Byla 2-1667-330/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3653-864/2017, dalies, kuria bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Octus“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Airwave Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3653-864/2017, dalies, kuria bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Octus“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi UAB „Octus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. balandžio 25 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui iki pirmojo kreditorių susirinkimo.
 2. Bankroto administratorė teismui pateikė prašymą įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą. Nurodė, kad vienintelis įmonės akcininkas ir vadovas yra miręs, o realizavus iš antstolės V. M. perimtą turtą, gautų lėšų nepakaks net bankroto administravimo išlaidoms sumokėti. Bankroto administratorė pateiktame procesiniame dokumente taip pat prašė patvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 21 d. nutartimi bankroto administratorės prašymą patenkino iš dalies – nutarė BUAB „Octus“ taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtino patikslintą įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, 2 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui.
 2. Teismas, nustatęs, kad įmonė neturi pakankamai turto, kurį realizavus galėtų būti padengtos bankroto administravimo ir teismo išlaidos, konstatavo esant pagrindą įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą. Priėmęs procesinį sprendimą taikyti supaprastintą bankroto procesą, teismas atliko kitus įstatymo nurodytus veiksmus, būtinus šios rūšies bankroto procesui – patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bei viso bankroto proceso laikotarpiui patvirtino administravimo išlaidų sąmatą.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Kreditorė UAB „Airwave Lietuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratorės prašymo dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bankroto administratorė nepagrįstai prašė taikyti supaprastintą bankroto procesą. Nagrinėjamu atveju visapusiškai nebuvo įvertinta įmonės turtinė padėtis. Administratorės nurodytos aplinkybės neatspindi realios įmonės padėties.
  2. Kreditorė gavo duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė yra trijų automobilių savininkė ir vienos transporto priemonės valdytoja. Nors šio turto vertė kreditorei nėra žinoma, tačiau manytina, kad realizavus šį turtą, gautų lėšų pakaktų ne tik bankroto administravimo išlaidoms padengti, bet ir patenkinti dalį kreditorių finansinių reikalavimų. Informacija apie įmonei priklausančias transporto priemones viešai prieinama, tačiau bankroto administratorė nepagrįstai nesiaiškino šių transporto priemonių buvimo vietos.
  3. Įmonės balanso duomenys leidžia daryti išvadą, kad įmonė turi turto, kurio pakaktų bankroto administravimo išlaidoms padengti. Bankroto administratorė turėtų imtis veiksmų išsiaiškinti, kur šiuo metu yra 2015 metų balanse apskaitytas 185 296 Eur vertės turtas. Iš bankroto administratorės pateikto prašymo ir priedų nėra aišku, kokių veiksmų jį ėmėsi, kad įmonės turtas būtų surastas. Bankroto administratorė nepateikė įrodymų, patvirtinančių išvadą, jog įmonė neturi turto.
 2. Kreditorė UAB „Airwave Lietuva“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus.
 3. Atsiliepimų į kreditorės UAB „Airwave Lietuva“ atskirąjį skundą negauta.

3Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą bei išspręsti kiti su tuo susiję klausimai (nutarties dalis, kuria buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai nėra skundžiama), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Kreditorė UAB „Airwave Lietuva“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: UAB „Airwave Lietuva“ finansinio reikalavimo, pareikšto UAB „Octus“ bankroto byloje, kopiją, 2017 m. liepos 18 d. prašymo dėl supaprastinto bankroto proceso, administravimo išlaidų sąmatos patikslinimo bei kreditorinių reikalavimų patvirtinimo kopiją, 2016 m. rugsėjo 14 d. turto arešto aktų registro išrašą, 2017 m. liepos 24 d. prašymo VĮ „Regitra“ kopiją, 2017 m. liepos 27 d. VĮ „Regitra“ rašto kopiją, 2017 m. kovo 22 d. Creditinfo ataskaitos kopią, UAB „Octus“ 2015 m. balansą. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs kreditorės kartu su atskiruoju skundu pateiktų įrodymų: turto arešto aktų registro išrašo, paklausimo VĮ „Regitra“ bei VĮ „Regitra“ atsakymo ir Creditinfo ataskaitos ryšį su kreditorės atskirojo skundo argumentais, įvertinęs aplinkybę, jog tokie įrodymai negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, kreditorės naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Kiti kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai jau yra UAB „Octus“ bankroto byloje, kartotinis jų priėmimas būtų perteklinis, todėl išvardintus dokumentus atsisakoma priimti.

5Dėl supaprastinto bankroto taikymo

 1. Apeliacinis teismas pažymi, kad supaprastinto bankroto proceso tikslas yra tiesioginis įmonės likvidavimo procedūros taikymas, netaikant įprastinių bankroto procedūrų, taip siekiant sumažinti galimas bankroto proceso išlaidas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 2 straipsnio 13 dalis, 13¹ straipsnio 1 dalis, 11 dalis). Kitaip tariant, įprasto bankroto pagrindinis tikslas yra užtikrinti pačios bendrovės ir jos kreditorių teises bei turtinius interesus, tuo pačiu užtikrinant galimybę kreditoriams dalyvauti šiame procese, tai yra priimti sprendimus esminiais klausimais. Tuo tarpu supaprastinto proceso – teisėtai ir greitai likviduoti nemokų skolininką ir dėl tos priežasties (proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo) apriboti paminėtas bendrovės kreditorių teises (kreditorių susirinkimai nešaukiami, administratoriui suteiktos teisės vienasmeniškai spręsti daugelį klausimų). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad esminė sąlyga pradėti supaprastintą bankroto procesą yra lėšų administravimo išlaidoms padengti nebuvimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-883/2012; 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-757/2009; 2008 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-759/2008).
 2. Vadovaujantis ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą tuo atveju, kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms. Taigi faktinę aplinkybę, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, pirmiausia nustato bankrutuojančios įmonės administratorius, atitinkamai įvertinęs įmonės finansinius dokumentus bei kitus svarbius šiam klausimui duomenis. Kreipdamasis į teismą su prašymu taikyti supaprastintą bankroto procesą, administratorius turi pagrįsti aplinkybes, sudarančias pakankamą pagrindą tokio proceso taikymui. Teismas vertindamas šias aplinkybes, turi jas patikrinti bei esant pagrįstoms abejonėms, įsitikinti administratoriaus pateiktų duomenų teisingumu.
 3. Nagrinėjamu atveju BUAB „Octus“ bankroto administratorė, kreipdamasi dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo, savo prašymą grindė aplinkybėmis, kad administratorės žinioje yra tik iš antstolės perimti du mobilieji telefonai, du kompiuteriai ir monitoriai, kuriuos pardavus, gautų lėšų nepakaks net bankroto administravimo išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, padarė išvadą, kad bankrutuojančios įmonės turto nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms padengti, todėl yra pagrindas supaprastinto bankroto proceso taikymui. Kreditorė UAB „Airwave Lietuva“, nesutikdama su tokia teismo išvada, laikosi pozicijos, kad bankroto administratorė nesiėmė aktyvių veiksmų išsiaiškinant tikrąją įmonės turtinę padėtį. Kreditorės nuomone, kartu su atskiruoju skundu pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad įmonei priklauso kelios transporto priemonės, taip pat įmonė yra vienos transporto priemonės valdytoja (lizingo pagrindu). Taip pat akcentuoja aplinkybę, jog administratorė nenustatė tiek šių transporto priemonių, tiek įmonės balanse apskaityto turto buvimo vietos.
 4. Apeliacinio teismo vertinimu, bankrutuojančios įmonės administratorės nurodytos aplinkybės dėl įmonės turto nepakankamumo teismo ir administravimo išlaidoms padengti, nepateikiant tai patvirtinančių įrodymų, nesudaro pakankamo pagrindo supaprastinto bankroto proceso taikymui. Pirmiausia pažymėtina tai, kad kreipdamasi su prašymu taikyti supaprastintą bankroto procesą, administratorė nepateikė duomenų apie bankrutuojančios įmonės sąskaitose esančias pinigines lėšas, privalomai registruotiną ir kitą įmonės neregistruotiną turtą, kuris galėtų būti realizuotas bankroto procese. Iš bylos duomenų nematyti, kokių konkrečių veiksmų bankroto procese ėmėsi bankroto administratorė, siekdama nustatyti tikrąją įmonės turtinę padėtį, įmonės turto vertę ir buvimo vietą. Apeliacinio teismo vertinimu, administratorės nurodytų argumentų, kai jie nepagrįsti įrodymais, nepakanka išvadai, kad įmonė neturi realaus ir likvidaus turto. Juolab, kad apeliantės pateikti įrodymai patvirtina, jog įmonė turi kelias transporto priemones, o jos balanse buvo apskaitytas pakankamai didelės vertės turtas.
 5. Apibendrindamas tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bankroto administratorės prašymą taikyti supaprastintą bankroto procesą tenkino neturėdamas objektyvių duomenų (vertinant aplinkybes be jas pagrindžiančių įrodymų), galinčių pagrįsti arba paneigti supaprastinto bankroto taikymo galimybę nagrinėjamu atveju.
 6. Bankroto administratorė prašė taikyti supaprastintą bankroto procedūrą ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tačiau ĮBĮ 13¹ straipsnio nuostatos pirmiausia reglamentuoja tik vieno klausimo, t. y. supaprastinto bankroto proceso klausimo išsprendimą, ir tik tokiai teismo nutarčiai įsiteisėjus galima spręsti kitus klausimus. Apskųstąja nutartimi teismas patvirtino ir administravimo išlaidų sąmatą, galiosiančią visu supaprastinto bankroto proceso laikotarpiu. Ši procesinio sprendimo dalis nėra autonomiška, todėl jos galiojimas tiesiogiai priklausomas nuo procesinio sprendimo taikyti supaprastintą bankroto procesą, nors dėl nutarties dalies išlaidų sąmatos tvirtinimu klausimu apeliantė ir nenurodė savarankiškų argumentų. Nustačius, kad nagrinėjamu atveju supaprastintą bankroto procesą nuspręsta taikyti be pakankamo teisinio pagrindo, negali būti palikta galioti nutarties dalis dėl administravimo išlaidų sąmatos, nustatytos būtent šios rūšies procesui.
 7. Apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad analizuojamu atveju bankrutuojančios įmonės administratorė deramai nepagrindė savo prašymo dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino bei nepatikrino administratorės pateiktų duomenų apie bankrutuojančios įmonės finansinę ir turtinę padėtį, sudarydamas prielaidas galimo neteisingo procesinio sprendimo priėmimui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai tyrė ir įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas bei bankroto teisės normas, reguliuojančias supaprastintą bankroto procesą, todėl tinkamai neatskleidė klausimo esmės (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, nutarties dalis dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo ir su šiuo procesu susijusio dalyko – bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, naikintina ir ši bylos dalis perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties dalį dėl supaprastinto bankroto proceso bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Octus“ taikymo ir dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo panaikinti ir šiuos klausimus perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai