Byla A2-3315-230/2011
Dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo atsakovo UAB ,,Autoreikmuo“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010 pagal ieškovo UAB „Artapolas“ ieškinį atsakovams UAB „Autoreikmuo“, Marijampolės apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, UAB „SEB lizingas“, UAB „Norfos mažmena“, Marijampolės 6-ojo notaro biuro notarei Loretai Rastauskienei, dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

2Teisėja, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Atsakovas UAB ,,Autoreikmuo“ paduotu pareiškimu prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010 dėl paaiškėjusių naujų esminių bylos aplinkybių ir, atnaujinus dėl svarbių priežasčių praleistą trijų mėnesių terminą, dėl padarytos teisės normos taikymo klaidos. Nurodo, kad 2011-07-25 buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-07-22 raštas Nr. (17.19)-2D-9303, kuriame pažymėta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas S. Š., nagrinėdamas Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros 2011-04-12 d. prašymą Nr. 8-23D, nustatė, kad ieškovas UAB „Artapolas“ savavališkai atliko laiptų su pandusu prie prekybos centro „Norfa“, adresu ( - ), statybos darbus, todėl ieškovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-40-110705-00025 ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40-110705-00039. Taigi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos rašte konstatuotas laiptų su pandusu įrengimo neteisėtumo faktas, kuris pripažintinas kaip nauja esminė aplinkybė, kuri nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma atsakovui bylos nagrinėjimo metu, kadangi savavališkos statybos aktas Nr. SSA-40-110705-00025 buvo surašytas tik 2011-07-05 dieną, o pareiškėjas jį gavo 2011-07-25 dieną. Ši nauja aplinkybė yra itin reikšminga sprendžiant Kauno apygardos teismo 2010-02-17 sprendimo teisėtumo klausimą, kadangi nagrinėjamu atveju nebegali būti taikomos Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte, LR Vyriausybės 1999-06-02 dienos nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.3 punkte, 2.1 punkte įtvirtintos teisės normos, nustatančios, kad aukciono būdu negali būti parduodamas žemės sklypas, ant kurio yra statinių. Ant ginčo žemės sklypo esant neteisėtai pastatytiems statiniams (laiptams su pandusu), negali būti pripažįstama, kad žemės sklypas negali būti parduodamas aukciono tvarka. Ieškovas visos bylos nagrinėjimo metu žinojo, kad prekybos centro „Norfa“ laiptai su pandusu yra įrengti neteisėtai, nes neturėjo statybos leidimo, tačiau nurodinėjo tikrovės neatitinkančias aplinkybes, tokiu būdu klaidindamas visų instancijų teismus, ko pasėkoje teismai priėmė neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės taikymo klaida, kadangi LR CK 6.395 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma taikytina tik tuo atveju, kai parduodamo žemės sklypo ir ant to žemės sklypo esančių pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitų objektų savininkas yra tas pats asmuo. Šią teisės normą taikant ir tuo atveju, kai žemės sklypo ir ant jo esančių pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitų objektų savininkai yra skirtingi asmenys, būtų pripažįstama teisėta situacija, kai neaptarus perleidžiamame žemės sklype esančių objektų klausimo, bus preziumuojama, kad žemės sklypo savininkas, neturėdamas objektų savininko įgaliojimo, perleis nuosavybės teisę į šiuos objektus be šio asmens žinios. Nagrinėjamu atveju ginčo žemės sklypas nuosavybės teise priklausė Lietuvos valstybei, o ant to žemės sklypo esančios aikštelės statiniai - Marijampolės savivaldybės administracijai, todėl esant dviem skirtingiems nuosavybės teisės subjektams, neteisėta ir nepagrįsta išvada, kad vadovaujantis LR CK 6.395 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma pareiškėjas įgijo aikštelės statinius neatlygintinai kartu su ginčo žemės sklypu. Be to, Marijampolės savivaldybės kontrolieriaus ataskaitoje, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas, buvo konstatuota, kad automobilių stovėjimo aikštelė Marijampolės rajono savivaldybei nuosavybės teise buvo perduota 1996 m., todėl iki LR CK įsigaliojimo dienos ant kito savininko žemės pastatyti statiniai nelaikomi žemės priklausiniais. Kadangi atsakovas apeliaciniame skunde neginčijo pirmosios instancijos teismo išvadų dėl Marijampolės savivaldybės turto neteisėto užvaldymo, mano, kad šioje dalyje Kauno apygardos teismo sprendimas nebuvo apskųstas, todėl netaikytina CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtina proceso atnaujinimo sąlyga, kad sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Nurodo, kad terminą paduoti prašymą dėl teisės taikymo klaidos, kuris skaičiuotinas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi tam, kad nurodyta teisės taikymo klaida būtų pripažinta esmine, turėjo įtakos pareiškėjo nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė dėl UAB „Norfa“ prekybos centro laiptų ir panduso statybos neteisėtumo.

4Ieškovas RUAB ,,Artapolas“ atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą prašo šio prašymo netenkinti ir atsisakyti atnaujinti procesą. Nurodo, jog pareiškėjui aplinkybė apie automobilių stovėjimo aikštelės, įskaitant laiptų ir panduso, įrengimą buvo žinoma anksčiau nei 2011-07-25, tai patvirtina paties pareiškėjo apeliaciniame ir kasaciniame skunde išdėstyti motyvai. Šias aplinkybes aiškinosi pirmosios, apeliacinės instancijos teismai ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdami bylą dėl žemės sklypo pirkimo - pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu. Šioje byloje buvo pateikti prekybos centro ir aplinkos tvarkymo techninio projekto sprendiniai ir detaliojo plano, kuriuo suformuotas žemės sklypas prie esamų pastatų, pagrindinis brėžinys, kuriame aiškiai pažymėti laiptai ir pandusas. Šie statiniai buvo pastatyti dar iki pareiškėjui sudarant pripažinta negaliojančia pirkimo – pardavimo sutartį, ir šios aplinkybės pareiškėjui turėjo būti žinomos nuo 2008-06-04, kai pareiškėjas tapo žemės sklypo savininku, todėl atsakovas praleido įstatyme numatytą terminą. Pareiškėjo 2011-07-25 gautame Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos surašytame savavališkos statybos akte nurodytos aplinkybės nėra ir negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti procesą. Be to, net ir nustačius aplinkybę, kad laiptai ir pandusas yra pastatyti neteisėtai, visas ginčo sklypas vis tiek lieka užstatytas automobilių stovėjimo aikštele, t.y. pareiškėjo nurodomos aplinkybės neturi jokios įtakos sprendimo teisėtumui. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad proceso atnaujinimas pareiškėjo nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu dėl esminės teisės taikymo klaidos iš viso negalimas, kadangi šioje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine ir kasacine tvarka. Pareiškėjo apeliacinio skundo dalykas buvo visas sprendimas, o ne kuri nors šio sprendimo motyvų dalis. Be to, buvo nagrinėta byla dėl pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, o ne dėl nekilnojamojo daikto išreikalavimo, todėl CK 6.395 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma įtakos galutiniam teismo sprendimui neturėjo. Marijampolės rajono savivaldybė, kaip automobilių aikštelės su laiptais ir pandusu savininkė, turėjo teisę ginti savo teises, pareikšdama vindikacinį ieškinį kitoje byloje.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą prašo jį tenkinti. Nurodo, jog 2011-07-22 konstatuotas laiptų su pandusu įrengimo neteisėtumo faktas pripažintinas kaip nauja esminė bylos aplinkybė, kuri pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu ir kuri yra reikšminga sprendžiant Kauno apygardos teismo 2010-02-17 sprendimo teisėtumo klausimą. Dėl šios aplinkybės nebegali būti taikomos Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte, LR Vyriausybės 1999-06-02 dienos nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.3 punkte, 2.1 punkte įtvirtintos teisės normos, nustatančios, kad aukciono būdu negali būti parduodamas žemės sklypas, ant kurio yra statinių. Sutinka su atsakovu teiginiais, kad tuo atveju, kai žemės sklypo ir ant jo esančių objektų savininkai yra skirtingi, negali būti taikomas CK 6.395 straipsnio 1 dalies reikalavimas, o šioje dalyje teismo sprendimas nebuvo apskųstas. Taip pat mano, kad pareiškėjas 3 mėnesių terminą paduoti prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu praleido dėl svarbių priežasčių.

6Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą prašo jo netenkinti ir procesą atisakyti atnaujinti. Nurodo, kad byloje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu nebuvo sprendžiamas statinių teisėtumo klausimas. Teismas pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu nustatęs, kad ginčo žemės sklypas yra užstatytas statiniais, konstatavo, kad žemės sklypas negalėjo būti parduodamas aukciono tvarka. Pats teisminis procesas vyko ne dėl statybos ant nurodyto žemės sklypo teisėtumo. Todėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2011-07-22 rašte pateikiama informacija neatskleidžia jokių naujų bylai svarbių aplinkybių, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą. Atkreipia dėmesį į tai, kad automobilių stovėjimo aikštelė niekada nebuvo įregistruota nekilnojamojo turto registre Marijampolės savivaldybės vardu. Taip pat mano, kad pareiškėjas nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių galėtų būti atnaujintas 3 mėnesių terminas prašymui atnaujinti procesą paduoti.

7Atsisakytina atnaujinti procesą. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010 (nurodytos bylos t.2, b.l. 172-184) buvo patenkintas ieškovo UAB „Artapolas“ ieškinys atsakovams UAB „Autoreikmuo“ ir Marijampolės apskrities viršininko administracijai (toliau – Marijampolės AVA), dalyvaujant tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, UAB „SEB lizingas“, UAB „Norfos mažmena“, Marijampolės 6-ojo notaro biuro notarei Loretai Rastauskienei dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Šiuo sprendimu buvo pripažinta negaliojančia tarp atsakovų UAB „Autoreikmuo“ ir Marijampolės AVA sudaryta 2008-06-04 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4567 dėl 0,1450 ha bendro ploto žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. duomenys neskelbtini, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo. Pripažinus sandorį negaliojančiu buvo taikyta restitucija ir ginčo sklypas, esantis ( - ), grąžintas natūra patikėjimo teise atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, o atsakovui UAB „Autoreikmuo“ iš Marijampolės apskrities viršininko administracijos priteista 145 000 Lt. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi buvo paliktas nepakeistas (civ. bylos Nr. 2-494-527/2010, t.3, b.l. 74-91). Išnagrinėjus šią bylą kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiasis Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo palikta nepakeista (civ. bylos Nr. 2-494-527/2010, t.3, b.l.195-209).

8Pareiškėjas - nurodytoje civilinėje byloje atsakovas UAB „Autoreikmuo“ pateikė prašymą atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje, grindžiamą dviem pagrindais, t.y.: 1) dėl naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 2) dėl pirmosios instancijos teismo sprendime padarytos aiškios teisės taikymo klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

9Dėl pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Pareiškėjas nurodo, kad tokia aplinkybė jam paaiškėjo 2011-07-25 gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011-07-22 raštą Nr. (17.19)-2D-9303 (b.l. 11-12), kuriame pažymėta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas S. Š., nagrinėdamas Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros 2011 m. balandžio 12 d. prašymą Nr. 8-23D, nustatė, kad UAB „Artapolas“ savavališkai atliko laiptų su pandusu prie prekybos centro „Norfa“, adresu ( - ) statybos darbus, todėl UAB „Artapolas“ buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-40-110705-00025 ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40-110705-00039. Atsakovo nuomone, po teismo sprendimo priėmimo nustatytas savavališkos statybos faktas turi esminės reikšmės teismo sprendime padarytai išvadai, kad žemės sklypas negalėjo būti perleistas aukciono būdu, kadangi Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte, LR Vyriausybės 1999-06-02 dienos nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.3 punkte, 2.1 punkte yra įtvirtintos teisės normos, nustatančios, kad aukciono būdu negali būti parduodamas žemės sklypas, ant kurio yra statinių. Atsakovas nurodo, kad ant ginčo sklypo esant neteisėtai pastatytiems statiniams (laiptams su pandusu) negali būti pripažįstama, kad žemės sklypas negalėjo būti parduotas aukciono tvarka. Esminis naujos bylos aplinkybės pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis ginčijamojo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada bei ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Pirmosios instancijos teismas išvadą, kad tuo atveju, kai ant žemės sklypo yra statinių, toks sklypas negali būti laikomas „nauju“ ir parduodamas aukciono būdu, padarė įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatęs faktą, kad ginčo sklype yra statinių, o būtent automobilių stovėjimo aikštelė. Laiptai ir įėjimas į prekybos centrą taip pat buvo įvertinti kaip statinys, tačiau esminę reikšmę, konstatuojant statinių buvimą ginčo sklype, turėjo būtent automobilių stovėjimo aikštelės, kaip statinio, nustatymo faktas. Todėl laiptų su pandusu statybos teisėtumas ar neteisėtumas neturės esminės reikšmės byloje ginčyto materialinio teisinio santykio teisiniam kvalifikavimui, kadangi bet kuriuo atveju ginčo sklype yra kitas statinys – automobilių stovėjimo aikštelė.

11Be to, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, kaip buvęs ginčo žemės sklypo savininkas, jau bylos nagrinėjimo metu žinojo apie laiptų su pandusu pastatymą ir net reikalavo nugriauti įėjimo į prekybos centrą laiptus, todėl turėjo arba galėjo turėti įrodymus, susijusius su neteisėtos statybos fakto nustatymu, ir galėjo juos pateikti dar bylos nagrinėjimo metu. Be to, įrodymai, susiję su šių objektų statyba, buvo pateikti bylos nagrinėjimo metu ir teismo buvo įvertinti. Todėl pareiškėjo nurodyta aplinkybė nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

12Dėl pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, kai pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

13CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte yra aiškiai nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Tai reiškia, kad prašymą atnaujinti procesą šiuo pagrindu galima pateikti tik esant įstatyme numatytai sąlygai – kai sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Šiuo atveju teismo sprendimas buvo skųstas tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, todėl procesas šiuo pagrindu negali būti atnaujinamas. Atsakovas turėjo galimybę skųsti sprendimą dėl prašyme atnaujinti procesą byloje nurodomo netinkamo teisės normos taikymo, todėl visiškai nepagrįstas atsakovo argumentas, kad sprendimas dėl Marijampolės savivaldybės neteisėto turto užvaldymo nebuvo skųstas, ir todėl laikytina, kad sprendimas šioje dalyje apeliacine tvarka nebuvo apskųstas.

14Be to, atsakovas šiuo atveju yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 d numatytą terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti. Šioje normoje numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, kad paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, CPK 368 straipsnyje nustatyto termino eiga dalyvaujantiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai byloje buvo priimtas ir paskelbtas sprendimas. Atsakovas, paduodamas prašymą atnaujinti procesą nurodytu pagrindu, akivaizdžiai praleido įstatyme numatytą terminą, o jo nurodyta termino praleidimo priežastis, kad atsakovui tapo aišku, jog padaryta aiški teisės taikymo klaida yra esminė, tik paaiškėjus naujai esminei bylos aplinkybei - laiptų su pandusu savavališkos statybos faktui, nepripažintina svarbia (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Kaip jau nurodyta, pastaroji naujai paaiškėjusi aplinkybė nėra nei naujai paaiškėjusi, nei turinti esminę reikšmę. Be to, nėra jokio tiesioginio ryšio tarp atsakovo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės ir CK 6.395 straipsnio 1 dalies taikymo. Atsakovas, nurodydamas netinkamą CPK 6.395 straipsnio 1 dalies taikymą, dėl ko jo nuomone neteisėtai užvaldytas Marijampolės savivaldybės turtas – automobilių stovėjimo aikštelė, nenurodo, kaip šiuo atveju pažeidžiamos jo teisės (CPK 5 straipsnis), o atsakovas įgalinimų veikti Marijampolės savivaldybės vardu neturi.

15Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad neegzistuoja pagrindai procesui atnaujinti, todėl atsisakytina atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Atmetus atsakovo prašymą atnaujinti procesą, priteistinos ieškovo dėl to turėtos atstovavimo išlaidos (CPK 98 straipsnio 1 dalis), taip pat valstybės patirtos išlaidos dėl procesinių dokumentų siuntimo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

16Teisėja, vadovaudamasi CPK 370 straipsnio 2-3 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

17Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Autoreikmuo“ (įm. kodas 265820980) ieškovui UAB „Artapolas“ (įm. kodas 151454792) 2057 Lt atstovavimo išlaidų, o valstybei - 35,20 Lt pašto išlaidų.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo gali būti apskųsta atskiru skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė rašytinio proceso tvarka... 2. Teisėja, išnagrinėjusi prašymą,... 3. Atsakovas UAB ,,Autoreikmuo“ paduotu pareiškimu prašo atnaujinti procesą... 4. Ieškovas RUAB ,,Artapolas“ atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Tretysis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į... 7. Atsisakytina atnaujinti procesą. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m.... 8. Pareiškėjas - nurodytoje civilinėje byloje atsakovas UAB „Autoreikmuo“... 9. Dėl pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, kai naujai paaiškėja... 10. Pareiškėjas nurodo, kad tokia aplinkybė jam paaiškėjo 2011-07-25 gavus... 11. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, kaip buvęs ginčo žemės sklypo... 12. Dėl pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, kai pirmosios... 13. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte yra aiškiai nustatyta, kad procesas gali... 14. Be to, atsakovas šiuo atveju yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 d numatytą... 15. Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad neegzistuoja pagrindai procesui... 16. Teisėja, vadovaudamasi CPK 370 straipsnio 2-3 dalimi, 290-291 straipsniais,... 17. Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-494-527/2010.... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Autoreikmuo“ (įm. kodas 265820980) ieškovui... 19. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo gali būti apskųsta...