Byla eB2-2502-480/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ferrus“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Ferrus“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Ferrus“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2850,70 Eur, atsakovės skola Fondo biudžetui susidarė nuo 2012 m. sausio mėnesio. Atsakovė VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenimis registruoto turto neturi, piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi. Todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Ferrus“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, du kartus siųsti ieškinyje nurodytu įmonės registracijos adresu, kuris sutampa su įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte“, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai atsakovei laikomi įteikti tinkamai. Teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, atsižvelgiant į tai, kad teismas bankroto byloje turi būti aktyvus bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ferrus“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad UAB „Gintema“ įregistruota 2011-09-08, bendrovės vadovas nuo įmonės įregistravimo yra K. A.. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo įmonės įregistravimo. Ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pateiktais duomenimis, įmonėje apdraustų asmenų nėra, skola ieškovui sudaro 2850,70 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis UAB „Ferrus“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Įvertinus aukščiau nurodytus duomenis ir nustačius, kad atsakovė UAB „Ferrus“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės neteikia nuo įmonės įregistravimo, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonė tikėtinai veiklos nevykdo, registruoto turto neturi, darytina išvada, jog UAB „Ferrus“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

7Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Ferrus“ administratoriumi skirtinas K. K., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

8Iškėlus UAB „Ferrus“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

10Iškelti UAB „Ferrus“ (j. a. k. 302664266, registracijos adresas: Daugų g. 1-24, Alytus) bankroto bylą.

11Paskirti UAB „Ferrus“ bankroto administratoriumi K. K., Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA026.

12Uždėti UAB „Ferrus“ (j. a. k. 302664266, registracijos adresas: Daugų g. 1-24, Alytus) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ferrus“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 5. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 6. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad UAB „Gintema“... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 8. Iškėlus UAB „Ferrus“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 9. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 10. Iškelti UAB „Ferrus“ (j. a. k. 302664266, registracijos adresas: Daugų g.... 11. Paskirti UAB „Ferrus“ bankroto administratoriumi K. K., Įmonių bankroto... 12. Uždėti UAB „Ferrus“ (j. a. k. 302664266, registracijos adresas: Daugų g.... 13. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 14. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ferrus“ vadovas ne vėliau... 15. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...