Byla 2VP-23375-775/2016
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys R. P. ir BUAB (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant suinteresuoto asmens R. P. atstovui advokatui A. D.,

4nedalyvaujant pareiškėjai J. Ž., suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovui bankroto administratoriui MB ( - ),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. Ž. prašymą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys R. P. ir BUAB ( - ).

6Teismas

Nustatė

7Kauno apylinkės teisme gautas antstolės J. Ž. prašymas buvusiam BUAB ( - ) direktoriui R. P. už antstolės reikalavimo nevykdymą skirti baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

8Pareiškėja į 2016-11-09 teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai (b. l. 16), todėl byla nagrinėtina pareiškėjai nedalyvaujant.

9Pareiškime antstolė nurodė, jog jos kontoroje pateiktas vykdyti 2015-12-07 Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. ( - ), kuriuo teismas įpareigojo R. P. perduoti bankroto administratoriui BUAB ( - ) turtą pagal balansą ir visus dokumentus. 2016-09-01 buvo surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas Nr. S16-41072. Antstolė, remdamasi LR CPK 771 str. 5 d., prašo už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną BUAB ( - ) buvusiam direktoriui skirti baudą išieškotojo naudai.

10Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas bankroto administratorius MB ( - ) nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nei įmonės turtas, nei dokumentai nėra perduoti administratoriui, todėl antstolio pareikšimas tenkintinas.

11Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta tinkamai (b. l. 15), prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

12Suinteresuotas asmuo R. P. nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė.

13Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog faktinis UAB ( - ) direktorius buvo ne R. P., o G. V.. Jo atstovaujamasis yra beraštis, jis nebūtų sugebėjęs vykdyti direktoriaus pareigų ir funkcijų, jam jokie dokumentai ir įmonės turtas niekada nebuvo perduotas, todėl ir antstolei jis neturi ir negali nieko perduoti ir ateityje negalės. R. P. nesielgia piktybiškai, tačiau dėl savo neišprusimo jis tiesiog nesugeba įvertinti galimų jo elgesio pasekmių.

14Pareiškimas tenkintinas dalinai.

15Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolės kontoroje 2016 m. gegužės 17 d. gautas vykdomasis raštas Nr. ( - ) dėl įpareigojimo UAB ( - ) valdymo organams ne vėliau kaip 10 dienų perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus (v. b. l. 3). 201-05-17 R. P. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), buvo išsiųstas raginimas įvykdyti šį sprendimą (v. b. l. 11–12). 2016-06-01 tas pats raginimas skolininkui buvo išsiųstas kitu adresu ( - ) (v. b. l. 24–23), tačiau grįžo neįteiktas (v. b. l. 27). 2016-06-07, 2016-06-17 raginimai pakartotinai išsiųsti adresu ( - ) (v. b. l. 31–32, 37–36). BUAB ( - ) atstovas bankroto administratorius MB ( - ) pasiūlė antstolei skelbti R. P. paiešką (v .b. l. 38–40). 2016-08-08 raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui buvo įteiktas asmeniškai (v. b. l. 44). Skolininkui nutarties neįvykdžius, 2016-09-01 buvo surašytas Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktas (v. b. l. 48).

16Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą ir surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti (CPK 771 str.).

17Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktu, sprendimą, kuriuo įpareigojama per įstatymu nustatytą terminą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, privalo vykdyti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, valdymo organai. Juridiniai asmenys įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Remiantis JAR duomenimis, nuo 1997-04-10 UAB ( - ) direktoriumi buvo R. P. (b. l. 19).

18Teismas sprendžia, kad teismo procesinis dokumentas privalo būti vykdomas, kai asmuo, dėl kurio priimtas teismo procesinis sprendimas, sužino apie tokio dokumento priėmimą. Skolininkui R. P. raginimas įvykdyti teismo nutartį buvo asmeniškai įteiktas 2016-08-08 (v. b. l. 44), tačiau iki šiol skolininkas nei įmonės turto, nei dokumentų administratoriui neperdavė, raginimo neįvykdymo priežasčių antstolei nepranešė, teismui taip pat nepateikė atsiliepimo, todėl už pasyvų ir neatsakingą elgesį, už nebendradarbiavimą jam taikytina procesinė atsakomybė.

19Pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį teismas savo nuožiūra skiria skolininkui, nevykdančiam teismo sprendimo, iki 289 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną. Tai reiškia, jog įstatymų leidėjas pačiam teismui suteikia diskrecijos teisę įvertinti sprendimo neįvykdymo teisinius padarinius bei išieškotojo patiriamą žalą ir skirti baudą numatytos sumos ribose. Bauda šiuo atveju veikia kaip poveikio priemonė, ne tik atliekanti kompensacijos funkciją – kaip satisfakcija išieškotojui dėl laiku neįvykdytos prievolės, bet ir skatinanti skolininką įvykdyti prievolę.

20Teismo posėdyje skolininko atstovas teismo pasėdyje paaiškino, jog minėtas asmuo iš tikrųjų buvo tik formalus įmonės vadovas, už jį veikė kiti asmenys, jam nebuvo perduotas nei įmonės turtas, nei dokumentai, todėl jis neturi ir ateityje neturės ką perduoti administratoriui. Dėl didelio neišprusimo žmogus nežino, kaip jam elgtis, todėl ir nesikreipė į antstolį. Taigi, esant tikimybei, kad skolininkas įmonės turto ir dokumentų neturi, netikslinga jam skirti baudą už kiekvieną dieną, nes tokiu būdu vykdymo proceso tikslai vis tiek gali būti nepasiekti. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad skolininkas baudžiamas pirmą kartą, teismas už sprendimo neįvykdymą skolininkui skiria vienkartinę 200 Eur baudą išieškotojo naudai. Tokia bauda laikytina proporcinga ir pagrįsta, užtikrinančia išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 771 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

22Pareiškimą tenkinti iš dalies.

23Paskirti R. P., a. k. ( - ) 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą už teismo sprendimo nevykdymą išieškotojo BUAB ( - ), atstovaujamo bankroto administratoriaus MB ( - ), naudai.

24Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

25Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant suinteresuoto asmens R. P. atstovui advokatui A. D.,... 4. nedalyvaujant pareiškėjai J. Ž., suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Kauno apylinkės teisme gautas antstolės J. Ž. prašymas buvusiam BUAB ( - )... 8. Pareiškėja į 2016-11-09 teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio... 9. Pareiškime antstolė nurodė, jog jos kontoroje pateiktas vykdyti 2015-12-07... 10. Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas bankroto administratorius MB ( - )... 11. Suinteresuoto asmens BUAB ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 12. Suinteresuotas asmuo R. P. nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė.... 13. Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog faktinis UAB ( -... 14. Pareiškimas tenkintinas dalinai.... 15. Vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, kad antstolės kontoroje 2016... 16. Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis... 17. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktu,... 18. Teismas sprendžia, kad teismo procesinis dokumentas privalo būti vykdomas,... 19. Pagal CPK 771 straipsnio 5 dalį teismas savo nuožiūra skiria skolininkui,... 20. Teismo posėdyje skolininko atstovas teismo pasėdyje paaiškino, jog minėtas... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Pareiškimą tenkinti iš dalies.... 23. Paskirti R. P., a. k. ( - ) 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą už teismo... 24. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 25. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...