Byla e2-4126-839/2019
Dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjas Gediminas Karpavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-4126-839/2019 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos sporto baras“ bankroto administratoriaus mažosios bendrijos ,,Bankrosta“ ieškinį atsakovui G. V. dėl bankroto administravimo išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo G. V. 3149,35 Eur bankroto administravimui turėtų išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimo išlaidas.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai pasirašytinai, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

5Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, administravimo išlaidų paskaičiavimą, skelbimo laikraštyje PVM sąskaitą – faktūrą ir mokėjimo nurodymą, VĮ ,,Registrų centras“ paslaugų apmokėjimo nurodymą ir PVM sąskaitas – faktūras, žyminio mokesčio apmokėjimo nurodymą, paslaugų teikimo sutartį Nr. 2018/12/03/01, išankstinę sąskaitą, išlaidų paskaičiavimą, PVM sąskaitą – faktūrą už suteiktas teisines paslaugas ir jų apmokėjimo nurodymą, Panevėžio apygardos teismo nutartis dėl bankroto iškėlimo, balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš bylos duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2018-11-19 nutartimi UAB ,,Utenos sporto baras“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė MB ,,Bankrosta. Nuo 2015-02-10 iki bankroto bylos iškėlimo bendrovės vienasmenio valdymo organo įgaliojimus turėjo ir direktoriaus pareigas ėjo atsakovas G. V.. Panevėžio apygardos teismo 2019-02-13 nutartimi visam bankroto procesui buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 5500,00 Eur sumai. Byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka. Ieškovas nurodė, jog bankroto administratoriui nebuvo perduotas joks bendrovės turtas ar lėšos, iš kurio būtų galima padengti administravimo išlaidas ir atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Administratorius administruoja įmonę faktiškai savo asmeninėmis lėšomis, nes tik nedidelė dalis (50 Eur) buvo gauta realizavus vienintelį bendrovės turtą - kasos aparatą, taip pat jam nėra apmokėtas teisėtai paskirtas atlyginimas. Taip pat ieškovė nurodė, kad atsakovas nesiėmė pareigos savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Utenos sporto baras“ iškėlimo, o į teismą kreipėsi tik tada, kai bendrovėje neliko turto.

8Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto procesas vyko supaprastinto bankroto proceso tvarka. Nors pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikė UAB ,,Utenos sporto baras“ vadovas, tačiau jis teismui pateiktas tuomet, kai bendrovėje neliko jokio ilgalaikio materialaus turto, t. y. prasidedant 2018 metams įmonė turėjo turto už 21112 Eur, iš kurio 12503 Eur sudarė ilgalaikis turtas, tačiau šis turtas per nepilnus 2018 m. buvo prarastas. Be to, prasidedant 2018 metams įmonė, taip pat turėjo 30298 Eur trumpalaikių įsipareigojimų ir 35000 Eur ilgalaikių įsipareigojimų, kurių, nesugebėjo vykdyti. Tokiu būdu atsakovas prisiėmė riziką dėl pareigos padengti tokio jo uždelsto neteisėto neveikimo atsiradusią žalą. Pažymėtina, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 1 d., 2 d.).

9Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Kaip ir minėta bylos duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Utenos sporto baras“ 2018-11-19 iškelta bankroto byla. Pažymėtina, kad kai įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama ĮBĮ 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, kai teismas pasiūlo asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą šioje dalyje nurodytą teismo nustatyto dydžio sumą ir šis asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą įmoka šią teismo nustatyto dydžio sumą. Įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą pinigų suma yra naudojama teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą, nurodymu teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 1 d. 1 p.). Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai (ĮBĮ 10 str. 11 d.).

10Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, kad atsakovas yra įgijęs prievolę sumokėti ieškovei jos reikalaujamas sumas, tačiau šios prievolės nevykdė ir laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 - 2 d.). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar priešpriešinių įrodymų teismui nepateikė, o byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina įsiskolinimo buvimo faktą, todėl konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas pagrįstas, todėl tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 3149,35 Eur bankroto administravimo lėšų suma (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., ĮBĮ 8 str., 11 str. 10 - 11 d., CK 6.263 str. 1 d., 6.245 str., 6.249 str.).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalis – kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo vadovaujantis, iš atsakovo ieškovei priteistina penki procentai metinių palūkanų už priteistą 3149,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019-06-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 71,00 Eur dydžio žyminis mokestis bei 3,82 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 74,82 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. V., asmens kodas ( - ) 3149,35 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus 35 ct) bankroto administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3149,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės BUAB ,,Utenos sporto baras“ bankroto administratoriaus MB ,,Bankrosta“, į.k. 304386552, naudai.

16Priteisti iš atsakovo G. V., asmens kodas ( - ) 74,82 Eur (septyniasdešimt keturis eurus 82 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti sumokėta į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos apylinkės teisme Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai