Byla 1S-621-113/2010
Dėl Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-08-27 nutarties, kuria buvo patenkintas A. S. skundas ir panaikintas Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-08-05 nutarimas, kuriuo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, bei A. S. pareiškimas perduotas nagrineti iš naujo

1Klaipedos apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Valentinas Janonis, sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei, teismo posedyje išnagrinejes Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores skunda del Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-08-27 nutarties, kuria buvo patenkintas A. S. skundas ir panaikintas Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-08-05 nutarimas, kuriuo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, bei A. S. pareiškimas perduotas nagrineti iš naujo,

2n u s t a t e:

3Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurore 2010-08-05 nutarimu atsisake pradeti ikiteismini tyrima pagal A. S. pareiškima del ikiteisminio tyrimo pradejimo pagal BK 182 str., 186 str., nustaciusi, kad nepadaryta veika, turinti šiu nusikaltimu požymiu, t. y. esant aiškiai BPK 3 str. 1 d. 1 p. nurodytai aplinkybei.

4A. S. apskundus prokurores 2010-08-05 nutarima, Klaipedos miesto apylinkes teismas 2010-08-27 nutartimi jos skunda tenkino ir panaikino mineta nutarima bei A. S. pareiškima perdave nagrineti iš naujo.

5Klaipedos apygardos teisme gautas Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores skundas del Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-08-27 nutarties, juo prokurore prašo panaikinti šia nutarti ir palikti galioti 2010-08-05 nutarima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima pagal A. S. pareiškima. Prokurore skunde nurodo, jog teismas nepagristai nustate, kad A. S. buvo tycia suklaidinta UAB „( - ) lizingas“, todel ir pasiraše laidavimo sutartis. Teismas neatsižvelge i tai, kad pareiškeja A. S. savo 2010-07-30 pareiškimo patikslinime nurodo, kad laidavimo sutartis 2009-03-19 susipažinimui bei pasirašymui pateike UAB „( - ) lizingas“ igaliotas atstovas V. P. . Kadangi ji (A. S.) neturejo laiko su pateiktomis pasirašyti sutartimis susipažinti bei mane, kad jos neturi jokiu teisiniu pasekmiu, minetas sutartis pasiraše neperskaiciusi. Iš pateikto pareiškejos paaiškinimo akivaizdžiai matyti, kad ji laidavimo sutartis pasiraše laisva valia, turedama galimybe ne tik susipažinti su sutarciu turiniu, bet ir išsiaiškinti, kokios jai kyla pasekmes del šiu sutarciu pasirašymo. Be to, pati A. S. net netvirtina, kad ja kas nors tycia verte pasirašyti laidavimo sutartis ar klaidino del sutarciu turinio ar iš ju kylanciu pasekmiu. Visa tai, prokurores nuomone, neabejotinai patvirtina, kad A. S. minetas laidavimo sutartis pasiraše ne esmines apgaules itakoje, del to civiliniai teisiniai santykiai ir neperaugo i baudžiamuosius teisinius santykius. Jeigu pareiškeja mano, kad pasirašytos laidavimo sutartys neatitinka jos vidines valios ar ji jas pasiraše suklydimo ar apgaules itakoje, šis gincas sprestinas civilinio proceso kodekso numatyta tvarka. Be to, iš pareiškimo bei jo patikslinimo medžiagos matyti, jog 2010-01-21 pareiškejai A. S. buvo žinoma, kad UAB „( - ) lizingas“ 2009-12-03 vienašališkai nutrauke lizingo ir isiskolinimo mokejimo sutartis ir jas nutraukus UAB „( - ) lizingas“ nurode, kad tiek ji, laiduotoja, tiek UAB „( - )“, kaip lizingo gavejas, yra skolingi 5 965 179,62 Lt. Taciau, kaip matyti iš pareiškimo bei pareiškimo patikslinimo medžiagos, A. S. nesinaudoja jokiomis civilinemis teisinemis priemonemis, siekdama apginti, jos manymu, pažeistas teises. Be to, Klaipedos miesto apylinkes teismas nepagristai neatsižvelge i tai, kad: 1) 2008-08-12 lizingo sutartyje Nr. LT077794 numatytose ypatingose salygose nurodyta, kad turtas nuosavybes teise priklauso UAB „( - ) lizingas“ bei sutartimi laisva valia sutarta del turto kainos, mokejimo tvarkos (Sutarties 2 str.), sutarties nutraukimo prieš termina (Sutarties 11 str.), gincu sprendimo (Sutarties 13 str.) ir kt. Be to, pažymetina, kad Priedo Nr. 2 prie 2008-08-12 lizingo sutarties Nr. LT077794 „Susitarimas del lizingo sutarties Bendruju salygu pakeitimo ir lizingo vykdymo tvarkos“ 1 p. numatyta, kad UAB „( - )“ isipareigojo visu lizingo galiojimo laikotarpiu ne mažiau kaip 90 procentu visos banku saskaitose vykdomos apyvartos vykdyti per AB banka „Swedbank“; 2) UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2008-08-12 iki 2009-12-03 sumokejo UAB „( - ) lizingas“ tik 2 092 073,05 Lt lizingo imoku, nors pagal lizingo imoku grafika Nr. LT077794 privalejo buti sumokejusi 5 637 288,83 Lt lizingo imoku; 3) laikotarpiu nuo 2008-08-12 (lizingo sutarties sudarymo) iki 2009-03-19 (laidavimo sutarciu sudarymo) UAB „( - )“ pagal lizingo imoku grafika Nr. LT077794 privalejo buti sumokejusi 2 953 875,51 Lt. Vadinasi, UAB „( - )“ jau iki 2009-03-19 nebeišgalejo moketi lizingo imoku pagal sutarta grafika; 4) 2009-03-19 A. S. laidavimo sutarti Nr. LT077794/L pasiraše dirbdama UAB „( - )“ ir budama šios imones vienintele akcininke bei praejus beveik 7 menesiams nuo lizingo sutarties Nr. LT077794 sudarymo, imonei nebeišgalint moketi lizingo imoku pagal sutarta grafika; 5) 2009-03-19 A. S. pasiraše dvi laidavimo sutartis: laidavimo sutarti Nr. LT077794/L, kuria laiduojama už UAB „( - )“ prievoliu ivykdyma pagal lizingo sutarti Nr. LT077794, ir laidavimo sutarti Nr. LT082086/L, kuria laiduojama už UAB „( - )“ prievoliu ivykdyma pagal isiskolinimo mokejimo sutarti Nr. LT082086. Tai taip pat patvirtina, kad UAB „( - )“ netinkamai vykde savo prievoles UAB „( - ) lizingas“ ne tik pagal lizingo sutarti, bet ir pagal isiskolinimo mokejimo sutarti.

6Butent šios faktines aplinkybes, prokurores nuomone, leidžia pagristai manyti, kad UAB „( - ) lizingas“, banko saskaitose matydamas sumažejusia UAB „( - )“ apyvarta, imonei tinkamai nebevykdant prievoliu pagal lizingo sutarti Nr. LT077794 ir isiskolinimo mokejimo sutarti Nr. LT082086, salyga del laidavimo sutarciu sudarymo UAB „( - )“ atsakingiems asmenimis buvo iškele ir aptare iš anksto.

7Be to, prokurores teigimu, nors pareiškeja A. S. mano, kad 2010-08-03 vykusiame aukcione siulomo parduoti turto (Banko pastato, esancio Taikos pr. 22, Klaipedoje) kaina (siuloma pradine kaina aukcione yra 3 143 978,00 Lt) yra per maža, nes UAB „( - )“ pagal lizingo sutarti už ji buvo isipareigojusi sumoketi 8 500 000,00 Lt, civiliniu teisiniu santykiu dalyviai abipusio susitarimu ir laisva valia tariasi ir derasi del parduodamo turto kainos, o turto savininkas (šiuo atveju – UAB „( - ) lizingas“) turi teise pats nuspresti del parduodamo turto kainos bei pardavimo budo. Išskirtines salygos del turto pardavimo taikomos tik tuomet, jei turto savininkas yra savivaldybe ar valstybe bei jei turto pardavimo metu jo savininkas yra sunkios ekonomines padeties ar nemokumo busenos. Tokio pobudžio duomenu pareiškeja A. S. neturi. Kadangi pareiškime minimas turtas visuomet nuosavybes teise priklause UAB „( - ) lizingas“, pareiškejos teiginys, kad šis turtas tycia aukcione siulomas parduoti mažesne kaina, siekiant jai (A. S.) padaryti turtine žala, yra nepagristas. Tai, kad pareiškejai laidavimo sutarciu pagrindu atsirado prievole atlyginti UAB „( - ) lizingas“ del UAB „( - )“ kaltes patirtus nuostolius, yra civilines teises deliktas. Visi gincai, kile iš civiliniu teisiniu santykiu, gali buti sprendžiami teisme civilinio proceso numatyta tvarka. Pasak prokurores, tik civilinio proceso tvarka nustacius aplinkybes, kurios iš esmes apsunkina pažeistos teises atkurima, teismo ar pareiškeju iniciatyva gali buti pradetas ikiteisminis tyrimas (CPK 300 str.). Baudžiamosios teises, baudžiamojo proceso normos tera tik viena iš teises sistemos sudedamuju daliu, taciau nebutinai jos yra veiksmingiausios ir vieninteles, siekiant apginti pažeistas teises. Teises teorijoje minetosios normos yra traktuojamos kaip „ultima ratio“, t. y. kaip paskutine priemone, kuria asmuo gali ginti, jo isitikinimu, pažeistas teises. A. S. pareiškime išdestytos aplinkybes neduoda pagrindo teigti, kad yra bent minimalus nusikaltimo arba baudžiamojo nusižengimo požymiai, numatyti BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d. (BPK 3 str. 1 d. 1 p., 168 str.).

8Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores skundas tenkintinas.

9Išanalizaves gauta bylos medžiaga, aukštesnysis teismas konstatuoja, jog šiuo atveju prokurore teisetai ir pagristai atsisake pradeti ikiteismini tyrima, esant aiškiai BPK 3 str. 1 d. 1 p. nurodytai aplinkybei, t. y. UAB „( - ) lizingas“ nepadarius veikos, turincios BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d. numatytu nusikaltimu požymiu. O skundžiama teismo nutartis, panaikinusi ši prokurores nutarima, yra neteiseta ir nepagrista. Teismas skundžiamoje nutartyje nurode, jog prokurores padaryta išvada del BPK 3 str. 1 d. 1 p. nurodytos aplinkybes aiškumo yra nepagrista, teismo nuomone, iš pateiktos medžiagos tokios kategoriškos išvados padaryti negalima, taciau tokio savo teiginio teismas visiškai nemotyvavo, tik formaliai, neatsižvelgdamas i konkrecia situacija, pacitavo BPK nuostatas, A. S. pareiškime, pateiktuose dokumentuose išdestytus faktus. Teismas šiu faktu, pateiktu duomenu visiškai neanalizavo, neatskleide, kaip jie, jo manymu, susije su minetu nusikalstamu veiku objektyviaisiais ir subjektyviaisiais požymiais. Iš skundžiamos nutarties visiškai neaišku, kuo remdamasis teismas laike, jog šiuo atveju yra duomenu, kurie salygotu tarp UAB „( - ) lizingas“ ir UAB „( - )“ susiklosciusiu civiliniu teisiniu santykiu peraugima i baudžiamuosius teisinius santykius. Tai, kad A. S. mano, kad prieš ja buvo panaudota apgaule, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog galejo buti padaryta minetu nusikaltimu požymiu turinti veika. Prokurore, priešingai, nutarime atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima išsamiai išanalizavo A. S. pateiktus duomenis, atskleide minetu nusikaltimu požymius, nagrinejo, ar gauti duomenys patvirtina šiu požymiu egzistavima, ir tik tada priejo prie išvados, jog UAB „( - ) lizingas“ nepadare BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d. numatytu nusikaltimu požymiu turincios veikos. Aukštesnysis teismas visiškai sutinka su prokurores išdestytu duomenu vertinimu ir padarytomis išvadomis, todel iš naujo tu paciu duomenu nebeaptaria, nebeanalizuoja. Šiuo atveju ir neatlikus ikiteisminio tyrimo, iš A. S. pateiktu duomenu yra aišku, jog UAB „( - ) lizingas“ veiksmuose nera minetu nusikaltimu požymiu. A. S. pareiškime išdestyti faktai, priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurode teismas, nesuteikia jokio pagrindo manyti, kad UAB „( - ) lizingas“ gali buti padares nusikalstama veika, ir pradeti ikiteismini tyrima.

10Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, Klaipedos miesto apylinkes teismas 2010-08-27 nutartis naikintina ir del Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores skundo priimtinas naujas sprendimas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

12Klaipedos miesto apylinkes teismo 2010-08-27 nutarti panaikinti ir del Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores skundo priimti nauja sprendima.

13Atmesti A. S. skunda del Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-08-05 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai