Byla 2-258-901/2014
Dėl skolos priteisimo, taip pat pagal atsakovo priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovui A. A. ir jo atstovui E. M.,

4atsakovui A. K. ir jo atstovui advokatui G. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo, taip pat pagal atsakovo priešieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

72013-07-18 teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo A. A. dokumentinio proceso tvarka pareikštas ieškinys atsakovui A. K., kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 75 698,75 Lt negrąžintos paskolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. 2013-07-19 priimtas preliminarus teismo sprendimas, kuriuos ieškinys patenkintas.

8Ieškovas nurodė, kad jis ne kartą A. K. ir kitiems asmenims skolindavo įvairaus dydžio pinigines sumas. 2007 m. vasario mėn. atgavęs iš dėdės J. S. skolintus 100 000 Lt, šią sumą paskolino atsakovui, 2007 m. balandžio viduryje šalys sudarė rašytinę minėtos paskolos gavimo sutartį, kuria abi šalys patvirtinto, kad ieškovas atsakovui suteikė 100 000 Lt paskolą. Pinigus ieškovas atsakovui davė grynais, iš karto visą sumą perduodamas atsakovui jo namuose, tą matė buvusi atsakovo sutuoktinė J. K.. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolinosi 100 000 Lt neterminuotam laikotarpiui. Skolą įsipareigojo grąžinti dviejų mėnesių laikotarpyje nuo pareikalavimo dienos. Ieškovas ne kartą žodžiu reikalavo atsakovą grąžinti skolintus pinigus, dalį jų grąžino, kadangi atsakovas vengė paskolą grąžinti, 2012 m. ieškovas raštu pareikalavo grąžinti paskolą. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad banko pavedimais grąžinti pinigai yra pagal kitas paskolas. Dėl 2008-10-15 šalių sudarytos rašytinės paskolos priteisimo, kurią atsakovas pateikė su prieštaravimais preliminariam sprendimui, ieškovas dar ketina kreiptis į teismą, nes šios sumos atsakovas jam taip pat negrąžino. Ieškovas savo, kaip paskolos davėjo, prievolę įvykdė, t.y. perdavė pinigus atsakovui, o atsakovui atsirado pareiga šalių sutartais terminais paskolą grąžinti. 2012-09-26 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu grąžinti jam suteiktą paskolą. Kadangi per klaidą šis raštas buvo nusiųstas pačiam ieškovui, todėl 2012-10-01 ieškovas dar kartą kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu prašymu grąžinti jam suteiktą paskolą. Ieškovas iki šiol nebuvo informuotas apie jokias pagrįstas priežastis, dėl kurių atsakovo vengimas visiškai atsiskaityti pagal paskolos sutartį galėtų būti pateisintas, todėl mano, jog tokių priežasčių nėra, todėl prašo priteisti iš atsakovo visą negrąžintos paskolos sumą pagal paskolos sutartį, t.y. 75 698,75 Lt. Paskolos sutarties 2 p. šalys aiškiai nurodo: „A. A. skolina, o A. K. skolinasi 100 000 Lt“. Iš to galima aiškiai suprasti, kad pinigai yra skolinami, o tai reiškia ir perduodami, atsakovui Sutarties sudarymo metu, o ne kažkada bus skolinami ateityje. Taigi abi šalys savo valia pasirašydamos patvirtino paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui, todėl ieškovas nesutinka su priešieškinio reikalavimais.

9Atsakovas A. K. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, taip pat reiškia priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti Paskolos gavimo sutartį tarp ieškovo ir atsakovo nesudaryta bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (I t. 42-43 b.l.). Nurodo, kad atsakovas neneigia, kad tokia sutartis buvo pasirašyta, tačiau paskolos raštelyje, kuriuo ieškovas įrodinėja ginčo šalių paskolos santykių buvimą, pinigų perdavimo paskolos davėjui faktas nėra aiškiai užfiksuotas, nenurodyta, kokiu būdu (grynais, pavedimu; visa suma iškart ar dalimis ir pan.) perduodama raštelyje nurodyta suma, taip pat nėra užfiksuota ir tai, kada paskolos sutartis sudaryta. Vien paskolos raštelio, kuriame neužfiksuotas pinigų perdavimo faktas, pateikimas teismui nėra pakankamas paskolos teisinių santykių atsiradimo įrodymas. Ieškovui nepateikus jokių faktinį pinigų perdavimą patvirtinančių įrodymų pripažintina, kad paskolos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta. Ieškovas, kaip netiesioginį paskolos teisinių santykių susiklostymo įrodymą pateikė dalies paskolos grąžinimo dokumentus. Vis dėlto, pirmiausia juose neatsispindi, pagal kokią paskolos sutartį pinigai yra grąžinami. Atsakovo teigimu kadangi pagal ieškovo pateikiamą paskolos dokumentą paskolos sutartis taip ir nebuvo sudaryta, ieškovui neperdavus raštelyje numatytos pinigų sumos, 2008-10-15 šalys sudarė Paskolos sutartį Nr. 1, pagal kurią atsakovas iš ieškovo pasiskolino 37 500 Lt. Šioje paskolos sutartyje pinigų perdavimo-gavimo faktas šalių aiškiai patvirtintas. Atsakovo teigimu būtent pagal šią sutartį, 2010-2012 metais ieškovui ir buvo grąžinami pinigai, o ne pagal ieškovo pateikiamą paskolos sutartį 100 000 Lt. Ieškovas manipuliuoja turimais dokumentais, tokiu būdu siekia nesąžiningai pasipelnyti, prisiteisti lėšas, kurių nepaskolino. Atsakovo teigimu paskolos sutartį 100 000 Lt sumai dviem egzemplioriais, kurią jis neneigia pasirašęs, šalys buvo surašę neperdavus pinigų, ieškovas atsakovui siūlė skolinti šią sumą, o pasitaręs su teisininkais, ketino sudaryti su atsakovu sutartį, kurioje aiškiai būtų nurodytas pinigų perdavimo faktas, o ranka rašytas paskolos sutartis žadėjo sunaikinti, ko nepadarė. Atsakovo teigimu buvo kalbėta tik apie vieną paskolos sutartį 100 000 Lt sumai.

10Preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas, paliktinas nepakeistu, priešieškinys netenkintinas.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą.

12Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2007 m. balandžio viduryje A. A. ir A. K. pasirašė paskolos raštelį, pagal kurį A. K. skolinosi iš A. A. 100 000 Lt (I t. 7 b.l.). Atsakovas ginčija pinigų gavimo faktą, taip pat priešieškiniu prašo pripažinti šią paskolos sutartį nesudaryta.

13Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį įrodinėdamas, kad jis faktiškai pinigų ar daiktų pagal sutartį negavo arba gavo jų mažiau, negu nurodyta paskolos sutartyje. Sutarties nuginčijimo pagrindą turi įrodyti paskolos gavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2008). Paskolos gavėjo teisė ginčyti paskolos sutartį visą ar iš dalies įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.875 straipsnio normose. Įrodžius, kad paskolos sutarties dalykas nebuvo perduotas paskolos gavėjui, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta.

14Nors pačiame paskolos raštelyje nenurodyta paskolos suteikimo data, tačiau teikdami paaiškinimus tiek ieškovas tiek atsakovas neginčija, kad tai jų ranka rašytas paskolos raštelis dviem egzemplioriais, kad ant paskolos raštelio jų abiejų parašai. Be to, kad atsakovo raštas ir parašas ant paskolos raštelių ir kad A. A. ir A. K. tarėsi dėl 100 000 Lt paskolos suteikimo patvirtino ir liudytoja J. K.. Nors ieškovas, teikdamas paaiškinimus pradėjo kalbėti, kad dar yra tokiai pačiai sumai skolinęs atsakovui pinigų, tačiau šių savo teiginių niekuo nepagrindė, atsižvelgiant į identišką paskolos raštelių tekstą, akivaizdu kad tai tas pats rašytinis susitarimas dėl ieškovo 100 000 Lt paskolos suteikimo atsakovui (I t. 7, 88 b.l.). Atsižvelgiant į sutarties pavadinimą („Paskolos gavimo sutartis“), prie kurio padėti abiejų šalių parašai, į sutarties tekstą „A. A. skolina, o A. K. skolinasi 100 000 Lt“ net ir šalims aiškiai atskirai nenurodžius, kad perduodami/gaunami pinigai, akivaizdi abiejų šalių valia, t.y. kad ieškovas skolina minėtą sumą, o atsakovas skolinasi šią sumą, kitaip protingi ir veiksnūs asmenys nebūtų savo ranka rašę ir pasirašę šio paskolos raštelio dviem egzemplioriais, taip pat net septyniose vietose paskolos gavimo sutartyje nebūtų dėję savo parašų prie esminių šio susitarimo nuostatų. Nors skiriasi abiejų šalių paaiškinimai dėl pinigų perdavimo fakto, tačiau ieškovas pateikė teismui raštu šalių sudarytą ir pasirašytą paskolos sutartį, kur akivaizdus šalių susitarimas dėl paskolos suteikimo/ gavimo, o atsakovas niekuo nepagrindžia savo teiginių, kad ieškovas po šios paskolos sutarties sudarymo tariamai dar ketino tartis su teisininkais dėl paskolos sutarties sudarymo ir kad tai tik preliminarus susitarimas (CPK 178 str.). Atsakovas nei savo parašų sutartyje neginčija, nei ginčija šio sandorio kaip sudaryto prievartos ar apgaulės būdu, ar kad jis neatitinka jo tikrosios valios. Be to ir liudytoja patvirtina, kad ji girdėjusi dėl šalių tarimosi dėl tokio dydžio paskolos suteikimo, taip pat tvirtina mačiusi, kaip pinigai grynais maišelyje jos ir atsakovo buvusiuose namuose ( - ), buvo ieškovo atsakovui perduoti. Atsakovas teiginius, kad liudytoja to negalėjo matyti ir kad jis tuo metu jau nebegyveno su buvusia sutuoktine ir negalėjo būti minėtu adresu paneigia tiek liudytojos parodymai, tiek jo paties ir jo buvusios sutuoktinės paaiškinimai jų skyrybų byloje, kurie buvo pakankamai prieštaringi (II t. 29 b.l.). Nenustatyta, kad ieškovo kartu su ieškiniu pateiktas paskolos raštelis būtų nuginčytas. Nors atsakovas nepripažįsta, kad šiuos pinigus jis gavo iš ieškovo, tačiau tiek iš šalių paaiškinimų ir liudytojos parodymų, tiek iš pateiktų į bylą paskolos raštelio, sudaryto dviem egzemplioriais, originalų, tiek iš ieškovo rašytinių reikalavimų grąžinti 100 000 Lt paskolą, tiek iš dalinių paskolos mokėjimų po paskolos sutarties sudarymo teismo vertinimu ieškovas įrodė, kad yra perdavęs (paskolino) atsakovui 100 000 Lt sumą, ką šalys yra patvirtinusios raštu surašytoje paskolos sutartyje (CPK 185 str.). Ieškovui turint minėtą paskolos sutarties (paskolos raštelio) originalą, kuris pateiktas teismui, preziumuojama, kad skola pagal nurodytą paskolos sutartį yra negrąžinta, todėl atsakovas turėjo paneigti šią prezumpciją, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius, jog jis grąžino skolą būtent pagal šią, o ne kokią nors kitą paskolos sutartį, ko atsakovas nepadarė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-450/2008). Todėl ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo negrąžintos paskolos dalį, o atsakovas nepagrįstai priešieškiniu prašo pripažinti šią paskolos sutartį nesudaryta.

15Kadangi ieškovas negrąžino atsakovui paskolos sutarčių, priimdamas dalinį paskolos grąžinimą, tai patvirtina, kad atsakovas nėra pilnai grąžinęs ieškovui paskolos. 2012-09-26 ieškovas buvo išsiuntęs atsakovui rašytinę pretenziją, kuria pareikalavo grąžinti suteiktą 100 000 Lt paskolą (I t. 8 b.l.). Teikdamas paaiškinimus ieškovas nurodė, kad jam ne kartą žodžiu reikalavus grąžinti paskolą tuo metu atsakovas jau dalį paskolos buvo grąžinęs ieškovui, tačiau jis rašte pareikalavo grąžinti 100 000 Lt sumą kad būtų aišku pagal kurią paskolos sutartį jis reikalauja grąžinti pinigus. Kadangi per klaidą šis raštas buvo nusiųstas pačiam ieškovui, todėl 2012-10-01 ieškovas dar kartą kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu prašymu grąžinti jam suteiktą paskolą (I t. 9 b.l.). Atsakovas neginčija gavęs ieškovo reikalavimą. Pagal sutartį atsakovas privalėjo per du mėnesius nuo pareikalavimo grąžinti atsakovui paskolą. Paskolos grąžinimo terminas suėjo 2012 m. gruodžio pradžioje (ne 2012-11-26, kaip nurodo ieškovas, kuris pats pripažįsta, kad pirminio reikalavimo atsakovas negavo, be to nėra aiški ir 2012-10-01 reikalavimo įteikimo atsakovui data).

16Iš ieškovo pateiktų jo sąskaitų išrašų ir paaiškinimų matyti, kad atsakovas jam iš 100 000 Lt paskolos sumos iki šiol yra grąžinęs tik dalį skolintos sumos, t.y. atsakovas yra grąžinęs tik 24 301,25 Lt sumos (I t. 2, 10-26 b.l.). Teismas nesutinka su atsakovo atstovo teiginiais, kad tai atsakovo daliniai grąžinimai pagal 2008-10-15 paskolos sutartį (I t. 47 b.l.) ar kitas paskolos sutartis, kurių į bylą nepateikta, nes iš išrašų nematyti, kad pagal kurias paskolos sutartis mokama. Be to 2008-10-15 paskolos sutartyje taip pat numatyta, kad paskola suteikiama neterminuotai ir turi būti grąžinama raštu paskolos davėjui pareikalavus per nustatytą terminą. Tokio raštiško reikalavimo nei atsakovas nei ieškovas teismui nepateikė, o teikdami paaiškinimus dėl reikalavimo grąžinti paskolą pagal 2008-10-15 paskolos sutartį painiojosi abi šalys, negalėdami tiksliai nurodyti kada buvo pareikalauta. Pažymėtina, kad Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nenustatyta, kad ieškovas būtų kreipęsis į teismą dėl paskolos priteisimo iš atsakovo A. K. pagal 2008-10-15 paskolos sutartį ar kitas sutartis, be to, ir pats ieškovas nurodė, kad atsakovas nėra nieko jam grąžinęs ir pagal 2008 m. paskolos sutartį ir kad jis dar tik ketina kreiptis į teismą dėl šios paskolos priteisimo. Atsakovas taip pat neįrodė savo teiginių, kad ieškovas neturėjo pakankamai pinigų jam paskolinti pinigų, nes tiek iš šalių paaiškinimų, tiek iš Teismų duomenų bazės LITEKO matyti, kad ieškovas skolindavo pinigų ir gan didelėmis sumomis ir kitiems asmenims (Šiaulių apygardos teismo 2012-09-18 sprendimas c.b. Nr. 2A-377-194/2012, Šiaulių apygardos teismo 2012-11-26 nutartis c.b. Nr. 2A-642-71/2012, kuriuo paliktas nepakeistas Kelmės rajono apylinkės teismo 2012-06-11 galutinis sprendimas c.b. Nr. 2-115-446/2012, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-11-21 nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo c.b. Nr. 2-7259-79/2012), o tai, kad ieškovas buvo išsimokėtinai pasiėmęs tuo metu transporto priemonę ar bylos nagrinėjimo metu neturi nekilnojamo turto (I t. 102-107, 110 b.l.) dar nerodo, kad jis paskolos suteikimo metu negalėjo disponuoti tuo metu grynais didelėmis pinigų sumomis.

17Paskolos sutartis yra realinė, pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 str. 3 d.). Konstatuotina, kad šalys buvo sudariusios paskolos sutartį, savo turiniu ir forma atitinkančią CK 6.870-6.871 straipsnių reikalavimus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o kadangi šiuo atveju paskolos grąžinimo terminas paskolos raštelyje nebuvo numatytas – atsakovas privalėjo grąžinti paskolos sumą ieškovui jam pareikalavus paskolą grąžinti per jo nurodytą terminą (CK 6.873 str. 1 d., 2 d.). Skolininko prievolė, kilusi iš paskolos sutarties, kaip ir bet kuri kita, turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu (CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Įstatymas nustato pareigą sutarties šalis tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.).

18Rašytinių įrodymų, patvirtinančių skolos grąžinimą ieškovui, atsakovas nepateikė, todėl darytina išvada, kad atsakovas pinigų grąžinimo fakto neįrodė (CPK 178 str., 185 str.). Vadovaujantis CK 1.93 str. 2 d. nuostatomis, nesilaikiusios įstatymo reikalaujamos rašytinės formos šalys netenka teisės remtis liudytojų parodymais įrodinėdamos ne tik sandorio sudarymo, bet ir jo įvykdymo faktą.

19Kadangi atsakovas neįrodė, kad jis grąžino ieškovui visą jam suteiktą 100 000 Lt paskolą, todėl pripažintina, kad teismas pagrįstai tenkino ieškovo ieškininius reikalavimus ir pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovo ieškinyje nurodytą negrąžintą paskolos sumą, t.y. 75 698,75 Lt, todėl nėra jokio pagrindo keisti šioje dalyje 2013-07-19 priimto preliminaraus tesimo sprendimo. Prieš tai nurodytų motyvų pagrindu atsakovo priešieškinys dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

20Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 75 698,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-18) iki teismo sprendimo įvykdymo. Todėl 2013-07-19 priimtas preliminarus sprendimas dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo taip pat paliktinas nepakeistu.

21Dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų nurodytų argumentų teisėja nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų nagrinėjant šią bylą.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 str. 7 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 1135,00 Lt žyminio mokesčio ir 605,80 Lt išlaidų už advokato pagalbą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.). Ieškovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė teismui rašytinių įrodymų, kad po prieštaravimų preliminariam sprendimui ir priešieškinio pareiškimo jis turėjo papildomai atstovavimo ar kitų bylinėjimosi išlaidų, todėl jų priteisimo klausimas nėra sprendžiamas (CPK 98 str. 1 d., 178 str.).

24Ieškinį pilnai patenkinus iš atsakovo valstybės naudai priteistina 38,44 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

25Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

26Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 19 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, ieškinį tenkinti ir priteisti iš A. K., a. k. ( - ) 75 698,75 Lt (septyniasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus, 75 centus) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 75 698,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-07-18) iki teismo sprendimo įvykdymo, 1135,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 605,80 Lt (šešis šimtus penkis litus, 80 centų) išlaidas už advokato pagalbą ieškovo A. A., a. k. ( - ) naudai.

27A. K. priešieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 38,44 Lt (trisdešimt aštuonis litus, 44 centų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. A. ir jo atstovui E. M.,... 4. atsakovui A. K. ir jo atstovui advokatui G. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. 2013-07-18 teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo A. A. dokumentinio proceso... 8. Ieškovas nurodė, kad jis ne kartą A. K. ir kitiems asmenims skolindavo... 9. Atsakovas A. K. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, taip pat... 10. Preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas, paliktinas nepakeistu,... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 12. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2007 m. balandžio... 13. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį įrodinėdamas, kad... 14. Nors pačiame paskolos raštelyje nenurodyta paskolos suteikimo data, tačiau... 15. Kadangi ieškovas negrąžino atsakovui paskolos sutarčių, priimdamas dalinį... 16. Iš ieškovo pateiktų jo sąskaitų išrašų ir paaiškinimų matyti, kad... 17. Paskolos sutartis yra realinė, pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba... 18. Rašytinių įrodymų, patvirtinančių skolos grąžinimą ieškovui,... 19. Kadangi atsakovas neįrodė, kad jis grąžino ieškovui visą jam suteiktą... 20. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui... 21. Dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų nurodytų argumentų teisėja... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 23. Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų... 24. Ieškinį pilnai patenkinus iš atsakovo valstybės naudai priteistina 38,44 Lt... 25. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 265 str., 268 str., 270 str.,... 26. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 19 d. preliminarų sprendimą... 27. A. K. priešieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 38,44 Lt (trisdešimt aštuonis... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...