Byla I-3674-189/2012
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisejas Bronius Januška,

2dalyvaujant pareiškejos UAB „Torpol Baltija“ atstovui advokato padejejui Andžejui Donovskiui (Andžej Donovski),

3atsakoves Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos atstovems Mildai Deimantei, Saulei Vilcinytei,

4viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos UAB „Torpol Baltija“ skunda atsakovei Valstybinei vartotoju teisiu apsaugos tarnybai del nutarimo panaikinimo.

5Teisejas, išnagrinejes byla,

6n u s t a t e:

7Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba (toliau – ir Tarnyba) 2012-06-01 nutarimu Nr. NKV-26 „Del UAB Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo pažeidimo“, už Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo (toliau – ir Istatymas) 3 str. 2 d. 2 p., 7 str. 4, 15 punktu pažeidimus UAB Torpol Baltija“ skyre 7000 Lt (septyni tukstanciai) bauda.

8Pareiškeja nesutikdama su priimtu nutarimu, su skundu (t. I b. l. 1-11) kreipesi i teisma prašydama panaikinti Tarnybos 2012-06-01 nutarima Nr. NKV-26 „Del UAB Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo pažeidimo“ (toliau – Nutarimas, b. l. 157-176).

9Pažymedama faktines situacijos aplinkybes paaiškino, kad Tarnyba Nutarima prieme UAB Torpol Baltija“ klientu pareiškimu pagrindu, kurie nurode, jog iš pareiškejo isigyta produkcija neatitinka ju lukesciu, todel praše nutraukti sudarytas sutartis. Pažymejo, kad pareiškimuose išdestytos priežastys del ko buvo prašoma nutraukti sutartis buvo labai ivairios, t. y., kaip neišprusimas, nesupratingumas, nežinojimas ir t. t.

10Pagrisdami nesutikimo su Nutarimu aplinkybes Istatymo 2 str. 2 d. 2 p. kontekste nurode, jog Tarnyba pareiškeja nepagristai nubaude vadovaujantis tik dalyvavusiu posedyje asmenu pasisakymais, kad prezentacijose dalyvavo tik senyvo amžiaus žmones. Šiuo aspektu pažymejo, kad pareiškejo siuloma produkcija perka ivairaus amžiaus žmones, taip pat išpruse bei žinantys savo teises bei pareigas. Klientams yra išaiškinamos visos produkto naudojimo salygos, instrukcijos, suteikiamas terminas per kuri produkcija galima gražinti. Be to, prezentaciju laikas nera derinamas prie konkretaus amžiaus žmoniu, prezentacijos taip pat vyksta ir ne darbo dienomis, todel juose gali dalyvauti ne tik senyvo bet ir dirbantys asmenys.

11Nurode, kad pareiškejo veiklos objektas yra paslaugos, prekyba ir gamyba. Pagal 2011-06-20 sudaryta prekybos sutarti del PUW Torpol Sp. Z. o. o. gaminiu distribucijos (b. l. 27-30), pareiškeja platina Lietuvoje PUW Torpol Sp. Z. o. o. gaminius su magnetiniais intarpais bei be magnetiniu intarpu. Parduodami gaminiai yra su PUW Torpol Sp. Z. o. o. prekiniu ženklu.

12Pažymejo, kad PUW Torpol Sp. Z. o. o., kaip medicinines paskirties gaminiu pardavejas bei gamintojas yra itrauktas i Lenkijos Respublikos Gydomuju produktu, medicinos gaminiu ir biocidu registra, Be to, vilnoniai reabilitaciniai gaminiai (pagalves, ciužiniai) su magnetiniais intarpais ar be ju, taip pat itraukti i ta pati registra (b. l. 28, prekybos sutarties 2 d. 2 p., b. l. 32, 37-40, 46-49). Pabreže, kad pareiškejo platinami gaminiai, taip pat yra iregistruoti Pasaulineje medicinos prietaisu nomenklaturoje (b. l. 52-54). Gaminiai taip pat yra priskirti pirmajai klasei pagal 2004-04-30 Sveikatos ministro isakyma del ivairiu paskirciu medicinos gaminiu klasifikacijos ir atitinka esminius reikalavimus.

13Nurode, kad Valstybine akreditavimo sveikatos priežiuros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Akreditavimo tarnyba), 2011-12-22 atlikusi patikrinima, kuriuo buvo nustatinejama ar pareiškejos platinamu medicinos prietaisu ženklinimas atitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 reikalavimus, nustate medicinos prietaisu ženklinimo neatitikimus, taciau neatitikimai buvo pašalinti ir apie tai buvo informuotas gamintojas. Gamintojas be kita ko informavo akreditavimo tarnyba, kad gaminama produkcija turi visa butina ženklinima ir naudojimo instrukcijas pagal Direktyvos 93/42/EEC keliamus reikalavimus bei yra paženklinti CE ženklu. Tuo tarpu siekiant tureti irodymu apie tinkama prekiu ženklinima, buvo surašytas prekiu konstatavimo aktas apie tai, kad visos prekes turi CE ženklinima (b. l. 65-67). Todel mano, kad atsakove nepagristai situacija vertino, kaip neatitinkancia Istatymo 7 str. 4 p.

14Nesukdami su pažeidimo kvalifikavimu pagal Istatymo 7 str. 15 p. nurode, kad sudarant pirkimo – pradavimo sutartis (b. l. 68-69), pareiškeja pateikia sutarties prieda Nr. 3 „Ciužinuko Biostat aprašyma“ (b. l. 70-86). Šis aprašymas yra neatskiriama sutarties dalis, sudaryta remiantis 2011-06-20 prekybos del gaminiu distribucijos sutartimi. Pabreže, jog aprašyme nurodyta informacija apie gaminius yra patikrinta klinikiniais tyrimais. Klinikiniam ivertinimui taip pat buvo pateikti kiti dirbiniai su magnetiniais intarpais ir be ju (antklodes, pagalves), kuri atliko Valstybine klinikine ligonine Nr. 4, Reabilitacijos klinika ir Katedra, Gdansko reabilitacijos centras, Technines medicinos centras Varšuvoje, Karolio Marcinovskio Medicinos Akademijoje Poznaneje, Varšuvos Prahos ligonines Reabilitacijos ir fizioterapijos skyriuje (b. l. 90-91, 94-95, 102-104, 129-148). Buvo irodyta, kad gaminiai mažina reumatinius negalavimus, artritinius skausmus, migrena ir kt. Tuo pagrindu buvo priimta išvada, kad gaminiai tinkami naudoti gydymui bei reabilitacijai.

15Teismo posedžio metu pareiškejos atstovas palaike skunde išdestytus argumentus. Praše skunda patenkinti.

16Atsakove Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba atsiliepimo (b. l. 1-7) argumentais praše pareiškejo skunda atmesti.

17Del Istatymo 3 str. 2 d. 2 p bei 7 str. 15 p. nurode, kad skundu nagrinejimo Vartotoju tarnyboje metu buvo nustatyta, kad produkcija buvo siuloma vyresnio amžiaus žmonems (asmenu besikreipusiu i Tarnyba amžius – nuo 60 iki 77 metu, vartotojos nurode, kad dalyvave prezentacijose asmenys buvo vyresnio amžiaus), turintiems sveikatos problemu. Todel Nutarime pagristai pažymeta, kad vartotoju grupe yra vartotojai turintys sveikatos problemu, dažniausiai vyresnio amžiaus. Pažymejo, kad pareiškejos siustuose kvietimuose nurodyta, kad bendrove organizuoja rengini „Sveikas ir patogus gyvenimo budas“, kuriame bus aptariama, kaip išvengti atitinkamu ligu, taciau apie tai, kad renginyje bus vykdomas produktu pristatymas nera pateikiama, todel nuvykes vartotojas užklumpamas nepasiruošes. Be to, kaip nurode vartotojai, pastarieji mane, kad pristatyma vedantys asmenys yra gydytojai, todel jiems pagristai gali susidaryti ispudis, kad renginys bus nemokamas edukacinio pobudžio, o tai reiškia, kad i renginius galejo buti pritraukti asmenys kuriuos domina sveikas gyvenimo budas bet ne bendroves produkcija. Pažymejo, kad bendrove siustame rašte vartotojai V. J. nurode, kad antciužinio teigiamas poveikis yra teigiamas ir tinka visiems, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, negalavimu, ligu. Tuo tarpu vartotojo C. Ž. atveju bendrove sutarti sudare su neveiksniu asmeniu. Apie vartotojos A.K. C., kuriai nustatytas nuolatines slaugos poreikis, isigytas prekes pastarosios igaliota atstove sužinojo tik tada, kai iš UAB „Snoro lizingas“ buvo gautas raginimas ivykdyti isipareigojimus. Taip pat buvo nustatyta, kad prezentacijos metu su vartotojais sutartys budavo pasirašomos nedelsiant, net nespejant susipažinti su sutarciu turiniu.

18Vertinant pažeidima Istatymo 7 str. 15 p. kontekste nurode, kad bendrove deklaruodavo, kad produktai gydo ir nuo nepagydomu ligu, kaip psichologiniu, kuriu, be kita ko net nebuvo irašyta Medicininiu produktu registre (b. l. 8-11). Pažymejo, kad pareiškejos pateiktame Karolio Marcinkovskio Medicinos Akademijos Poznaneje Reabilitacijos katedros ir klinikos ivertinime nurodyta, kad reabilitaciniai ciužinukai su biomagnetais ivardinti kaip esantys iš naturalaus pluošto (avies vilnos), taciau nepriskirtini gydomajai terapijai. Taip pat, vartotojams budavo pateikiamas ligu sarašas, nuo kuriu išgydo butent pareiškejo produkcija. Prezentacijos metu buvo klausiama vartotoju apie ju ligas ir taip budavo nustatinejama diagnoze siulant isigyti produktus, be to, renginio metu budavo dažnai pažymimas žodis „gydymas“. Pabreže, kad tokiu budu vartotojai neprivalo atskleisti, kokiomis ligomis jie serga, nes asmenys vede prezentacija nera gydytojai. Taip pat pareiškejos nustatytas prekes gražinimo 7 dienu terminas yra per trumpas, nes gaminiai yra medicinines paskirties, todel šalutiniai poveikiai gali pasireikšti ir veliau. Todel nustacius, kad veikla turi Istatymo 7 str. 1-23 punktuose klaidinancios veikos požymiu, buvo priimta išvada, kad komercine veika yra nesažininga, nes poveikio ar tiketino poveikio vartotoju ekonominiam elgesiui irodineti nereikia. Pažymejo, kad sprendžiant, ar buvo padarytas Istatymo pažeidimas, remiantis teisingumo, išsamumo ir protingumo kriterijais pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendroves veiksmais galimybe, o ne konkretu suklaidinimo fakta. Atkreipe demesi, kad buvo gauti septyniu vartotoju pareiškimai.

19Del Istatymo 7 str. 4 p. pažeidimo nurode, kad pagal šia Istatymo nuostata pažeidimas kvalifikuotas todel, kad pareiškejas neturi teises tvirtinti, kad ji turi teise teikti vartotojams vartojimo kredito tarpininko bei vartojimo kredito davejo paslaugas, nes pareiškeja nera itraukta i vieša kredito teikeju bei tarpininku saraša, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito istatymo 22 str. 1 d. bei 24 str. 1 d. nuostatos. Todel pareiškejos skundo argumentai išsakyti del to, kad turi visus reikalingus dokumentus, patvirtinimus bei itraukta i atitinkamus registrus yra nepagristi.

20Teismo posedžio metu atsakove atstoves palaike atsiliepime išdestytus argumentus, praše skunda atmesti.

21Skundas atmestinas.

22Byloje gincas kilo del Tarnybos 2012-06-01 nutarimo Nr. 12 NKV-26 „Del UAB „Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo pažeidimo“ teisetumo ir pagristumo. Minetu nutarimu Tarnyba už Istatymo 3 str. 2 d. 2 p., 7 str. 4 p. ir 7 str. 15 p. nuostatu pažeidima UAB „Torpol Baltija“ skyre 7000 Lt bauda.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad Tarnyboje 2011-10-13 buvo gautas vartotojos E. B. prašymas (t. II b. l. 8-9), kuriame Tarnybos buvo prašoma padeti nutraukti pirkimo – pardavimo sutarti, pasirašyta tarp vartotojos ir UAB „Torpol Baltija“, isigijus ciužini su biomagnetais. Vartotoja už preke pinigu (2000 Lt) nebuvo sumokejusi, taciau tuo pagrindu, kad permiegojusi ant ciužinio pastebejo neigiama jo poveiki sveikatai (pakilo kraujospudis, padažnejo pulsas), norejo gražinti preke, nutraukiant pirkimo – pardavimo sutarti. Sutarti su vartotoja buvo atsisakyta nutraukti, nes vartotoja preke panaudojo. Tarnyba, tiriant vartotojos prašyma bei susirašinejimo su Bendrove medžiaga, kreipesi i Valstybine akreditavimo sveikatos priežiuros veiklai tarnyba su prašymu ištirti ar Bendroves siulomos prekes atitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisu saugos technini reglamenta“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009-01-19 isakymu Nr. V-18 (toliau – ir Medicinos norma MN 4:2009) reikalavimu. Valstybine akreditavimo sveikatos priežiuros veiklai tarnyba 2012-01-16 raštu Nr. D2-324-(5.71.) (t. II b. l. 44-45) informavo, kad Bendroves produkcija neatitiko atitinkamu prekiu ženklinimo reikalavimu, todel buvo konstatuota, kad reabilitaciniai ciužiniai ir itvarai su biomagnetais neatitinka Medicinos normos MN 4:2009 reikalavimu. Tuo pagrindu Bendrovei buvo nurodyta neplatinti produkcijos. Tarnyba atsižvelgiant i priimtas išvadas ir visa surinkta medžiaga, 2011-12-21 nutarimu Nr. 12 NKV-59 (t. II b. l. 72-74), nusprende pradeti nagrinejimo procedura del pareiškejos veiksmu, galimai pažeidžianciu Istatymo nuostatas.

24Su prašymais padeti nutraukti ciužinio su biomagnetais pirkimo – pardavimo sutartis i Tarnyba 2012-01-09 kreipesi Z. B. (t. II b. l. 75-77), kuri nurode, kad panaudojus ciužini atsirado užimas galvoje, galvos skausmas, be to, norint nutraukti sutarti keturiolikta diena po prekes isigijimo, buvo atsisakyta tai padaryti; 2012-01-14 kreipesi D. J. (A.K. C. atstove, t. II b. l. 131), kuri nurode, kad preke pastarosios mamai buvo isiulyta apgaules budu, t. y. sudarius tikslines paskolos sutarti su UAB „Snoro lizingas“, o siekiant gražinti preke buvo atsakyta, kad yra praleistas septyniu dienu terminas; 2012-01-19 kreipesi J. K. (t. II b. l. 114), nurodydamas, kad pareiškejos renginio metu isigijo anticiužini Biostat, kuris, kaip veliau paaiškejo, neatitiko vartotojo lukesciu, taciau, priimti preke buvo atsisakyta, nurodant, kad tai yra paprasciausia patalyne, kuri negali buti keiciama; 2012-02-01 kreipesi V. J. (t. II b. l. 185-186), kuri taip pat nurode, kad pajutusi neigiama ciužinio poveiki (didelis širdies plakimas), kita diena, po naudojimo, jai nepavyko prekes gražinti, nes preke jau buvo panaudota; 2012-02-06 kreipesi J. Ž. (sutuoktinio C. Ž. – neveiksnaus asmens atstove, t. II b. l. 157), kuri nurode, kad Bendroves darbuotoja gatveje sustabdžiusi sutuoktini, ikalbejo sudaryti pirkimo – pardavimo sutarti ciužinukui su biomagnetais, kurio naudingumo pastarasis negalejo suvokti nes yra neveiksnus (t. II b. l. 177); 2012-02-22 kreipesi J. M. (t. III, b. l. 1-3), kuri taip pat nurode, kad nors Bendroves darbuotojai nors ir garantavo, kad netikus prekei bus galima preke gražinti, taciau isitikinus, kad preke netinka (atsirado nemiga, skaudejo galva, šona ir t. t.) ir norint ja gražinti, buvo atsisakyta preke priimti del tu paciu priežasciu, kad preke jau panaudota.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, pradeti tyrima buvo nuspresta gavus septyniu vartotoju skundus. Istatymo 15 str. 1 d. itvirtinta, kad teise kreiptis i Tarnyba del šio istatymo pažeidimo turi: 1) vartotojai; 2) valstybes ir savivaldybiu institucijos ir istaigos; 3) vartotoju asociacijos. Pagal to paties straipsnio 2 d. Tarnyba turi teise pradeti šio istatymo pažeidimu nagrinejima savo iniciatyva, priimdama motyvuota nutarima. Istatymo 15 str. 3 d. reglamentuota, kad, jeigu Tarnyba, nagrinedama vartotoju skundus (prašymus) kitu istatymu nustatyta tvarka, sužino pakankamai duomenu apie galima šio istatymo pažeidima, ji privalo priimti motyvuota nutarima pradeti šio istatymo pažeidimo nagrinejimo procedura. Taigi Tarnyba veikdama išdestyto teisinio reglamentavimo kontekste, surinkusi pakankamai duomenu, 2012-05-02 nutarimu Nr. 12NKV – 18 nusprendusi prie E. B. prašymo prijungti paminetus vartotoju prašymus ir juos nagrineti kartu tarnybos posedyje, pagristai prieme motyvuota nutarima pradeti Istatymo pažeidimo nagrinejimo procedura (t. III b. l. 33-34). Išnagrinejusi vartotoju prašymus bei surinkta ginco medžiaga, Tarnyba 2012-06-01 nutarimu Nr. 12 NKV-26 „Del UAB „Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo pažeidimo“, pareiškeja pripažino pažeidusia Istatymo 3 str. 2 d. 2 p., 7 str. 4 p. ir 7 str. 15 p. nuostatas ir už šiuos pažeidimus UAB „Torpol Baltija“ skyre 7000 Lt bauda.

26Nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymas, kurio pažeidimu kaltinama pareiškeja, nustato nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudima, nesažiningos komercines veiklos rušis ir atvejus, institucijas, atsakingas už šio istatymo nuostatu laikymosi priežiura, ir atsakomybe už šio istatymo pažeidimus (1 str. 1 d.). Pagal Istatymo 3 str. 1 d. nesažininga komercine veikla draudžiama. Nustatant, ar komercine veikla yra nesažininga, atsižvelgiama i visus konkrecioje situacijoje vykdomos komercines veiklos ypatumus ir aplinkybes (Istatymo 3 str. 5 d.). Istatymo 5 str. 1 d. 2 p. nustatyta, jog klaidinanciais veiksmais laikomas apgaulingos informacijos arba informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, taciau del vieno arba keliu šioje dalyje išvardytu elementu (šiuo atveju pagrindiniu produkto savybiu) apgauna arba gali apgauti vidutini vartotoja, pateikimas, kai del to vartotojas skatinamas arba gali buti skatinamas priimti toki sprendima del sandorio, kurio jis kitomis aplinkybemis nebutu priemes.

27Atkreiptinas demesys, jog Istatyme bei 2005-05-11 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB del nesažiningos imoniu komercines veiklos vartotoju atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keiciancioje Tarybos direktyva 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Nesažiningos komercines veiklos direktyva), kuria šis istatymas perkelia, nesažiningos komercines veiklos ir klaidinancios komercines veiklos savokos formuluojamos taip, kad tokia veikla apima ne tik jau konkreciai ivykusi vartotojo suklaidinimo ar kitokio jo ekonominio elgesio iškreipimo fakta, bet ir tokio suklaidinimo galimybe. Taigi sprendžiant, ar buvo padarytas Istatymo pažeidimas, remiantis teisingumo, išsamumo ir protingumo kriterijais, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendroves veiksmais galimybe, o ne konkretu ivykusi suklaidinimo fakta.

28Istatymo 3 str. 2 d. detalizuoja 1 str., nurodant, kad komercine veikla yra nesažininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimu ir iš esmes iškreipia, arba gali iš esmes iškreipti vartotoju grupes vidutinio nario ekonomini elgesi siulomo produkto atžvilgiu, kai komercine veikla nukreipta i tam tikra vartotoju grupe (2 d. 2 p.). Vidutinio vartotojo savoka apibrežta Istatymo 2 str. 13 d., kurioje nurodyta, kad tai vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant i socialinius, kulturinius ir kalbinius veiksnius. Tokia vidutinio vartotojo samprata atitinka ir Europos Sajungos Teisingumo Teismo formuojama praktika, vidutini vartotoja laikant pakankamai informuotu, protingai atidžiu ir apdairiu asmeniu (1998-07-16 Europos Teisingumo Teismo sprendimas Gut Springenheide (C-210/96, Rink., p. I-004657); 2001-09-19 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas Procter & Gamble prieš VRDT (T-118/00, Rink., p. II-02731). Pagal Istatymo 6 str. 1 d. 2 p. atsižvelgiant i informacijos perdavimo priemoniu ribotuma, klaidinanciu informacijos neatskleidimu laikomi tokie veiksmai, del kuriu vidutinis vartotojas skatinamas arba gali buti skatinamas priimti toki sprendima del sandorio, kurio kitomis aplinkybemis jis esmines informacijos nebutu priemes, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galetu priimti informacija paremta sprendima del sandorio.

29Siekiant nustatyti, ar Bendrove pagristai pripažinta pažeidusi Istatymo 3 str. 2 d. 2 p., butina ivertinti, ar Tarnybos nagrineti pareiškejos veiksmai neatitinka profesinio atidumo reikalavimu, ir jei tokiu reikalavimu neatitinka, iš esmes iškreipia arba gali iš esmes iškreipti vidutinio vartotojo ekonomini elgesi siulomo produkto atžvilgiu, taip pat ir tuomet, kai komercine veikla nukreipta i tam tikra vartotoju grupe. Nagrinejamu atveju bylos medžiaga (vartotoju prašymai, Tarybos posedžio protokolas ir kt. medžiaga) patvirtina, kad: pagrindiniai vartotojai, kurie su prašymais kreipesi i Tarnyba buvo nuo 60 iki 77 metu amžiaus, tarp kuriu buvo net ir asmuo pripažintas neveiksniu bei asmuo, kuriam reikalinga nuolatine priežiura (tyrimo metu buvo nustatyta, kad prezentacijose pagrinde dalyvaudavo vyresnio amžiaus asmenys); dalyvauti prezentacijose asmenys buvo paskatinti kvietimuose nurodant, kad prezentacijos metu bus dalinamos dovanos bei bus kalbama sveikatos temomis; prezentacijos vykdavo dienos metu; prezentacijos metu vartotoju buvo klausinejama apie ju sveikatos problemas ir tuo paciu akcentuojamas visapusiškai teigiamas siulomos pirkti produkcijos poveikis sveikatai; buvo teigiama, kad produkcija (ciužiniai) rekomenduojami ivairioms ligoms gydyti, nes naudojant ciužini nereikes vartoti vaistu; prezentacija vykdavo apie 30-45 min., po kurios iš karto buvo siekiama su vartotojais pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartis; tuo atveju, jei busimiems pirkejams nepakakdavo lešu, buvo siuloma iš karto sudaryti pirkimo pardavimo išsimoketinai sutartis; prezentacijos metu truko informacijos apie prekiu šalutini poveiki bei buvo neaiškiai nurodyta prekiu gražinimo tvarka.

30Vertinant nustatytas faktines situacijos aplinkybes pabrežtina, kad verslo subjektui, šiuo atveju pareiškejai, siekiant parduoti konkrecias prekes vartotojams, yra keliami didesni atsakingumo, rupestingumo ir profesinio atidumo reikalavimai. Pagal Istatymo 2 str. 9 d., profesinis atidumas – specialiuju igudžiu ir rupestingumo standartas, kurio pagristai galima tiketis iš komercines veiklos subjekto vartotoju atžvilgiu ir kuris atitinka sažininga praktika rinkoje ir (arba) bendra sažiningumo principa šio subjekto veiklos srityje. Akivaizdu, kad, kaip šiuo atveju, atitinkamo amžiaus vartotoju (turinciu sveikatos problemu) demesi nukreipiant i budus, kaip pagerinti sveikata – siulant isigyti ciužini, t. y. pabrežiant, kad ciužinys išgydys nuo visu ligu ir net nebereikes vaistu, vartotojas negalejo ir fiziškai nebutu galejes visais atvejais tinkamai pastebeti, isisavinti ir suvokti pareiškejos paslaugu pasiulymuose pateikiamos informacijos visumos. Nes jau prezentacijos temos aktualumas – sveikatos pagerinimo tema, kas tiketina ir turejo itakos atitinkamo amžiaus vartotoju dalyvavimui renginiuose, nors kvietime i rengini ir nebuvo konkreciai nurodyta, kad bus siuloma isigyti prekes, t. y. toks neaiškus informacijos pateikimas (neatskleidimas) galejo salygoti, o nagrinejamu atveju ir salygojo vartotoju ekonominio elgesio iškreipima siulomo produkto atžvilgiu. Nes, kaip matyti iš rašytiniu irodymu, vartotojai siekdami isigyti siuloma preke tikejosi, kad apibudintos siulomo pirkti ciužinio teigiamos (pagydo nuo visu ligu) savybes, kiekvienam atitiks pagal jo sveikatos poreiki. Taigi Bendroves skleidžiamoje informacijoje ir platinamoje medžiagoje vartotojui buvo sukuriamas ispudis, jog jis gauna išskirtinai geriausia produkta, kuri tiesiog privalo isigyti. Be to, informacija, kad siulomas pirkti ciužinys pagydo nuo visu ligu, užgože pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo aplinkybes. Kaip matyti, vartotojai buvo skatinami priimti sprendima pirkti preke iš karto po prekes pristatymo o tai, šiuo atveju, atsižvelgiant i pirkeju amžiu yra pabrežtinai per trumpas laikotarpis isisavinti sutarties turiniui, aiškiai išreiškiant valia del sutarties sudarymo/nesudarymo, kai prekes isigijimo metu dar yra visiškai neaišku ar nupirkta preke atitiks pirkeju lukescius. Todel toks skubotas vertimas pasirašyti pirkimo – pardavimo sutarti (vienos iš vartotoju teigimu, del to, kad ji blogai mate, ji iš vis nesuprato, kad pasirašineja pirkimo – pardavimo sutarti, nes mane, kad tai prekes perdavimo dokumentai), laikytinas kaip dar viena salyga skatinanti vartotoja priimti neapgalvota sprendima del sandorio. Taigi remiantis tuo, kas išdestyta, darytina išvada, kad toks pareiškejos produkcijos pardavimu skatinimo budas (teigiant, kad parduodami ciužiniai išgydo visas ligas ir tik veliau, iš pateikto ligu sarašo paaiškeja, kad nuo vartotojams aktualiu ligu ciužiniai nepadeda; sutartys sudarinejamos skubotai; sutarties salygos pateiktos neaiškiai, nors kaip nurodo vartotojai, sutarties sudarymo salygos visai nebuvo akcentuotos) galejo salygoti ir, kaip matyti iš vartotoju skundu Tarnybai salygojo vidutinio vartotojo ekonominio elgesio iškreipima siulomo produkto atžvilgiu ir tuo paciu buvo nesilaikyta profesinio atidumo reikalavimu.

31Pareiškeja skundo argumentais taip pat nesutinka ir su atsakoves išdestyta pozicija del pareiškejos veiklos neatitikimu nustatytu Istatymo 7 str. 15 p. kontekste. Minetoje nuostatoje nustatyta, kad klaidinanti komercine veikla, kurios nereikia irodineti pasireiškia apgaulingu tvirtinimu, kad produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi sutrikimus. Pareiškeja pagrisdama savo veiklos teisinguma šiuo aspektu, nurode, kad parduodama produkcija yra patikrinta klinikiniais tyrimais bei pateike tai patvirtinancius irodymus (patvirtinimai apie produkcijos naudinguma išduoti Gdansko reabilitacijos centro, Technines medicinos centro Varšuvoje, Karolio Marcinovskio Medicinos Akademijoje Poznaneje ir kt.).

32Pritartina pareiškejos argumentams, jog teigiant, kad gaminiai iš tikruju turi tam tikras savybes, šiu savybiu egzistavimas turi buti patvirtintas objektyviais irodymais, susijusiais butent su paciais produktais, ivertinant ju atitinkama poveiki. Todel ir nagrinejamu atveju, tik objektyvus duomenys leistu vertinti, ar parduodami produktai juos naudojant turi gydomaji ar fizine bukle gerinanti poveiki. Kaip teigia ir pati pareiškeja, toks deklaruojamas poveikis turetu buti pagristas nepriklausomais klinikiniais moksliniais tyrimais.

33Iš pareiškejos pateiktu atitinkamu gydymo istaigu išvadu nustatyta, kad vertinant pareiškejos pateiktos produkcijos naudinguma sveikatos atžvilgiu, iš tiesu buvo atlikti klinikiniai tyrimai, taciau tyrimai buvo atliekami stebint kaip produkcijos teigiamas savybes isisavina pacientai sergantys tokiomis ligomis, kaip: kaklo, peciu standejimas, strenu gela, artritas. Ši informacija beje yra nurodyta ir ciužinuko Biostat aprašyme (t. I b. l. 70-71), kuris, kaip teigia pareiškeja, yra neatsiejama ciužinio pirkimo pardavimo sutarties dalis. Šios aplinkybes parodo, kad tyrimuose dalyvavo asmenys sergantys butent tokio pobudžio ligomis. Byloje pateikta Karolio Marcinkovskio Reabilitacijos katedros klinikos išvada (t. I b. l. 94-95) patvirtina, kad pareiškejos siuloma pirkti produkcija tinkama naudoti traumoms po galuniu sumušimo ar sulaužymo, reumatizmo, reumatiniu negalavimu, sausgysliu sanariu uždegimui, stuburo negalavimams. Klinikiniuose ivertinimuose (t. I b. l. 102-104) pažymeto, jog atliekant tyrimus buvo stebimi pacientai tureje traumas. Beveik visose byloje pateiktose kliniku išvadose buvo akcentuota, kad pareiškejos gaminiai yra daugiau skirti sergant judejimo organu ligomis, taip pat profilaktiniams ir reabilitaciniams tikslams. Tuo tarpu kaip matyti iš bylos medžiagos prezentacijose buvo akcentuojamas produkcijos teigiamas poveikis sergant ir tokiomis ligomis kaip: kepenu, prostatos, inkstu, glaukoma, galvos skausmai, diabetas, katarakta, menstruaciniai skausmai, baimes jausmas, šlapimo nelaikymas, vežys (kai kurios atmainos), tulžies pusles sutrikimai, kasos veiklos sutrikimai, šizofrenija (t. II b. l. 16-18, pareiškejos atsakymas E. B.). Kaip matyti iš medicinos istaigu pateiktu išvadu, produkcijos poveikis sergant šiomis ligomis tiriamas nebuvo. Todel darytina išvada, kad vien tik teikiama informacija apie gaminius nepateikiant irodymu laikytina, kaip pardavejo suinteresuotumu kuo patraukliau pateikti preke, o prezentacijos metu teiginiai, kurie leido suprasti, kad produkcija gydo nuo lygu, del kuriu nera irodymu, negali buti vertinami kaip teisingais Istatymo 7 str. 15 p. prasme. Pažymetina, jog vidutiniams vartotojams (nagrinejamoje situacijoje pirkejams), vertinant atsakoves prezentacijos metu teikiama informacija apie preke, turejo buti sudaroma tokia situacija, kad nekiltu abejoniu del pareiškejos atstovu teikiamos informacijos tikslumo, nes, šiuo atveju, pirkejas negali teikiamos informacijos patikrinti del specialiu žiniu trukumo ir todel, jam belieka tik pasitiketi pateikiama informacija, priimant sprendimus del savo ekonominio elgesio perkamu gaminiu atžvilgiu.

34Istatymo 7 str. 4 p. reglamentuoja apgaulinga tvirtinima, kad komercines veiklos subjektui (iskaitant jo vykdoma komercine veikla) yra suteikta licencija (leidimas), arba apgaulingas tvirtinimas, kad produktas yra patvirtintas (atlikta produkto atitikties nustatytiems reikalavimams (teises aktams, standartams ir pan.) procedura). Bendroves kalte pažeidus šia teises norma pasireiške tuo, kad Bendrove teike vartotojams vartojimo kredito tarpininko bei vartojimo kredito davejo paslaugas.

35Lietuvos Respublikos vartojimo kredito istatymo (toliau – ir Vartojimo kredito istatymas) 22 str. 1 d. nustatyta, kad teise verstis vartojimo kreditu teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiuros institucija irašo ji i viešaji vartojimo kredito daveju saraša. Teises verstis vartojimo kreditu teikimo veikla neturi fiziniai asmenys.

36Asmuo turi teise vertis vartojimo kredito tarpininko veikla tik tada, kai priežiuros institucija ji irašo i viešaji vartojimo kredito tarpininko saraša (Vartojimo kredito istatymas 24 str. 1 d.). Iki 2012-01-01, vadovaujantis 2011-03-14 Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1-32 „Del vartojimo kredito daveju irašymo i viešaji vartojimo kredito daveju saraša tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2011-03-14 Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos direktoriaus isakymu Nr. 1-34 „Del vartojimo kredito tarpininku irašymo i viešaji vartojimo kredito tarpininku saraša tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis viešaji vartojimo kredito daveju ir tarpininku saraša skelbe Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad su Z.M. B. pirkimo – pardavimo išsimoketinai sutartis buvo sudaryta 2011-12-03 (t. II b. l. 82-83), su C. Ž. pirkimo – pardavimo išsimoketinai sutartis buvo sudaryta 2011-07-26 (t. II b. l. 164-167), su A.K. C. pirkimo – pardavimo išsimoketinai sutartis buvo sudaryta 2011-08-06 (t. II b. l. 132-133). Mineti duomenys patvirtina, kad sutartys buvo sudarytos iki 2012-01-01, vadinasi atsakoves argumentai, kad pareiškeja pirkimo – pardavimo išsimoketinai sutartis sudarinejo neturedama tam teises yra pagristi.

37Vertinus Istatymo pažeidimo pobudi, sutiktina su atsakoves argumentais paskirtos baudos dydžio aspektu. Pareiškejai skirta 7000 Lt bauda yra teiseta ir pagrista ir teismas nenustate pagrindu šia bauda mažinti. Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos 2012-06-01 nutarimas Nr. NKV-26 „Del UAB „Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymo pažeidimo“ yra teisetas ir pagristas, pagrindo jo naikinti nera, todel pareiškejos skundas atmetamas kaip nepagristas.

38Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

39Pareiškejos UAB „Torpol Baltija“ skunda atmesti kaip nepagrista.

40Sprendimas per keturiolika dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisejas Bronius Januška,... 2. dalyvaujant pareiškejos UAB „Torpol Baltija“ atstovui advokato padejejui... 3. atsakoves Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos atstovems Mildai... 4. viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos... 5. Teisejas, išnagrinejes byla,... 6. n u s t a t e:... 7. Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba (toliau – ir Tarnyba) 2012-06-01... 8. Pareiškeja nesutikdama su priimtu nutarimu, su skundu (t. I b. l. 1-11)... 9. Pažymedama faktines situacijos aplinkybes paaiškino, kad Tarnyba Nutarima... 10. Pagrisdami nesutikimo su Nutarimu aplinkybes Istatymo 2 str. 2 d. 2 p.... 11. Nurode, kad pareiškejo veiklos objektas yra paslaugos, prekyba ir gamyba.... 12. Pažymejo, kad PUW Torpol Sp. Z. o. o., kaip medicinines paskirties gaminiu... 13. Nurode, kad Valstybine akreditavimo sveikatos priežiuros veiklai tarnyba prie... 14. Nesukdami su pažeidimo kvalifikavimu pagal Istatymo 7 str. 15 p. nurode, kad... 15. Teismo posedžio metu pareiškejos atstovas palaike skunde išdestytus... 16. Atsakove Valstybine vartotoju teisiu apsaugos tarnyba atsiliepimo (b. l. 1-7)... 17. Del Istatymo 3 str. 2 d. 2 p bei 7 str. 15 p. nurode, kad skundu nagrinejimo... 18. Vertinant pažeidima Istatymo 7 str. 15 p. kontekste nurode, kad bendrove... 19. Del Istatymo 7 str. 4 p. pažeidimo nurode, kad pagal šia Istatymo nuostata... 20. Teismo posedžio metu atsakove atstoves palaike atsiliepime išdestytus... 21. Skundas atmestinas.... 22. Byloje gincas kilo del Tarnybos 2012-06-01 nutarimo Nr. 12 NKV-26 „Del UAB... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad Tarnyboje 2011-10-13 buvo gautas vartotojos 24. Su prašymais padeti nutraukti ciužinio su biomagnetais pirkimo – pardavimo... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pradeti tyrima buvo nuspresta gavus septyniu... 26. Nesažiningos komercines veiklos vartotojams draudimo istatymas, kurio... 27. Atkreiptinas demesys, jog Istatyme bei... 28. Istatymo 3 str. 2 d. detalizuoja 1 str., nurodant, kad komercine veikla yra... 29. Siekiant nustatyti, ar Bendrove pagristai pripažinta pažeidusi 30. Vertinant nustatytas faktines situacijos aplinkybes pabrežtina, kad verslo... 31. Pareiškeja skundo argumentais taip pat nesutinka ir su atsakoves išdestyta... 32. Pritartina pareiškejos argumentams, jog teigiant, kad gaminiai iš tikruju... 33. Iš pareiškejos pateiktu atitinkamu gydymo istaigu išvadu nustatyta, kad... 34. Istatymo 7 str. 4 p. reglamentuoja apgaulinga tvirtinima, kad komercines... 35. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito istatymo (toliau – ir Vartojimo... 36. Asmuo turi teise vertis vartojimo kredito tarpininko veikla tik tada, kai... 37. Vertinus Istatymo pažeidimo pobudi, sutiktina su atsakoves argumentais... 38. Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 39. Pareiškejos UAB „Torpol Baltija“ skunda atmesti kaip nepagrista.... 40. Sprendimas per keturiolika dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti...