Byla 2-878-810/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant

3pareiškėjai S. M. ir jos atstovei advokatei Jūratei Bieliauskienei,

4suinteresuotam asmeniui Z. Z.,

5suinteresuotų asmenų V. Z., Z. Z. ir A. S. atstovui advokatui Vidmantui Lazickui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos S. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybės turto fondui, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, V. Z., Z. Z., A. S. ir pagal suinteresuotų asmenų V. Z. ir Z. Z. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio valdymo fakto nustatymo ir

Nustatė

7Pareiškėja S. M. prašo patvirtinti faktą, kad ji nuo 1999-12-09 valdo ½ dalį ūkinio pastato, pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

8Suinteresuoti asmenys Z. Z. ir V. Z. prašo patvirtinti faktą, kad jie nuo 2008 m. liepos 14 d. valdo ½ dalį ūkinio pastato, pažymėto ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

9Pareiškėja S. M. ir jos atstovė advokatė J.Bieliauskienė teismo posėdžio metu pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo palaikė, prašė jį tenkinti, suinteresuotų asmenų Z. Z. ir V. Z. pareiškimui neprieštaravo. S. M. paaiškino, kad pagal 1999-12-09 pirkimo-pardavimo sutartį iš pardavėjos A. S. ji nupirko 521 kv m. žemės iš A. S. priklausančio žemės sklypo, dalį gyvenamosios paskirties pastato: vieno aukšto medinių rąstų gyvenamojo namo su dalimi kitų kiemo statinių - šulinio, tualeto, esančių ( - ). Minimame žemės sklype esantis ūkinis pastatas (sandėlis) į pirkimo-pardavimo sutartį įrašytas nebuvo, nes A. S. nebuvo teisiškai susitvarkiusi šio statinio dokumentų. Pareiškėjos teigimu, A. S. jai sakiusi, kad neturi jokių dokumentų, susijusių su sandėliuku. S. M. nurodė, kad sandėliuku turto bendrasavininkiai naudojasi pagal planą (I tomas b.l. 38): pareiškėjos naudojama dalis pažymėta geltona spalva, o Z. - žalia spalva. B raide plane pažymėtas tualetas. Kadangi nėra nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, pareiškėja negali įregistruoti nuosavybės teisių į šį turtą, todėl teismo prašo patvirtinti turto valdymo faktą.

10Suinteresuotas asmuo Z. Z. savo pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo palaikė, prašė jį tenkinti, pareiškėjos S. M. pareiškimui neprieštaravo ir paaiškino, kad 2008-07-14 d. ji su A. S. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią Zitos ir V. Z. nuosavybėn perduota ½ dalis gyvenamojo namo, žemės sklypo, adresu ( - ). Taip pat buvo perduotas ūkinis pastatas, kuris nėra įteisintas. Ūkiniame pastate yra dvi patalpos ir du tualetai. Z. Z. teigimu, Z. prižiūrėjo to ūkinio pastato dalį, naudojosi juo, laikė ten malkas, jiems yra reikalinga ūkinio pastato dalis, todėl ir prašo jos pareiškimą tenkinti.

11Suinteresuotų asmenų V. Z., Z. Z. ir A. S. atstovas advokatas Vidmantas Lazickas suinteresuotų asmenų Z. Z. ir V. Z. pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, pareiškėjos S. M. pareiškimui neprieštaravo ir paaiškino, kad Z. Z. ir V. Z. 2008-07-14 su A. S. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią nuosavybės teise sutuoktiniai įsigijo A. S. priklausiusią ½ namo dalį ir ½ žemės sklypo, esančių adresu ( - ). Atstovo teigimu, Zita ir V. Z. valdo ir 1/2 dalį ūkinio pastato, esančio suinteresuotiems asmenims Zdanavičiams ir pareiškėjai S. M. priklausančiame žemės sklype. Niekas kitas per visą ½ dalies ūkinio pastato atviro valdymo laikotarpį jokių turtinių pretenzijų į valdomą ūkinio pastato dalį nėra pareiškęs. Kadangi nuo 2008 m. liepos mėn. 14 d. Z. faktiškai valdo nekilnojamojo daikto dalį, t.y. 1/2 dalį ūkinio pastato, tai turtinių teisių į šią valdomą dalį įgijimo tikslu, ir nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį į valdomą pastato dalį, įregistravus valdymą viešame registre, įgijimo tikslu, esant tam pagrindui - teismo sprendimui, kreipėsi į teismą dėl faktiškai valdomos ūkinio pastato dalies valdymo fakto patvirtinimo, nes negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų. Z. dokumentų, įrodančių ūkinio pastato dalies valdymo faktą, neturi, ir jų gauti nėra jokios galimybės, nes toks faktas niekada nebuvo ir nėra fiksuotu jokiuose dokumentuose.

12Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai. Atsiliepimuose į pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų Zitos ir V. Z. pareiškimus suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškimams neprieštarauja, prašo civilinę bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 1, b.l. 49-50, t. 2, b.l. 1).

13Suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai. Atsiliepimuose į pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų Z. Z. ir V. Z. pareiškimus suinteresuotas asmuo nurodė, kad sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra (t. 1, b.l. 51-52, t. 2, b.l. 3-4).

14Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai. Atsiliepimuose į pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų Zitos ir V. Z. pareiškimus suinteresuotas asmuo nurodė, kad sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra (t. 1, b.l. 54, t. 2, b.l. 2).

15Suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam yra pranešta tinkamai. Atsiliepimuose į pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų Z. Z. ir V. Z. pareiškimus suinteresuotas asmuo nurodė, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių ginčo pastato įsigijimo pagrindą ar tokio įsigijimo aplinkybes, ar duomenų, kad ginčo pastato įsigijimo dokumentai yra dingę ir dėl to pareiškėja ir suinteresuoti asmenys negali jų pateikti teismui, todėl suinteresuotas asmuo prašo pareiškėjos S. M. ir suinteresuotų asmenų pareiškimus atmesti (t. 1, b.l. 55-57, t. 2, b.l. 6-7).

16Pareiškimas tenkintinas.

17Bylos dėl valdymo faktų patvirtinimo, kai nėra ankstesniojo nekilnojamojo daikto savininko bei dėl to negalimas ginčas dėl turto su ankstesniu turto savininku, yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka pagal LR CPK 524-529 straipsnių nuostatas (LR CPK 442 str. 1 d. 9 p.).

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1999-12-09 d. tarp pareiškėjos S. M. ir A. S. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią S. M. iš pardavėjos A. S. nusipirko 521 kv.m. žemės, unikalus Nr. ( - ), 21/50 dalį gyvenamosios paskirties pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) su dalimi kitų statinių /kiemo statinių/ (šulinio, tualeto), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (t. 1, b.l. 12-13). Be to, 2008 m. liepos 14 d. tarp suinteresuotų asmenų V. Z. ir Z. Z. iš vienos pusės ir A. S. buvo sudaryta išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, pagal kurią A. S. perdavė V. Z. ir Z. Z. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise 489/1010 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 29/50 dalis gyvenamosios paskirties pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 29/50 dalis priklausinio – kitos paskirties statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (šulinys, tualetas), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (t. 1, b.l. 17-18) patvirtina, kad pareiškėjai S. M. ir suinteresuotiems asmenims Z. Z. ir V. Z. priklausančiame žemės sklype, adresu ( - ), yra teisiškai neįregistruotas ūkinis pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane ( - ), tai patvirtina ir žemės sklypo planas (t. 1, b.l. 8), o taip pat statinių išdėstymo planas (t. 1, b.l. 9, 10). Šio pastato aukštis yra 2.30 m., tūris – 55 kub.m. Šis ūkinis pastatas ir nuosavybės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos (t. 1, b.l. 99). Dėl šio nekilnojamojo turto pripažinimo bešeimininkiu Šiaulių AVMI užvestų bylų nėra (t. 1, b.l. 49-50).

19Teismas valdymo faktą gali patvirtinti tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (LR CPK 526 str. 3 d.). Remiantis CK 4.27 str. 2 d., nekilnojamojo daikto valdymas formaliai atsiranda tik nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, tame tarpe ir valdymas, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai nekilnojamojo turto registre gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d.). Akivaizdu, kad ūkiniam pastatui nesant įregistruotam nekilnojamojo turto registre, negali ir negalėjo būti įregistruota daiktinė teisė į jį – valdymas. Todėl darytina išvada, kad pareiškėja ir suinteresuoti asmenys Z. Ir V. Z. negali kitokia, ne teismo, tvarka gauti ūkinio pastato valdymo faktą patvirtinančių dokumentų, suteikiančių teisę jiems visa apimtimi pasinaudoti teisėmis, kurias, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms sąlygoms – suteikia daikto valdymas, pvz.. įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį. Todėl teismas konstatuoja esant Civilinio proceso kodekso 526 str. 3 d. numatytą sąlygą ūkinio pastato valdymo fakto patvirtinimui.

20Valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisės objektu (LR CK 4.24 str.). Daiktas gali būti valdymo teisės objektu, jei jis atsirado neprieštaraujančiu teisei būdu ar tvarka. Nekilnojamasis daiktas gali atsirasti kaip naujo daikto sukūrimas ar esamo daikto rekonstrukcija statybos būdu (CK 4.47 str. 4, 12 punktai, Statybos įstatymas ir kiti statybą reglamentuojantys teisės aktai). Nekilnojamojo daikto valdymo fakto patvirtinimas yra galimas, kai nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal 2002 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.2, 6.4 ir 12.3 p. nuostatas, ūkinis pastatas, pažymėtas plane ( - ) priskiriamas I grupės nesudėtingiems statiniams, kuriam yra neprivalomas statinio projektas, nereikalingas statybos leidimas, neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą, neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra, neprivaloma atlikti statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre. Todėl laikytina, kad ūkinis pastatas buvo sukurtas statybos būdu, nepažeidžiant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir gali būti valdymo teisės objektu.

21Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (LR CK 4.23 str. 2 d., 4.47 str.). Tačiau valdymas gali atsirasti ir užvaldžius daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę. Valdymas visais atvejais atsiranda kai daiktas yra fiziškai užvaldomas, ir kuomet tik užvaldęs daiktą asmuo gali paveikti daiktą pagal savo valią tą daiktą turėti kaip savą (LR CK 4.25 str. 1-2 d.). Be to, nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti ne tik fiziškai užvaldžius daiktą, bet ir kai perduodantis valdyti nekilnojamąjį daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jeigu nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitokiu būdu jį fiziškai užvaldyti (LR CK 4.27 str. 1 d.).

22Sprendžiant iš pareiškėjos, suinteresuotų asmenų Zitos ir V. Z., suinteresuoto asmens A. S. atstovo advokato V. L. paaiškinimų, liudytojų V. R., V. Š. ir D. M. parodymų, žemės valdos paskirstymo plano, patvirtinto notarė S. J. (t. 1, b.l. 13), pareiškėjai ūkinis pastatas, kurio valdymo faktą pareiškėja ir suinteresuoti asmenys Z. prašo patvirtinti, S. M. buvo perduotas jai nusipirkus iš pardavėjos A. S. tuo pačiu adresu esančius dalį žemės sklypo ir dalį gyvenamojo namo, o suinteresuotiems asmenims Z. Z. ir V. Z. buvo perduoti 2008-07-14 d. jiems su A. S. sudarius išlaikymo iki gyvos galvos sutartį. Nuo ūkinio pastato dalies perdavimo momento pareiškėja ir suinteresuoti asmenys pastatu naudojosi ir valdė kaip savo. Duomenų, jog tretieji asmenys būtų turėję teisių į ginčo pastatą, byloje nėra. Taip pat nenustatyta, kad pareiškėja ir suinteresuoti asmenys pastato perdavimo jiems momentu ir po jo būtų žinoję ar manę, jog yra kitų asmenų, turinčių daugiau teisių į sandėlį ar jų valdymas būtų buvęs neteisėtas (LR CK 4.23 str. 3 d.). Civilinio kodekso 4.26 str. 2 d. numatyta valdymo sąžiningumo prezumpcija nebuvo paneigta, todėl laikytina, kad valdymas atsiradęs sąžiningai (LR CK 4.26 str. 3 d.).

23VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepime nurodė, jog daiktinės teisės į ūkinį pastatą neįregistruotos, tai patvirtina, jog pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų valdomas daiktas kito teisėto savininko neturi. Suinteresuotas asmuo A. S. į pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims Zdanavičiams perduotą turtą nepretenduoja. Be to, pareiškėja ir suinteresuoti asmenys negali kitokia, ne teismo tvarka gauti valdymo faktą patvirtinančių dokumentų, nes turtui nesant įregistruotam nekilnojamojo turto registre, negali būti įregistruota ir daiktinė teisė į jį – valdymas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 str. 1 d.).

24Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, jog buvo nustatyta valdymo faktui patvirtinti reikalingų sąlygų visuma, todėl pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų Z. pareiškimai tenkintini (LR CPK 526 str.).

25Šio fakto nustatymas reikalingas įgyti nuosavybės teises į turtą pagal įgyjamąją senatį (CK 4.22 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263, 270 str., 307 str.1 d., 442 str. 9 p., 526 str., 529 str.,

Nutarė

27Pareiškimą patenkinti.

28Patvirtinti faktą, kad S. M., a.k. ( - ), nuo 1999-12-09 valdo ½ dalį ūkinio pastato pažymėtą plane ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

29Patvirtinti faktą, kad Z. Z., a.k. ( - ), ir V. Z., a.k. ( - ), nuo 2008 m. liepos 14 d. valdo ½ dalį ūkinio pastato, pažymėto plane ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

30Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant... 3. pareiškėjai S. M. ir jos atstovei advokatei Jūratei Bieliauskienei,... 4. suinteresuotam asmeniui Z. Z.,... 5. suinteresuotų asmenų V. Z., Z. Z. ir A. S. atstovui advokatui Vidmantui... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Pareiškėja S. M. prašo patvirtinti faktą, kad ji nuo 1999-12-09 valdo ½... 8. Suinteresuoti asmenys Z. Z. ir V. Z. prašo patvirtinti faktą, kad jie nuo... 9. Pareiškėja S. M. ir jos atstovė advokatė J.Bieliauskienė teismo posėdžio... 10. Suinteresuotas asmuo Z. Z. savo pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo... 11. Suinteresuotų asmenų V. Z., Z. Z. ir A. S.... 12. Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 13. Suinteresuoto asmens Šiaulių miesto savivaldybės atstovas į teismo posėdį... 14. Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas į teismo... 15. Suinteresuoto asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovas į teismo posėdį... 16. Pareiškimas tenkintinas.... 17. Bylos dėl valdymo faktų patvirtinimo, kai nėra ankstesniojo nekilnojamojo... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 1999-12-09 d. tarp pareiškėjos S.... 19. Teismas valdymo faktą gali patvirtinti tik tada, kai pareiškėjas negali... 20. Valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas, kuris gali būti... 21. Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas,... 22. Sprendžiant iš pareiškėjos, suinteresuotų asmenų Zitos ir V. Z.,... 23. VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepime nurodė, jog daiktinės... 24. Byloje esančių įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, jog buvo nustatyta... 25. Šio fakto nustatymas reikalingas įgyti nuosavybės teises į turtą pagal... 26. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263, 270 str., 307 str.1 d., 442 str.... 27. Pareiškimą patenkinti.... 28. Patvirtinti faktą, kad S. M., a.k. ( - ), nuo 1999-12-09 valdo ½ dalį... 29. Patvirtinti faktą, kad Z. Z., a.k. ( - ), ir V. Z., a.k. ( - ), nuo 2008 m.... 30. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...