Byla 2S-142-267/2010
Dėl antstolio veiksmu, ir n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju Laisves Aleknavicienes, Vytauto Kurseviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo S. J. atskiraji skunda del Joniškio rajono apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 24 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje, iškeltoje pagal pareiškejo S. J. skunda suinteresuotiems asmenims antstoles Vaivos Šimkienes padejejui Mariui Jastromskiui, antstolei Irmai Ežerskienei, A. Š., J. K. del antstolio veiksmu, ir n u s t a t e :

2Pareiškejas S. J. skundu del antstoles V. Šimkienes padejejo M. Jastromskio 2009-03-17 patvarkymo kreipesi i Joniškio rajono apylinkes teisma, prašydamas: 1) pripažinti, kad antstoles Vaivos Šimkienes padejejo Mariaus Jastromskio 2009-03-17 patvarkymas, kuriuo M. Jastromskis atsisake A. Š. pervesti 1544,03 Lt lešas vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal antstoles Irmos Ežerskienes 2009-03-12 patvarkyma del 1544,03 Lt sumos areštavimo ir pervedimo i I. Ežerskienes saskaita ir tuo patvarkymu M. Jastromskis iš S. J. imoketos 3060 Lt sumos 2009-03-17 patvarkymu 2000 Lt pervede J. K., 1060 Lt pasiliko savo kontoroje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra neteisetas ir nepagristas, ir ji panaikinti; 2) pripažinti, kad M. Jastromskis privalejo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal antstoles I. Ežerskienes 2009-03-12 patvarkyma areštuoti J. K. S. J. pervestas lešas 1544,03 Lt ir jas pervesti i antstoles I. Ežerskienes saskaita Nr. ( - ). Pareiškejas nurode, kad jo i antstoles V. Šimkienes depozitine saskaita imoketi 3060 Lt, iš kuriu 3000 Lt yra del moralines žalos atlyginimo ir 60 Lt del turtines žalos atlyginimo J. K., nera priskiriami toms pinigu sumoms, iš kuriu nebutu galima išieškoti pagal antstoles I. Ežerskienes pateikta 2009-03-12 patvarkyma del 1544,03 Lt skolos išieškojimo iš J. K.. Pareiškejo teigimu, J. K. kas menesi gauna ne mažiau kaip 200 Lt invalidumo pensija, o prie pervestu 3060 Lt pridejus 200 Lt susidaro 3260 Lt suma, iš kurios atemus viena Vyriausybes nustatyta minimalia menesine alga lieka ne mažiau 2460 Lt. Pažymejo, jog 70 procentu iš 2460 Lt sumos sudaro 1722 Lt. Pareiškejo manymu, pagal antstoles I. Ežerskienes patvarkyma galejo buti areštuota ir pervesta i jos patvarkyme nurodyta saskaita net 1722 Lt, o reikejo pervesti tik 1544,03 Lt, todel J. K. galejo buti pervesta tik likusi suma iš 2000 Lt atemus 1544,03 Lt, tai yra 455,97 Lt. Todel teige, kad pareiškejo naudai iš J. K. gautos sumos buvo galima išieškoti 70 procentu piniginiu lešu, iš piniginiu lešu viršijanciu Vyriausybes nustatyta MMA. Nurode, kad J. K. gražinta 2000 Lt suma nepriklause tam turtui, iš kurio nebutu galima A. Š. naudai išieškoti pinigus.

3Joniškio rajono apylinkes teismas 2009 m. lapkricio 24 d. nutartimi civiline byla nutrauke bei priteise iš S. J. 24 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu, 457,92 Lt antrines teisines pagalbos teikimo išlaidu valstybes naudai ir 44,96 Lt išlaidu J. K. naudai. Teismas nustate, kad S. J., prašydamas teismo pripažinti neteisetu antstoles V. Šimkienes padejejo M. Jastromskio 2009-03-17 patvarkyma, kuriuo M. Jastromskis atsisake A. Š. pervesti 1544,03 Lt lešas vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal antstoles I. Ežerskienes 2009-03-12 patvarkyma del 1544,03 Lt sumos areštavimo ir pervedimo i I. Ežerskienes saskaita, gina ne savo, bet A. Š. interesus. Todel teismas konstatavo, kad šioje byloje S. J. gali buti tiktai suinteresuotu asmeniu, bet ne pareiškeju, kadangi jokia S. J. teise ar interesas pažeistas nebuvo. Nustates, kad procesas pradetas pažeidus teises kreiptis i teisma prielaidas, nes šiuo atveju pareiškejas S. J. neturejo teises kreiptis i teisma del teismines gynybos, teismas civiline byla nutrauke.

4Atskiruoju skundu pareiškejas S. J. prašo: 1) panaikinti Joniškio rajono apylinkes teismo 2009-11-24 nutarti ir perduoti spresti pareiškejo skundo priemimo klausima iš naujo kitam pirmos instancijos teismui; 2) panaikinti Joniškio rajono apylinkes teismo 2009-11-24 nutarti ir perduoti nagrineti pareiškejo skunda iš naujo kitam pirmos instancijos teismui; 3) atmesti Joniškio rajono apylinkes teismo 2009-11-24 nutarti toje dalyje, kuria priteista iš S. J. 24 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu , 457,92 Lt antrines teisines pagalbos teikimo išlaidu valstybes naudai ir 44,96 Lt išlaidu J. K. naudai. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, prieš priimdamas nagrinejimui pareiškejo skunda ir paskirdamas ji nagrineti, privalejo nuspresti, ar pareiškejo skundas gali buti priimamas ir nagrinejamas teisme, taciau to nebuvo padaryta. Jeigu teismas butu laiku ir tinkamai išsprendes pareiškejo skundo priemimo nagrinejimui klausima, tai nebutu nagrinejes šio skundo ir nebutu neteisetai priteises iš pareiškejo 457,92 Lt suinteresuoto asmens J. K. atstovavimo išlaidu valstybes naudai. Todel pirmosios instancijos teismas del šios priežasties iš pareiškejo negalejo priteisti atstovavimo išlaidu valstybei. Be to, niekas nepraše iš pareiškejo priteisti 457,92 Lt suma suinteresuoto asmens J. K. atstovavimo išlaidu valstybes naudai bei 44,96 Lt išlaidu J. K. naudai.
  2. Joniškio rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Gestautas negalejo nagrineti pareiškejo skundo pareikšto šioje byloje, nes teisejas buvo ir yra šališkas, neteisingas, nusistates prieš pareiškeja. Be to, pagal pareiškejo pareikšta nušalinima šioje byloje teisejas Vidmantas Gestautas turejo nusišalinti. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus Pirmininkas 2002-02-04 nutartimi yra pripažines, kad S. J. pagristai abejoja Joniškio rajono apylinkes teismo teiseju, tame tarpe ir teisejo Vidmanto Gestauto, objektyvumu ir bešališkumu, todel šia nutartimi teisejus nušalino nuo bylu nagrinejimo. Kad Joniškio rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Gestautas dar tebera šališkas pareiškejo atžvilgiu, pareiškejas isitikino 2008 m. gruodžio menesi, kai teisejas nagrinejo administracine byla, kurioje, pareiškejo isitikinimu, jis buvo šališkai ir nepagristai nubaustas administracine bauda.

5Atsiliepimu i pareiškejo S. J. atskiraji skunda suinteresuotas asmuo J. K. prašo atskiraji skunda atmesti ir Joniškio rajono apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 24 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepime nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas pagristai nutrauke civiline byla, kadangi S. J. neturejo teises kreiptis i teisma be igaliojimo gindamas kito asmens - A. Š. interesus. Taip pat pažymima, kad teismas teisingai priteise iš pareiškejo bylinejimosi išlaidas valstybei ir suinteresuotam asmeniui, nes byloje buvo pateikti irodymai, patvirtinantys šiu išlaidu dydi. Be to, suinteresuoto asmens manymu, šioje byloje nebuvo jokio pagrindo nušalinti byla nagrinejusi teiseja.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 329 str.).

8 Šioje byloje pareiškejas S. J. kreipesi i teisma skundu del antstoles V. Šimkienes padejejo M. Jastromskio 2009-03-17 patvarkymo, kuri pirmosios instancijos teismas prieme, taciau byla nagrinejant iš esmes, civiline byla nutrauke CPK 293 str. 1 p. pagrindu. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byla teismas turejo nutraukti kaip nenagrinetina teisme, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas pareiškejo skunda prieme ex officio nesiaiškines pareiškejo teises kreiptis i teisma prielaidu ir tinkamo igyvendinimo salygu, tokio skundo pateikimo teismui leistinumo. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, iškeles civiline byla pagal skunda, kuri turejo atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), privalejo procesa baigti nutraukdamas civiline byla CPK 293 str. 1 p. pagrindu, kas ir buvo padaryta skundžiama nutartimi. Del išdestyto atmestinas apelianto S. J. atskirojo skundo argumentas, kad teismas netinkamai išsprende pareiškejo skundo priemimo nagrinejimui klausima.

9Apeliantas S. J. nurodo, kad teismas nepagristai iš jo priteise 457,92 Lt suma suinteresuoto asmens J. K. atstovavimo išlaidu valstybes naudai bei 44,96 Lt išlaidu J. K. naudai.

10Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra nurodes, jog CPK 443 str. 6 d. numato bendra principa, kad dalyvaujanciu byloje asmenu bylinejimosi išlaidos bylose, išnagrinetose ypatingosios teisenos tvarka, nera atlyginamos. Mineta CPK norma numato ir keleta šios taisykles išimciu, kurioms esant, atsižvelgiant i byloje dalyvaujanciu asmenu suinteresuotuma bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujanciu asmenu interesams esant priešingiems, i tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turetos bylinejimosi išlaidos jiems gali buti padalijamos proporcingai arba ju atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Taigi minetoje istatymo normoje kalbama ne apie bylinejimosi išlaidu apskritai (CPK 79, 88 str.), o apie dalyvaujanciu byloje asmenu turetu bylinejimosi išlaidu (pvz., žyminio mokescio už pareiškimo, apeliacinio (atskirojo) ir kasacinio skundu padavima, taip pat išlaidu, turetu advokato ar advokato padejejo pagalbai apmoketi, ir kt.) atlyginima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-304/2006). Be to, teismas, priimdamas bet koki procesini sprendima, kuriuo yra užbaigiama byla, tame tarpe ir nutarti nutraukti byla, privalo išspresti bylinejimo išlaidu paskirstymo klausima. Nutartis nutraukti byla iš esmes priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmes, nera tenkinamas. Nagrinejamu atveju suinteresuotas asmuo J. K. ir valstybe, suteikusi J. K. antrine teisine pagalba, išlaidas patyre del pareiškejo kaltes, nes pareiškejas pateike skunda, i kuri suinteresuotas asmuo turi atsikirsti, naudotis procesinemis gynybos priemonemis, tarp ju ir advokato pagalba, ir del to patyre išlaidas, t.y. suinteresuoto asmens kaltes del vykstancio proceso nera ir jo padetis negali pasunketi vien del skundo pateikimo teismui. Atsižvelgdama i nurodytas aplinkybes bei ivertindama bylinejimosi išlaidu susidarymo priežastinguma, teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisetai priteise iš pareiškejo suinteresuotam asmeniui J. K. bei valstybei turetas bylinejimosi išlaidas. Be to, teiseju kolegijos vertinimu, apeliantas nepagristai teigia, kad bylinejimosi išlaidu priteisti iš jo nebuvo prašoma. Byloje yra Šiauliu valstybes garantuojamos teisines pagalbos tarnybos 2009-09-22 pažyma Nr. ( - ) del patirtu valstybes išlaidu 457,92 Lt sumai bei suinteresuoto asmens J. K. prašymas priteisti jo patirtas 44,96 Lt bylinejimosi išlaidas (b.l. 41 – 42). Todel pripažintina, kad pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas priteisti šias išlaidas.

11Atskirajame skunde nurodoma, kad Joniškio rajono apylinkes teismo teisejas Vidmantas Gestautas negalejo nagrineti pareiškejo skundo pareikšto šioje byloje, nes teisejas buvo ir yra šališkas, neteisingas, nusistates prieš pareiškeja. Pažymima, kad Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus Pirmininkas 2002-02-04 nutartimi yra pripažines, jog S. J. pagristai abejoja Joniškio rajono apylinkes teismo teiseju, tame tarpe ir teisejo Vidmanto Gestauto, objektyvumu ir bešališkumu, todel šia nutartimi teisejus nušalino nuo bylu nagrinejimo.

12Šioje byloje pareiškejo S. J. pareikštas teiseju nušalinimo klausimas buvo sprendžiamas du kartus ir abu kartus pareiškejo S. J. prašymas del teiseju nusišalinimo bei nušalinimo netenkintas, nesant nušalinimo pagrindo (b.l. 4, 55 – 56). Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, pažymi, jog byloje nera nustatyta teisejo V. Gestauto šališkumo ar nusistatymo pareiškejo atžvilgiu. Tuo paciu pažymetina, kad teisejo šališkumo išraiška negali buti laikomi ir kitose bylose ne apelianto naudai priimti teismo procesiniai sprendimai.

13Apelianto nurodoma Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus Pirmininko 2002-02-04 nutartis negali buti pakankamas pagrindas teisejui nusišalinti ar ji nušalinti, nes naujai paskirta byla nagrinejama po 8 metu, o nušalinimo klausimas turi buti sprendžiamas kiekvienoje byloje, ivertinus konkrecius joje pateiktus irodymus. Del išdestyto atmestinas apelianto S. J. atskirojo skundo argumentas del byla nagrinejusio teisejo Vidmanto Gestauto šališkumo.

14Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti skundžiama Joniškio rajono apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 24 d. nutarti atskirojo skundo motyvais nera istatyminio pagrindo ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str., 337 str. 1 p.). Taip pat iš pareiškejo S. J. priteistinos bylinejimosi išlaidos suinteresuotam asmeniui J. K. (CPK 93 str., 88 str., b. l. 80).

15Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Joniškio rajono apylinkes teismo 2009 m. lapkricio 24 d. nutarti palikti nepakeista.

17Priteisti iš pareiškejo S. J. (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )) 32,95 Lt (trisdešimt du litus 95 centus) bylinejimosi išlaidu suinteresuotam asmeniui J. K. (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )).

18Kolegijos pirmininke

19Danute Burbuliene

Ryšiai