Byla 2A-323

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Konstantino Gurino (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Marytės Mitkuvienės ir Kazio Kailiūno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, trečiojo asmens UAB ,,Žaibiškas greitis“ atstovei advokatei Kristinai Lukošienei, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. komercinės firmos „Indra“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-118-1/05 pagal ieškovo V. P. firmos „Indra“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl administracinių aktų bei savivaldybės turto nuomos konkurso rezultatų panaikinimo; tretieji asmenys – UAB „Žaibiškas greitis“, VĮ Registrų centras Kauno skyrius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas V. P. komercinė firma „Indra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (ir vėlesniu jo patikslinimu), kuriuo prašė:

  1. panaikinti Kauno miesto tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. 127 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Chemijos g. 4c, Kaune įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir panaikinti šios aikštelės teisinę registraciją Kauno savivaldybės vardu;
  2. panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Chemijos g. 4c nuomos“;
  3. panaikinti Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdžio 2003 m. balandžio 29 d. nutarimą, kuriuo konkurso nugalėtoju pripažintas UAB „Žaibiškas greitis“;
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad Kauno m. savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 127 dalis dėl automobilių stovėjimo aiktelės Chemijos g. 4c Kaune įregistravimo Nekilnojamojo turto registre atsakovo vardu atima iš ieškovo teisę naudotis šia aikštele, kuria ieškovas naudojasi nuo 1993 m. balandžio 19 d. pagal tebegaliojančią bendradarbiavimo sutartį su Kauno kelių policija. Šis sprendimas neteisėtas, nes nebuvo teisinio pagrindo atlikti ginčo aikštelės teisinę registraciją atsakovo vardu, o toks teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn 1997-12-02 įstatymą yra turto perdavimo – priėmimo aktas, kurio atsakovas nepateikė. Dėl to neteisėti ir atsakovo 2003 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T-138 dėl ginčo aikštelės nuomos konkurso tvarka bei konkurso komisijos nutarimas konkurso nugalėtoju pripažinti UAB „Žaibiškas greitis“, nes jie priimti remiantis neteisėtu 2001 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 127 bei pažeidžia turto nuomos konkurso organizavimo taisykles, o tuo pačiu ir ieškovo teises.

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimuose su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad automobilių stovėjimo aikštelė Chemijos g. 4c, Kaune nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybės tarybai, todėl Savivaldybė turėjo teisę pilna apimtimi šiuo turtu naudotis, jį valdyti ir disponuoti. Tai pripažino ir ieškovas, prašydamas išnuomoti minėtą turtą. Atsakovas turėjo teisę priimti 2003 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. T-138. Savivaldybės nuosavybės teisės į šį turtą niekada nebuvo nuginčytos, jokių apribojimų jį naudoti, valdyti ar disponuoti nebuvo, jokios ieškovo ar kitų asmenų teisės į šį turtą viešame registre nebuvo įregistruotos. Taip pat nurodė, kad ieškovas negali remtis 1993-04-19 sudaryta sutartimi su Kauno kelių policija. Ieškovas minėtą sutartį laiko nuomos sutartimi, todėl pagal CK 6.478 str. 2 d., prieš trečiuosius asmenis ji gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu įstatymu nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Tačiau ši sutartis viešame registre nebuvo įregistruota. Be to, 1997-11-23 Valstybinės žemės panaudos sutarties, kuria Kauno m. VPK suteiktas panaudai žemės sklypas Chemijos g. 4B, nurodyta, kad žemės subnuoma negalima. Todėl ieškovas aikštele Chemijos g. 4B ir jos užimamu žemės sklypu naudojosi neteisėtai.

6Ginčo aikštelės nuomos konkursas buvo paskelbtas paties ieškovo prašymu, jį laimėjo didesnę nuomos kainą pasiūlęs „Žaibiškas greitis“, konkurso sąlygos ir rezultatai teisėti. Be to, atsakovo manymu, ieškovas neturi reikalavimo teisės prašyti teismo panaikinti ginčo aikštelės Chemijos g. 4c teisinę registraciją, nes tai nesusiję su viešo nuomos konkurso rezultatų ginčijimu. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis turi subjektyvinę teisę ginčyti Kauno m. savivaldybės tarybos 2001-05-24 sprendimą Nr. 127 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės įregistravimo. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kokias jo teises pažeidė ginčijamas Tarybos sprendimas.

7Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismas nustatė, kad ieškovas niekada nesinaudojo automobilių stovėjimo aikštele, esančia Chemijos g. 4c, Kaune. Ieškovo ir Kauno kelių policijos 1993-04-19 sudarytoje sutartyje nurodyta kita automobilių registracijos aikštelė Chemijos g. 6, Kaune, kurią Kauno kelių policija leido naudotis ieškovui. Teismas nustatė, kad automobilių registracijos aikštelė, esanti prie Kauno Kelių policijos pastato, susideda iš dviejų dalių, kurių vienos adresas – Chemijos g. 4B ir kuri registruota kaip valstybinė žemė, o jos naudotojas yra Kauno m. VPK. Ši aikštelės dalis ir buvo suteikta ieškovui naudotis 1997-02-03 panaudos sutartimi. Kitos aikštelės dalies adresas yra Chemijos g. 4c, kuri registruota Kauno m. savivaldybės vardu 2001-05-24 sprendimo Nr. 127 pagrindu. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog kada nors naudojosi ginčo aikštele Chemijos g. 4c, Kaune (ieškinio faktinio pagrindo), todėl nepagrįstas ir ieškinio reikalavimas (ieškinio dalykas) panaikinti kaip neteisėtą ginčijamą atsakovo 2001-05-24 sprendimą Nr. 127. Nenustačius, kad ginčijamu sprendimu yra pažeista arba ginčijama ieškovo teisė materialinės ar procesinės teisės prasme, jis netenka teisės kreiptis dėl to į teismą teisminės gynybos. Neįrodžius, kad ginčijamas atsakovo 2001-05-24 sprendimas Nr.127 yra neteisėtas, teismas atmetė ir išvestinį iš to ieškovo reikalavimą panaikinti atsakovo 2003-04-03 sprendimą Nr. T-138 dėl automobilių stovėjimo aikštelės Chemijos g. 4c nuomos konkurso, nes atsakovas, būdamas šios aikštelės savininku, turėjo teisę disponuoti savo turtu bei Kauno m. savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos 2003-04-29 nutarimą, kuriuo konkurso nugalėtoju pripažintas UAB „Žaibiškas greitis“, nes konkursas organizuotas paties ieškovo prašymu ir iniciatyva, jam buvo sudarytos sąlygos dalyvauti ir jis dalyvavo konkurse, bet konkursą pralaimėjo dėl to, kad UAB „Žaibiškas greitis“ pasiūlė didesnę aikštelės nuomos kainą.

9Ieškovas V. P. komercinė firma „Indra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą ir priimti naują, kuriuo patikslintą ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas padarė neteisingą išvadą, kad ieškovas niekuomet nesinaudojo automobilių stovėjimo aikštele Chemijos g. 4c, Kaune. Nuo 1993 m. ieškovas naudojosi aikštele adresu Chemijos g. 6, Kaune, kuri iki 2001 m. buvo vientisa. Teismo posėdžio metu apžiūrėtos inventorizacijos bylos ir VĮ Registrų centro atstovės paaiškinimai patvirtina, kad automobilių registracijos aikštelė, esanti prie Kauno kelių policijos pastato, šiuo metu susideda iš dviejų dalių. Vienos aikštelės dalies adresas - Chemijos g. 4B, jos naudotojas yra Kauno VPK 1997-11-13 panaudos sutarties pagrindu, kitos – Chemijos g. 4c, kuri registruota atsakovo vardu 2001-05-24 sprendimo Nr. 127 pagrindu. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas naudojasi būtent šiuo metu priklausančia Kauno VPK aikštelės dalimi. Ieškovas pradėjo naudotis vientisa aikštele 1993 metais, kai dar nebuvo registracijos ir padalinimo tarp Kauno VPK ir Kauno m. savivaldybės. Tai patvirtina ir ieškovo 1993-04-19 sutartis su Kauno kelių policija bei 1997-02-03 sutartis su VPK komisaru. Ieškovo naudojimąsi aikštele faktą patvirtina ir rašytiniai įrodymai – leidimai eksploatacijai ir komercinei veiklai Nr. 694, pagal kuriuos ieškovui buvo leista statyti ir eksploatuoti paviljoną, skirtą automobilių komisinei prekybai. Iki aikštelės Chemijos g.4c, Kaune nuomos konkurso ieškovas negalėjo žinoti, kad išnuomojama jo valdoma aikštelė, kadangi turėjo raštiškus įrodymus tos pačios savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo 2000-04-12 pažyma ir Kadastro ir kito nekilnojamojo turto įmonės 2000-05-11 pažyma Nr. 47, kad Chemijos g. 4c, Kaune yra suformuoti du žemės sklypai ir vienam iš jų suteikiamas Chemijos g. 4c, Kaune adresas. Be to, byloje yra Kauno m. valdybos 2000-04-25 sprendimas Nr. 531, pagal kurį žemės sklypas, esantis Chemijos g.4c, Kaune, skirtas nuosavybės teisėms į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkurti. Šie dokumentai davė pagrindą manyti, kad atsakovas skelbė nuomos konkursą ne ieškovo naudojamai aikštelei.
  2. Nepagrįsta teismo išvada, kad Kauno m. savivaldybė teisėtai ir pagrįstai įregistravo savo nuosavybės teisę į ginčo aikštelę Chemijos g. 4c, Kaune, nes nenuginčytas nuosavybės teisės įgijimo į ją pagrindas, ieškinio dėl to byloje nėra. Teismas neatsižvelgė į tai, kad patikslinto ieškinio reikalavimas – panaikinti Kauno m. tarybos 2001-05-24 sprendimą Nr. 127 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Chemijos g. 4c, Kaune, įregistravimo Nekilnojamo turto registre bei panaikinti aikštelės teisinę registraciją atsakovo vardu ir yra atsakovo teisės įgijimo į aikštelę pagrindo ginčijimas. Teismas nepagrįstai netenkino šio reikalavimo, nes Kauno m. Taryba savo sprendimu įgijo nuosavybės teisę į ginčo aikštelę, kas prieštarauja 1997-12-02 LR Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymui, nes tik turto perdavimo – priėmimo aktas yra teisinis pagrindas įstatymų nustatyta tvarka registruoti perduotą turtą turto registre. Tokiu būdu atsakovas, nebūdamas automobilių aikštelės savininku, negalėjo priimti sprendimo išnuomoti ginčo aikštelę konkurso būdu.
  3. Be to, valstybinės žemės sklypas po automobilių stovėjimo aikštele įstatymo nustatyta tvarka nėra suformuotas bei įregistruotas viešame Nekilnojamojo turto registre, todėl negali būti žemės nuomos sutarties dalyku. Nuomojant statinį, būtina suformuoti žemės sklypą prie statinio, nes kartu su išnuomotu turtu nuomininkui perduodamos teisės naudotis žemės sklypu. Tokiu būdu kyla klausimas, kaip galima perduoti žemės sklypą nuomininkui, jeigu nėra suformuotos žemės sklypo ribos, kokio dydžio sklypas, kokia teise jis valdomas, ar juo nedisponuoja kiti asmenys.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo, kad skundas nepagrįstas ir prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

11Tretysis asmuo UAB „Žaibiškas greitis“ atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį, kaip nepagrįstą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.

12Skundas atmestinas.

13Sutinkamai su CPK 5 str., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

14Kreipdamasis į teismą, ieškovas tokiu savo procesinio veiksmo pagrindu nurodė tai, kad, jo nuomone, ginčijamas Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. 127 dalyje dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios Chemijos gt. 4 c Kaune, įregistravimo nekilnojamojo turto registre pažeidė jo, kaip šios aikštelės naudotojo, teises.

15Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas nurodyta aikštele nesinaudojo, turėjo pagrindą konstatuoti, kad pastarasis apskritai neturi reikalavimo teisės dėl priimto sprendimo panaikinimo.

16Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė remdamasis byloje surinktais įrodymais, jų tarpe paties ieškovo atsakovui rašytais pareiškimais, iš kurių aiškiai matyti, kad ieškovo naudojama ir konkurso tvarka išnuomota aikštelė yra skirtingos ir apie tai ieškovui buvo žinoma. Tokiais įrodymais laikytini paties ieškovo 1998 m. gruodžio 1 d. bei 2001 m. sausio 22 d. Kauno m. VPK bei Kauno m. savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus viršininkui rašyti raštai, kuriuose jis prašo išnuomoti jam šalia jo naudojamos pagal sutartį su Kauno m. VPK automobilių stovėjimo aikštelės, atsakovui priklausančią aikštelę (t. 1 b.l. 10, t. 2 b.l. 78). Be to, tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir pats ieškovo dalyvavimo konkurse dėl ginčo aikštelės nuomos, faktas. (t. 1 b.l. 16, 66, 85, 87).

17Apeliantas teigia, kad apie tai, kad atsakovas ruošiasi išnuomoti jo naudojamą aikštelę jam tapo žinoma tik konkurso metu. Tačiau vertinti šį teiginį kaip pagrįstą negalima. Kaip jau buvo minėta, ieškovas savo reikalavimą dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 127 panaikinimo grindė 1993 m. su Kelių policija sudaryta bendradarbiavimo sutartimi, pagal kurią jis jam perduotą aikštelę turėjo įrengti. Pats ieškovas ne kartą buvo nurodęs, kad vykdant šią sutartį jis atnaujino aikštelės asfaltą, įrengė apšvietimą, aptvėrė ją tvora bei pastatė patalpą sargams (t. 2 b.l. 23, 92). Todėl ieškovo byloje 2003 m. gegužės 5 d. bei 2004 m. rugsėjo 20 d. pareikšti prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, - uždraudimo sudaryti aikštelės nuomos sutartį, - tikslu neleisti trečiajam asmeniui ją įrengti (aptverti, išasfaltuoti, įrengti apšvietimą – t. 1 b.l. 5, t. 2 b.l. 25) aiškiai parodo, kad ieškinys pareikštas ne dėl ieškovo naudojamos, bet dėl kitos aikštelės, nes priešingu atveju tokio pobūdžio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvacija netektų jokios reikšmės.

18Be to, tokio apelianto teiginio nepagrįstumą patvirtina byloje esančios nuotraukos, kuriose aiškiai matyti, kad išnuomota aikštelė, priešingai negu ieškovo naudojama, yra neįrengta (t. 2 b.l. 116-119).

19Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad ieškovo skundžiamame Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendime dėl ieškovo naudojamos aikštelės pasisakyta nebuvo.

20Tokios išvados pagrįstumo nenuneigia ir apeliacinio skundo nuoroda į Kauno m. savivaldybės urbanistikos skyriaus 2000 m. balandžio 12 d. ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės 2000 m. gegužės 11 d. pažymas bei Kauno m. valdybos 2000 m. balandžio 25 d. sprendimą (t. 1 b.l. 100, 145, 185).

21Tokiu būdu konstatuota, kad apeliantas neįrodė tų aplinkybių, kuriomis jis grindė savo reikalavimą dėl Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo bei ginčo aikštelės teisinės registracijos atsakovo vardu panaikinimo.

22Be to, turėtina omenyje, kad ieškovo apskųstas Kauno m. tarybos sprendimas dėl nuosavybės teisių į ginčo aikštelę įregistravimo priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo pagrindu. Pats ieškovas niekada neteigė, kad turi nuosavybės teisę į ginčo aikštelę. Tuo tarpu teigti, kad pats įstatymo nustatyta tvarka įvykdytas turto perdavimo faktas savivaldybei savaime pažeidžia šio turto naudotojo teises, negalima. Todėl net ir nustačius, kad ieškovas naudojosi apskųstame sprendime nurodyta ginčo aikštele, pastarojo nurodytų sutarčių (pastebėtina, kad šių sutarčių teisėtumas nebuvo nagrinėjamos bylos dalyku) pagrindu, ši aplinkybė nesudarytų pagrindo panaikinti priimtą sprendimą, nes toks sprendimas pats savaime turto naudotojo teisių nepažeidžia.

23Apeliaciniame skunde Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 127 bei ginčo aikštelės įregistravimo kaip atsakovo nuosavybė neteisėtumas siejamas su šio turto perdavimo-priėmimo akto nebuvimu bei, jo nuomone, neišspręstų atitinkamo žemės sklypo formavimo klausimu ir fizinių asmenų, pretenduojančių į nuosavybės teisių atstatymą į žemę, teisių pažeidimu.

24Tačiau priešingai negu teigia ieškovas, Kauno m. Chemijos gt. atsakovo nuosavybėn buvo perduota 1995 m. priėmimo-perdavimo aktu-važtaraščiu (t. 2 b.l. 166), o kaip pagal tuo metu, taip ir pagal dabar galiojantį įstatymą, reglamentuojantį valstybės turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn, gatvės pastarųjų nuosavybėn buvo perduodamos su visais priklausančiais statiniais.

25Be to, kaip jau buvo nustatyta anksčiau, Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimas ieškovo teisių nepažeidė. Tuo tarpu CPK 5 str. įtvirtinta suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia tik galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektyvinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Siekiant apginti viešąjį interesą, kitų asmenų teises ir įstatymo saugomus interesus, į teismą gali kreiptis prokuroras, valstybės valdymo institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir pavieniai fiziniai asmenys, kuriems įstatymu arba atitinkamu pavedimu suteikta teisė tai daryti (CPK 49 str., 51 str. 1 d.). Ieškovas prie šių asmenų rato nėra priskirtas.

26Todėl darytina išvada, kad apeliacinio skundo II dalyje (t. 2, b.l. 134, 135) išdėstyti skundžiamo sprendimo nepagrįstumo motyvai, neturi teisinės reikšmės ir kolegija dėl jų plačiau nepasisako, nes ieškovas, kaip jau yra nustatyta byloje, neturi subjektyvinės teises ginčyti Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 127.

27Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimą dėl aukščiau paminėto Kauno m. tarybos sprendimo panaikinimo, tinkamai taikė CPK 5 str. nuostatas. Atmetus šį ieškovo reikalavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ir reikalavimą dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 3 d. sprendimo, kuriuo atsakovas realizavo savo nuosavybės teisę į ginčo aikštelę.

28Pagal CPK 320 str. 1 d. nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis bei teisinis pagrindas. Šia prasme pastebėtina, kad apeliaciniame skunde nenurodyti jokie argumentai dėl sprendimo dalies, kuria buvo atmestas ieškovo reikalavimas dėl Kauno m. savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdžio 2003 m. balandžio 29 d. nutarimo, kuriuo konkurso nugalėtoju buvo pripažinta UAB ,,Žaibiškas greitis“, panaikinimo.

29Tuo tarpu kalbant apie šio reikalavimo pagrįstumą turėtina omenyje, kad jis paremtas ieškovo klaidingu 2003 m. balandžio 3 d. sprendimo vertinimu bei jokiais faktiniais įrodymais neparemtu teigimu apie konkurso nugalėtojo nepatikimumą.

30Dėl pasakyto naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš ieškovo V. P. komercinės firmos ,,Indra“ 600 Lt (šešis šimtus litų) atstovavimo išlaidų UAB ,,Žaibiškas greitis“.

34Priteisti iš ieškovo V. P. komercinės firmos ,,Indra“ 27 Lt (dvidešimt septynis litus) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas V. P. komercinė firma „Indra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Nurodė, kad Kauno m. savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo... 5. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimuose su ieškiniu bei patikslintu... 6. Ginčo aikštelės nuomos konkursas buvo paskelbtas paties ieškovo prašymu,... 7. Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas nustatė, kad ieškovas niekada nesinaudojo automobilių stovėjimo... 9. Ieškovas V. P. komercinė firma „Indra“ apeliaciniu skundu prašo... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą... 11. Tretysis asmuo UAB „Žaibiškas greitis“ atsiliepimu į ieškovo... 12. Skundas atmestinas.... 13. Sutinkamai su CPK 5 str., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo... 14. Kreipdamasis į teismą, ieškovas tokiu savo procesinio veiksmo pagrindu... 15. Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas nurodyta... 16. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė remdamasis... 17. Apeliantas teigia, kad apie tai, kad atsakovas ruošiasi išnuomoti jo... 18. Be to, tokio apelianto teiginio nepagrįstumą patvirtina byloje esančios... 19. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad... 20. Tokios išvados pagrįstumo nenuneigia ir apeliacinio skundo nuoroda į Kauno... 21. Tokiu būdu konstatuota, kad apeliantas neįrodė tų aplinkybių, kuriomis jis... 22. Be to, turėtina omenyje, kad ieškovo apskųstas Kauno m. tarybos sprendimas... 23. Apeliaciniame skunde Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. 127... 24. Tačiau priešingai negu teigia ieškovas, Kauno m. Chemijos gt. atsakovo... 25. Be to, kaip jau buvo nustatyta anksčiau, Kauno m. tarybos 2001 m. gegužės 24... 26. Todėl darytina išvada, kad apeliacinio skundo II dalyje (t. 2, b.l. 134, 135)... 27. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimą dėl... 28. Pagal CPK 320 str. 1 d. nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 29. Tuo tarpu kalbant apie šio reikalavimo pagrįstumą turėtina omenyje, kad jis... 30. Dėl pasakyto naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš ieškovo V. P. komercinės firmos ,,Indra“ 600 Lt (šešis... 34. Priteisti iš ieškovo V. P. komercinės firmos ,,Indra“ 27 Lt (dvidešimt...