Byla 2A-538-01/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,susidedanti iš

2kolegijos pirmininko Eduardo Monkevičiaus,

3kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Birutės Bobrel ,sekretoriaujant Vitai Beleckaitei ,

4dalyvaujant ieškovo VĮ Valstybės turto fondas atstovei Neritai Šilingaitei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybės įmonės Valstybės turto fondas apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo2007 m. vasario 12 d. sprendimo,kuriuo iš dalies patenkintas ieškinys dėl sutartinės prievolės įvykdymo ir delspinigių priteisimo

Nustatė

5Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašė teismą įpareigoti atsakovą UAB „Unigama“: 1) per protingą terminą įvykdyti šalių 2005 m. spalio 28 d. sutarties Nr161-05 8 punkto sąlygą,t.y.įregistruoti Nekilnojamojo turto registre šia sutartimi atsakovo įgytus 56 ieškinyje nurodytus ir identifikuotus objektus, ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti ieškovui, 2) teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Jonavos rajono savivaldybę dėl leidimo nugriauti įgytus 56 objektus,nugriauti šiuos objektus ir patekti ieškovui tai patvirtinančių dokumentų kopijas, 3) sumokėti sutartyje numatytus 3660,00 Lt. delspinigius už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

6Ieškovo atstovė paaiškino,kad 2005 m. spalio 28 d. sutartimi Nr 161-05 atsakovas įgijo nuosavybės teisę į 56 ieškinyje nurodytus objektus,su sąlyga,kad per laikotarpį nuo 2005 m. spalio 29 d. iki 2006 m. sausio 29 d. tie objektai bus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre,kartu įregistruojant atsakovo įsipareigojimą nustatyta tvarka gavus leidimus nugriauti tuos objektus ir pateikti ieškovui tai patvirtinančių dokumentų kopijas.Tačiau atsakovas savo prievoles pagal šią sutartį įvykdė tik iš dalies: įregistravo nuosavybės teisę į privatizavimo objektus, o likusių sutarties sąlygų gauti leidimus nugriovimui ir nugriauti tuos objektus neįvykdė.Todėl pagal sutarties 10 punktą atsakovas už kiekvieną praleistą dieną privalo sumokėti 3660,00 litų delspinigių.

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko,prašė jį atmesti.Paaiškino,kad 2005 m. lapkričio 9 d.įregistravo jo įgytus 56 objektus ir nustatyta tvarka gavo leidimus nugriauti 13 ieškinyje nurodytų statinių.Tačiau pasirašant pirkimo pardavimo sutartį nebuvo atsižvelgta į tai,kad kai kurie objektai yra specialios paskirties (kareivinės) ,jų nugriovimui keliami specialūs reikalavimai,reikia pateikti statinio griovimo technologijos aprašymą, o atskirais atvejais ir griovimo projektą,todėl tai daug laiko reikalaujantis procesas.Be to, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti privatizavimo objektų duomenys yra netikslūs ne dėl atsakovo kaltės.Prašo nepriteisti delspinigių,nes 0,4 procentai delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną yra neprotingai dideli.

8Jonavos rajono apylinkės teismas 2007 m. vasario 12 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino.Įpareigojo atsakovą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir įvykdyti Privatizavimo sutarties 8 punkto sąlygą-nustatyta tvarka gauti leidimus nugriovimui ir nugriauti įgytus privatizavimo objektus ir pateikti ieškovui tai patvirtinančius dokumentus bei priteisė iš atsakovo ieškovui 126,00 Lt. delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas.Sprendime teismas nurodė,kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų,kurie patvirtintų jo kaltės nebuvimą dėl Privatizavimo sutarties sąlygų neįvykdymo,todėl privalo savo prievoles pagal sutartį įvykdyti tinkamai.Tačiau sutartyje numatyti delspinigiai- 0< 4 procento už kiekvieną praleistą dieną ir atitinkamai 146 procentai metinių palūkanų yra aiškiai per dideli,prieštarauja protingumo ir sąžiningumo kriterijams bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotai praktikai.Todėl prašomą priteisti delspinigių sumą sumažino iki 126,00 litų,skaičiuojant nuo 2006 m. gegužės 23 d.,kai pasibaigė ieškovo nustatytas papildomas terminas prievolei įvykdyti, iki 2007 m. sausio 29 d.

9Apeliaciniu skundu ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo šį pirmos instancijos teismo sprendimą dalyje dėl delspinigių sumažinimo pakeisti ir priteisti 3660,00 litų delspinigių.

10Apeliantas skundą pagrindė tuo,kad atsakovas Privatizavimo sutartį pasirašė savo valia ir sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio jam nekėlė abejonių.Atsakovo kaltė dėl savo prievolių pagal sutartį nevykdymo yra nustatyta ir konstatuota pirmos instancijos teismo sprendimu,todėl pagal CK 6.258 str. 1 dalį už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą,delspinigius).Atsikirsdamas į pirmos instancijos teismo argumentus,kad teismas ,mažindamas delspinigių dydį,rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika,apeliantas mano,kad šio teismo formuojama vienoda teisės aiškinimo ir taikymo praktika ne a priori , o visų faktinių aplinkybių kontekste,tai yra fakto klausimas.Apeliantas nesutinka su teismo pateiktu prievolių įvykdymo terminų skaičiavimu ir nurodo ,kad privatizavimo sutartimi sulygti delspinigiai skaičiuotini nuo prievolei įvykdyti nustatyto termino pabaigos,t.y. nuo 2006 m. sausio 29 d.Be to,nurodo,kad net nustatytų papildomų terminų galiojimų laikotarpiu ieškovas turėjo teisę į nuostolių atlyginimą.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Unigama“ prašo jį atmesti, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.Paaiškino,kad pagal Privatizavimo sutarties 10 p., ieškovui suteikta teisė dėl susidariusių aplinkybių atleisti atsakovą nuo delspinigių mokėjimo arba juos sumažinti.Ieškovas buvo informuotas apie atsakovui iškilusius sunkumus vykdant sutartinius įsipareigojimus ,bet suteikė atsakovui per trumpą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.Todėl teismas pagrįstai delspinigius priteisė nuo tos datos,kada pasibaigė ieškovo pratęstas terminas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.Atsakovo prašomi priteisti delspinigiai -3660,00 litų per dieną sudaro net 0,4 procentų ir viršija visą objekto kainą,kuri yra 2510 ,00 litų,todėl delspinigiai yra neprotingi ir nesąžiningi ir prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotai praktikai.

12Kolegija,apeliacinio skundo ribose patikrino jo pagrįstumą ir teisėtumą,taip pat patikrino ar nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Pagal CK 6.258 str. 3 dalį teismas turi teisę netesybas (baudą,delspinigius) sumažinti,jeigu jos neprotingai didelės ,taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės,tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių ,atsiradusių dėl prievolių nevykdymo arba netinkamo įvykdymo,sumą.

15Byloje nustatyta,kad šalių sudarytoje 2005 m. spalio 28 d. Privatizavimo sutartyje Nr 161-05 10 litų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną sudaro net 0,4 procentų ir žymiai viršija visų privatizavimo objektų kainą,kuri yra 2510 litų.Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos eilėje nutarčių yra pasisakyta,kad net 0,2 procentai delspinigių,kurie sudaro 73 procentus metinių palūkanų,yra laikomi per didelėmis netesybomis. (civilinės bylos Nr 3k-3-505/2005, Nr 3K-3-316/2005, Nr3K-3-394/2005 ir kt.).Be to, atsakovas dalį prievolių pagal Privatizavimo sutartį įvykdė,to neginčija ir ieškovas: įregistravo Nekilnojamojo turto registre visus privatizuotus 56 objektus ir gavo leidimus 13-kos objektų nugriovimui.Tuo tarpu ieškovas neįrodė,kokius jis turėjo nuostolius dėl prievolių pagal privatizavimo sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

16Dėl apelianto argumentų,kad pirmos instancijos teismas netinkamai skaičiavo prievolių įvykdymo terminą,kolegija juos atmeta,nes atsakovas įpareigotas įvykdyti prievolę natūroje.,iš jo priteistinos metinės palūkanos, todėl termino skaičiavimas šiuo atveju neturi reikšmės.(CK 6.258 str. 2 dalis).

17Tokiu būdu,kolegija daro išvadą,kad pirmos instancijos teismas,sumažinęs delspinigių dydį,tinkamai taikė CK 6.258 str. nuostatas, atsižvelgė i Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką,todėl pakeisti šį sprendimą nėra pagrindo.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 326 str.1 p.,kolegija

Nutarė

19Apeliacinį skundą atmesti.Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai