Byla 2-6846-641/2013
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Ričardo Kudrausko pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Administravimas“ įgaliotam asmeniui V. K., bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C. (buvusi pavardė – Ž.) dėl baudos skyrimo vykdymo procese,

Nustatė

2vykdymo procese antstolis pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nubausti pinigine bauda bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkę T. C. už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad antstolio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 98-347/2013 pagal Šiaulių apygardos teismo 2013-02-21 nutartį, kuria T. Ž. įmonės valdymo organams nustatytas 15 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Teigia, jog bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkė nevykdo antstolio reikalavimų ir iki šiol neperduoda bendrovės administratoriui įmonės turto pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visų kitų įmonės dokumentų, todėl prašo už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2013-04-24 skirti

3T. C. po 1000 Lt baudą.

4Prašymas nagrinėjamas proceso dalyviams nepranešant (CPK 593 str. 3 d.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai yra privalomi dalyvaujantiems byloje asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 str.). Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d). CPK 585 str. 1 d. numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 str. 2 d. numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 98-347/2013 medžiagos matyti, kad antstolis 2013-03-25 priėmė vykdyti UAB „Administravimas“ pateiktą Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. B2-628-267/2013, kuriuo T. Ž. įmonės valdymo organams nustatytas 15 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus (vykdomosios bylos Nr. 98-347/2013 2 b.l.). 2013-03-25 įpareigojimu antstolis R. Kudrauskas įpareigojo bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkę T. C. per 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus ir iki 2013-04-08 13 val. apie įvykdytą įpareigojimą raštiškai informuoti antstolį bei sumokėti vykdymo išlaidas (vykdomosios bylos Nr. 98-347/2013 5 b.l.). 2013-05-28 T. C. pateikė raštišką paaiškinimą, kuriuo antstoliui nurodė, jog T. Ž. IĮ tik gavo juridinio asmens kodą, tačiau negavo leidimo veiklai, todėl nebuvo atidaryta ir nevykdė veiklos. Minėtas antstolio įpareigojimas nebuvo vykdomas.

8Antstolis R. Kudrauskas nurodo, jog aukščiau nurodytas įpareigojimas bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C. buvo išsiųstas paštu (2013-03-26) ir paskelbtas viešo paskelbimo būdu (2013-04-17), ką patvirtina ir vykdomosios bylos medžiaga.

9T. C. pateikė raštišką paaiškinimą, jog jos įmonė nevykdė veiklos, tačiau antstolio teisėtų reikalavimų nei iki antstolio nustatyto termino (2013-04-24) (vykdomosios bylos Nr. 98-347/2013 8 b.l.), nei iki šiol neįvykdė, todėl prašoma bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkę nubausti įstatymo nustatyta tvarka. Antstolio įpareigojime buvo išaiškintos antstolio reikalavimų nevykdymo teisinės pasekmės. Bankrutuojančios įmonės savininkės T. C. elgesys nevykdant antstolio įpareigojimo vertintinas kaip pažeidžiantis įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Tiek teismo procesinio sprendimo privalomumas, tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 str.) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, pasirinkti, ar jis vykdys atitinkamus teismo ar antstolio reikalavimus, ar nevykdys. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat nustatyta, jog Šiaulių apygardos teismo 2013-02-21 nutartis, kurios pagrindu antstolis

10R. Kudrauskas atliko vykdymo veiksmus, yra įsiteisėjusi (2013-03-05), t. y. bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkė T. C. šios nutarties neskundė apeliacine tvarka, todėl privalėjo teismo sprendimą vykdyti. Konstatavus antstolio patvarkymų nevykdymo faktą, bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkė T. C. baustina pagal CPK 585 str. 2 d.

11Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į skirtinos baudos tikslą, kuris yra susijęs ne tik su siekiu finansiškai nubausti asmenį už teismo sprendimo nevykdymą, bet ir su proceso šalies skatinimu tinkamai ir savalaikiai įvykdyti teismo sprendimą, todėl, atsižvelgdamas į tai, jog skolininkė yra baudžiama pirmą kartą, teismas laikosi nuostatos, jog maksimalios baudos skyrimas neatitiktų baudos skyrimo tikslų ir paskirties, dėl to skirtinos baudos dydis bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C. mažintinas iki 50,00 Lt už kiekvieno aukščiau nurodyto antstolio patvarkymo nevykdymą, t. y. bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C. už antstolio įpareigojimo nevykdymą yra skirtina 50,00 Lt bauda už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2013-04-24 iki visiško antstolio reikalavimų įvykdymo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 612 straipsniu, teismas,

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C., asmens kodas ( - ) už antstolio Ričardo Kudrausko 2013-03-25 įpareigojimo nevykdymą, skirti po 50,00 Lt baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2013-04-24 iki šių reikalavimų įvykdymo, išieškant baudas į valstybės biudžetą.

15Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant išsiųsti antstoliui R. Kudrauskui, UAB „Administravimas“ įgaliotam asmeniui V. K., bankrutuojančios T. Ž. IĮ savininkei T. C..

16Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui grąžinti vykdomąją bylą Nr. 98-347/2013.

17Ši nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai