Byla 2-2175-647/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjai B. S., vertėjai A.Stančinskai, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos B. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Vilniaus rajono 1 notarų biurui, J. S., L. S., T.D. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja B. S. pateikė pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė jos prosenelei V. K., mirusiai 1993-08-08, priklausiusį ir po jos mirties likusį turtą. Nurodė, kad prosenelė V. K.-08-02 sudarė testamentą, kuriuo gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus, esančius ( - ) lygiomis dalimis paliko T.D. M., M. S. ir P. K.. Įpėdiniai įstatymų nustatyta tvarka palikimo nepriėmė, t.y. nepaveldėjo pagal testamentą. 1994-03-09 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, kuriuo mirusios V. K. paveldimo turto įpėdine buvo pripažinta mirusiosios dukra M. S., paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas 326,13 Lt ŽŪB „Raudondvaris“ pajui, į likusį paveldimą turtą paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas. 1997-06-24 mirusiosios V. K. dukra M. S. irgi mirė. Mirusiosios V. K. sūnus P. K. palikimo atsisakė. 2001 į teismą kreipėsi T.D. M. su ieškiniu dėl termino palikimui priimti pratęsimo, pareiškimas buvo atmestas, teismui konstatavus, kad palikimą priėmė M. S., tik jo neįregistravo. Po M. S. mirties įpėdiniais laikytini mirusiosios vaikai J. S. ir L. S.. J. S. 2011-05-18 kreipėsi į Vilniaus raj. 1 notarų biurą ir pareiškė, kad po motinos M. S. mirties palikimo nepriima, o L. S. yra pareiškėjos B. S. motina. Ji nesirūpino nei pareiškėja B. S., nei jos seserimi J. S., jos abi augo Pabradės vaikų globos namuose, L. S. buvo apribotos motinystės teisės, nuo 2007-05-09 L. S. yra įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ji nesikreipė į notarų biurą ir nepareiškė noro priimti M. S. palikimą. Šiuo metu pareiškėja, kartu su teta T.D. M. gyvena prosenelei V. K. priklausiusiame gyvenamajame name, bei naudojasi ūkio pastatais, paliktais kilnojamais daiktais. Pareiškėja daro einamuosius remontus, moka mokesčius.

3Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui. Atsiliepime išsakė poziciją, kad neprieštarauja, kad pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą būtų tenkinamas.

4Suinteresuotas asmuo T.D. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui. Atsiliepime išsakė poziciją, kad sutinka, kad pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą būtų tenkinamas.

5Suinteresuotas asmuo L. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui. Atsiliepime išsakė poziciją, kad sutinka, kad pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą būtų tenkinamas.

6Suinteresuotas asmuo J. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui. Atsiliepime išsakė poziciją, kad sutinka, kad pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo faktą būtų tenkinamas.

7Suinteresuoto asmens Vilniaus rajono 1 notarų biuro atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, byla nagrinėtina nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui. Atsiliepimo nepateikė.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjos B. S. pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, bei teismo posėdžio metu pateiktais paaiškinimais, suinteresuotų asmenų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Vilniaus rajono 1 notarų biuro, J. S., L. S., T.D. M. pozicijomis, liudytojų R. K., E.Z. K., A. V., parodžiusių, kad jie žinojo, kad B. S. po senelės M. S. mirties 1997-06-24, padedama senelės sesers T.D. M., su kuria pareiškėja gyvena kartu ir nuolat prižiūri ir rūpinasi, palikimą priėmė faktiškai pradėdama visą turtą valdyti, kiti pretendentai paveldėti turto valios nepareiškė, parodymais, V. K. 1993-08-09 mirties liudijimu (b.l. 5), V. K. testamentu (b.l. 6), 1994-03-09 paveldėjimo teisės liudijimu pagal įstatymą (b.l. 7), M. S. 1997-06-24 mirties liudijimu (b.l. 8), Vilniaus rajono apylinkės teismo 2001-09-17 sprendime nustatytomis aplinkybėmis (b.l. 9-10), J. S. pareiškimu dėl palikimo nepriėmimo (b.l. 11), Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnijos 2011-08-03 pažyma, liudijančia, kad V. K. iki mirties 1993-08-08 gyveno name ( - ) kartu su Teresa D. M., šiuo metu pastaroji gyvena su B. S., kuri rūpinasi namu ir ūkio pastatais (b.l. 40, 42), Vilniaus rajono 1 notarų biuro 2011-05-19 pažyma, liudijančia, kad po V. K. mirties palikimą priėmė M. S. (b.l. 12), L. S. gimimo liudijimu (b.l. 13), B. S. gimimo liudijimu (b.l. 14), J. S. gimimo liudijimu (b.l. 15), P. K. gimimo liudijimu (b.l. 16), VĮ Registrų centro pažyma (b.l. 17), Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnijos 2003-10-21 ir 2008-08-11 pažymomis, liudijančiomis, kad V. K. priklausė gyvenamasis namas ir ūkio pastatai, esantys ( - ). (b.l. 18, 19), ), Vilniaus rajono 1 notarų biuro 2011-05-19 pažyma, liudijančia, kad po M. S. mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė (b.l. 20), į bylą pateiktomis sąskaitomis ir čekiais, kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, patvirtintina, kad pareiškėja B. S. priėmė jos prosenelei V. K., mirusiai 1993-08-08, priklausiusį ir po jos mirties likusį turtą –tinkamai neįregistruotą gyvenamąjį namą, bei ūkio pastatus, esančius ( - ) (CK 5.51 str. 1 d.). Kadangi pareiškėja negali kitokia tvarka gauti remiamų dokumentų, patvirtinančių jų prašomą nustatyti juridinį faktą, pareiškimas yra tenkintinas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str., 448 str.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad B. S., a.k. ( - ) priėmė V. K., mirusios 1993-08-09, palikimą, nuo jo atsiradimo dienos.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai