Byla 2-762-267/2010

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, dalyvaujant ieškovo UAB „Projektana“ atstovui advokatui Irmantui Balsiui, advokato padėjėjai Evelinai Davidavičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Projektana“ (adresas – Chemijos g. 13A, Kaunas, įmonės kodas 135738747, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas) ieškinį atsakovui S. V. (adresas – ( - ), asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui bankrutavusiai UAB „Statybų garantija“ (adresas – Lyros g. 32-12, Šiauliai, įmonės kodas 300627543) dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Projektana“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo S. V. priteisti 221 797,20 Lt skolą, 26 335,87 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. vasario 26 dieną tarp ieškovo UAB „Projektana" ir trečiojo asmens bankrutavusios UAB „Statybų garantija" buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Projektana" įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus rangos darbus, o UAB „Statybų garantija" įsipareigojo už juos atsiskaityti. Ieškovas atliko visus subrangos sutartyje numatytus rangos darbus. UAB „Statybų garantija" pretenzijų dėl darbų kokybės nepareiškė, atliktus darbus priėmė, t.y. patvirtino, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Atsiskaitymo už atliktus darbus terminai ir tvarka buvo numatyti subrangos sutartyje ir 2008 m. balandžio 17 dienos trišalėje sutartyje Nr. ( - ). UAB „Statybų garantija" sutartyse numatytais terminais ir tvarka su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovui liko skolinga iš viso 221 797,20 Lt.

3Taip pat ieškinyje nurodoma, kad 2008 m. spalio 8 dieną ieškovas UAB „Projektana“ ir atsakovas S. V. sudarė laidavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo ta pačia apimtimi, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą (laidavimo sutarties 1.1, 2.1 punktai), atsakyti ieškovui, jeigu UAB „Statybų garantija" iki 2008 m. spalio 20 dienos tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal 2008 m. vasario 26 dienos statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) bei 2008 m. balandžio 17 dienos trišalę sutartį Nr. ( - ).

4Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Projektana“ atstovas advokatas I. Balsys ir advokato padėjėja E. Davidavičiūtė prašė priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovui S. V. ieškinys įteiktas tinkamai (viešo paskelbimo spaudoje būdu), tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

7Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad 2008-02-26 ieškovas UAB „Projektana" ir tretysis asmuo bankrutavusi UAB „Statybų garantija" pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Projektana" įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus rangos darbus, o UAB „Statybų garantija" įsipareigojo už juos atsiskaityti (b. l. 8-18). Ieškovas atliko visus subrangos sutartyje numatytus rangos darbus, tačiau UAB „Statybų garantija" su ieškovu iki šiol pagal subrangos sutartyje ir 2008 m. balandžio 17 dienos trišalėje sutartyje Nr. ( - ) numatytą tvarką ir terminus nėra atsiskaičiusi, nors pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė, atliktus darbus priėmė (b. l. 23-30). Tokiu būdu atsakovas S. V. liko skolingas ieškovui UAB „Projektana“ 221 797,20 Lt (b. l. 19-22).

8Tai pat teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad 2008 m. spalio 8 dieną ieškovas UAB „Projektana“ ir atsakovas S. V. sudarė laidavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo ta pačia apimtimi, įskaitant palūkanų ir netesybų sumokėjimą (laidavimo sutarties 1.1, 2.1 punktai), atsakyti ieškovui, jeigu UAB „Statybų garantija" iki 2008 m. spalio 20 dienos tinkamai neįvykdys savo prievolių pagal 2008 m. vasario 26 dienos statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) bei 2008 m. balandžio 17 dienos trišalę sutartį Nr. ( - ) (b. l. 34-35).

9Pagal LR CK 6.76, 6.81 straipsnių nuostatas laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laiduotojo S. V. atsakomybė kreditoriui UAB „Projektana“ atsirado 2008-02-26 statybos subrangos sutarties Nr. ( - ) (su visais pakeitimais ir papildymais) bei 2008-10-08 laidavimo sutarties pagrindu, nes pagrindinis skolininkas neįvykdė laidavimu užtikrintos prievolės, t. y. nesumokėjo už atliktus darbus. Laidavimo sutarties 2.2 punkte numatyta, kad skolininkui tinkamai neįvykdžius prievolės iki 2008 m. spalio 20 dienos, laiduotojas įsipareigoja ją įvykdyti ne vėliau kaip per 3 dienas nuo kreditoriaus rašytinio reikalavimo įvykdyti prievolę gavimo dienos. 2009 m. spalio 8 dieną atsakovui S. V. buvo siųstas paraginimas Nr. 09/10-08/1, kuriuo atsakovo buvo pareikalauta per 3 dienų terminą nuo minėto paraginimo gavimo dienos sumokėti laidavimo sutarties pagrindu atsiradusią skolą ir delspinigius, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo per nustatytą terminą neįvykdė.

10Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str.). Tai reiškia, jog pagrindinis skolininkas ir laiduotojas yra solidarieji bendraskoliai (CK 6.6 str.), todėl kreditorius turi teisę reikalauti, kad jie įvykdytų prievolę tiek kartu, tiek ir skyrium. Atsakomybės solidarumas atskiria laidavimą nuo garantijos, nes garanto atsakomybė yra subsidiari. Ieškovui teisę reikšti ieškinį laiduotojui garantuoja CK 6.6 str. 4 d., 6.6. str. 5 d., 6.14 str. 3 d., 6. 81 str. ir laidavimo sutartys.

11Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Tokiu būdu atsakovas S. V. pagal 2008-02-26 statybos subrangos sutartį Nr. ( - ), 2008-04-17 trišalę sutartį Nr. ( - ) ir 2008-10-08 laidavimo sutartį yra skolingas 221 797,20 Lt, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 221 797,20 Lt skola (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.62 str. 2 d.). Įstatymas numato, kad šalis, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo sumokėti delspinigius (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra pagrįstas sutartyje nustatytomis sąlygomis, todėl tenkintinas. Atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-03-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinas 5 963,00 Lt žyminis mokestis, 172,43 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, 3 025,00 Lt išlaidas, susijusias su teisine pagalba ir 20,89 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą. (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.)

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovo S. V. ieškovui UAB „Projektana“ 221 797,20 Lt (dviejų šimtų dvidešimt vieno tūkstančio septynių šimtų devyniasdešimt septynių litų, 20 centų) skolą, 26 335,87 Lt (dvidešimt šešių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt penkių litų, 87 centų) delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 248 133,07 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-03-18 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 963,00 Lt (penkių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt trijų litų) žyminį mokestį, 172,43 Lt (vieno šimto septyniasdešimt dviejų litų, 43 centų) išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu, 3 025,00 Lt (trijų tūkstančių dvidešimt penkių litų) išlaidas, susijusias su teisine pagalba ir 20,89 Lt (dvidešimties litų, 89 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas į valstybės biudžetą.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai