadastrinius duomenis; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 209,41 EUR kadastrinių matavimų atlikimo išlaidų.

232018 m. lapkričio 7 d. iš šios civilinės bylos išskirtas ieškovės L. J. reikalavimas atsakovui V. K. pripažinti V. K. veiksmus be bendraturčių sutikimo žemės sklype, esančiame ( - ), pasistačius malkinę, neteisėtais, ir įpareigoti atsakovą pašalinti ieškovės L. J. valdymo teisių pažeidimą – per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti (išardyti) malkinę, už šio įpareigojimo įvykdymo kiekvieną uždelstą dieną nustatant 50 EUR baudą L. J. naudai.

24Teismas vertina, jog pagal sudėtingumą šios bylos reikalavimai ir išskirtas į atskirą bylą reikalavimas yra panašaus sudėtingumo, kadangi reikalavimas dėl 209,41 EUR priteisimo yra išvestinis iš reikalavimo dėl kadastrinių matavimų, todėl pagal sudėtingumą šie reikalavimai kartu su pateiktais įrodymais vertinti santykiu 1:1.

25CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, kaip kad yra šiuo nagrinėjamu atveju, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Taigi civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos, remiantis priežasties teorija. Šiuo atveju lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir procesinio dokumento padavimą. Pagal CK 1.1, 6.263 straipsnius kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau taip pat vadovaujantis ir teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis).

26Minėta, kad ieškovė L. J. teikė ieškinį atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo. Atsakovas nesutiko su ieškovės ieškiniu.

27Atsakovas atsiliepime į ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo nurodė, kad jog jis siekė, kad ginčas tarp šalių būtų sprendžiamas pagal jo nurodomą eiliškumą, ir tik po Panevėžio apygardos teismo 2019-01-23 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-51-228/2019 jam tapo aišku, kad iš pradžių turi būti sprendžiamas klausimas dėl sklypo tikslių matavimų, vėliau jo naudojimosi tvarkos nustatymo klausimai ir tik tada įvykdė ieškovės reikalavimus, keliamus šioje byloje.

28Tačiau teismas vertina, jog atsakovo nurodyti motyvai dėl jo nesutikimo su ieškiniu nepašalina atsakovo pareigos apmokėti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, nes laikytina, jog atsakovas nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas visoje byloje nagrinėjimo eigoje, tai yra nuo pat atsiliepimo į ieškinį teikimo teismui dienos, nesutikdamas su ieškovės ieškiniu, todėl esant tokioms faktinėms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas iš atsakovo V. K. ieškovės L. J. naudai priteisti ieškovės šioje byloje patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti (CPK 94 straipsnis, 98 straipsnis).

29Advokatas byloje parengė ieškinį, kuris teisme gautas 2018-05-23, taip pat atstovavo ieškovę dviejuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose ir teismo posėdyje po bylos išskyrimo, kur sugaišo daugiau nei 2 valandas 20 minučių, taip pat teikė ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, todėl teismas vertina, jog bendra advokato pagalbos išlaidų suma šioje sudaro 1000 EUR (atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai šioje byloje ir išskirtoje byloje kartu teikiamais įrodymais bylose įvertinti santykiu 1:1).

30Ieškovės patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį palyginus su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) numatytais maksimaliais dydžiais, skaičiuojant išlaidas nustatyta tvarka, pripažintina, kad ieškovės patirtų išlaidų suma 1000 EUR neviršija 8.2, 8.17, 8.19 punktuose nustatyto maksimalaus dydžio. Todėl šios išlaidos priteistinos ieškovės naudai iš atsakovo V. K. (CPK 94 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

31Teismas šioje byloje patyrė 9,61 EUR teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios patirtos šioje byloje iki vieno reikalavimo išskyrimo į atskirą bylą ir laikytina, jog būtų patirtos, nepriklausomai nuo to, kiek reikalavimų buvo pirminiame ieškinyje, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovo V. K. valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

32Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 140 straipsniu, 290-291 straipsniais, 293 straipsniu, 294 straipsniu,

Nutarė

33priimti ieškovės L. J. atsisakymą ieškinio atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

34Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-80-228/2019 pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui V. K. dėl kadastrinių matavimų įregistravimo be bendraturčio sutikimo ir išlaidų priteisimo; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, R. L. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

35Grąžinti ieškovei L. J., asmens kodas ( - ), iš valstybės biudžeto 67,50 EUR sumokėto žyminio mokesčio dalį.

36Ieškovei L. J. išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, remdamasi teismo nutartimi.

37Priteisti ieškovės L. J. naudai iš atsakovo V. K. 22,50 EUR žyminio mokesčio ir 1000 EUR advokato pagalbos išlaidų.

38Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą 9,61 EUR dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas – 5660), kurios turi būti sumokėtos į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, teismui pateikiant įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

39Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Irena Stacevičienė,... 2. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal... 3. Ieškovė L. J. prašė pripažinti jai teisę be bendraturčio V. K. sutikimo... 4. Atsakovas V. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, kadangi atsakovo... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. L. su... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė... 7. 2019 m. balandžio 8 d. gautas ieškovės L. J. pareiškimas, kuriuo ji... 8. Ieškovė nurodė, jog ji ieškinio pateikimo dienai (2018-05-23) kreipėsi į... 9. Ieškovės prašymas tenkintinas.... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, jog Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018... 11. Ieškinyje ieškovė L. J. kėlė tris reikalavimus: pripažinti V. K. veiksmus... 12. 2018 m. lapkričio 7 d. iš šios civilinės bylos išskirtas ieškovės L. J.... 13. Ieškovė 2019 m. balandžio 8 d. teismui pateiktame pareiškime prašė... 14. Ieškovė 2019 m. balandžio 8 d. teismui pateiktame pareiškime nurodė, kad... 15. Atsakovas V. K. 2019 m. balandžio 17 d. pateikė atsiliepimą į ieškovės... 16. Atsakovas nurodė, jog bylos nagrinėjimo eigoje jis siekė, kad ginčas tarp... 17. Laikytina, kad ieškovės prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 18. Ieškovė pirminį ieškinį (kuriame buvo keliami trys reikalavimai: iš jų... 19. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio,... 20. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 1210 EUR jos patirtų advokato... 21. Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovė šioje byloje, iki išskiriant vieną... 22. Minėta, kad pagal pirminį ieškinį ieškovė kėlė tris reikalavimus:... 23. 2018 m. lapkričio 7 d. iš šios civilinės bylos išskirtas ieškovės L. J.... 24. Teismas vertina, jog pagal sudėtingumą šios bylos reikalavimai ir išskirtas... 25. CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, kai byla baigiama nepriimant... 26. Minėta, kad ieškovė L. J. teikė ieškinį atsakovui V. K. dėl kadastrinių... 27. Atsakovas atsiliepime į ieškovės pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo... 28. Tačiau teismas vertina, jog atsakovo nurodyti motyvai dėl jo nesutikimo su... 29. Advokatas byloje parengė ieškinį, kuris teisme gautas 2018-05-23, taip pat... 30. Ieškovės patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį palyginus su... 31. Teismas šioje byloje patyrė 9,61 EUR teismo procesinių dokumentų įteikimo... 32. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 140 straipsniu,... 33. priimti ieškovės L. J. atsisakymą ieškinio atsakovui V. K. dėl... 34. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-80-228/2019 pagal ieškovės L. J. ieškinį... 35. Grąžinti ieškovei L. J., asmens kodas ( - ), iš valstybės biudžeto 67,50... 36. Ieškovei L. J. išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 37. Priteisti ieškovės L. J. naudai iš atsakovo V. K. 22,50 EUR žyminio... 38. Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ), į valstybės biudžetą 9,61... 39. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...