Byla 2A-1949-264/2011
Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės O. G. ieškinį Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarei R. G., tretieji asmenys UAB „Blokas“ ir Beazley Furlonge Ltd, Teisėjų kolegija

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Žibutės Budžienės, sekretoriaujant Onai Martinaitytei,

2dalyvaujant apeliantės O. G. atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės O. G. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės O. G. ieškinį Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarei R. G., tretieji asmenys UAB „Blokas“ ir Beazley Furlonge Ltd, Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4I. O. Graužlienė patikslintu ieškiniu (2 t.b.l. 7-11) prašė: ieškovės sudarytą vienašalį sandorį – 2009 m. kovo 24 d. pareiškimą apie palikimo priėmimą pagal įstatymą po A. G. mirties (mirusio ( - )), paduotą Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarei R. G., pripažinti negaliojančiu, kaip sudarytą iš esmės suklydus; leisti ieškovei priimti palikimą po A. G. mirties (mirusio ( - )) pagal apyrašą ir pakeisti O. G. po A. G. mirties išduotų 2009 m. rugsėjo 23 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, ir 2009 m. spalio 30 d. ir 2009 m. lapkričio 19 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimų (papildomų) išdavimo pagrindą ir redakciją, nurodant palikimo priėmimo būdą pagal apyrašą, ir vietoje „...vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 5.11 str. ir (arba) 5.13 str. ...“ įrašyti „...vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 5.53 str. ...“.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 13 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės O. G. valstybei 95,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad ieškovė savo valią išreiškė pareiškimu apie palikimo priėmimą, adresuotą notarų biurui, kad notarė R. G. 2009 m. kovo 24 d. patvirtino ieškovės valią priimti mirusio sutuoktinio A. G. palikimą. Pareiškime yra pacituotas Civilinio kodekso 5.52 str., jog palikimo priėmimo pasekmės ieškovei paaiškintos. UAB „Blokas“ 2009 m. gegužės 25 d. užklausimas notarei patvirtina, kad tą dieną jau buvo žinoma, kad autoįvykio metu bendrovei buvo padaryta didelė žala, kad bendrovė kreipsis į teismą dėl žalos atlyginimo iš žuvusio asmens turto, buvo prašoma suteikti informaciją apie A. G. paveldėtojus. Tai atitinka atsakovės paaiškinimą, kad ji įspėjo ieškovę apie palikėjo skolas. Ieškovė po to, kai pateikė pareiškimą apie A. G. palikimo priėmimą, toliau tęsė palikimo priėmimo pasirinktu būdu procedūrą – 2009 m. rugsėjo 23 d. pateikė notarei prašymą dėl nuosavybės teisės liudijimo į santuokoje su A. G. įgytą turtą išdavimo, 2009 m. rugsėjo 23 d., spalio 30 d. ir lapkričio 19 d. pateikė notarei prašymus dėl paveldėjimo teisės liudijimų į konkretų turtą išdavimo, 2009 m. rugsėjo 23 d., spalio 30 d. ir lapkričio 19 d. jai buvo išduoti trys paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai. Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai ieškovei išduoti praėjus trijų mėnesių palikimo priėmimo terminui, ir jau po to – apie 2009 m. liepos mėnesį, kai ieškovė gavo procesinius dokumentus iš Kauno apygardos teismo apie UAB „Blokas“ reikalavimus dėl mirusiojo padarytos žalos. Teismas sprendė, kad ši aplinkybė rodo, kad ieškovė, jau žinodama apie UAB „Blokas“ pretenzijas į jos mirusio sutuoktinio palikimą, atvykdama pas notarę gauti šiuos liudijimus, patvirtino savo valią priimti mirusio sutuoktinio palikimą pasirinktu, o ne kokiu nors kitu būdu. Iš ieškovės 2009 m. lapkričio 27 d. (po paveldėjimo teisės liudijimų gavimo) prašymo notarei dėl paslaugų užsakymo matyti, kad ji prašė užsakyti VĮ Registrų centras pažymą apie savo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus ir pastatus tikslu juos dovanoti. Ši aplinkybė teikia pagrindo spręsti, kad ieškovė siekė disponuoti paveldimu turtu ir galbūt išvengti žalos atlyginimo. Šiuo ieškovė iš esmės patvirtino sandorį realizuodama savo teisę į A. G. palikimą. Pati ieškovė paaiškino, kad pas notarę užtruko apie 20 minučių. Teismas sprendė, kad toks laikas buvo pernelyg ilgas tik pasirašyti pareiškimą. Jis buvo pakankamas ieškovei atidžiai perskaityti pusės puslapio pareiškimo turinį, o notarei – išaiškinti ieškovės pasirinkto palikimo priėmimo būdo pasekmes bei galimybę palikimą priimti pagal apyrašą. Ieškovės pozicija apie jos valią palikimo priėmimo reikalu yra prieštaringa, todėl teikia pagrindą spręsti, kad savo reikalavimą pripažinti pareiškimą negaliojančiu ieškovė grindžia ne tik atsakovės neveikimu, bet ir savo nepakankamu apsisprendimu ir dėl palikimo priėmimo būdo. Teismas nurodė, kad nors Civilinio kodekso 5.63 str. 1 d. ir numato kreditoriui trijų mėnesių terminą pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams arba ieškinį teisme dėl paveldimo turto, tačiau tokio reikalavimo nepateikimas paveldėtojui ar ieškinio teismui nepadavimas bei nežinojimas apie palikėjo skolas savaime nesuteikia pagrindo pripažinti ieškovės nurodytą sandorį negaliojančiu dėl suklydimo. Ieškovės teiginius apie suklydimą paneigia bylos nagrinėjimo metu ištirti įrodymai. Kad ieškovė norėjo priimti mirusio sutuoktinio palikimą būtent paduodama notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą, o ne kreipdamasi į teismą dėl turto apyrašo sudarymo, be atsakovės paaiškinimų patvirtina ir trečiojo asmens atstovo paaiškinimai, taip pat liudytojos R. Š., notarės sekretorės, ieškovės žento V. V. parodymai, iš kurių matyti, kad ieškovė iš anksto ruošėsi palikimo priėmimo procedūrai, kelis kartus lankėsi notarinėje kontoroje, todėl teismas sprendė, kad ieškovė turėjo pakankamai laiko apsispręsti dėl palikimo priėmimo būdo ir apsvarstyti notarei pateikiamo pareiškimo pasekmes. Kad ieškovei buvo žinomos aplinkybės apie galimai palikėjo bendrovei „Blokas“ padarytą žalą ir jos pasirinkto palikimo priėmimo būdo pasekmes, patvirtina ir aplinkybė, kad pargabenus avariją patyrusį automobilį ir mirusiojo daiktus ji lankėsi bendrovėje, susigrąžino mirusiojo daiktus, matė automobilį, bendravo su mirusiojo bendradarbiu, todėl teismas sprendė, kad ieškovės apsisprendimas priimti palikimą pateikiant pareiškimą notarui buvo padarytas sąmoningai, tikintis, kad padarytai žalai atlyginti pakaks A. G. palikimo. Ieškovė neįvertino, kad jos sutuoktinio padarytos žalos mastas gali būti toks didelis, elgėsi neapdairiai ir lengvabūdiškai, ir pasirinko sau nepalankų palikimo priėmimo būdą, o žuvusiojo darbdaviui pateikus reikalavimą atlyginti šią žalą, ieškovė pakeitė savo valią dėl palikimo priėmimo būdo. Ieškovės persigalvojimas dėl palikimo priėmimo būdo nesudaro įstatymo numatyto pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu. Netenkinant pirmojo ieškinio reikalavimo, nėra pagrindo tenkinti ir antrojo. Tik pripažinus negaliojančiu pareiškimą dėl palikimo priėmimo ieškovė galėtų kreiptis dėl palikimo apyrašo sudarymo, o sudarius apyrašą gali būti sprendžiamas klausimas dėl kitokios paveldėjimo teisės liudijimo formuluotės.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų apeliacinį skundą teisiniai argumentai

7Ieškovė O. G. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 66-72) prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-06-13 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: ieškovės O. G. sudarytą vienašalį sandorį - 2009 m. kovo 24 d. pareiškimą apie palikimo priėmimą pagal įstatymą po A. G. mirties (mirusio ( - )), paduotą Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarei R. G., pripažinti negaliojančiu, kaip sudarytą iš esmės suklydus; leisti ieškovei O. G. priimti palikimą po A. G. mirties (mirusio ( - )) pagal apyrašą ir pakeisti, O. G. po A. G. mirties išduotų 2009 m. rugsėjo 23 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, ir 2009 m. spalio 30 d. ir 2009 m. lapkričio 19 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimų (papildomų) išdavimo pagrindą ir redakciją, nurodant palikimo priėmimo būdą pagal apyrašą, ir vietoje „...vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 5.11 str. ir (arba) 5.13 str.. ...“, įrašyti „...vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 5.53 str., ...“; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių motyvų:

81. Teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 178 str.), kadangi objektyviai ir visapusiškai neištyrė surinktų byloje įrodymų. Teismas netyrė aplinkybių, kurioms esant ieškovė pasirašė tokio turtinio pareiškimą. Pateiktas į bylą 2009-03-19 aiškinamasis raštas dėl atlikto autoįvykio metu sugadinto automobilio VOLVO FH 12, kurį vairavo ieškovės žuvęs sutuoktinis A. G., patvirtina, kad automobilio apžiūra ir vertinimas buvo atlikti nekviečiant ir nedalyvaujant ieškovei arba jos artimiesiems. Vertinimas buvo atliekamas su tikslu pateikti reikalavimą trečiojo asmens UAB „Blokas“ draudikui AB „Lietuvos draudimas“ dėl nuostolių atlyginimo. Draudikas „AB „Lietuvos draudimas“ atsisakė mokėti trečiajam asmeniui UAB „Blokas“ draudimo išmoką 2009-10-14 raštu. Aukščiau minimos aplinkybės patvirtina, kad 2009-03-24, kai ieškovė kreipėsi dėl palikimo priėmimo, tretysis asmuo nelaikė savęs ieškovės sutuoktinio kreditoriumi. Į teismą tretysis asmuo dėl nuostolių atlyginimo iš ieškovės kreipėsi 2009-06-17, jau pasibaigus CK 5.63 str. nustatytam 3-jų mėnesių terminui. Ieškovė apie palikėjo skolas palikimo momentu paduodant pareiškimą notarei nežinojo ir negalėjo žinoti.

92. Teismas neteisingai laiko palikimo priėmimo momentu 2009-09-23 - pirmo paveldėjimo teisės liudijimo ieškovei išdavimo momentą. Palikimo priėmimo momentas tiksliai nustatytas CK 5.50 str. 2 d. - įpėdinis laikomas priėmusius palikimą nuo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą padavimo. Ieškovė 2009-09-23 gaudama pas atsakovę pirmąjį nuosavybės teisės liudijimą, negalėjo pakeisti savo išreikštos 2009-03-24 pareiškime valios apie palikimo priėmimą pagal CK 5 52 str., nesiteiravo ar ji gali pakeisti savo išreikštą valią dėl palikimo priėmimo, nes jai tuo metu nebuvo žinomas kitas palikimo priėmimo būdas - pagal apyrašą.

103. Teismas išsamiai neištyrė ir neįvertino sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindinių sąlygų: byloje surinktų įrodymų dėl ieškovės suklydimo fakto ir aplinkybių patvirtinančių, kad suklydimas buvo esminis. Suklydimo faktą ieškove grindžia aplinkybe, kad atsakovė notarė R. G., ieškovei kreipiantis dėl palikimo priėmimo po sutuoktinio A. G. mirties, neinformavo jos apie CK 5.53 str. numatytą palikimo priėmimo būdą - pagal apyrašą ir neišaiškino palikimo pagal apyrašą esmės ir sukuriamų pasekmių įpėdiniui. Atsakovės pateiktas teismui argumentas, kad ieškovei pateikus notarų biurui visus dokumentus ir atėjus 2009-03-24 pas atsakovę dėl palikimo priėmimo buvo žodžiu išaiškinta galimybė priimti palikimą pagal apyrašą ir jį tai gerai suprato, byloje yra patvirtintas prieštaringais atsakovės ir liudytojos R. Š., kuri dirba Lazdijų rajono 2-me notarų biure pas notarę R. G., parodymais. Teismas vertindamas liudytojos parodymus, turėjo atsižvelgti į jos darbinius santykius su atsakove ir jos suinteresuotumą palaikyti savo darbdavio poziciją byloje susijusioje su darbdavio vykdoma veikla.

114. Teismas neįvertino svarbios aplinkybės, nurodomos atsakovės paaiškinimuose teismui, kuri patvirtina, kad ne visus nurodomus įstatyme palikimo priėmimo būdus atsakovė paaiškina įpėdiniams. Atsakove pripažino, kad apie palikimo priėmimo būdą - faktinį palikimo valdymą atsakovė įpėdiniams neaiškina, nes tai sunkus įgijimo būdas. Aukščiau minimos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė vykdydama notaro veiklą, neatitinka notarams taikomų griežtesnių atidumo ir atsargumo reikalavimų, ir pažeidžia Notariato įstatymo 30 str. 1 d. reikalavimus. Notarė neišaiškindama ieškovei palikimo priėmimo būdų, jų prasmės ir sukeliamų teisinių pasekmių. įtakojo ieškoves suklydimą priimti palikimą paduodant pareiškimą notarui ir prisiimant atsakomybę už sutuoktinio skolas visu savo turtu. Aukščiau minimos faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė suklydo dėl esminio palikimo priėmimo sandorio elemento palikimo priėmimo būdo.

125. Teismas nevertino liudytojo V. V. parodymų apie ieškoves pasirašyto paveldėjimo sandorio suvokimą - ieškovė suprato, kad pasirašė šabloninį (skirtą bet Kuriam piliečiui) dokumentą (pareiškimą). Šio pareiškimo terminai jai buvo sudėtingi, tačiau ji pasitikėjo notare, kuri pasakė, kad viskas bus tvarkoje. Liudytojas patvirtino, kad apie trečiojo asmens kreditorinį reikalavimą atlyginti nuostolius, ieškovei tapo žinoma iš gauto UAB „Blokas“ 2009 m. birželio mėn. pareikšto ieškinio, iš kurio ieškovė ir sužinojo, kad A. G. autoįvykio metu buvo neblaivus. Ieškovei paveldėjimo būdas - pagal apyrašą tapo žinomas tik 2010 m. birželio mėn., kai V. V. pakeitė ieškovei jos interesus teisme atstovaujantį advokatą ir sudarė susitarimą dėl teisinių paslaugų teikimo su advokate Jelena Koltakova. Ieškovė sužinojusi apie palikimo priėmimo būdą pagal apyrašą, šio būdo esmę ir priėmimo teisines pasekmes, 2010-06-21 kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą dėl palikimo sandorio užginčijimo.

136. Staigi vyro mirtis sukėlė ieškovei didelę įtampą, neramumą dėl tolimesnio turto išlaikymo, kadangi jos pajamos pernelyg mažos (700 Lt per mėn.), turi išlaikytinę dukrą Ž. G., kuri palikimo priėmimo dieną dar mokėsi vidurinėje mokykloje, todėl paveldėjus namą, ieškovė norėjo jį parduoti. Teismo nurodytos aplinkybės, kad ieškovė 2009-11-27 (po paveldėjimo teisės liudijimų gavimo) užsakė VĮ Registrų centre pažymą apie savo vardu registruotą neknojamąjį turtą, siekdama parduoti šį turtą, ir šių aplinkybių pagrindu padaryta išvada, kad ieškovė siekė disponuoti paveldimu turtu ir galbūt išvengti žalos atlyginimo, yra nesusijusi su ieškovės apsisprendimu apie palikimo priėmimo būdą, kadangi paveldėtojas priėmęs palikimą įgyja teisę disponuotu turtu nepriklausomai nuo palikimo priėmimo būdo.

14Atsakovė Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarė R. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą (2t.b.l. 76-79) prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsakovė su skundu nesutinka dėl sekančių motyvų:

151. Ieškovės apeliaciniame skunde išdėstyti deklaratyvūs teiginiai apie tai, jog teismas tariamai pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, kad neištyrė surinktų byloje įrodymų, neįvertino byloje surinktų įrodymų viseto, netyrė kai kurių aplinkybių ir pan., neatitinka tikrovės ir yra visiškai nepagrįsti ir neteisingi.

162. Ieškovė skunde nepagrįstai teigia, kad notarė, įtvirtindama ieškovės teisę priimti palikimą po vyro A. G. mirties, tariamai neišaiškino jai atliekamų notarinių veiksmų prasmės ir pasekmių. Šis jos teiginys yra paneigtas byloje surinktais teismo sprendime nurodytais, teismo išanalizuotais ir teisingai bei tinkamai įvertintais įrodymais. Ieškovė byloje nepateikė jokių įrodymų, įrodančių jos teiginio teisingumą. Jau iš ieškovės pareiškimo notarui apie palikimo priėmimą matyti, kad jame yra nurodytas CK 5.52 str. ir aiškiai išdėstyta, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, taip pat pažymėta, kad palikimo priėmimo pasekmės ieškovei išakintos. Šias aplinkybes patvirtina taip pat ir kiti byloje surinkti ir teismo išanalizuoti bei sprendime nurodyti įrodymai.

173. Ieškovės teiginiai dėl jos tariamo suklydimo yra labai prieštaringi ir nenuoseklūs. Savo pirminiame ieškinyje ji nurodė, kad pateikdama notarei pareiškimą dėl sutuoktinio palikimo priėmimo, esą buvo suklaidinta UAB „Blokas“ neveikimu, kad nežinojo paveldimo turto sudėties (paveldimo turto ir skolų santykio) ir kad būtent dėl šių priežasčių neteisingai suvokė sandorio turinį ir neteisingai išreiškė savo valią. Ir tik vėliau, po to pateiktuose patikslintuose ieškiniuose ji nurodė jau visiškai kitą suklydimo priežastį, t.y. jau ėmė teigti, jog suklydo dėl to, kad notarė tariamai neišaiškino jai kiekvieno palikimo priėmimo būdo sukeliamų pasekmių. Sunku įsivaizduoti, kad ieškovė, tokiai esminei aplinkybei iš tikrųjų esant, jos būtų nenurodžiusi ir ja būtų nesirėmusi savo pirminiame ieškinyje.

184. Apeliantė yra visiškai veiksni, teisni, protinga, apdairi, pakankamai išsilavinusi, turinti pakankamai gyvenimo patirties, todėl turėjo visas galimybes suprasti savo veiksmų esmę ir atitinkamai elgtis priimant palikimą. Teismas pagrįstai ieškovės, kaip sandorį sudariusio asmens, veiksmus vertino vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais. Ieškovės, teigiančios, kad ji esą suklydo, elgesį teismas pagrįstai ir teisingai įvertino lygindamas su apdairaus, atidaus žmogaus elgesiu tokiomis pat aplinkybėmis. Teismo sprendime teisingai konstatuota, kad prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius, o jei abejoja, pasikonsultuoti su teisininku arba susilaikyti nuo veiksmo atlikimo. Jei asmuo elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, jis pats prisiima neigiamas savo veiksmų pasekmes.

195. Teismas sprendime teisingai nurodė, kad paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai ieškovei išduoti praėjus trijų mėnesių palikimo priėmimo terminui, ir kad tai buvo padaryta jau po to, kai ieškovė gavo procesinius dokumentus iš Kauno apygardos teismo apie UAB „Blokas“ reikalavimus dėl mirusiojo padarytos žalos. Ši aplinkybė įrodo, kad ieškovė, jau gerai žinodama apie UAB „.Blokas“ pretenzijas į jos mirusio sutuoktinio palikimą, atvykdama pas notarę gauti šiuos paveldėjimo teisės liudijimus, dar kartą patvirtino savo valią priimti mirusio sutuoktinio palikimą jos pasirinktu, o ne kokiu nors kitu būdu. Ši aplinkybę patvirtina taip pat ir tai, kad po paveldėjimo liudijimų išdavimo ieškovė siekė disponuoti paveldimu turtu, realizuodama savo teises į A. G. palikimą ir taip galbūt išvengti žalos atlyginimo, tuo iš esmės taip pat patvirtindama ginčijamą sandorį.

206. Ieškovė iki paveldėjimo teisės liudijimų gavimo nesikreipė atitinkamu ieškiniu į teismą, notarinių veiksmų atlikimo metu nereiškė notarei jokių pretenzijų ir neatliko jokių kitų veiksmų, Kurie būtų rodę, kad ji minėtą vienašalį sandorį sudarė (pareiškimu priėmė palikimą) suklydimo pasekoje ar pan. Todėl ieškovės skunde nurodytas teiginys, esą teismas neteisingai laiko palikimo priėmimo momentu pirmo paveldėjimo teisės liudijimo ieškovei išdavimo momentą, yra neteisingas, nepagrįstas ir neatitinka tikrovės bei faktinių bylos aplinkybių.

217. Atsakovės bei liudytojos R. Š. parodymai dėl esminių faktų ir aplinkybių visiškai sutampa. Be to, jie yra patvirtinti kitais byloje surinktais įrodymais ir faktinėmis bylos aplinkybėmis. Yra visiškai logiška bei suprantama, kad prisimenant dviejų metų senumo įvykius atsakovės paaiškinimuose ir liudytojos parodymuose nurodytos aplinkybės neesminėse detalėse gali ir nesutapti, tačiau to niekaip negalima vertinti kaip prieštaravimus, tariamai duodančius pagrindą netikėti ar abejoti mano paaiškinimų ir liudytojos parodymų teisingumu.

22IV Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

24Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

25Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad apeliacinis skundas pagrįstas ir tenkintinas dėl materialinių bei procesinių teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą netinkamo pritaikymo.

26Byloje nustatyta, kad 2009 m. kovo 2 d. dėl patirtų sužalojimų autoįvykio metu Vokietijoje mirė ieškovės sutuoktinis A. G.. 2009 m. kovo 24 d. ieškovė kreipėsi pas notarę R. G. dėl sutuoktinio palikimo priėmimo, kurio pagrindu bei ieškovės prašymu buvo išduoti 3 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimai. Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (LR CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Ieškovės 2009 m. kovo 24 d. pasirašytas pareiškimas dėl palikimo priėmimo po sutuoktinio A. G. mirties 2009-03-02, Lazdijų rajono 2 notarų biure, yra vienašalis sandoris.

27Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos dvi sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2004). Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Suklydimas turi būti esminis - toks, kai normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007). Jeigu šalis teisingai suvokė sandorio sudarymo metu esančias aplinkybes, bet klydo dėl sandorio perspektyvų, šios taisyklės netaikomos. Be to, suklydimo sąlygos, nors ir nulemtos įvairių sandorio aplinkybių, turi būti susijusios su sandorio turiniu. Jeigu suklystama dėl to, kas neįeina į sandorio turinį, tai nėra pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu.

28Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė norėjo priimti mirusio sutuoktinio palikimą būtent paduodama notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą, o ne kreipdamasi į teismą dėl turto apyrašo sudarymo, šias išvadas grindė atsakovės, trečiojo asmens atstovo paaiškinimai, liudytojos R. Š., ieškovės žento V. V. paaiškinimais. Teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis bei įrodymų vertinimu nesutinka. Įpėdinis turi teisę laisvai nuspręsti dėl palikimo priėmimo būdo ir tuo pačiu dėl atsakomybės už palikėjo skolas ir tai viena iš įpėdinio interesų apsaugos garantijų pagal įstatymą (CK 5. 50 str. ). Iš ieškinio bei apeliacinio skundo argumentų galima daryti išvadą, kad ieškovė savo suklydimą laiko esminiu dėl to, kad notarė neišaiškino jai atliekamų veiksmų prasmės ir pasekmių dėl teisės pasirinkti palikimo priėmimo būdą ir jo pasekmių: padavus pareiškimą notarui (CK 5.52 str.) arba priimti palikimą pagal apyrašą (CK 5.53 str.). Iš ginčijamo 2009-03-24 pareiškimo apie palikimo priėmimą turinio ( 1 t. b.l. 28, bei prijungtos paveldėjimo bylos Nr. ( - )) matyti, kad jo tekstas surašytas ir patvirtintas notarės R. G., ieškovės tik pasirašytas. Pareiškime nėra jokių duomenų apie ieškovei išaiškintą galimybę priimti palikimą kitu būdu – būtent pagal turto apyrašą (CK 5. 53 str.), įrašas „išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus“ yra neaiškus ir nesuprantamas, nes nenurodyti jokie kiti atvejai. Notariato įstatymo 13 str. įpareigoja atliekant savo funkcijas griežtai laikytis įstatymų, jam taikytinas didesnio profesinio atidumo, rūpestingumo, pareigingumo reikalavimai. Notariato įstatymo 30, 34 str. įpareigoja notarą išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę bei pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti, notaro dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai. Teisėjų kolegijos vertinimu atsakovės notarės R. G. paaiškinimai, kuri turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, liudytojos R. Š. paaiškinimai nėra pakankami įrodymai, išvadai, jog savo pareigas notarė, tvirtindama ginčijamą sandorį atliko tinkamai. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovės pareiškimas dėl paveldėjimo teisės liudijimų gavimo bei jų išdavimas ieškovei rodo, kad ji patvirtino savo valią priimti mirusio sutuoktinio palikimą pasirinktu, o ne kokiu nors kitu būdu. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka. CK 5.50 str. 2 d. - įpėdinis laikomas priėmusius palikimą nuo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą padavimo. Palikimo priėmimas pasirinktu būdu yra besąlyginio, neatšaukiamo pobūdžio ir reiškia šios teisės įgyvendinimą tam įpėdiniui, paveldėjimo teisės liudijimas yra tik dokumentas, patvirtinantis paveldėjimą. Palikimo priėmimas pasirinktu būdu yra besąlyginio, neatšaukiamo pobūdžio ir reiškia šios teisės įgyvendinimą tam įpėdiniui. Ginčijamas sandoris turi akivaizdžių turinio bei valios trūkumų, nes ieškovė neteisingai suvokė jo turinį, nenurodant jai galimybės pasirinkti kitą palikimo priėmimo pagal turto apyrašą būdą, todėl suklydo iš esmės dėl palikimo priėmimo būdo. Ginčijamas sandoris naikintinas CK 1. 90 str. pagrindu, tenkintinas reikalavimas leisti priimti palikimą pagal turto apyrašą, nes šį būdą pasirinko ieškovė savo valia, žinodama iš to kylančias pasekmes. Apeliantės argumentai, jog ji nežinojo apie palikėjo skolas paduodant pareiškimą notarei nėra esminiai. Ieškovės ieškinio reikalavimai pakeisti paveldėjimo teisės liudijimus yra ydingi, ieškinio trūkumų šalinimo galimybe nebuvo pasinaudota (CPK 115 str.). Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą galimas tik įstatymų nustatyta tvarka (CK 5.53 str.). Tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis. Kiekvienas valstybės pareigūnas ir institucija privalo be jokių išlygų laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jeigu valstybės institucija ar pareigūnas pažeidžia įstatymą arba kitą teisės aktą, pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe, o kartu pažeidžiamas ir viešasis interesas, kad valstybės institucijų veikloje būtų užtikrintas teisėtumas ir jos tarnautų žmonėms (Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. D. P., E. T. ir kt.; bylos Nr. 3K-3-194/2006, skelbta Teismų praktika 25 p. 156-164).

29Teisėjų kolegija sprendžia, jog notarei netinkamai atlikus notarinius veiksmus, dėl kurių naikintinas ginčijamas sandoris, turi būti panaikinamos iš jo kylančios pasekmės,todėl išduoti paveldėjimo teisės liudijimai pagal įstatymą taip pat naikintini (CK 1. 80 str.). Apeliantei išaiškintina teisė kreiptis į notarą dėl paveldėjimo pagal turto apyrašą procedūrų atlikimo.

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, pažeidė įrodinėjimo taisykles bei civilinio proceso normas (CPK 185 str. 263 str.) bei materialinės teisės normas, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą teismo sprendimą (CPK 329 str. 1 d.). Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas sprendimas - ieškinys tenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

31Patenkinus apeliacinį skundą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teisme. Iš atsakovės notarės R. G. priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos: pirmosios instancijos teisme – 432 Lt (t.y. 132 Lt žyminis mokestis ir 300 Lt už advokatės pagalbą, 1 t. b. l. 5, 46) bei apeliacinės instancijos teisme – 432 Lt ( 132 lt žyminis mokestis ir 300 Lt už advokatės pagalbą, 2 t. b. l. 63-65) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.) bei pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu ( atitinkamai -95, 80 Lt ir 10, 90 lt) valstybei (CPK 96 str. 1 d. ).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą panaikinti. Priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

34Ieškovės O. G. sudarytą vienašalį sandorį - 2009 m. kovo 24 d. pareiškimą apie palikimo priėmimą pagal įstatymą po A. G. mirties (mirusio ( - )), paduotą Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarei R. G., pripažinti negaliojančiu, kaip sudarytą iš esmės suklydus;

35leisti ieškovei O. G. priimti palikimą po A. G. mirties (mirusio ( - )) pagal apyrašą;

36panaikinti O. G. po A. G. mirties išduotus 2009 m. rugsėjo 23 d. , 2009 m. spalio 30 d., 2009 m. lapkričio 19 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimus

37Iš R. G. priteisti O. G. bylinėjimosi išlaidas : 432 lt pirmosios instancijos teisme ir 432 Lt apeliacinės instancijos teisme bei 106,70 Lt pašto išlaidas valstybei, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. dalyvaujant apeliantės O. G. atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, viešame... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. I. O. Graužlienė patikslintu ieškiniu (2 t.b.l. 7-11) prašė: ieškovės... 5. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 13 sprendimu ieškinį... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų apeliacinį skundą teisiniai... 7. Ieškovė O. G. apeliaciniu skundu (2t.b.l. 66-72) prašo Lazdijų rajono... 8. 1. Teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles (CPK 178... 9. 2. Teismas neteisingai laiko palikimo priėmimo momentu 2009-09-23 - pirmo... 10. 3. Teismas išsamiai neištyrė ir neįvertino sandorio pripažinimo... 11. 4. Teismas neįvertino svarbios aplinkybės, nurodomos atsakovės... 12. 5. Teismas nevertino liudytojo V. V. parodymų apie ieškoves pasirašyto... 13. 6. Staigi vyro mirtis sukėlė ieškovei didelę įtampą, neramumą dėl... 14. Atsakovė Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarė R. G. atsiliepimu į... 15. 1. Ieškovės apeliaciniame skunde išdėstyti deklaratyvūs teiginiai apie... 16. 2. Ieškovė skunde nepagrįstai teigia, kad notarė, įtvirtindama ieškovės... 17. 3. Ieškovės teiginiai dėl jos tariamo suklydimo yra labai prieštaringi ir... 18. 4. Apeliantė yra visiškai veiksni, teisni, protinga, apdairi, pakankamai... 19. 5. Teismas sprendime teisingai nurodė, kad paveldėjimo teisės pagal... 20. 6. Ieškovė iki paveldėjimo teisės liudijimų gavimo nesikreipė atitinkamu... 21. 7. Atsakovės bei liudytojos R. Š. parodymai dėl esminių faktų ir... 22. IV Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 24. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 25. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 26. Byloje nustatyta, kad 2009 m. kovo 2 d. dėl patirtų sužalojimų autoįvykio... 27. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 28. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė norėjo priimti mirusio... 29. Teisėjų kolegija sprendžia, jog notarei netinkamai atlikus notarinius... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 31. Patenkinus apeliacinį skundą, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos,... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 33. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. sprendimą... 34. Ieškovės O. G. sudarytą vienašalį sandorį - 2009 m. kovo 24 d.... 35. leisti ieškovei O. G. priimti palikimą po A. G. mirties (mirusio ( - )) pagal... 36. panaikinti O. G. po A. G. mirties išduotus 2009 m. rugsėjo 23 d. , 2009 m.... 37. Iš R. G. priteisti O. G. bylinėjimosi išlaidas : 432 lt pirmosios...