Byla e2-327-1023/2018
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, nedalyvaujant ieškovo Prienų rajono savivaldybės atstovui, atsakovei E. R., jos atstovei advokatei Rasai Malinauskienei,

2žodinio proceso tvarka sprendė taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo Prienų rajono savivaldybės ieškinį atsakovei E. R., trečiajam asmeniui UAB „Prienų butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos.

3Teismas

Nustatė

42018 m. kovo 6 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gauta ieškovo Prienų rajono savivaldybės (toliau – ieškovo) ir atsakovės E. R. (toliau – atsakovės) 2018 m. kovo 6 d. sudaryta taikos sutartis, kurioje nurodoma, kad ieškovas ir atsakovė civilinėje byloje Nr. e2-327-1023/2018 sudarė taikos sutartį, tokiu būdu susitarė taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą.

5Teismas

konstatuoja:

6Taikos sutartis patvirtintina, byla nutrauktina.

7Nustatyta, kad šalys sudarė taikos sutartį, kuri kaip nurodė taikos sutartyje pačios šalys yra šalims priimtinas susitarimas, kuriuo iš esmės išsprendžiamas tarp šalių kilęs teisminis ginčas, ji šalių pasirašyta ir pateikta teismui patvirtinti, kaip atitinkanti jų valią (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293-294 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983-6.986 straipsniai). Kaip nustatyta iš pateiktos šalių taikos sutarties, šalys susitarė dėl skolos už socialinio būsto nuomą ir komunalines paslaugas apmokėjimo, bei atsakovės tolimesnio gyvenimo socialiniame būste, nenutraukiant nuomos sutarties ir neiškeldinant atsakovės. Tokiu būdu, šalys išsprendė kilusį teisminį ginčą. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sukeliamos teisinės pasekmės, t. y. kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Kadangi šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, o teismas nenustatė, jog taikos sutarties sąlygos bei taikos sutarties sudarymo aplinkybės prieštarautų įstatymui ar būtų pažeistas viešasis interesas, todėl, esant šioms aplinkybėms, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1, 3 dalys, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnio 1 dalis).

8CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas paskirsto bylinėjimosi išlaidas. Šioje byloje valstybė patyrė 6,83 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šalys, teismui pateikdamos tvirtinti taikos sutartį, procesinių dokumentų siuntimo išlaidų padengimo klausimo neišsprendė. Šalims sudarius taikos sutartį ir ginčą išsprendus taikiai, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos turėtų būti paskirstytinos abejoms šalims po 3,42 Eur. Atsakovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2018 m. sausio 4 d. sprendimu Nr. ( - ) byloje buvo 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, todėl iš jos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos. Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu. Tačiau atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies pagrindu nereiškia atleidimo nuo kitų bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-413/2011; 3K-3-319/2014). CPK normose nenustatyta, kad savivaldybės institucija, pareiškusi ieškinį siekiant apginti viešąjį interesą, savivaldybės interesą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), atleidžiama nuo bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis), ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų (CPK 99 straipsnis). Tokį pirmiau nurodytų CPK normų aiškinimą patvirtina ir nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusio CPK 961 straipsnio 1 dalies nuostatos (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, nutraukus bylą tarp šalių sudarius taikos sutartį, valstybei iš ieškovo Prienų rajono savivaldybės priteistinos 3,42 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 94 straipsnio 1 dalis).

9Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba 2018 m. kovo 6 d. teismui pateikė pažymą Nr. NTP-7-1521 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurioje nurodė, kad valstybė teikdama atsakovei antrinę teisinę pagalbą patyrė 156,00 Eur išlaidų. Šalys taikos sutartimi susitarė, kad pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, tačiau šalys neaptarė kitų bylinėjimosi išlaidų, kurias patyrė valstybė, teikdama atsakovei antrinę teisinę pagalbą, atlyginimo. Kadangi šiuo atveju bylinėjimosi išlaidas patiria valstybė, kuri tiesiogiai nedalyvauja šalims sudarant taikos sutartį, todėl šalims nesusitarus, kuri iš jų atlygins visas valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas, jos valstybei turi būti atlygintinos. Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo pareiškęs du reikalavimus (nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovę), kurie sudarius taikos sutartį materialiuoju teisiniu atžvilgiu tenkinti nebuvo (susitarta dėl skolos už socialinio būsto nuomą ir komunalines paslaugas apmokėjimo, bei atsakovės neiškeldinimo ir tolimesnio gyvenimo socialiniame būste). CPK 96 straipsnio 2 dalis nurodo, kad jeigu ieškinys buvo atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Tačiau teismas gali nukrypti nuo minėto straipsnio taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamojoje byloje ieškovas pagrįstai pareiškė ieškinį, kadangi atsakovė teismo posėdžio metu pripažino, kad ieškinyje nurodytos visos mokesčių skolos nėra sumokėjusi. Be to, pažymėtina, kad atsakovė tik gavus preliminarų teismo sprendimą ėmėsi veiksmų, siekdama nebūti iškeldinama ir vykdyti nuomos sutarties prievoles bei kreipdamasi dėl skolos mokėjimo išdėstymo, todėl konstatuotina, kad atsakovei savalaikiai vykdant prievoles ir bendradarbiaujant su ieškovu ši byla ieškovo nebūtų inicijuota ir bylinėjimosi išlaidų nebūtų patirta (elektroninės bylos vidaus apyrašas b. l. 1 – 5, 45 – 51). Esant šioms teisiškai svarbioms aplinkybėms, įvertinus šalių procesinį elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, laikytina, kad 156,00 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų turėtų būti priteista iš atsakovės, tačiau ji yra atleista 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo, todėl iš jos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos ir apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 94, 96, 99 straipsniai). Šalys byloje buvo atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl žyminis mokestis apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 83, 92, 94, 96, 961, 99 straipsniais, 140 straipsnio 3 dalimi, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

11Patvirtinti tarp ieškovo Prienų rajono savivaldybės, įmonės kodas 111107225, buveinės adresas Laisvės a. 12, Prienai, ir atsakovės E. R., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), 2018 m. kovo 6 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Šalys susitaria, kad tarp Ieškovo ir Atsakovės tęsiasi nuomos santykiai Savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos 2008-04-30 nuomos sutarties Nr. ( - ) pagrindu, sutartyje numatytomis sąlygomis, Atsakovei liekant gyventi socialiniame buste, esančiame adresu: ( - ), Ieškovui atsisakant reikalavimo nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti Atsakovę iš buto (minėtos nuomos sutarties nutraukimo pagrindas yra LR CK 6.611 str. - dėl Atsakovei priklausančių įsipareigojimų mokėti buto nuompinigius ir mokesčius už komunalines paslaugas nevykdymo susidariusios skolos (2018 m. kovo 1 d. skola 757,86 Eur).
  2. Atsakovė įsipareigoja sumokėti susidariusią skolą (2018 m. kovo 1 d. skola 757,86 Eur) už socialinio būsto, adresu ( - ), nuompinigius ir mokesčius už komunalines paslaugas pagal 2017 m. spalio 6 d. UAB „Prienų butų ūkis“ pasirašytą pasižadėjimą, pagal jame nurodytą skolos mokėjimo grafiką.
  3. Atsakovė įsipareigoja kiekvieną mėnesį reguliariai mokėti priskaičiuotus einamuosius mokesčius už teikiamas administravimo ir eksploatavimo paslaugas bei buto nuomą.
  4. Šalys susitaria, kad Atsakovas neturi teisės be Ieškovo sutikimo skirti savo piniginių įmokų šios Taikos sutarties numatytoms sumoms, kurių terminas dar nesuėjęs, padengti, jeigu mokėjimo momentu Atsakovas turi piniginių prievolių, kurių terminas yra suėjęs.
  5. Šalys susitaria, kad neatlygins viena kitai Šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų ir nereikalaus jų atlyginimo iš kitos šalies.
  6. Remiantis LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 96 straipsnio 4 dalimi, žyminis mokestis apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų, kadangi abi Šalys nuo jo atleistos.
  7. Ieškovui ir Atsakovei yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės (LR CPK 140 str. 3 d., 294 str. 2 d).
  8. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  9. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių bei vienas - Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams.

12Civilinę bylą Nr. e2-327-1023/2018 nutraukti, patvirtinus taikos sutartį.

13Priteisti valstybei iš ieškovo Prienų rajono savivaldybės, įmonės kodas 111107225, buveinės adresas Laisvės a. 12, Prienai, procesinių dokumentų siuntimo išlaidas – 3,42 Eur (tris eurus 42 ct). Nurodyta suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjo pasirinktame banke, įmokos kodas: 5660.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai