Byla L2-5699-571/2012
Dėl žalos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, spręsdama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, priėmusi kreditoriaus Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pareiškimą skolininkui UAB ,,TFA LOGISTIC dėl žalos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, spręsdama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius pateiktu pareiškimu teismui prašo priteisti iš skolininko 5028,28 Lt žalos atslyginimo, 6 dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 38 Lt žyminį mokestį bei pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas.

4Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.).

5Pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama priteisti suma yra didelė, atsakovo turtinė padėtis nežinoma. Kreditoriaus pareikštų reikalavimų pagrįstumas šioje civilinio proceso stadijoje nenagrinėtinas. Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu siekia apsaugoti asmenų, kurių interesai tikėtinai nurodytų aplinkybių pagrindu gali būti pažeidžiami, apsaugą. Laikinosios apsaugos priemonės dažniausiai taikomos byloje dalyvaujančių asmenų prašymu siekiant apsaugoti kreditoriaus ar kitų suinteresuotų asmenų interesus, kad priėmus teismo sprendimą būtų galima jį realiai įvykdyti. Todėl teismas sprendžia, jog nesiėmus skolos išieškojimo užtikrinimo priemonių, skolos išieškojimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str.).

6Vadovaudamasis CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu ekonomiškumo taikant laikinąsias apsaugos priemones principu ir atsižvelgdamas į tai, kad kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, turtinių teisių areštas turės mažesnę įtaką skolininko veiklai nei piniginių lėšų areštas, teismas pripažįsta, kad pirmiausia taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių areštas ir tik nustačius, kad skolininkas neturi nekilnojamųjų ir/ar kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių, arba tokių daiktų ir teisių turi nepakankamai pagal šia nutartimi taikomą turto arešto mastą, areštuotinos skolininkui priklausančios piniginės lėšos, esančios tiek pas skolininką, tiek ir pas trečiuosius asmenis, leidžiant skolininkui iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi.

7Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra vykdytinas dokumentas, kuris išduodamas ieškovui, kad jis pateiktų pasirinktam antstoliui ir apmokėtų nutarties vykdymo išlaidas (LR CPK 587 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 p).

8Išaiškinti kreditoriui, kad remiantis LR CPK 147 str. 6 d., jeigu kreditorius nesikreips į antstolį dėl areštuotino turto aprašo sudarymo, šia nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galios 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos ir suėjus šiam terminui neteks galios pagal aukščiau minėtą įstatymą.

9Vadovaudamasis LR CPK 144 str., 145 str., 147 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

10Prašymą tenkinti.

11Taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti skolininkui UAB ,,TFA LOGISTIC, juridinio asmens kodas 300121193, buveinės adresas Marijampolės m., Gedimino g. 17, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 5028,28 Lt (penkių tūkstančių dvidešimt aštuonių litų 28 ct) sumai, uždraudžiant skolininkui jį bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovui jį saugoti ir naudotis, o nustačius, kad skolininkas tokio turto turi nepakankamai, areštuoti jo pinigines lėšas, esančias pas skolininką ir trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su kreditoriumi Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuru, juridinio asmens kodas 125709291, buveinės adresas Vilnius Algirdo g. 38, a.s.Nr.LT967044060001558518, AB SEB bankas, b.k.70440 (iš viso areštuojant turto už 5028,28 Lt (penkis tūkstančius dvidešimt aštuonis litus 28 ct)).

12Surasti, aprašyti ir areštuoti atsakovo turtą pavesti antstolio kontorai pagal juridinio asmens buveinės vietą.

13Įspėti skolininką, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą, pagal LR CPK 145 str. 8d. kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, be to, pažeidus areštuoto turto atžvilgiu nustatytą draudimą, gali būti taikoma atsakomybė pagal LR BK 246 str.

14Išaiškinti kreditoriui, kad remiantis LR CPK 147 str. 6 d., jeigu kreditorius nesikreips į antstolį dėl areštuotino konkretaus turto aprašo sudarymo, šia nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galios 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos ir suėjus šiam terminui neteks galios pagal aukščiau minėtą įstatymą.

15Nutarties patvirtintą kopiją vykdymui išsiųsti kreditoriui, kad šis galėtų pateikti vykdyti pasirinktam antstoliui ir apmokėti šios nutarties vykdymo išlaidas.

16Nutarties patvirtintą kopiją taip pat siųsti skolininkui, Centrinei hipotekos įstaigai.

17Nutartį vykdyti skubiai.

18Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 d. nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai