Byla e2FB-701-570/2017
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo fizinio asmens bankroto byloje ir rašytinio proceso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. P. ir R. P. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo fizinio asmens bankroto byloje ir rašytinio proceso tvarka

2Teismas

Nustatė

3Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartimi A. P. ir R. P. iškelta fizinio asmens bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroteka“. Šia nutartimi buvo nustatytas keturių mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. 2017-06-19 administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas dar vienam mėnesiui, t.y. iki 2017 m. liepos 18 d. pratęsti terminą mokumo atkūrimo planui pateikti.

4Tačiau nustatytu terminu per 5 mėnesius nei bankrutuojantys asmenys A. P. ir R. P., nei bankroto administratorius mokumo atkūrimo plano teismui nepateikė, kaip ir nepateikė prašymo pratęsti ar atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą planui pateikti, nenurodė priežasčių, dėl kurių laiku nesuspėjo pateikti mokumo atkūrimo plano. Taigi nesant prašymo ir pateikto mokumo atkūrimo plano sprendžiamas klausimas dėl bylos nutraukimo FABĮ 8 straipsnio 5 dalies pagrindu,.

5Bankroto byla nutrauktina.

6FABĮ 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti; 2) teismas nepatvirtina plano; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos; 4) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų ar 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytų žalingų įpročių; 5) paaiškėja, kad fizinis asmuo buvo teistas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Baudžiamojo kodekso 207, 208, 209, 216, 222 ir 223 straipsniuose, ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 6) fizinis asmuo nuslepia nuo bankroto administratoriaus bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą, kurių vertė viršija vieną bazinės socialinės išmokos dydį per mėnesį, ir tai gali pakenkti kreditorių interesams ar turėti įtakos fizinio asmens mokumui atkurti; 7) iškeliama neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla; 8) fizinis asmuo nevykdo kitų šio įstatymo nustatytų reikalavimų; 9) fizinis asmuo miršta; 10) kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.

7Todėl nustatytu terminu per 5 mėnesius teismui nepateikus parengto ir kreditorių apsvarstyto mokumo atkūrimo plano, darytina išvada, kad pareiškėjai nebuvo aktyvūs, nesidomėjo bankroto proceso eiga ir nevykdė bankroto įstatymu nustatytų pareigų, t. y. laiku nepateikė bankroto administratoriui tinkamo fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto, kaip ir teismui jo nepateikė tvirtinimui.

8FABĮ numato griežtą ir imperatyvią fizinių asmenų bankroto procedūrą: mokumo atkūrimo plano parengimas - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos fizinis asmuo turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą ( FABĮ 8 str. 1 d.); mokumo atkūrimo plano pateikimas kreditorių peržiūrai - likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo (FABĮ 8 str. 2 d. 2 p.); kreditorių pritarimas mokumo atkūrimo planui (FABĮ 8 str. 3 d.); mokumo atkūrimo plano tvirtinimas teisme - plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 8 str. 5-6 d.).

9FABĮ 1 str. numato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

10FABĮ 10 str. 1 d. reglamentuoja, kad teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra nors viena iš šiame straipsnyje numatytų sąlygų, tame tarpe ir kai nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti.

11Todėl atsižvelgiant į anksčiau išdėstytų aplinkybių visetą, teismas bankroto bylą nutraukia (FBAĮ 10 str. 1 d. 1 p.).

12Išaiškintina, kad nutraukus fizinio asmens bankroto bylą 10 str. 1 ir 2 d. nustatytais atvejais, visi mokesčiai ir su jais susijusios sumos, palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo nutarties iškelti šią bylą įsiteisėjimo dienos, išskyrus jau įvykdytus skolinius įsipareigojimus.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 5, 6, 8 d., CPK 290 str., 291 str.,

Nutarė

14Nutraukti bankroto bylą Nr. e2FB-701-570/2017 pagal pareiškėjų A. P. ir R. P. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Įsiteisėjus nutarčiai dėl A. P. ir R. P. bankroto bylos nutraukimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti, pateikiant šios nutarties kopiją, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos apie nutrauktą A. P. ir R. P. bankroto bylą.

16Įsiteisėjus nutarčiai dėl A. P. ir R. P. bankroto bylos nutraukimo grąžinti antstoliams vykdomuosius raštus, pateiktus į bankroto bylą, byloje paliekant šių vykdomųjų raštų kopijas.

17Išaiškinti bankroto administratoriui, kad bankroto administratorius privalo ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai