Byla 2-5292-650/2012
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, iškeltą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui UAB „Mobili linija“, išvadą teikiančiai institucijai Valstybinei Vartotojų teisių apsaugos tarnybai

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Šarauskienei, dalyvaujant ieškovei A. J., ieškovės atstovui advokatui Gvidui Armanavičiui, atsakovo atstovei advokatei Jūratei Tamulevičiūtei, parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, iškeltą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui UAB „Mobili linija“, išvadą teikiančiai institucijai Valstybinei Vartotojų teisių apsaugos tarnybai,

Nustatė

22012-07-27 apylinkės teisme iškelta civilinė byla pagal priimtą ieškovės ieškinį dėl 690 Lt turtinės žalos ir 2070 Lt neturtinės žalos priteisimo iš atsakovės. Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nesutikdamas su ieškovės reikalavimais ir prašydamas juos atmesti. Tuo pačiu atsiliepime nurodoma ir galimybė byloje sudaryti su ieškove taikos sutartį.

3Į procesą įtraukta institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė 2012-10-04 išvadą, kurioje nurodyta, jog atsižvelgiant į ginčo aplinkybes, ieškovės prašymas grąžinti už telefoną sumokėtą 690 Lt sumą laikytinas pagrįstu, o neturtinės žalos nustatymo dydį nustatyti ir įvertinti pinigais gali tik teismas, todėl tarnyba nėra įgaliota pasisakyti dėl neturtinės žalos.

42012-10-12 parengiamajame teismo posėdyje šalys susitarė ginčą baigti taikiai ir pateikė prašymą patvirtinti ieškovės ir atsakovo atstovės sudarytą taikos sutartį. Sutartyje šalys nurodė, kad joms žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

5Prašymas tenkintinas.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

7Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

8Šalims išaiškintina, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 294 str. 2 d.).

9Šioje byloje ieškovei buvo suteikta 100 procentų apmokama valstybės garantuojama teisinė pagalba, atleidžiant ieškovę nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Darytina išvada, kad teismas nagrinėjamu ginčo atveju turi teisę nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas. Atsižvelgdamas į tai, kad šalių procesinis elgesys buvo tinkamas - šalys proceso metu siekė ir baigė bylą taikos sutartimi, kas atitinka ir civilinio proceso tikslus, todėl teismas žyminio mokesčio dalies, procesinių dokumentų siuntimo ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybei iš atsakovo nepriteisia (CPK 2 str., 5 str., 96 str. 1 d., 96 str.5 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294-295 str., teismas

Nutarė

11patvirtinti ieškovės A. J., a.k. ( - ) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „ Mobili linija“, į.k. 124273115, atstovės advokatės Jūratės Tamulevičiūtės 2012 m. spalio 12 d. pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas UAB „Mobili linija“ sumoka ieškovei A. J. 690 (šešis šimtus devyniasdešimt) litų turtinės žalos ir 590 (penkis šimtus devyniasdešimt) litų neturtinės žalos.

12Nuo kitų ieškinio reikalavimų ieškovė A. J. atsisako.

  1. Pašto išlaidas šalys sumoka per pusę.
  2. Šalys patvirtina, kad įvykdžius ir teismui patvirtinus šią sutartį, pretenzijų viena kitai dėl ieškinio nebereikš.
  3. Atsakovas sumoka 1 punkte nurodytą ieškovei sumą į jos sąskaitą SEB banke Nr.( - ), per 10 dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

14Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t.y. žinoma, kad teismui patvirtinus taiko sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalima pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

15Šios sutarties sudarytas 1 egzempliorius, kuris perduodamas tvirtinti teismui.

16Patvirtinus šalių taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

17Nutartis per 7 dienas nuo gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai