Byla 2-8756-641/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalinimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi ieškovės J. R. ieškiniu atsakovui K. R., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalinimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

22013-10-24 gautas ieškovės J. R. ieškinys atsakovui K. R., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalinimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-29 nutartimi ieškovei buvo skirtas 14 dienų nuo nutarties įteikimo dienos terminas ieškinio trūkumams pašalinti: pateikti dalintino turto balansą; pažymą iš darbovietės apie 2013 m. rugsėjo - spalio mėn. gautą darbo užmokestį; nurodyti ir pateikti įrodymus dėl atsakovo kaltės dėl santuokos išrimo, t. y. dėl girtavimo ir netinkamo elgesio su vaikais; nurodyti, ar atsakovas nuo šalių faktinio gyvenimo skyrium iki kreipimosi į teismą dienos teikė vaikams išlaikymą ir kokio dydžio; pateikti įrodymus, kuriais ieškovė įrodinės padarytą neturtinę žalą (psichologinį smurtą, moralines kančias ir pan.); nurodyti, ar 2006-10-19 Paskolos sutartis yra visiškai įvykdyta ir kada įvykdyta bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus; nurodyti ir įrodymais pagrįsti kam nuosavybės teise priklauso dabartinė ieškovės šeimos gyvenamoji patalpa adresu: ( - ) (CPK 135 str. 2 p., 3 p., 2 d., 382 str.); nurodyti, kuriuo iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 3.90 str. pagrindu prašoma atsakovo nuosavybės teise turimą turtą pripažinti bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe bei pateikti šį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, t. y. arba pateikti įrodymus, jog santuokos metu šis turtas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis, darbu, arba įrodymais pagrįsti, jog atsakovas, įsigydamas turtą savo asmeniniams poreikiams tenkinti, naudojo ir lėšas, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir, kad tam turtui įsigyti panaudotos lėšos, kurios yra bendroji jungtinė nuosavybė, viršijo panaudotas lėšas, kurios yra asmeninė atsakovo nuosavybė (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p., 2 d., 382 str.); ieškinyje motyvuoti kokiu pagrindu prašoma nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir motyvuoti kodėl ieškiniu nėra sprendžiama kompensavimo atsakovui už ieškovei tenkančią didesnę turto dalį klausimas bei šiuos argumentus pagrįsti įrodymais (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p., 2 d., 382 str.); ieškinyje motyvuoti, kodėl prašoma iš atsakovo didesnės (1050,00 Lt) išlaikymo sumos, nei mėnesinė vaikų poreikių suma, pateikti vaikų poreikių paskaičiavimą pagrindžiančius įrodymus, nurodyti ar vaikai turi specialiųjų poreikių (jei taip, pateikti tai patvirtinančius rašytinius įrodymus) (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 2 d.); motyvuoti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumą ir pagrindžiant grėsmę, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas; tuo atveju, jeigu ieškinys būtų tikslinamas ir pateikiami papildomi dokumentai, ieškovė įpareigotina pateikti patikslinto ieškinio ir kitų dokumentų antrus egzempliorius, skirtus kitiems proceso dalyviams įteikti (CPK 113-114 str.).

3Šiaulių apylinkės teismo 2013-10-29 nutartis ieškovės atstovui įteikta 2013-10-30, todėl paskutinė diena ieškinio trūkumams šalinti yra 2013-11-13.

4Ieškovė ir jos atstovas per teismo nustatytą terminą ieškinio trūkumų nepašalino, ko pasekoje, darytina išvada, jog ieškinys neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų, todėl laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei.

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 str. 3 d., 5 d., 138 str., teismas,

Nutarė

6ieškovės J. R. ieškinį atsakovui K. R., išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, turto padalinimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei.

7Ieškovė turi teisę, pašalinusi nutartyje nurodytus trūkumus, pakartotinai kreiptis į teismą su ieškiniu.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai