Byla 1A-491-397-2011

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gyčio Večersko, teisėjų Algirdo Jaliniausko, Algerdo Urbšio, sekretoriaujant Vaidai Pupšytei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, nuteistajai G. T., gynėjams advokatams Ingridai Maldeikienei, Giedrei Kazakevičienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nuosprendžio, kuriuo nuspręsta G. M. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių. Įpareigoti G. M. per bausmės atlikimo laiką nuo 23 iki 6 val. būti namuose ir tęsti mokslą Simno žemės ūkio mokykloje.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuspręsta G. T. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę - terminuotą laisvės atėmimą septyniems mėnesiams. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant ją be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

4Tuo pačiu nuosprendžiu nuspręsta civilinį ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti iš G. M. ir G. T. solidariai 1500 Lt V. N. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti. Bei priteisti iš G. M. ir G. T. solidariai 2011, 13 Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos už nukentėjusiosios S. N. gydymą.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

6G. M. ir G. T. teismo nuteistos pagal BK 284 str. 1 d. už tai, kad 2010 m. spalio 8 d., apie 10 val., ( - ) rajone, prie prekybos centro ( - ) , viešoje vietoje, veikdamos kartu, prikibo prie nukentėjusiosios S. N. ir jos atžvilgiu panaudojo fizinį smurtą. G. T. abejomis rankomis suėmė nukentėjusiajai už plaukų, palenkė ją į priekį ir tampė ją įvairiomis kryptimis, tokiu būdu padarydama nežymų sveikatos sutrikdymą dėl galvos smegenų trauminės ligos ūmaus periodo, lengvos formos, o kaltinamoji G. M. koja įspyrė ne mažiau kaip 2 kartus į šlaunis, tokiu būdu padarydama nežymų sveikatos sutrikdymą dėl kairės šlaunies sumušimo, poodinės kraujosrūvos kairės šlaunies nugariniame paviršiuje.

7Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorė pateikė apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nuosprendžio. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog teismas nuteistajai G. T. nepagrįstai taikė BK 75 str. nuostatas ir atidėjo paskirtos bausmės vykdymą, todėl šioje dalyje nuosprendis keistinas. Teismas, atidėdamas bausmės vykdymą G. T., nepagrįstai nusprendė, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Teismas neįvertino tai, kad G. T., nors ir būdama jauno amžiaus, tačiau yra teista tris kartus, todėl kaltinamoji nepateisino teismo pasitikėjimo ir nepadarė išvadų iš savo ankstesnių teistumų, naują nusikalstamą veiką padarė, neišnykus teistumui (recidyvas). Teismas neįvertino atsakomybę sunkinančios aplinkybės, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje. Apeliaciniu skundu prašoma panaikinti nuosprendžio dalį, kuria G. T. taikytas BK 75 str. ir atidėtas paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas, bausmę G. T. paskirti atlikti pataisos namuose.

8Nuteistosios G. T. ir G. M. apeliacinių skundų nepateikė.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą tenkinti, nuteistoji G. T., abi gynėjos prašė prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

10Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinis skundas atmestinas.

11Nuteistųjų G. T. ir G. M. kaltę patvirtina teisiamajame posėdyje ištirti ir nuosprendyje išdėstyti įrodymai, kaltės apeliaciniu skundu prokurorė neginčija, todėl nuteistųjų padarytos nusikalstamos veikos įrodytinumo klausimas nespręstinas, todėl byla patikrinta tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, tai yra dėl paskirtos bausmės teisingumo (Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d.).

12Lietuvos Respublikos BK 54 str. reglamentuoja bendruosius bausmės skyrimo pagrindus ir šio straipsnio 2 d. nurodo, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

13Iš nuosprendžio matyti, kad teismas, skirdamas bausmę G. T., atsižvelgė į įstatymo nurodytas aplinkybes. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, turi įvertinti nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir kaltininko asmenybę, ypatingą dėmesį skirdamas tam, kaip bausmės vykdymas paveiks kaltininko teigiamus socialinius ryšius ( pvz.: kaltininkas neteks nuolatinio darbo, galimybės baigti mokslą ar įgyti specialybę, nebus kam prižiūrėti sergančių asmenų ar neįgaliųjų ir pan.). Bausmės vykdymo atidėjimo instituto taikymas visada turi būti pagrįstas motyvuota teismo išvada, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo (LAT 2K-105/2009). Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, jos skyrimą motyvavo, teisingai nurodė atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad ji kalta prisipažino ir gailisi, jos atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikaltimas padarytas bendrininkų grupėje. Teismas, atsižvelgė į nusikalstamos veikos pobūdį (padarytas vienas tyčinis nesunkus nusikaltimas), į tai, kad G. T. anksčiau teista ir turi neišnykusį teistumą, o po šios nusikalstamos veikos padarymo buvo pašalinta iš mokyklos. Teismas aptarė ir tas šeimynines aplinkybes, jog nuteistosios abu tėvai išvykę dirbti į užsienį, o G. T., tėvų prašymu, paskirta trijų seserų ir dviejų brolių laikinoji globa (T.1, b.l.148). Nuosprendyje nurodyta, jog G. T. nusikaltimą padarė būdama jauno amžiaus, po įvykio siekė susitaikyti su nukentėjusiąja. Iš aptartųjų aplinkybių matyti, jog apylinkės teismas tinkamai taikė bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajai G. T., ir tokiu būdu realizavo humanizmo, bausmės individualizacijos bei jos ekonomijos principus. Pažymėtina ir tai, jog nuteistosios pastangas pasitaisyti įrodo ir jos apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pateikti duomenys apie pastangas atlyginti priteistą civilinį ieškinį bei įsidarbinimą. Taigi šie ir kiti jau aukščiau aptarti duomenys sudaro pagrįstas prielaidas išvadai, kad nuteistosios resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo, tam pakanka nuteistajai G. T. apylinkės teismo paskirto įpareigojimo be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

14Teisėjų kolegijos nuomone, nuosprendis teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo argumentais nuosprendį keisti įstatyminio pagrindo nėra, todėl jis paliekamas galioti, o apeliacinis skundas atmetamas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai