Byla 2-6346-585/2011
Dėl bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojanciu UAB „Cia“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisejas V.Zelianka, sekretoriaujant A.Bajarunaitei, dalyvaujant kreditoriu AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas atstovui advokatui N.Šilaikai, BUAB „Cia“ administratoriaus UAB „Admivita“ atstovei V.Žemciugovai, viešame teismo posedyje išnagrinejo bankrutuojancios UAB „Cia“ administratoriaus UAB „Admivita“ skunda del bankrutuojancios imones kreditoriu susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojanciu UAB „Cia“ bankroto byloje ir

2n u s t a t e :

31.2011m. kovo 25d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas UAB „Cia“ iškele bankroto byla. Bankrutuojancios imones administratoriumi paskyre UAB „Admivita“.

42.2011m. birželio 30d. ivyko antrasis BUAB „Cia“ kreditoriu susirinkimas, kurio darbotvarkes 7 punktu buvo svarstomas klausimas del administratoriaus ataskaitos patvirtinimo (IBI 23str.4p.).

53.Kreditoriu susirinkimas nutare administratoriaus ataskaita „laikyti išklausyta“ ir jos nepatvirtino.

64.Bankroto administratorius, nesutikdamas su kreditoriu susirinkimo nutarimu, 2011 07 14 kreipesi i teisma, prašydamas pripažinti neteisetu susirinkimo nutarima darbotvarkes 7 punktu ir patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaita. Teismui nurode, kad kreditoriu susirinkimo nutarimu turi buti arba patvirtinta administratoriaus ataskaita, arba ja atsisakyta tvirtinti (IBI 23str.4p.), taciau susirinkimas prieme pagal istatyma negalima nutarimo formuluote. Be to, kreditoriu susirinkimas nenurode jokiu aiškiu motyvu, kodel ataskaita turi likti nepatvirtinta, taip pažeidžiant bankroto administratoriaus teises.

74.Kreditoriai AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas su skundu nesutiko, teismo posedyje nurode, kad tokia formuluote panaudota todel, kad teisme tebevyksta gincas del administravimo išlaidu pagristumo ir ši aplinkybe savaime neleidžia kreditoriams nuspresti, ar ataskaita turi buti patvirtinta. Todel skundžiamu nutarimu buvo nutarta atideti klausimo del ataskaitos pavirtinimo svarstyma velesniam laikui – kol bus teisme išsprestas gincas del administravimo išlaidu samatos.

8Del teises skusti kreditoriaus susirinkimo nutarima ir reikalauti veiklos ataskaitos patviritnimo

95.Kreditoriu susirinkimo nutarimas gali buti skundžiamas per 14 dienu nuo sužinojimo arba turejimo sužinoti apie jo priemima (IBI 24str.5d.), be to, šia teise gali pasinaudoti ne tik bankrutuojancios imones kreditorius, bet ir bankroto administratorius. Kreditoriu susirinkimui atsisakius tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaita, ja gali patvirtinti teismas (IBI 23str.4p.).

10Del administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

116.Administratoriaus veiklos ataskaita tvirtina kreditoriu susirinkimas. Kreditoriu susirinkimui jos nepatvirtinus, ataskaita gali patvirtinti teismas (IBI 23str.4p.). Paskyrus administratoriu, tarp pastarojo ir administruojamos imones susiklosto pavedimo santykiai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Bankrutuojancios (bankrutavusios) imones turta valdo kreditoriai (IBI 23, 24 str.), o administratorius igyvendina kreditoriu nutarimus. Administratoriaus atsiskaitymas už savo veiksmus yra iforminamas ataskaita, taciau sprendžiant klausima del ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagristi tinkama savo igaliojimu vykdyma, privalo pateikti ne tik pacia ataskaita (IBI 23 str. 4 d.), bet ir visus ja pagrindžiancius ir pateisinancius dokumentus (CK 6.760str.4d.). Teismu praktikoje ne karta pažymeta, kad irodinejimo našta, pagrindžiant tinkama pareigu vykdyma, tenka administratoriui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. lapkricio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Administratoriaus teikiamos veiklos ataskaitos sudetine dalis yra administratoriaus atsiskaitymas kreditoriu susirinkimui del faktiškai patirtu administravimo išlaidu, o bankroto administratorius kreditoriu susirinkimui turi pateikti pakankamai irodymu, kad pagristu faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintu administravimo išlaidu nustatytu dydžiu. Teismas, spresdamas ginca del atsisakymo patvirtinti veiklos ataskaita teisetumo, turi isitikinti, ar buvo pagrindas tokiam kreditoriu pareikštam nepritarimui.

127.Lietuvos apeliacinio teismo 2011 10 06 nutartimi iš esmes palikta galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 08 08 nutartis civilineje byloje Nr.2-5745-656/2011, kuria nutarta klausima del administravimo išlaidu samatos patvirtinimo perduoti spresti kreditoriu susirinkimui. Taigi administravimo išlaidu samata gincijamo susirinkimo nutarimo priemimo metu dar nebuvo patvirtinta. Taciau kol bankroto byloje nera išsprestas administravimo išlaidu samatos dydžio klausimas, kreditoriu susirinkimui negali buti pateikta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, kurios sudetine dalis yra bankroto administratoriaus ataskaita del faktiškai patirtu administravimo išlaidu, o tokia ataskaita, jeigu yra pateikta, negali buti patvirtinta.

138.Nustacius, kad 2011 06 30 ivykusio kreditoriu susirinkimo metu nebuvo patvirtinta administravimo išlaidu samata ir del jos vyko gincas teisme, kreditoriai pagristai negalejo iš esmes išspresti klausimo del administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Nors istatyme nenumatyta, kreditoriu susirinkimo formuluote „ataskaita laikyti išklausyta“, teismo vertinimu, pripažistama tinkama esamoje padetyje ir reiškia kreditoriu sprendimo del ataskaitos patvirtinimo atidejima iki bus išspestas klausimas del administravimo išlaidu samatos patvirtinimo.

149.Pripažines pagristais kreditoriu atsikirtimus, kad veiklos ataskaita kaip visuma negalejo buti svarstoma 2011 06 30 kreditoriu susirinkime, teismas bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos pareiškime nurodomu IBI 23str.4d. pagrindu netvirtina ir bankroto administratoriaus pareiškimo netenkina.

1510. Vadovaudamasis LR CPK 290str., 291str., teismas

Nutarė

1611.UAB „Admivita“ pareiškimo del BUAB „Cia“ kreditoriu 2011 06 30 susirinkimo nutarimo ir bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo netenkinti.

1712. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai