Byla AS-469-192-07
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno, Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L.Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo L.Š. skundą atsakovams Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42007 m. sausio 2 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas L.Š. skundas, kuriuo jis prašė priteisti iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp pareiškėjui faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. buvo privalu mokėti.

5II.

62007 m. sausio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą priimti atsisakė, išaiškindamas, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsniu ir nurodė, jog byloje ginčas kilo iš tarnybinių teisinių santykių. Iš skundo turinio nustatyta, kad pareiškėjas dirba Klaipėdos policijos mokykloje, o anksčiau dirbo Klaipėdos rajono policijos komisariate. Teismas pažymėjo, jog tinkamu atsakovu bylose dėl darbo teisinių santykių yra institucija, mokanti pareiškėjui darbo užmokestį, todėl Klaipėdos policijos mokykla ir Klaipėdos rajono policijos komisariatas yra tinkami atsakovai, o skundas išnagrinėtinas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme. Teismas nurodė, jog administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai (Administraciniu bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Konstitucinio teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, jei Klaipėdos apygardos administraciniam teismui kiltų abejonė dėl Vyriausybės nutarimų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, jis galės sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu nuspręsti, ar konkretūs Vyriausybės nutarimai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją bei įstatymus.

7III.

8Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su atskiruoju skundu, prašydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl skundo priėmimo išnagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui. Pareiškėjo manymu, teismo nutartis neteisėta. Pareiškėjas paaiškina nuo 1995 m. liepos 1 d. dirbęs Klaipėdos rajono policijos komisariate, o nuo 2004 m. birželio 21 d. buvęs perkeltas į Klaipėdos aukštesniąją policijos mokyklą. Pareiškėjo teigimu, Vyriausybė neteisėtai nustatė skirtingus minimalius valandinius atlygius ir skirtingas minimalias mėnesines algas atskirų kategorijų darbuotojams. Pareiškėjas remiasi Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų 1, 8.2, 17 punktais, Klaipėdos policijos mokyklos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų 6 punktu. Jo manymu, akivaizdu, kad būtent Policijos departamentas bei Vidaus reikalų ministerija, valdantys asignavimus, disponuojantys biudžeto lėšomis ir pagal teisės aktus turintys įgalinimus formuoti Klaipėdos rajono policijos komisariato (Policijos departamentas) bei Klaipėdos policijos mokyklos (Vidaus reikalų ministerija) personalo politiką, steigti, reorganizuoti ir likviduoti Klaipėdos rajono policijos komisariatą (Policijos departamentas) bei Klaipėdos policijos mokyklą (Vidaus reikalų ministerija), būdami įgalioti atstovauti valstybei Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl žalos atlyginimo valstybės tarnautojams, yra tinkami atsakovai byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-740/2006). Tokiu būdu, teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir padarė neteisingas išvadas dėl atsakovų tinkamumo, tai įtakojo netinkamą teisės normų, reglamentuojančias bylų priskirtinumą, taikymą, todėl nepagrįstai atsisakyta priimti jo skundą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirasis skundas tenkintinas. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas byloje kelia reikalavimą dėl skirtumo, susidariusio tarp jam faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. buvo privalu mokėti, priteisimo, atsakovais nurodydamas Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (b.l. 1-4). Tačiau, kaip nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartyje, tinkamais atsakovais byloje yra Klaipėdos policijos mokykla bei Klaipėdos rajono policijos komisariatas, t. y. institucijos, kuriose pareiškėjas dirbo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnį jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato, kad skundas (prašymas) paduotas netinkamam atsakovui, jis turi teisę pareiškėjo sutikimu jį pakeisti tinkamu. Jeigu pareiškėjas nesutinka su tokiu pakeitimu, teismas nagrinėja bylą iš esmės, o teismo iškviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis. Šiuo atveju teismas nepagrįstai, neišsiaiškinęs pareiškėjo nuomonės dėl atsakovo pakeitimo, nusprendė atsisakyti priimti pareiškėjo pateiktą skundą kaip nenagrinėtiną tame teisme, teismingą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, yra Vilniaus apygardos administracinis teismas. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, atsižvelgiant į minėtas įstatymo nuostatas, nėra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis dėl atsisakymo priimti skundą naikintina, perduodant skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Pareiškėjo L.Š. atskirąjį skundą patenkinti.

12Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti, perduodant skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai