Byla 2A-650/2014
Dėl įsipareigojimų pagal garantinį raštą nevykdymo; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vakoil“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Konstantino Gurino, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko investicinė grupė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1501-173/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lukoil Baltija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Ūkio banko investicinė grupė“ dėl įsipareigojimų pagal garantinį raštą nevykdymo; trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vakoil“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

62011 m. spalio 11 d. tarp ieškovo UAB ,,Lukoil Baltija“ (pardavėjas) ir trečiojo asmens UAB ,,Vakoil“ (pirkėjas) buvo sudaryta sutartis dėl naftos produktų tiekimo (toliau – ir Sutartis). Sutarties įvykdymo užtikrinimui atsakovas UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ 2011 m. spalio 11 d. išdavė garantinį raštą, kuriuo 1 000 000 Lt ribose įsipareigojo atsakyti ieškovui už trečiojo asmens neįvykdytas mokėjimo prievoles pagal Sutartį. Garantijos galiojimo terminas – 2012 m. gruodžio 31 d. Vykdydamas Sutartį ieškovas trečiajam asmeniui patiekė naftos produktus, už kuriuos trečiasis asmuo neatsiskaitė, ieškovui pateikus reikalavimus apmokėti įsiskolinimą ir delspinigius, trečiasis asmuo šių reikalavimų neįvykdė. 2012 m. gruodžio 17 d. ir 2012 m. gruodžio 27 d. ieškovas atsakovui surašė reikalavimus dėl garantinio rašto įvykdymo, kuriais iš viso iš atsakovo pareikalavo sumokėti 1 000 000 Lt sumą. Ieškovas nurodė, kad šie reikalavimai atsakovui per kurjerių tarnybą įteikti atitinkamai 2012 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Atsakovas nustatytu terminu reikalavimų neįvykdė, todėl ieškovas pateiktu ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 1 000 000 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

72013 m. vasario 28 d. preliminariu sprendimu Kauno apygardos teismas ieškovo ieškinį tenkino. Dėl preliminaraus teismo sprendimo atsakovas pareiškė prieštaravimus, nurodydamas, kad 2012 m. gruodžio 17 d. ir 2012 m. gruodžio 27 d. reikalavimai atsakovui nebuvo įteikti, ieškovo nurodyti pašto siuntas priėmę asmenys – K. ir G. nėra ir niekada nebuvo atsakovo darbuotojai. Be to, atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė, kad pagrindinis skolininkas UAB ,,Vakoil“ negali įvykdyti prievolės, todėl ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimo atsakovui, kurio atsakomybė yra subsidiari.

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad pagrindinis skolininkas – trečiasis asmuo UAB ,,Vakoil“ sumokėjo dalį skolos (50 000 Lt), todėl ieškinio sumą sumažino iki 950 000 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 18 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė – ieškovui iš atsakovo priteisė 950 000 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 6750 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Teismas nustatė, kad pagal 2011 m. spalio 11 d. sutartį pirkėjas (trečiasis asmuo UAB ,,Vakoil“) pardavėjui (ieškovui) už pateiktus naftos produktus turi apmokėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo naftos produktų pardavimo momento, užfiksuoto pardavimo dokumentuose. Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 11 d. garantiniu raštu atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ (garantas) įsipareigojo atsakyti ieškovui UAB „Lukoil Baltija“, jeigu trečiasis asmuo UAB „Vakoil“ visiškai ar iš dalies neatsiskaitys su pardavėju pagal Sutartį už Sutartyje numatytas parduoti prekes Sutartyje numatytomis sąlygomis (pirkėjui tapus nemokiam ir kitais atvejais), taip pat nesumokės delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ar kitų pagal sutartį priklausančių mokėjimų.

12Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 11 d. garantiniame rašte numatyta, kad jeigu pirkėjas, pažeisdamas sutartį, nesumokės pardavėjui sutartyje nustatytais terminais kainos už sutartyje numatytas prekes, priskaičiuotų delspinigių ar kitų mokėjimų pagal sutartį, pardavėjas šio garantinio rašto galiojimo laikotarpiu gali pateikti garantui pardavėjo rašytinį prašymą (originalą), nurodantį pirkėjo nesumokėtą kainą ar jos dalį pagal sutartį, taip pat priskaičiuotus delspinigius ir kitus mokėjimus priklausančius mokėti pirkėjui, pradelstą terminą, taip pat pateikti patvirtintas pirkėjui pateiktų PVM sąskaitų–faktūrų bei dokumentų, įrodančių, kad pirkėjas prievolės sumokėti kainą pagal sutartį nevykdė ar vykdė netinkamai, kopijas. Garantas pardavėjui lėšas išmoka su sąlyga, jeigu pateikti visi aukščiau nurodytieji dokumentai ir jie garanto gauti šio garantinio rašto galiojimo laikotarpiu. Lėšos išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo, jeigu jie atitinka šio garantinio rašto sąlygas.

13Teismas nurodė, kad garanto atsakomybė yra subsidiari ir ją riboja garantiniame rašte numatyta suma – 1 000 000 Lt (įskaitant PVM), o garantinis raštas nustoja galioti 2012 m. gruodžio 31 d. arba nustojus galioti sutarčiai arba nutraukus sutartį prieš terminą ir pirkėjui visiškai įvykdžius savo prievolę sumokėti kainą ir kitus mokėjimus, jeigu jų yra, pagal sutartį už perkamas prekes, priklausomai nuo to, kuris įvykis yra ankstesnis.

14Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakoil“ nevykdė ieškovui sutartinių įsipareigojimų, todėl 2012 m. lapkričio 27 d. trečiojo asmens įsiskolinimas sudarė 1 597 330,84 Lt, iš kurių 320 431,25 Lt pradelsti mokėjimai pagal sutarties 3.6 punktą. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo buvo raginamas apmokėti šią pradelstą pinigų sumą. 2012 m. gruodžio 17 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą, kad šis apmokėtų 754 351,34 Lt trečiojo asmens įsiskolinimą, kadangi trečiasis asmuo nevykdo sutartinių įsipareigojimų ieškovui, prie prašymo pridėjo neapmokėtų PVM sąskaitų–faktūrų, garantinio rašto, sutarties kopijas. 2012 m. gruodžio 21 d. ieškovas kreipėsi į trečiąjį asmenį, kad šis sumokėtų 1 597 330,84 Lt skolą ir 11 498,35 Lt delspinigius, tačiau trečiasis asmuo į šiuos reikalavimus nereagavo. 2012 m. gruodžio 27 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas apmokėti trečiojo asmens 245 648,66 Lt įsiskolinimą, prie šio prašymo pridėjo PVM sąskaitų–faktūrų kopijas. Teismo vertinimu, ieškovas laiku ir nepažeisdamas kitų garantinio rašto sąlygų kreipėsi į garantą, todėl sprendė, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo pareikštą reikalavimą.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

17Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas laiku kreipėsi į atsakovą dėl įsipareigojimų pagal garantinį raštą įvykdymo. Ieškovas reikalavimą atsakovui turėjo pateikti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis garantinio rašto sąlygomis, reikalavimas turėjo būti pateiktas tiesiogiai atsakovui, o ne tretiesiems asmenims, kaip buvo padaryta šiuo atveju. Pastatas, kuriame yra atsakovo registruota buveinė (Donelaičio g. 60, Kaunas), yra 12 aukštų administracinis pastatas, susidedantis iš atskirų administracinių patalpų. Bet kuris protingas ir rūpestingas asmuo, ypač verslininkas, gali daryti išvadą, kad tokio pobūdžio administraciniame pastate gali veikti ir turėti savo biurus daugelis įmonių, o ne tik atsakovas. Tokia informacija gaunama neatlygintinai pasinaudojus internetinės paieškos priemonėmis. Nei K., nei G., kurie priėmė atsakovui skirtus dokumentus, nėra ir niekada nebuvo atsakovo darbuotojai, atsakovas nėra išdavęs jiems jokių įgaliojimų atsakovo vardu pasirašinėti ar/ir priimti dokumentus. Ieškovas, būdamas pakankamai rūpestingas ir apdairus, turėjo pasirūpinti, kad dokumentai būti įteikti tiesiogiai atsakovui. Vadovaujantis CK 6.92 straipsnio 4 dalimi, garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jei reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos sąlygų arba pateikti pasibaigus garantijos terminui.

192. Garanto atsakomybė yra subsidiari, todėl kreditorius reikalavimą pirmiausia turi pareikšti pagrindiniam skolininkui, o pastarajam atsisakius vykdyti prievolę ar jos neįvykdžius per nustatytą terminą, kreditorius gali reikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ėmėsi realių veiksmų išieškant skolą iš pagrindinio skolininko UAB ,,Vakoil“, kad pagrindinis skolininkas atsisakytų vykdyti prievolę ar jos įvykdyti negalėtų, taip pat kad nėra realių galimybių išreikalauti skolą ar jos dalį iš pagrindinio skolininko. Toks reikalavimas nustatytas ir pačiame garantiniame rašte – greta kitų dokumentų, ieškovas taip pat turi pateikti patvirtintas kopijas dokumentų, įrodančių, kad UAB ,,Vakoil“ prievolės sumokėti kainą pagal Sutartį neįvykdė ar vykdė ją netinkamai. Iš ieškovo 2012 m. gruodžio 21 d. ir 2012 m. gruodžio 28 d. raštų, adresuotų UAB ,,Vakoil“, neaišku, ar šie raštai iš viso buvo pateikti UAB ,,Vakoil“, koks buvo UAB ,,Vakoil“ atsakymas į pateiktus reikalavimus, ginčijo ar ne UAB ,,Vakoil“ savo įsiskolinimą. Į teismą dėl skolos išieškojimo iš UAB ,,Vakoil“ ieškovas taip pat kreipėsi tik pasibaigus garantiniam terminui. Tai reiškia, kad ieškovas neįrodė, kad nebuvo galimybių išreikalauti skolą iš pagrindinio skolininko UAB ,,Vakoil“, kol galiojo garantinis raštas.

203. Teismo sprendimas yra be motyvų, tai sudaro absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą. Teismas neaptarė ir neįvertino esminių atsakovo atsikirtimų, dėl jų nepasisakė ir neišdėstė savo išvadų. Teismas tik pakartojo ieškovo nurodytas faktines aplinkybes, susijusias su garantinio rašto vykdymu, nemotyvuotai konstatavo, kad ieškovas laiku ir nepažeisdamas garantinio rašto reikalavimų kreipėsi į atsakovą. Teismas nenagrinėjo nei atsakovo atsikirtimų dėl netinkamo dokumentų įteikimo, nei dėl ieškovo prievolės teikiant reikalavimus laikytis sąlygų, skiriančių subsidiarią atsakomybę nuo solidarios.

21Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Lukoil Baltija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

22Nurodo, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, jei juridinis asmuo nenurodė kitaip. Šiuo atveju dokumentai įteikti atsakovo buveinės registracijos adresu. Ieškovo teigimu, trečiajam asmeniui per Sutartyje numatytą terminą neįvykdžius prievolės, atsirado garanto subsidiari atsakomybė, be to, ieškovas iki paskutinės garantijos dienos iš trečiojo asmens mėgino susigrąžinti skolą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkinamas.

25Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

26Bylos šalis siejo garantijos teisiniai santykiai (CK 6.90 str.). CK 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma atsakyti kreditoriui, jeigu to kreditoriaus skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti nuostolius tam tikromis sąlygomis. Garanto atsakomybė yra subsidiari ir ją riboja garantijoje nustatyta suma (CK 6.92 str. 1 d.). CK 6.92 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą, jeigu kreditoriaus reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos vykdymo sąlygų arba pateikti pasibaigus garantijos terminui.

27Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantas grindžia dviem argumentais. Pirma, ieškovo prašymas dėl garantijos išmokėjimo buvo pateiktas pasibaigus garantijos galiojimo terminui, ir, antra, ieškovas neįrodė, kad neturėjo galimybės išieškoti skolos iš pagrindinio skolininko – trečiojo asmens UAB ,,Vakoil“.

28Teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

29Kaip minėta, 2011 m. spalio 11 d. garantiniame rašte nurodyta, kad garantinis raštas galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. (b. l. 26). Ieškovas 2012 m. gruodžio 17 d. ir 2012 m. gruodžio 27 d. reikalavimais dėl garantinio rašto įvykdymo pareikalavo atsakovo išmokėti bendrą 1 000 000 Lt garantijos sumą (b. l. 7-8; 24-25). Šie raštai atsakovui įteikti registruotu paštu atsakovo registruotos buveinės adresu (K. Donelaičio g. 60, Kaunas) iki garantijos termino pabaigos (b. l. 70-71, 74-75).

30CK 2.49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jei juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Atsakovas neginčija fakto, kad tiek jo buveinės registracijos vieta, tiek faktinės veiklos vieta sutampa – K. Donelaičio g. 60, Kaunas. Garantiniame rašte nėra nustatytos kitokios prašymo įvykdyti garantinį įsipareigojimą pateikimo atsakovui tvarkos (b. l. 26).

31Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas prašymus dėl garantijos išmokėjimo atsakovui pateikė tinkamai. Skirtingai nei nurodo atsakovas, šiuo atveju rizika, susijusi su tuo, kad atsakovas gali faktiškai negauti dokumentų, siunčiamų jo buveinės adresu, tenka atsakovui, o ne ieškovui. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodydamas aplinkybes, kad pastate, kuriame yra jo buveinė, veikia daug įmonių, todėl siunčiami dokumentai galėjo nepatekti atsakovui, šią riziką galėjo pašalinti garantijos rašte nurodydamas kitokią prašymo dėl garantijos išmokėjimo pateikimo tvarką, tačiau to nepadarė.

32Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad ieškovas reikalavimą išmokėti garantiją pateikė pasibaigus garantijos galiojimo terminui.

33Atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad ieškovas neturėjo teisės kreiptis į garantą, nes neįrodė, kad neturėjo galimybės išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko. Byloje pateiktos ieškovo trečiajam asmeniui išrašytos PVM sąskaitos–faktūros patvirtina ieškovo reikalavimo teisę į 1 597 330,84 Lt sumą. Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo (pagrindinis skolininkas) per nustatytą terminą šių sąskaitų neapmokėjo. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2012 m. lapkričio 27 d., 2012 m. gruodžio 21 d. ir 2012 m. gruodžio 28 d. raštais kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydamas nedelsiant apmokėti pradelstą skolą (b. l. 121, 124, 127). Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas savo reikalavimus pirmiausia buvo pareiškęs pagrindiniam skolininkui, t. y. įgyvendino CK 6.245 straipsnio 5 dalyje numatytą pareigą prieš reiškiant reikalavimus subsidiariam skolininkui, pareikšti reikalavimą pagrindiniam skolininkui (CPK 185 str.). Byloje nėra ginčo, kad pagrindinis skolininkas iki ieškovo prašymo pateikimo atsakovui, neįvykdė įsipareigojimų apmokėti pradelstą skolą (jos dalį). Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad ieškovas įgijo reikalavimo teisę į garantą (atsakovą) (CPK 185 str.). Be to, šiame kontekste, kolegijos vertinimu, aktuali ta aplinkybė, kad terminas apmokėti pateiktas sąskaitas trečiajam asmeniui pasibaigė laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 22 d. iki 2012 m. gruodžio 21 d. (b. l .21-22, 125-126), o atsakovo garantija galiojo iki 2012 m. gruodžio 31 d. Todėl, kolegijos nuomone, šiuo atveju reikalauti, kad ieškovas imtųsi papildomų gynybos priemonių, siekdamas išieškoti skolą iš pagrindinio skolininko, taip praleisdamas garantijos galiojimo terminą, būtų neteisinga.

34Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinio reikalavimus. Dėl šios priežasties neišsamus teismo sprendimo motyvavimas nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 329 str. 1 d.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Konstantino Gurino, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. 2011 m. spalio 11 d. tarp ieškovo UAB ,,Lukoil Baltija“ (pardavėjas) ir... 7. 2013 m. vasario 28 d. preliminariu sprendimu Kauno apygardos teismas ieškovo... 8. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, kad pagrindinis skolininkas –... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 18 d. galutiniu sprendimu... 11. Teismas nustatė, kad pagal 2011 m. spalio 11 d. sutartį pirkėjas (trečiasis... 12. Teismas nurodė, kad 2011 m. spalio 11 d. garantiniame rašte numatyta, kad... 13. Teismas nurodė, kad garanto atsakomybė yra subsidiari ir ją riboja... 14. Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakoil“ nevykdė ieškovui... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ prašo... 17. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 18. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas laiku kreipėsi į atsakovą... 19. 2. Garanto atsakomybė yra subsidiari, todėl kreditorius reikalavimą... 20. 3. Teismo sprendimas yra be motyvų, tai sudaro absoliutų teismo sprendimo... 21. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Lukoil Baltija“ prašo... 22. Nurodo, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 25. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 26. Bylos šalis siejo garantijos teisiniai santykiai (CK 6.90 str.). CK 6.90... 27. Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantas grindžia... 28. Teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.... 29. Kaip minėta, 2011 m. spalio 11 d. garantiniame rašte nurodyta, kad garantinis... 30. CK 2.49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visas susirašinėjimas su juridiniu... 31. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas prašymus dėl garantijos... 32. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių atmestinas kaip nepagrįstas apelianto... 33. Atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, kad ieškovas neturėjo... 34. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 18 d. galutinį sprendimą palikti...