Byla 2-203/2007
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Baltasis miestas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Rubicon eventus“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-301-230/2007 dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Baltasis miestas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutraukė UAB „Baltasis miestas“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bendrovei bankroto bylą.

4Ieškovas – kreditorius UAB „Rubicon eventus“ patikslintu reikalavimu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Baltasis miestas“ patirtus 26 541,50 Lt dydžio nuostolius ir tokio dydžio reikalavimą patvirtinti UAB „Baltasis miestas“ bankroto byloje.

5Prašyme nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal su ieškovu 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti stogo metalinių konstrukcijų projektavimo, gamybos, tiekimo ir įrengimo darbus objekte – Lietuvos Ryto treniruočių salėje. Pagal priimtas sąskaitas faktūras ieškovas už atliktus darbus UAB „Baltasis miestas“ liko skolingas 65 494,45 Lt. Pagal du atsakovo pateiktus 2005 m. vasario 28 d. ir 2005 m. kovo 7 d. atliktų darbų aktus ieškovas darbų nepriėmė, kadangi stogo pakloto montavimo darbai buvo neatlikti, o konstrukcijų montavimo darbai atlikti su trūkumais – sumontuotos tik nugruntuotos konstrukcijos, kai projekte buvo nurodyta montuoti tik galutinai nudažytas konstrukcijas, be to, nebuvo tinkamai užveržti santvarų montažiniai varžtai. Šios faktinės aplinkybės buvo ir sutarties su atsakovu nutraukimo faktiniu pagrindu - ieškovas sutartį nutraukė 2005 m. kovo 3 d. Darbus užbaigti bei defektus ištaisyti ieškovas pavedė kitiems rangovams – UAB ,,IR-SAN“ (varžtų užveržimas), UAB ,,Lietaus šalys“ (stogo pakloto montavimo darbai) ir UAB ,,Fedruva“(konstrukcijų gruntavimo bei dažymo darbai). Kadangi atsakovas pagal sutartį nepateikė išpildomosios medžiagos, patvirtinančios varžtų užveržimą kontroliuojamąja jėga, todėl ieškovo atstovas darbų nepriėmė. Šis kokybės trūkumas galėjo sukelti pavojų denginio konstrukcijos deformacijoms, ar net griūčiai įvykti. Varžtų neužveržimas nustatytas ir darbų priėmimo aktuose, šis darbų kokybės trūkumas buvo konstatuotas ir patvirtintas abiejų šalių 2005 m. kovo 8 d. aktu. UAB „IR-SAN“, šalindama šį trūkumą, atliko kontroliuojamąjį varžtų užveržimą, už tai šiai bendrovei buvo sumokėta 20 873,66 Lt. Ši suma sudaro ieškovo nuostolius. Metalo konstrukcijų antikorozinės apsaugos (dažymo) trūkumus patvirtina tai, kad atsakovas pagal projektinę dokumentaciją privalėjo sumontuoti nuo korozijos apsaugotas metalines konstrukcijas, t.y. padengtas antikoroziniu gruntu ir dažais, tačiau metalo konstrukcijos į statybos objektą buvo pateiktos ir sumontuotos tik nugruntuotos antikorozine danga, o dažymą atsakovas planavo atlikti po konstrukcijų montavimo. Tokiu būdu rangovas pilnai prisiėmė riziką ir dėl metalo korozijos, ir dėl darbų pabrangimo. Nutraukdamas sutartį, ieškovas informavo apie gruntavimo darbų defektus, tačiau atsakovas neginčijo vienašalio trūkumų konstatavimo, nereikalavo skirti eksperto kokybės konstatavimui. Darbų kokybės trūkumams ištaisyti ieškovas pasitelkė kitą rangovą - Č. Ivanausko įmonę „Fedruva“, kuri šiuos darbus - nudažė konstrukcijas antikorozine danga - atliko už 14 834,49 Lt. Ši suma yra ieškovo nuostoliai, patirti dėl netinkamo atsakovo sutartinių prievolių vykdymo. Be to, UAB „Baltasis miestas“ pagal sutartį neatliko visų pakloto montavimo darbų. Atsakovas pagal sutartį privalėjo atlikti atraminio profiliuoto stogo pakloto įrengimo darbus, kurių kiekis pagal sutartį yra 2 250 kv. m., tačiau šių darbų neatliko, dėl ko ir buvo nutraukta sutartis. Pakloto montavimo darbus atliko UAB „Lietaus šalys“, jos atliktų kaina sudaro 53 000,12 Lt. Ieškovo dėl to patirtus nuostolius sudaro atsakovo (sutartimi buvo numatyta atlikti už 30 665,25 Lt) bei UAB „Lietaus šalių“ darbų kainų skirtumas -22 334,87 Lt. Taip pat atsakovas buvo įsipareigojęs padengti pusę papildomos profiliuotos stogo pakloto dangos įsigijimo, montavimo bei projektavimo išlaidų - 33 992,75 Lt. Ieškovas ieškinį grindžia CK 6.655 straipsnio pirmąja dalimi ir sutartimi, kurie numato, kad užsakovas privalo mokėti už rangovo faktiškai atliktus darbus tik patvirtinus jų atlikimo kokybiškai ir laiku faktą. Ieškovas sutartį nutraukė CK 6.665 straipsnio trečiosios dalies pagrindu, todėl jam pagrįstai turi būti atlyginti nuostoliai. Atsakovui neįvykdžius savo prievolės laiku ir kokybiškai atlikti darbus, ieškovas atsisakė vykdyti priešpriešinę prievolę apmokėti už rangovo darbus (CK 6.58 str. 1 d.). Ieškovo patirti nuostoliai yra lygūs 26 541,50 Lt (bendri nuostoliai 92 035,95 Lt minus nesumokėta atsakovui už atliktus darbus suma 65 494,45 Lt).

6Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d nutartimi kreditoriaus reikalavimą patenkino iš dalies ir patvirtino UAB „Rubicon eventus“ reikalavimą UAB „Baltasis miestas“ bankroto byloje 21 473,66 Lt sumai.

7Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas neturėjo teisinio pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius. Atsakovo darbų atlikimo terminai priklausė nuo tam tikrų ieškovo veiksmų. Tik nuo 2005 m. vasario 10 d. atsakovas tapo nebepriklausomas nuo ieškovo veiksmų. Ieškovo veiksmai turėjo įtakos tam, kad darbai buvo nukelti atlikti iš rudens į žiemos periodą, o žiemos sąlygos neabejotinai turėjo įtakos atsakovui darbams atlikti. Atsakovo paskutiniu metu prisiimto įsipareigojimo atlikti 50 procentų profiliuoto pakloto iki 2005 m. vasario 25 d. pažeidimą negalima laikyti esminiu sutarties pažeidimu, kai termino pažeidimui turėjo įtakos ir paties ieškovo veiksmai. Likęs darbų kiekis negali būti pripažintas nepašalinamu, kas leistų nutraukti rangos sutartį (CK 6.665 str. 3 d.). Kadangi ieškovas nesudarė atsakovui galimybės per protingą terminą pašalinti trūkumus, tai jis negalėjo imtis kitų savo teisių gynimo būdų – vienašališkai nutraukti sutartį (CK 6.209 str., 6.217 str. 3 d., 6.665 str. 3 d., 6.658 str. 3 d.). Kadangi sutartis buvo nutraukta nepagrįstai, todėl atliktų darbų ir darbų pagal sutartį su atsakovu kainų skirtumas negali būti laikomas ieškovo nuostoliais, nes tik teisėtai nutraukus sutartį, tai laikytina nuostoliais (CK 6.258 str. 5 d.). Pagal sutartį neatliktų pakloto montavimo darbų, kuriuos atliko kitas rangovas UAB „Lietaus šalys“, kainų skirtumas nėra ieškovo nuostoliai, nes atsakovui buvo atimta galimybė juos atlikti sutartyje numatyta kaina. Varžtų neužveržimas kontroliuojamąja sukimo jėga negali būti pripažintas darbų kokybės trūkumu. Ieškovo teiginį, kad pradėtas pakloto montavimas, neužveržus varžtų, buvo negalimas ir pažeidė projekto reikalavimus bei grėsė konstrukcijų sugriuvimu, teismas atmetė tuo pagrindu, kad ir pasitelkus naują rangovą varžtų užveržimui šie darbai buvo atlikti tik po pakloto įrengimo. Teismas padarė išvadą, kad už šių darbų atlikimą ieškovo sumokėti pinigai - 20 873,66 Lt - dar ir kitam rangovui yra jo papildomos išlaidos t.y. nuostolis (CK 6.249 str. 1 d.). Nutraukus sutartį, atsakovas neteko galimybės pabaigti metalinių konstrukcijų montavimo darbų – nudažyti jas, todėl ieškovo išlaidos už šių darbų atlikimą nėra jo nuostolis. Iš Č.Ivanausko įmonės „Fedruva“ įrašų statybos darbų žurnale matyti, kad korozijos defektų šalinimas ir antikorozinis gruntavimas sudarė tik labai mažą šios įmonės atliktų darbų dalį, o atliktų darbų akte šie darbai nėra išskirti ir atskirai neapmokėti, todėl teismas šių nuostolių dydį - 600 Lt - nustatė remdamasis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi ir teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Nutraukus sutartį ir atėmus iš atsakovo galimybę atlikti darbus, ši atsakovo nuolaida ieškovui - padengti 50 proc. būsimų papildomų išlaidų, susijusių su profpakloto dangos pirkimu, t.y. sumontavimu 7777 Lt su PVM - negali būti vykdoma. Ši suma nėra ieškovo nuostolis, nes ieškovas neteisėtai nutraukė sutartį. Tad ieškovo nuostoliai iš viso sudaro 21 473,66 Lt (20 873,66 Lt už varžtų užveržimą ir 600 Lt už korozijos šalinimą), kurį teismas patvirtino kaip ieškovo reikalavimą UAB „Baltasis miestas“ bankroto byloje. Teismas taip pat nurodė, kad patvirtinus kreditoriaus reikalavimą, viršijantį jo skolą atsakovui (65 494,45 Lt), būtų pažeistas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) (10 str. 7 d. 3 p.), nes tokiu būdu būtų atliktas bankrutavusios įmonės reikalavimų įskaitymas.

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rubicon eventus“ prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartį pakeisti ir patvirtinti 13 244,35 Lt UAB „Rubicon eventus“ kreditorinį reikalavimą.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorius sutartį nutraukė nepagrįstai. Kreditorius nepiktnaudžiavo sutartimi ir teisės aktų jai suteikta teise nutraukti sutartį su ją pažeidinėjančiu ir trūkumų neištaisančiu rangovu, o atsakovas ne tik netinkamai vykdė sutartines prievoles, bet ir nesilaikė pareigos bendradarbiauti, nereaguodamas į užsakovo įspėjimus ir reikalavimus nutraukti sutarties pažeidinėjimą.

112. Kreditoriaus nuostoliais laikytinas atsakovo neatliktų profiliuoto pakloto montavimo darbų, kuriuos atliko kitas rangovas UAB „Lietaus šalys“, kainų skirtumas (22 334,87 Lt), pusė papildomos profiliuotos stogo pakloto dangos įsigijimo, montavimo bei projektavimo išlaidų (33 992,75 Lt), atsakovo su defektais atliktų metalo konstrukcijų montavimo darbų atlikimas pasitelkiant kitą rangovą Č. I. įmonę „Fedruva“. Kreditoriui priteistini nuostoliai (1 537,52 Lt), kaip sutartinių UAB „Baltasis miestas“ ir Č. I. įmonės „Fedruva“ gruntavimo darbų kainų skirtumas.

123. Kreditorius nereikalauja prievolės atlyginti nuostolius įvykdymo įskaitant priešpriešinius vienarūšius reikalavimus. Kreditorius teikia reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo tai sumai, kuri sudaro skirtumą tarp visos nuostolių sumos ir sumos, kurios kreditorius pagal sutarties ST-04-08-09-01 14 straipsnio „Mokėjimas“ trečios pastraipos 3 dalį turi teisę nesumokėti atsakovui. Tokie veiksmai laikytini kreditoriaus atsisakymu vykdyti priešpriešinę prievolę, atsakovui nevykdant savo prievolės (CK 6.58 str. 1 d.). Esant atsisakymo vykdyti užsakovo prievolę aplinkybei, reikalauti visos patirtų nuostolių sumos iš atsakovo būtų neteisėta ir nepagrįsta, tad reiškiami reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo likusiai 13 244,35 Lt sumai (atsižvelgiant į nutartimi konstatuotą faktinę aplinkybę, kad kreditoriaus nuostoliais negali būti laikoma visa rangovo Č. I. įmonės „Fedruva“ sutarties suma).

13Atsiliepimais į atskirąjį skundą BUAB „Baltasis miestas“ administratorius UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Baltasis miestas“ kreditorius AB SEB Vilniaus bankas prašo palikti Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d nutartį nepakeistą.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Remiantis CK 6.665 straipsnio trečiąja dalimi, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Pagal CK 6.658 straipsnio trečiąją dalį, jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita.

16UAB „Rubicon eventus“ tarp jo ir UAB „Baltasis miestas“ 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą sutartį 2005 m. kovo 3 d. raštu (civilinės bylos priedo Nr. 1 2 priedas) nutraukė tuo pagrindu, kad UAB „Baltasis miestas“ laiku neatliko profiliuotos skardos pakloto montavimo darbų, kuriuos jis prisiėmė atlikti minėta sutartimi, UAB „Baltasis miestas“ 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu ir 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu.

172004 m. (turi būti 2005 m.) sausio 26 d. garantiniu raštu (civilinės bylos priedo Nr. 1

184 priedas) UAB „Baltasis miestas“ įsipareigojo likusių stogo konstrukcijų montavimo darbus atlikti per 21 dieną nuo darbų fronto pridavimo, o stogo dangos sumontavimo darbus - per 7 darbo dienas nuo viso papildomo profpakloto sluoksnio pristatymo į statybos objektą. 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu buvo nuspręsta, kad UAB „Baltasis miestas“ sumontuoja metalines konstrukcijas ir įrengia mažiausiai 50 proc. profiliuoto skardos pakloto iki 2005 m. vasario 25 d., kad užsakovas 2005 m. vasario 10 d. perduoda skardos paklotą.

19Apelianto argumentai, kad 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu buvo nustatytas galutinis - iki 2005 m. vasario 25 d. - darbų atlikimo terminas, o stogo dangos montavimo darbai nebuvo atlikti laiku, tad sutartis buvo nutraukta pagrįstai, yra nepagrįsti.

20UAB „Rubicon eventus“ 2005 m. kovo 3 d. raštu vadovaudamasis tiek 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu, tiek ir 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu, kuriais buvo prisiimti įsipareigojimai nustatytais terminais atlikti darbus, pripažino, kad abu dokumentai yra svarbūs vykdant sutartinius įsipareigojimus.

21Kaip nurodo patikslintame ieškinyje (t. 2, b.l. 127-136) UAB „Rubicon eventus“, metalinių konstrukcijų montavimas ir stogo dengimas profskarda yra du skirtingi darbų etapai, ir dengti stogą profskarda galima tik sumontavus konstrukcijas. Tad nors garantiniu raštu ir buvo prisiimtas įsipareigojimas stogo dangos montavimo darbus atlikti per 7 darbo dienas nuo viso papildomo profpakloto sluoksnio pristatymo į statybos objektą, šiuo atveju, kaip to neneigia šalys, nuo 2005 m. vasario 10 d. (aktas, civilinės bylos priedo Nr. 1 10 priedas), stogo dengimo darbų negalima buvo atlikti, kol nebus baigti konstrukcijų montavimo darbai. Kadangi ašyse C-D ir 1-5 darbų frontas konstrukcijų montavimui buvo perduotas tik 2005 m. vasario 17 d. (darbų fronto pridavimo aktas, t. 1, b.l. 106), ši data laikytina momentu, nuo kada atsakovas tapo nepriklausomas nuo ieškovo veiksmų, t.y. realiai galėjo pradėti profpakloto montavimo darbus, nes tik atlikęs konstrukcijų montavimo darbus, kuriems frontas buvo priduotas 2005 m. vasario 17 d., atsakovas galėjo dengti stogo dangą.

22Nepagrįstas apeliantas argumentas, kad 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu atsakovas įsipareigojimus dėl darbų atlikimo terminų prisiėmė besąlygiškai. Pažymėtina, kad minėtu protokolu atsakovas įsipareigojimą atlikti darbus iki 2005 m. vasario 25 d. prisiėmė tuomet, kai visas darbų frontas jam dar nebuvo perduotas, t. y. ieškovas nebuvo atlikęs veiksmų, kad atsakovas galėtų vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Būtent darbų fronto pridavimą UAB „Baltasis miestas“ garantiniame rašte nurodė kaip sąlygą, kuriai atsiradus jis įsipareigojo atlikti darbus nurodytais terminais, ir darbų atlikimo termino pradžią siejo su darbų fronto pridavimo momentu.

23Dėl šių priežasčių protokolu nustatytas darbų atlikimo terminas nepaneigia UAB „Baltasis miestas“ 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu nustatytų darbų atlikimo terminų. Remiantis 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu, UAB „Baltasis miestas“ darbų frontą montuoti konstrukcijas priėmęs 2005 m. vasario 17 d., konstrukcijų montavimo darbus faktiškai turėjo atlikti per 21 dieną, taigi iki 2005 m. kovo 10 d. imtinai.

24Pažymėtina ir tai, kad UAB „Rubicon eventus“ 2005 m. kovo 3 d. raštu, nutraukdamas sutartį, iš esmės pripažino tokią terminų atlikti darbus skaičiavimo tvarką: metalinių konstrukcijų montavimo darbams – per 21 dieną nuo darbų fronto perdavimo, o profskardos pakloto – per

257 darbo dienas nuo viso papildomo profpakloto perdavimo.

26Nors garantiniu raštu stogo dangos montavimo darbus buvo įsipareigota atlikti per 7 darbo dienas nuo viso papildomo profpakloto sluoksnio pristatymo į statybos objektą, t.y. per trumpesnį laikotarpį nei nustatytas terminas atlikti konstrukcijų montavimo darbus, atsižvelgiant į sutarties objektą, t.y. atlikti ne tik stogo konstrukcijų montavimo, bet ir stogo pakloto įrengimo, darbus, į tai, kad dengti stogą profskarda galima tik sumontavus konstrukcijas, kurios pagal garantinį raštą turėjo būti sumontuotos iki 2005 m. kovo 10 d. imtinai, kad 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu buvo įsipareigota įrengti 50 proc. profpakloto skardos pakloto, darytina išvada, kad stogo dangos montavimo darbai turėjo būti atlikti taip pat iki 2005 m. kovo 10 d. imtinai.

27Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, UAB „Rubicon eventus“ su UAB „Baltasis miestas“ 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą sutartį nutraukė nepagrįstai, nes profiliuotos skardos pakloto montavimo darbų atlikimo terminai dar nebuvo pasibaigę, tad UAB „Baltasis miestas“ sutarties, tad ir prisiimtų įsipareigojimų, nepažeidė.

28UAB „Rubicon eventus“ reikalavimas priteisti atsakovo neatliktų profiliuoto pakloto montavimo darbų, kuriuos atliko kitas rangovas UAB „Lietaus šalys“, kainų skirtumą - 22 334,87 Lt – yra nepagrįstas. Kaip jau minėta, UAB „Rubicon eventus“ tarp jo ir UAB „Baltasis miestas“ 2004 m. rugpjūčio 9 d. sudarytą sutartį nutraukė neteisėtai ir nesuteikė UAB „Baltasis miestas“ galimybės atlikti profiliuoto pakloto montavimo darbų. Kaip matyti iš 2005 m. vasario 10 d. užsakovo ir rangovo pasirašyto atliktų darbų akto Nr. 3 (1 t., b.l. 110), UAB „Baltasis miestas“ darbų pridavimo dieną nebuvo pradėjęs stogo pakloto įrengimo darbų. Nesant kitų UAB „Rubicon eventus“ pasirašytų aktų, taigi ir UAB „Rubicon eventus“ priimtų stogo pakloto įrengimo darbų, užsakovui neatsirado pareiga mokėti už juos. Nepagrįstai neleidęs UAB „Baltasis miestas“ atlikti pakloto montavimo darbų ir juos sutartimi pavedęs atlikti kitam rangovui UAB „Lietaus šalys“, UAB „Rubicon eventus“ neturi teisės reikalauti nuostolių, susidariusių kaip UAB „Lietaus šalys“ pagal sutartį už minėtus darbus sumokėtos ir UAB „Baltasis miestas“ sutartos kainos skirtumo, atlyginimo. Tad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiems darbams atlikti turėtos išlaidos nelaikytinos ieškovo nuostoliais.

29Nors UAB „Baltasis miestas“ 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu prisiėmė įsipareigojimą padengti 50 procentų būsimų papildomų išlaidų, susijusių su profpakloto dangos pirkimu, t.y. sumontavimu 7 777 Lt su PVM, 3 000 Lt su PVM darbo projektui atlikti ir 1 000 Lt su PVM projektui atlikti, tačiau UAB „Rubicon eventus“ reikalavimas priteisti pusę papildomos profiliuotos stogo pakloto dangos įsigijimo, montavimo bei projektavimo išlaidų - 33 992,75 Lt - yra nepagrįstas. UAB „Baltasis miestas“ garantiniu raštu suteikta nuolaida buvo išskirtinai susijusi su profpakloto dangos montavimu ir projektų atlikimu. Kadangi sutartis su UAB „Baltasis miestas“ buvo nutraukta, pavedus profpakloto dangos montavimo darbus atlikti kitam rangovui, UAB „Baltasis miestas“ tokio įsipareigojimo negalėjo vykdyti. Tai, kad UAB „Rubicon eventus“ kitam rangovui mokėjo didesnę nei su atsakovu sutartą darbų kainą, nėra pagrindas šią sumą, kaip nuostolį, priteisti iš UAB „Baltasis miestas“.

30Apeliantas nepagrįstai prašo priteisti 1 537,52 Lt nuostolį dėl atsakovo atliktų metalo konstrukcijų montavimo darbų defektų šalinimo, pasitelkiant kitą rangovą Č. I. įmonę „Fedruva“. Tokio dydžio nuostolį ieškovas atskirajame skunde apskaičiuoja kaip sutartinės Č. I. įmonės „Fedruva“ gruntavimo darbų kainos, t.y. 14 834,49 Lt, ir sutartinės UAB „Baltasis miestas“ gruntavimo darbų kainos, t.y. 13 297,42 Lt, skirtumą. Kaip matyti iš 2005 m. vasario 10 d. atliktų darbų akto Nr. 3 (1 t., b.l. 110), UAB „Baltasis miestas“ 13 597,42 Lt su PVM darbų kaina buvo numatyta už antikorozinio dažymo darbus, kurie darbų pridavimo dieną nebuvo atlikti. Kaip teigia ieškovas patikslintame ieškinyje (t. 2, b.l. 127-136), Č. I. įmonei „Fedruva“ 14 834,49 Lt suma buvo sumokėta už pagal 2005 m. kovo 29 d. sutartį Nr. D01 (civilinės bylos priedo Nr. 1

3114 priedas) atliktus konstrukcijų dažymo antikorozine danga darbus. Tad atskiruoju skundu apeliantas reiškia reikalavimą priteisti 1 537,52 Lt sumą, kaip UAB Č. I. įmonės „Fedruva“ ir UAB „Baltasis miestas“ dažymo, o ne gruntavimo, darbų kainų skirtumą. Kadangi byloje nėra duomenų, kad UAB „Rubicon eventus“ įstatymų nustatyta tvarka būtų reiškęs pretenzijas dėl konstrukcijų montavimo, jų prieš tai nenudažius, ir sutartį nutraukė neleidęs iki galo pabaigti darbų – nudažyti konstrukcijų, toks apelianto nuostolių skaičiavimas yra nepagrįstas. Č. I. įmonės „Fedruva“ atliktų darbų akte (civilinės bylos priedo Nr. 1 15 priedas) korozijos defektų šalinimas ir antikorozinis gruntavimas, kaip UAB „Baltasis miestas“ darbų defektų šalinimas, nebuvo išskirti ir atskirai apmokėti. Tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis byloje esančiais įrodymais, nustatė, kad korozijos defektų šalinimas ir antikorozinis gruntavimas sudarė tik labai mažą

32Č. I. įmonės „Fedruva“ atliktų darbų dalį ir priteisė 600 Lt.

33Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio septintosios dalies

343 punkte numatyta, jog, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Taigi ši nuostata reiškia, kad draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, baudų, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės turto teismine ar ne ginčo tvarka ir kt. Įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai, iškėlus įmonei bankroto bylą, negali būti įskaitomi nuo bylos iškėlimo momento, nes tarpusavio įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų. Ši norma skirta bankrutuojančios įmonės vykdytinoms prievolėms suspenduoti tam, kad būtų apsaugoti kreditorių interesai bei paskirstomas įmonės turtas proporcingai kreditorių reikalavimų dydžiui, atsižvelgiant į kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumą. Bankrutuojančios įmonės turtas parduodamas ir gautos lėšos paskirstomos kreditoriams bendra tvarka tik atlikus įstatyme numatytas bankroto procedūras, pirmiausia aukštesnės eilės kreditorių reikalavimams tenkinti. Todėl yra negalimas vienašalis bet kurio kreditoriaus reikalavimų tenkinimas, pasireiškiantis ir tarpusavio reikalavimų įskaitymu, iki to momento, kai įmonės likvidacinė komisija patvirtina paskirstytinas kreditoriams sumas, gautas iš parduoto įmonės turto. Tarpusavio reikalavimų įskaitymo draudimas įmonei iškėlus bankroto bylą teisiškai reikšmingas ir tuo, jog visas bankrutuojančios įmonės turtas, tiek faktiškai valdomas bankroto bylos įmonei iškėlimo metu, tiek ir įgytas įmonės naudai pagal prievoles, kurių vykdymo laikas suėjo po bankroto bylos iškėlimo, tampa įmonės kreditoriams dalytinu turtu. Dėl to minėtas įskaitymo draudimas užtikrina, jog kiekvienas tos pačios eilės kreditorius tenkina turimus reikalavimus proporcingai pagal sumas, gautas iš įmonės skolininkų, o atskiro kreditoriaus turimas reikalavimas tenkinamas tik kartu su kitų kreditorių reikalavimais, tai yra negali būti išskirtinis. Taigi joks kreditorius negali turėti privilegijos iš anksto vienašališkai įskaityti tarpusavio reikalavimus, nes toks visiškas kreditoriaus reikalavimų patenkinimas dėl visiško įskaitymo reikštų proporcingumo principo, jog visi tos pačios eilės kreditoriai turi vienodas teises į savo reikalavimų tenkinimą, pažeidimą.

35Apelianto motyvas, kad 2004 m. rugpjūčio 9 d. sutarties nuostatos leidžia rangovo užsakovui mokėtinus nuostolius padengti užsakovo rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, t.y. nesumokant rangovui atitinkamos priklausančio mokėti mokėjimo dalies, ir tai nėra įskaitymas, nėra pagrįstas. Kaip matyti iš bylos duomenų, UAB „Rubicon eventus“ atskiruoju skundu prašo patvirtinti 13 244,35 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Šią sumą apeliantas gauna iš, jo manymu, patirtų nuostolių dydžio sumos, t.y. 78 738,8 Lt minusavęs UAB „Rubicon eventus“ skolą uždarajai akcinei bendrovei „Baltasis miestas“, t.y. 65 494,45 Lt ( t. 2, b.l. 119, 127-136). Tokiu būdu užsakovo UAB „Rubicon eventus“ siekis rangovo UAB „Baltasis miestas“ užsakovui mokėtinus nuostolius padengti užsakovo rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita yra ne kas kita, kaip UAB „Rubicon eventus“ skolos atsakovui įskaitymas į pastarojo ieškovui mokėtinų nuostolių sumą. Kadangi Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 9 d. nutartimi UAB „Baltasis miestas“ iškėlė bankroto bylą (1 t., b.l. 1-2), tai įmonės kreditoriaus ir skolininko savitarpio reikalavimai negali būti įskaitomi. Tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad priešpriešinis prievolės padengimas reikštų pirmalaikį jos padengimą, kas pažeistų ĮBĮ numatytą kreditorių reikalavimo tenkinimo eiliškumą.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Kauno apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nutraukė UAB... 4. Ieškovas – kreditorius UAB „Rubicon eventus“ patikslintu reikalavimu... 5. Prašyme nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal su... 6. Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d nutartimi kreditoriaus reikalavimą... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas neturėjo teisinio pagrindo... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Rubicon eventus“ prašo Kauno apygardos... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorius sutartį nutraukė... 11. 2. Kreditoriaus nuostoliais laikytinas atsakovo neatliktų profiliuoto pakloto... 12. 3. Kreditorius nereikalauja prievolės atlyginti nuostolius įvykdymo... 13. Atsiliepimais į atskirąjį skundą BUAB „Baltasis miestas“... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Remiantis CK 6.665 straipsnio trečiąja dalimi, jeigu rangovas sutarties... 16. UAB „Rubicon eventus“ tarp jo ir UAB „Baltasis miestas“ 2004 m.... 17. 2004 m. (turi būti 2005 m.) sausio 26 d. garantiniu raštu (civilinės bylos... 18. 4 priedas) UAB „Baltasis miestas“ įsipareigojo likusių stogo... 19. Apelianto argumentai, kad 2005 m. vasario 10 d. užsakovo susirinkimo protokolu... 20. UAB „Rubicon eventus“ 2005 m. kovo 3 d. raštu vadovaudamasis tiek 2005 m.... 21. Kaip nurodo patikslintame ieškinyje (t. 2, b.l. 127-136) UAB „Rubicon... 22. Nepagrįstas apeliantas argumentas, kad 2005 m. vasario 10 d. užsakovo... 23. Dėl šių priežasčių protokolu nustatytas darbų atlikimo terminas... 24. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Rubicon eventus“ 2005 m. kovo 3 d. raštu,... 25. 7 darbo dienas nuo viso papildomo profpakloto perdavimo.... 26. Nors garantiniu raštu stogo dangos montavimo darbus buvo įsipareigota atlikti... 27. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, UAB „Rubicon eventus“ su UAB... 28. UAB „Rubicon eventus“ reikalavimas priteisti atsakovo neatliktų... 29. Nors UAB „Baltasis miestas“ 2005 m. sausio 26 d. garantiniu raštu... 30. Apeliantas nepagrįstai prašo priteisti 1 537,52 Lt nuostolį dėl atsakovo... 31. 14 priedas) atliktus konstrukcijų dažymo antikorozine danga darbus. Tad... 32. Č. I. įmonės „Fedruva“ atliktų darbų dalį ir priteisė 600 Lt.... 33. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio septintosios... 34. 3 punkte numatyta, jog, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto... 35. Apelianto motyvas, kad 2004 m. rugpjūčio 9 d. sutarties nuostatos leidžia... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą....