Byla 2-403-802/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Ingridai Gudaitienei, dalyvaujant pareiškėjai Ž. Z., suinteresuotam asmeniui D. Z., NŽT prie ŽŪM atstovei Jolitai Bendžiuvienei, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. Z., VMI prie LR FM atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po tėvo A. Z. mirties faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

3Pareiškėja pareiškimą prašė tenkinti visiškai ir paaiškino, kad palikimą ji priėmė ir nebuvo nuo jo niekad atsisakiusi. Mirus tėčiui liko jam priklausę, kartu su pareiškėjos mama įgyti, namų apyvokos bei apstatymo daiktai, tėčio asmeniniai daiktai, taip pat turtinė teisė pirkti ar nuomoti jų naudojamą žemę. Kadangi jokio vertingesnio turto nebuvo, nemanė, kad dėl šių daiktų paveldėjimo reikia kreiptis į notarą. Nurodo, kad nors tėvai buvo išsituokę, tačiau faktiškai jiedu gyveno kartu. Kartu su tėvais, po tėčio mirties, dar gyveno ir pareiškėja. Ji, kartu su mama naudojosi visu likusiu po tėvo mirties turtu, rūpinosi žeme, mokėjo mokesčius. Kitų pretendentų, nei ginčo dėl paveldimo turto, nėra.

4Suinteresuotas asmuo D. Z., dukters duotus parodymus visiškai patvirtino, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodo, kad žemę su dukra dirbo kartu,- kartu augino, sodino ir derlių ėmė, mokėjo už ją mokesčius valstybei. Mirus buvusiam sutuoktiniui liko baldai, kurie dabar jau yra pakeisti. Jo asmeniniai daiktai, daugiau jokio vertingesnio turto nebuvo. Po jo mirties judviejų bendruose namuose liko kartu gyventi ir duktė, kuri ir naudojosi tėvui priklausiusiais daiktais. Kitų pretendentų ar ginčų dėl paveldimo turto nėra.

5Suinteresuoto asmens NŽT prie ŽŪM atstovė ištyrus įrodymus nurodo, kad neprieštarauja, kad pareiškėjos pareiškimas būtų tenkintas, kadangi pareiškėjos nurodytas faktines aplinkybes patvirtino į bylą pateikti rašytiniai įrodymai bei liudytojai, todėl faktą galima laikyti nustatytu.

6Suinteresuotas asmuo A. Z. į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas. Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pareiškimą prašo tenkinti, jis jokių pretenzijų į paveldimą turtą neturi, palikimo nepriėmė (b.l.12,58,65,73,83).

7Suinteresuoto asmens LR VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, šaukias įteiktas (b.l.84). Gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Pareiškimo tenkinimui neprieštarauja (b.l.43).

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D. Z. paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2003-10-06 mirė A. Z., a.k( - ) (b.l.3), iki mirties gyvenęs ( - ) (b.l.23), gyv. vieta nedeklaruota (b.l.27). Palikėjas testamento nepaliko, todėl jo turtas paveldimas pagal įstatymą (LR CK 5.2 str. 2d.). Pareiškėja yra palikėjo duktė ir pirmos eilės įpėdinė (b.l.5, LR CK 5.11str. 1 d. 1 p.). Ginčo dėl paveldimo turto nėra, suinteresuotas asmuo po tėvo mirties palikimo nepriėmė, jo paveldėti nepageidauja (pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų žodiniai bei rašytiniai paaiškinimai). Po palikėjo mirties liko jo asmeniniai, taip pat kartu su pareiškėjos motina užgyventi namų apyvokos bei apstatymo daiktai (pareiškėjos ir suinteresuoto asmens paaiškinimai, liudytojo B. G. parodymai), pasak pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D. Z., realiai nebeegzistuojantis, nes dar palikėjui esant gyvam realizuotas į metalo laužą, tačiau viešame registre vis dar registruotas palikėjo vardu automobilis (b.l.31), taip pat turtinė teisė nuomoti ar pirkti žemės sklypą, esantį netoli pareiškėjos mamos namų, ( - ) (suinteresuoto asmens NŽT prie ŽŪM atstovės paaiškinimai, rašytiniai įrodymai b.l.6,7,8,34,35,77). Pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D. Z. paaiškinimais, į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (pažymomis apie žemės nuomos mokesčio mokėjimą, taip pat žemės nuomos mokesčio deklaracijomis ir kvitais b.l.9-11,88-95, Marijampolės savivaldybės pažyma apie tai, kad 2003-2012 valstybinis žemės nuomos mokestis buvo sumokėtas, b.l.76), liudytojų B. G. ir G. D. parodymais, nustatyta, kad mirus palikėjui pareiškėja rūpinosi likusiu nuomojamu žemės sklypu, jį prižiūrėjo ir juo naudojosi (sodino daržoves), mokėjo už jį mokesčius, naudojosi kaip savais palikėjui priklausiusiais asmeniniais bei namų apstatymo ir apyvokos daiktais. Ginčo dėl paveldimo turto nebuvo ir nėra (pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai). LR CK 5.50 str. 1 d. numato, kad palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis. LR CK 5.1 str. 1 d. nustato, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Pagal LR CK 1.112 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą bendrą taisyklę turtinės teisės perduodamos ir paveldimos. LR CK 5.1 straipsnio 2 dalis taip pat nustato, kad paveldimi materialūs ir nematerialūs dalykai, palikėjo turtinės reikalavimo teisės, taip pat kitos turtinės teisės. Teisė pirkti ar nuomoti iš valstybės 0,15 ha žemės sklypą yra turtinė teisė, todėl mirus šios teisės turėtojui ji tampa palikimo dalimi ir paveldima bendra tvarka. Notaro biuro išduota pažyma patvirtina, kad mirus A. Z. dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo niekas nesikreipė, įpėdinių pareiškimai negauti, ir paveldėjimo byla neužvesta (b.l.23). Šios aplinkybės, teismo nuomone, yra pakankamos prašomam juridiniam faktui nustatyti, todėl visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu, paveldėjimo tikslu, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad po A. Z., mirusio 2003-10-07, mirties palikimą priėmė jo duktė Ž. Z. faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (LR CK 5.3 str., 5.11 str. 1 d. 1 p., 5.50str. 1 d., 2 d., 5.51 str. 1d., CPK 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., 185str.).

10Iš pareiškėjos valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 57,15 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 443 str. 6d., išlaidų skaičiuotė,- bylos viršelis).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti visiškai.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 2003-10-06 mirus A. Z., a.k( - ), iki mirties gyvenusiam( - ), palikimą priėmė jo duktė Ž. Z., a.k( - ) faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

15Iš pareiškėjos Ž. Z. (a.k( - ) priteisti 57,15 Lt (penkiasdešimt septynis litus, 15 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Sprendimo patvirtintas kopijas per 3 darbo dienas išsiųsti neatvykusiems į teismo posėdį ar jo išklausyti asmenims.

17Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai